Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş

  • Uzmanlık Alanları: Yenidoğan cerrahisi, Çocuk ürolojisi, İnguinal bölge cerrahisi, Laporoskopik Cerrahi, Çocuk göğüs cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü - Tıp Eğitimi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü - Uzmanlık
 
Mesleki Üyelikler
Türkiye çocuk cerrahisi derneği, mersin tabip odası
 
Sertifika ve kurs bilgileri
1. Çocuk cerrahisinde onkoloji kursu
 
1. Konjenital hidronefroz gelişimi ve sınıflandırılması
2. Çocuk hastada bisiklet gidonu nedeni ile ağır batın travması
3. Orak hücre anemili çocuk hastada laparoskopik kolesistektomi sırasında pnömoperitoneum'um hemodinamik parametreler üzerine etkisi
4. Yenidoğan ve infantta laparoskopi yardımlı transumbilikal yaklaşım
5. Bilateral wilm tümörlü hastada harmonik skalpel ile böbrek koruyucu cerrahi
6. Travma sonrası sağda rüptüre olmuş bilateral akciğer ve karaciğer dev kist hidatiği: olgu sunumu
7. Achalasia ve çölyak ilişkisi: ilk literatür vakası
8. Eksternal üretral mea taş obstruksiyonu: olgu sunumu