Dr. Öğr. ÜyesiCengiz Akosman

  • İlgi Alanları
  • Meme kanserleri
  • Akciğer kanserleri
  • Prostat kanserleri
  • Kolorektal kanserler
  • Mide kanserleri
  • Kanserde kemoprevansiyon
  • İmmunoterapi
  • Kemoterapi
Eğitim ve Uzmanlık

1994 - 2001 - Lisans - İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü 
2002 - 2007 - Y. Lisans - İç Hastalıkları - SB Haydarpaşa EA Hastanesi 
2007 - 2010 - Doktora - Tıbbi Onkoloji - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü

Deneyim
2012 - 2013 - Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Klinik Sorumlu Doktoru
Ordu Medicalpark Hastanesi Etik Kurul Üyeliği
Ordu Medikalpark Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyeliği

Mesleki Üyelikler
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD)
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
European Society of Medical Oncology (ESMO)
Türk Onkoloji Grubu Derneği (TOG)
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği
Ordu Tabipler Odası

1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Akosman C, N.A. Selcuk, C. Ordu, S. Ercan, I.D. Ekici, B.Oyan. “Unicentric mixed variant Castleman disease associated with Hashimoto disease: the role of PET/CT in staging and evaluating response to the treatment, Cancer Imaging. 2011; 11(1): 52–55.

Akosman C., C. Ordu, E. Eroglu, B. Oyan. “Development of acute pulmonary hypertension after bortezomib treatment in a patient with multiple myeloma: A case report and the review of the literature'' Am J Ther.2015 May-Jun;22(3):e88-92. doi: 10.1097/01

Cetin Ordu, Nalan A Selcuk², Cengiz Akosman, Orhan Onder Eren, Elif C Altunok, Turkay Toklu, Basak Oyan,’’ Comparison of Metabolic and Anatomic Response to Chemotherapy Based on PERCIST and RECIST in Patients with Advanced Stage Non-small Cell Lung Cancer’’ , Asian Pac J Cancer Prev, 16 (1), 321-326

Orhan Onder Eren, Cetin Ordu, Nalan A Selcuk, Cengiz Akosman, Mehmet Akif Ozturk

Ferda Özkan, Özcan Gokce, Basak Oyan’’ Bilateral synchronous adrenal metastasis of invasive ductal carcinoma treated with multimodality therapy including adrenalectomy and oophorectomy’’ . J Oncol Pharm Pract. 2014 Sep 16. pii: 1078155214551314. [Epub ahead of print]

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Akosman, C., Ç. Ordu, E. Eroğlu, B. Oyan. Development of acute pulmonary hypertension and pulmonary parenchymal infiltrates after bortezomib treatment. 2nd International Leukemia-Lymphoma-Myeloma Congress, İstanbul, 2009; P69. 

Oyan, B., N. Alan Selçuk, C. Akosman, C. Ordu. “The early metabolic effects of zolendronic acid on FDGPET scans in patients with bone metastasis,” ASCO annual meeting, Chicago, J. Clin. Oncol., Vol 29 (suppl), Abstract e21168, 2011.

Akosman, C., Ç. Ordu, B. Oyan. “The acute effects of palonosetron on ECG parameters in patients with cancer”, ASCO annual meeting, Chicago, J. Clin. Oncol., Vol 29 (suppl), Abstract e19693, 2011.

Ordu Ç., N. Alan Selçuk, C. Akosman, B. Oyan. “The prognostic relevance of response evaluation to chemotherapy by FDG-PET/CT in patients with metastatic non-small cell lung cancer”, ASCO annual meeting, Chicago, J. Clin. Oncol., Vol 29 (suppl), Abstract e18055,2011.

4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ordu, Ç., C. Akosman, F.F. Yalnız, M. Kalaycı, I.Doğan Ekici, B. Oyan. “Large cell neuroendocrine tumor of gallbladder: A case report and review of the literature”, Türkiye Klinikleri J. Case Rep. 21(1); 1-5 (2013).

Ö Karadağ Köse, Cengiz Akosman, Murat M Borlu ‘’Kemoterapi ile İndüklenen Alopesilerde Videodermoskopik Bulguların Değerlendirilmesi

Evaluation of Videodermoscopic Features of Chemotherapy Induced Alopecias’’ Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2020;30(1):15-21. doi: 10.5336/dermato.2019-73099

6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ordu Ç., C. Akosman, B. Oyan Uluç. “Metastaza bağlı karaciğer disfonksiyonu olan kolon kanseri olgularında kemoterapi uygulaması,” 18. Ulusal Kanser Kongresi, P104, Antalya, 2009.

Ordu Ç., C. Akosman, M Kalaycı, I. Doğan Ekici,  B. Oyan. “Primer safra kesesi büyük hücreli nöroendokrin karsinomu: Bir olgu sunumu,” 18. Ulusal Kanser Kongresi, P105, Antalya, 2009.

Akosman C., Ç. Ordu, S. Ercan, N. Alan Selçuk, I. Doğan Ekici,  B. Oyan Uluç. “Unisentrik mikst varyant Castleman hastalığı: Tedavi yaygınlığının ve tedavi cevabının belirlenmesinde PET/CT kullanımı,” 18. Ulusal Kanser Kongresi, P357, Antalya, 2009.

Ordu Ç., C. Akosman, Ö. Gökçe,  B. Oyan. “İzole bilateral adrenal metastaz ile başvuran meme kanserli bir hastada metastazektomi sonrası uzun süreli hastalıksız sağkalım,” 18. Ulusal Kanser Kongresi, P028, Antalya, 2009

Akosman, C., Ç. Ordu, F. Özkan, I. Doğan Ekinci, B. Oyan. “Over seröz adenokarsinomunun önce karsinosarkom ardından sarkom olarak nüksü“. III. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 2010.

Oyan, B, N. Alan Selçuk, C. Akosman, Ç. Ordu. “Kemik Metastazı Olan Hastalarda Zolendronik Asitin FDGPET/BT Üzerine Erken Dönem Metabolik Etkisi,” 19. Ulusal Kanser Kongresi, S67, Antalya, 2011 (Sözel sunum).

Akosman, C., Ç. Ordu, B. Oyan. “Palonosetronun kanserli hastalarda EKG parametreleri, nabız ve kan basıncı üzerine akut dönemdeki etkileri,” 19. Ulusal Kanser Kongresi, S68, Antalya, 2011 (Sözel sunum).

Ordu Ç., N. Alan Selçuk, C. Akosman, B. Oyan Uluç. “İleri Evre Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi Sonrası FDG-PET/BT’deki Metabolik Cevabın Prognoz Üzerine Etkisi,” 19. Ulusal Kanser Kongresi, P001, Antalya, 2011.

7.  Diğer yayınlar iyabetik erkek hastalarda karotid arter intima media kalınlıklarının testesteron düzeyleriyle ilişkisi ve framingham risk skorlarıyla karşılaştırılması

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Yıl . 2006

Yazar: CENGİZ AKOSMAN

Danişman: Uzm Dr Refik Demirtunç / 3. İç hastalıkları klinik şefi

Yer bilgisi: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 4. İç Hastalıkları kliniği

Palonosetronun kanserli hastalarda EKG parametreleri üzerinde akut dönemde etkileri / Acute effects of palonosetron on ECG parameters in cancer patients
Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi

Yıl :2010

Yazar:CENGİZ AKOSMAN
Danışman: DOÇ. DR. BAŞAK OYAN ULUÇ
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı


.8.  Uluslararası atıflar

Akosman C, N.A. Selcuk, C. Ordu, S. Ercan, I.D. Ekici, B.Oyan. “Unicentric mixed variant Castleman disease associated with Hashimoto disease: the role of PET/CT in staging and evaluating response to the treatment, Cancer Imaging. 2011; 11(1): 52–55 ; adlı makaleye atıfta bulunan yayınlar:9

Atıflar:

       Cervical Lymph Nodes, Thyroiditis and Ophthalmopathy: The Pleomorphic Face of an Immunoglobulin G4 Related Disease
        Ghys C. Depierreux M. Ozalp E. Velkeniers B.

        Eur Thyroid J 2014;3:252-257 (DOI:10.1159/000369204)

        Casteman's Disease

        Mariapaola Cucinotta MD, Angelina Cistaro MD

        Atlas of PET/CT in pediatric patients , 2014, pp 241-244

        Diagnostic imaging in paraneoplastic autoimmüne multiotgan syndrome: retrospective single site     study and literature review of 225 patients

        Vance T. Lehman MD, Benjamin J Barrick MD, Mark R. Pittelkow MD, Patrick J. Peller MD, Michael J         Camilleri MD, Julia S. Lehman MD

        İnternationl journal of Dermatology , volüme 54, issue 4, pages 424-437, April 2015

        The role of FDG PET/CT in evaluation of mediastinal masses and neurogenic tumors of chest wall
        Ebru Tatci, Ozlem Ozmen, Yeliz Dadali, İnci Uslu Biner , Atila Gökcek, Funda Demirağ , Funda İncekara      and Nuri Aslan

           Int J Clin Exp Med. 2015; 8(7): 11146–11152. Published online 2015 Jul 15.

        Nuclear oncology in Cancer Imaging 2011
        Kenneth Miles

        Cancer Imaging. 2012; 12(1): 185–186. Published online 2012 May 21.doi:10.1102/1470-7330.2012.0025

        Intrapulmonary unicentric Castleman disease mimicking peripheral pulmonary malignancy

        Yi Liu, Gang Chen,Xiaoming Qiu,Song Xu,Yi Wu,Renwang Liu,Qinghua Zhou and Jun Chen

        Thoracic Cancer , volüme 5 issue 6, pages 576-580 , November 2014

 

Akosman C., C. Ordu, E. Eroglu, B. Oyan. “Development of acute pulmonary hypertension after bortezomib treatment in a patient with multiple myeloma: A case report and the review of the literature”,Am J Ther. (2013) Oct 4. [Epub ahead of print];

Atıflar:

                 The left and right ventricle in the grip of protein degradation: Similarities and unique patterns in regulation
             Oliver Drews

             Journel of Molecular and Cellular Cardiology , volüme 72, Pages 52-55, July 2014

           

            Bortezomib

            Reactions weekly, June 2015,Volume 1556, issue 1, p 64

            A Case of Multiple Myeloma with Metachronous Chronic Myeloid Leukemia Treated Successfully with Bortezomib, Dexamethasone, and Dasatinib
            Samer Alsidawi, Abhimanyu Ghose, Julianne Qualtieri, and Neetu Radhakrishnan

            Case Reports in Oncological Medicine Volume 2014 (2014), Article ID 962526, 4 pages

Cetin Ordu, Nalan A Selcuk², Cengiz Akosman, Orhan Onder Eren, Elif C Altunok, Turkay Toklu, Basak Oyan,’’ Comparison of Metabolic and Anatomic Response to Chemotherapy Based on PERCIST and RECIST in Patients with Advanced Stage Non-small Cell Lung Cancer’’ , Asian Pac J Cancer Prev, 16 (1), 321-326;

Atıflar:

            Serum human epididymis protein 4 is associated with the treatment response of concurrent   chemoradiotherapy and prognosis in patients with locally advanced non-small cell lung cancer
                W.-G. Lan, Y.-Z.Hao, D.-H. Xu, P.Wang, Y.-L.Zhou, L.-B.Ma