Uzm. Dr.Cemalettin Güneş

 • İlgi Alanları
 • Çocuk enfeksiyon hastalıkları
 • Sağlam çocuk takibi
 • Yeni doğan takibi
 • Çocukluk çağı aşıları

Eğitim
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru, 2001 - 2007

İhtisas
Afyon Kocatepe Üniversitesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2008 - 2009
Düzce üniversitesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2010 - 2013
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı , 2015 - 2017

Deneyim
Çorum Dodurga İlçe Hastanesi- Başhekim, 2008
Afyon Kocatepe Üniversitesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2008 – 2009
Düzce üniversitesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010 – 2013
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2013-2015
Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, 2015 - 2017
Özel 100. Yıl Hastanesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2017
Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2017-2020
Özel Batman Dünya Hastanesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2020-2022
VM Medical Park Bursa -  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2022

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar
Milli Pediatri Derneği
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Bursa Tabip Odası

 

Araştırmalar ve yayınlar

 1. Goksugur SB, Tufan AE, Semiz M, Gunes C, Bekdas M, Tosun M, Demircioglu F. Vitamin D status in children with attention-deficit-hyperactivity disorder.Pediatr Int. 2014 Aug;56(4):515-9.
 2. Erkan ME, Ozkan A, Yilmaz A, Asik M, Gunes C, Yilmaztekin MZ, Dogan AS. The Scintigraphic Findings of Gastroesophageal Reflux in Children is Related to Body Weight? J Clin Med Res. 2014 Feb;6(1):17-20. doi: 10.4021/jocmr1636w.
 3. Canan F, Yildirim O, Ustunel TY, Sinani G, Kaleli AH, Gunes C, Ataoglu A. The relationship between internet addiction and body mass index in Turkish adolescents. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Jan;17(1):40-5.
 4. Okur M, Turan H, Ozkan A, Güneş C, Kocabay K. An extremely rare cause of bruising in children: autoerythrocyte sensitization syndrome. Turk J Haematol. 2012 Jun;29(2):201-3.
 5. Okur M, Ozkan A, Gunes C, Kaya M, Kocabay K. Case of isolated thrombocytopenia due to cobalamin deficiency. Int J Hematol. 2011 Nov;94(5):488-90.
 6. Demirin H, Ozhan H, Ucgun T, Celer A, Bulur S, Cil H, Gunes C, Yildirim HA. Normal range of mean platelet volume in healthy subjects: Insight from a large epidemiologic study. Thromb Res. 2011 Oct;128(4):358-60.
 7. Emul M, Asik A, Sen T, Gunes C, Demir T. Hyperglycaemia in an 11-year-old girl after quetiapine treatment. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009 Nov 13;33(8):1568-9.
 8. Eroz R, Okur M, Ozkan A, Berik O, Gunes C. Does higher NORs expression affect the developmental stages of Down syndrome infants? Genet Couns 2012;23(2):249-53.
 9. Memişoğullari R, Yildirim HA, Ucgun T, Erkan ME, Güneş C. ve ark. (2012). Prevalence and etiology of anemias in the adult Turkish population. Turkish Journal of Medical Sciences, 42(6), 957-963.
 10. Demircioglu F, Bekdas M, Goksugur S B, Gunes C, Yildirim O. (2014). A rare reason in an infant who presented with recurrent bleeding: Munchausen by proxy syndrome. Journal of Medical Cases, 5(7), 385-387.
 11. Senses DA, Okur M, Zengin S, Uzun H, Günes C. (2011). Fibular hemimelia: report of two neonates. J Neonatol, 25, 102-4.
 12. Karatas A, Albayrak M, Keskin F, Biyik I, Okur M, Güneş C. (2013). EARLY NEONATAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH LATE PRETERM BIRTH. Journal of Turkish Society of Obstetrics & Gynecology, 10(3).
 13. Gün E, Ayaz N, Uzun H, Okur M, Gönen İ, Güneş C. ve ark. A Rare Cause of Nosocomial Infections Associated with Nephrolithiasis; Sphingomonas Paucimobilis. J Pediatr Inf 2014; 8: 125-7.
 14. Okur M, Güneş C, Özkan A, Kaya M, Oktay M. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle başvuran bir bronkojenik kist olgusu. Abant Tıp Dergisi, 2(1), 43-45.
 15. Uzun H, Sari İ, Güneş C, Kocabay K, Şenses DA, Kandiş H. (2013). Deli bal zehirlenmesine bağlı bradikardi ve hipotansiyon gelişen çocuk olgusu. Türk Pediatri Arşivi, 48(1).
 16. Güneş C, Göksügür SB, Bekdaş M, Demircioğlu F. Trizomi 18 Sendromu: Olgu Sunumu. Okmeydanı Tıp Dergisi 31(2):109-111, 2015
 17. Güneş C, Kundak AA, Demir T, Uçur H, Akci F. Portal ven agenezisi: olgu sunumu. Abant Tıp Dergisi, 1(1), 26-27.
 18. Mayda AS, Gerçek ÇG, Güneş C, Hüseyinoğlu A, Güler MB, Yıldırım A. (2009). Tıp fakültesi öğrencilerinde depresif belirti sıklığının demografik özellikler, sigara, alkol, madde kullanımı, baskın el ve şiddete meruz kalma ile ilişkisi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(4), 476-483.
 19. Güneş C. Ayaktan Tedavi Merkezlerinde Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, 2016, 8(5), 31-9.
 20. Güneş C, Tezer H. MenACWY-TT Aşısı (Nimenrix), In. Kara, A. Çiftci E. Tezer H. Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları kitabı, Selen yayıncılık, 2016: 209-211