Prof. Dr.Cengiz Kara

  • İlgi Alanları
  • Çocuk endokrinolojisi

Eğitim ve Uzmanlık
1985 - 1991 - Yüksek Lisans Tıp Ankara Üniversitesi
1991 - 1996 - Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
2001 - 2005 - Yan Dal Uzmanlık Çocuk Endokrinolojisi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Ankara Üniversitesi
2015 - Doktora Moleküler Tıp Ondokuzmayıs Üniversitesi

Deneyim
1991 - 1996 - Ar.Gör. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
1996 - 1999 - Uzm. Dr. Ürgüp Devlet Hastanesi
1999 - 2001 - Başasistan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
2001 - 2004 - Dr. Ar.Gör Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
2004 - 2005 - Dr. Ar.Gör Ankara Üniversitesi
2005 - 2007 - Uzm. Dr. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
2007 - 2010 - Yar.Doç. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2008 -  (03-06) - Gözlemci Öğr. Üye Gazi Üniversitesi
2010 - 2016 - Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2011 -  (03-07) - Visiting Scholar University of North Carolina / Yale University –USA
2015 - Halen Doktora Öğrencisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2016 - Halen Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mesleki Üyelikler
European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE)
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği

Ödüller
1. XII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Eskişehir 2007: “Türk toplumunda 21 hidroksilaz eksikliği olan konjenital adrenal hiperplazili olgularda sık görülen 9 mutasyonun sıklığı ve dağılımının belirlenmesi” çalışması
2. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, Poster Bildirisi Birincilik Ödülü, Cavtat-Dubrovnik, Crotia, 2009:“Congenital adrenal hyperplasia associated with agenesis of the finger and toe distal phalanges” olgu sunumu
3. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi2008 Yılında A Grubu Dergide Yayımlanan Yayın Ödülü,Antalya 2009: “The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus” çalışması
4. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi,Sözel Bildiri Mansiyon Ödülü, Antalya 2009: “Çocuk ve ergenlerde tip 1 diabetes mellitus; glisemik kontrol ve komplikasyonlar 2008 yılı çok merkezli sonuçları” çalışması
5. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Poster Bildirisi Üçüncülük Ödülü, Sarıgerme, 2010: “Osteogenezis imperfekta hastalarında siklik, düşük doz ve tek gün pamidronat tedavisinin etkinliği” çalışması
6. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, Samsun, 2012: “Samsun’da yaşayan 0-18 yaş çocuklarda tip 1 diyabet insidansı ve prevalansı” çalışması
7. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Poster Birincilik Ödülü, Bursa, 2014: “Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirme sonuçları” çalışması
8. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Bursa, 2014: “GCK Gen Mutasyonuna Bağlı Diyabeti Olan Olguların Klinik veMoleküler Özellikleri ile Dokuz Yeni Mutasyonun Tanımlanması” çalışması
9. I. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Poster Üçüncülük Ödülü, İzmir, 2015:: “Diazokside Yanıtsız Hiperinsülinemik Hipoglisemili İki Hastada mTOR İnhibitörü Sirolimusun Etkinliği ve Güvenirliği” olgu sunumu
10. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology (JCRPE) dergisinde Eylül 2015-Haziran 2016 döneminde yayınlanan orijinal makaleler arasında İkincilik Ödülü: “Transient Congenital Hypothyroidism in Turkey: An Analysis on Frequency and Natural Course” çalışması

A. ULUSLARARASI YAYINLAR


A1. Kuyucu N, Kara C, Bakırtaş A, Teziç T. Successful treatment of visceral leishmaniasis with allopurinol plus ketoconasole in an infant who developed pancreatitis caused by meglumine antimonate. Pediatr Infect Dis J 2001; 20 (4): 455-457
A2. Karakurt C, Kara C, Akgün D, Sipahi T. Spondylocostal Dysostosis: Presentation of Two Cases. Int Pediatr 2001;16 (3):173-175
A3. Sipahi T, Kara C, Tavil B, İnci A, Oksal A. Alpha-1 antityripsin deficiency: an overlooked cause of late hemorrhagic disease of the newborn. J Pediatr Hematol Onkol 2003; 25(3): 274-275
A4. Kara C, Kutlu AO, Evliyaoğlu O, Bilgili H, Yıldırım N. Successful treatment of insulin allergy in a 1-year-old infant with neonatal diabetes by lispro and glargine insulin. Diabetes Care 2005; 28 (4): 983-984
A5. Kara C, Kutlu AO, Tosun MS, Apaydın S, Şenel F. Sertoli cell tumor causing prepubertal gynecomastia in a boy with Peutz-Jeghers syndrome: The outcome of 1-year treatment with aromatase inhibitor testolactone. Horm Res 2005; 63 (5): 252-256 Epub 2005 Jun 9.
A6. Kara C, Aydin OF, Aslan B, Gürer Y.K. Bilateral basal ganglia lesions after hypoglycemic coma in a 6-year-old child. J Child Neurol. 2007;22(2):228-31.
A7. Kara C, Cetinkaya S, Sezgin N, Kınık ST. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.Pediatr Diabetes 2008;9(1):17-22.doi:10.1111/j.1399-5448.2007.00281.x.
A8. Kara C, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Adıyaman P. Persistently Raised TSH in Adequately Treated Congenital Hypothyroidism Followed-up for a Long Time. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21(3):251-6
A9. Sadeghi F, Yürür Kutlay N, Berberoğlu M, Çetinkaya E, Aycan Z, Kara C, Ilgın Ruhi H, Öçal G, Şıklar Z, Elhan A, and Tükün A.Identification of Frequency and Distribution of the 9 Most Frequent Mutations among Patients with 21-OHD in Turkey. J Pediatr Endocrinol Metab. 2008;21(8):781-7.
A10. Evliyaoğlu O, Kutlu A, Kara C, Atavcı S. Incidence of iodine deficiency in Turkish patients with congenital hypothyroidism. Pediatr Int. 2008;50(3):276-80doi: 10.1111/j.1442-200X.2008.02569.x.
A11. Altinel E, Cetinkaya S, Kara C, Orün UA, Aydin H, Kutsal A. A case with homozygote familial hypercholesterolemia treated with LDL apheresis and coronary bypass in adolescence period.Anadolu Kardiyol Derg. 2008; 8(3):231–2
A12. Oguz Kutlu A, Akbiyik F, Kara C.Postnatal testicular regression mircopenis and microcephaly: Conformation of anew syndrome?Am J Med Genet A.2009; 149A(4):742–5doi: 10.1002/ajmg.a.32542.
A13. Çetinkaya S, Kunak B, Kara C, Demirçeken F, Yaralı N, Polat E, Aycan Z. A Case Report of Neonatal Diabetes due to Neonatal Hemochromatosis. J Pediatr Endocrinol Metab2010;23(5):521-4
A14. Kara C, Kılıç M, Uçaktürk A, Aydın M. Congenital Goitrous Hypothyroidism, Deafness and Iodide Organification Defect in Four Siblings: Pendred or Pseudo-Pendred Syndrome? J Clin Res Ped Endo 2010;2(2):63-6doi: 10.4274/jcrpe.v2i2.81. Epub 2010 May 6.
A15. Kara C, Uçaktürk A, Aydın ÖF, Aydın M. Adverse Effect of Phenytoin on Glucocorticoid Replacement in a Child with Adrenal Insufficiency.J Pediatr Endocrinol Metab2010:23(9):963-66
A16. Çetinkaya S, Kunak B, Kara C, Demirçeken F, Yaralı N, Polat E, Aycan Z. Response to the letter by Drs Vanden Eijnden and Martinovici. J Pediatr Endocrinol Metab 2010;23(11):1208
A17. Kutlu AO, Kara C, Cetinkaya S. Rhabdomyolysis without detectable myoglobulinuria due to severe hypophosphatemia in diabetic ketoacidosis. Pediatr Emerg Care 2011;27(6):537-8doi: 10.1097/PEC.0b013e31821dc68a.
A18. Erdoğan S, Kara C, Uçaktürk A, Aydın M. Etiological classification and clinical assessment of children and adolescents with disorders of sex development. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2011;3(2):77-83doi:10.4274/jcrpe.v3i2.16.Epub 2011 Aug 6
A19. Cetinkaya S, Kara C. The effect of glucocorticoid replacement therapy on bone mineral density in children with congenital adrenal hyperplasia. J Pediatr Endocrinol Metab 2011;24(5-6):265-9
A20. Albayrak C, Albayrak D, Kılınç AA, Kara C. Myelofibrosis associated with rickets in a child with down syndrome. Pediatr Blood Cancer2012;58(4):647-8doi: 10.1002/pbc.23353. Epub 2011 Sep 12. 
A21. Kutlu AO. Kara C.Iodine deficiency in pregnant women in the apparently iodine-sufficient capital city of Turkey. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77(4):615-20doi: 10.1111/j.1365-2265.2012.04440.x.
A22. Simsek DG, Aycan Z, Ozen S, Cetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç O, Uçaktürk A, Asar G, Baş F, Cetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Sıklar Z, Altıncık A, Okten A, Ozkan B, Ocal G, Semiz S, Arslanoğlu I, Evliyaoğlu O, Bundak R, Darcan S. Diabetes Care, Glycemic Control, Complications and Concomitant Autoimmune Diseases in Children with Type 1 Diabetes in Turkey: A Multicenter Study.J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013;5(1):20-26doi: 10.4274/Jcrpe.893. Epub 2013 Feb 19.
A23. Kara C, Üstyol A, Yılmaz A, Altundağ E, Oğur G. Premature ovarian failure due to tetrasomy X in an adolescent girl. Eur J Pediatr. 2014;173(12):1627-30 doi: 10.1007/s00431-013-2209-y. Epub 2013 Nov 13
A24. Kara C, Günindi F, Üstyol A, Aydın M. Vitamin D Intoxication due to an Erroneously Manufactured Dietary Supplement in Seven Children. Pediatrics2014;133(1):e240-4. doi: 10.1542/peds.2013-0711. Epub 2013 Dec 2
A25. Poyrazoğlu Ş, Akçay T, Arslanoğlu İ, Atabek ME, Atay Z, Berberoğlu M, Bereket A, Bideci A, Bircan İ, Böber E, Can Ş, Cesur Y, Darcan Ş, Demir K, Dündar B,Ersoy B, Esen İ, Güven A, Kara C, Keskin M, Kurtoğlu S, Memioğlu N, Özbek MN,Özgen T, Sarı E, Şıklar Z, Şimşek E, Turan S, Yeşilkaya E, Yüksel B,Darendeliler F. Current Practice in Diagnosis and Treatment of Growth HormoneDeficiency in Childhood: A Survey from Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol.2015:5;7(1):37-44. doi: 10.4274/jcrpe.1794.
A26. Yeşilkaya E, Bereket A, Darendeliler F, Baş F, Poyrazoğlu Ş, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akıncı A, Atabek ME,Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S,Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A,Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC,Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Abalı S, Akın L, Selver Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D,Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G,Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Polat A, Gül D,Açıkel C, Demirbilek H, Cinaz P, Bondy C. Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;5;7(1):27-36. doi: 10.4274/jcrpe.1771.
A27. Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Küçükemre Aydın B, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Mazıcıoğlu M, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Selver Eklioğlu B, Kaba S, Anık A, Baş S, Ünüvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Deniz Çakır E, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Sağlam C, Gül D, Polat A, Açıkel C, Cinaz P. Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;5;7(3):183-191. doi: 10.4274/jcrpe.2023.
A28. Kara C, Çetinkaya S, Gündüz S, Can Yılmaz G, Aycan Z, Aydın M. Efficacy and safety of pamidronate in children with vitamin D intoxication. Pediatr Int. 2016 Jul;58(7):562-8. doi: 10.1111/ped.12875. Epub 2016 Feb 17.
A29. Sari E, Bereket A, Yeşilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydın BK, Darcan Ş, Dündar B, Büyükinan M, Kara C, Adal E, Akıncı A, Atabek ME, Demirel F, Çelik N, Özkan B, Özhan B, Orbak Z, Ersoy B, Doğan M, Ataş A, Turan S, Gökşen D, Tarım Ö, Yüksel B, Ercan O, Hatun Ş, Şimşek E, Ökten A, Abacı A, Döneray H, Özbek MN, Keskin M, Önal H, Akyürek N, Bulan K, Tepe D, Emeksiz HC, Demir K, Kızılay D, Topaloğlu AK, Eren E, Özen S, Demirbilek H, Abalı S, Akın L, Eklioğlu BS, Kaba S, Anık A, Baş S, Unuvar T, Sağlam H, Bolu S, Özgen T, Doğan D, Çakır ED, Şen Y, Andıran N, Çizmecioğlu F, Evliyaoğlu O, Karagüzel G, Pirgon Ö, Çatlı G, Can HD, Gürbüz F, Binay Ç, Baş VN, Fidancı K, Gül D, Polat A, Acıkel C, Cinaz P, Darendeliler F. Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotype distribution in Turkish girls with Turner syndrome. Am J Med Genet A. 2016 Apr;170(4):942-8. doi: 10.1002/ajmg.a.37498. Epub 2016 Jan 20.
A30. Atay Z, Yesilkaya E, Erdeve SS, Turan S, Akin L, Eren E, Doger E, Aycan Z,Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Ozen S, Kara C, Tayfun M, Sari E, Tutunculer F,Karabulut GS, Karaguzel G, Cetinkaya S, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Guran T, Bereket A. The Etiology and Clinical Features of Non-CAH Gonadotropin-IndependentPrecocious Puberty: A Multicenter Study. J Clin Endocrinol Metab. 2016May;101(5):1980-8. doi: 10.1210/jc.2015-3500. Epub 2016 Mar 10.
A31. Kara C, Günindi F, Can Yılmaz G, Aydın M. Transient Congenital Hypothyroidism in Turkey: An Analysis on Frequency and Natural Course. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Jun 5;8(2):170-9. doi: 10.4274/jcrpe.2345. Epub 2016 Apr 18.
A32. Hatun Ş, Demirbilek H, Darcan Ş, Yüksel A, Binay C, Şimşek DG, Kara C, Çetinkaya E, Ünüvar T, Uçaktürk A, Tütüncüler F, Cesur Y, Bundak R, Sağlam H, Şimşek E, Bereket A; Turkish Pediatric Diabetes Research Group. Evaluation of therapeutics management patterns and glycemic control of pediatric type 1 diabetes mellitus patients in Turkey: A nationwide cross-sectional study. Diabetes Res Clin Pract. 2016 Jun 27;119:32-40. doi:10.1016/j.diabres.2016.04.059.
A33. Şıklar Z, Genens M, Poyrazoğlu Ş, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Savaş Erdeve Ş, Çetinkaya S, Güven A, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yılmaz G, Akyürek N, Abacı A, Çelmeli G, Sarı E, Yeşilkaya E, Bolu S, Korkmaz HA, Şimşek E, Çatlı G, Büyükinan M, Çayır A, Evliyaoğlu O, İşgüven P, Özgen IT, Hatipoğlu N, Elhan AH, Berberoğlu M. The growth characteristics of patients with Noonan syndrome, and first 3 years results of GH treatment: A Nationwide multicenter study. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Sep 1;8(3):305-12.doi: 10.4274/jcrpe.3013. Epub 2016 Apr 29.
A34. Ozsu E, Kara C, Yilmaz GC, Tepe D, Aydin M. Transient Neonatal Diabetes with Fanconi Bickel Syndrome. Med-Science. Online First: 30 Jun, 2016. doi:10.5455/medscience.2016.05.8500


B. ULUSLARARASI BİLDİRİLER


B1. Bayram N, Aydın ÖF, Şenbil N, Akçören Z, Öcal B, Oksal A, Rezaki B, Kara C, Gürer Y. Evaluation of 51 patients with Duchenne muscular dystrophy. 4th International Congress of the World Muscle Society, Antalya, Turkey, 14-16 October 1999. Neuromuscular Disorders 1999: 9: G.P.7.16
B2. Kara C, Ocal G, Berberoglu M, Adiyaman P, Siklar Z. Persistently raised TSH in adequately treated congenital hypothyroidism followed-up for a long time. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 106 (P1-353)
B3. Evliyaoglu O, Kutlu A, Kara C. Incidence of iodine deficiency in the etiology of congenital hypothyroidism. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 119 (P1-403)
B4. Evliyaoglu O, Kutlu A, Kara C. Incomplete McCune-Albright syndrome associated with polycystic ovary. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 214 (P2-733)
B5. Akbıyık F, Oğuz Kutlu A, Kara C. Surgical timing in testicular adrenal tumors which are unresponsive to medical treatment. From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1181, p12
B6. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Kara C. Monitoring plasma rennin activity in late diagnosed simple virilizing congenital adrenal hyperplasia patients. From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1182, p46
B7. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Kara C. Infantile testicular regression syndrome: a rare case / a new syndrome? From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1181, p1
B8. Çetinkaya S, Kara C. The effects of glucocorticoid replacement therapy on bone mineral density in children with congenital adrenal hyperplasia. The Endocrine Society’s 89th Annual Meeting ENDO 07, Toronto, Canada, June 2-5, 2007. Program & Abstracts P4-288, p742
B9. Kara C, Cetinkaya S, Sezgin N, Kınık ST. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 92 (PO3-300)
B10. Darcan S, Arslanoğlu İ, İşgüven P et al. Etiological and auxological profile of short stature in pediatric endocrine clinics in the year of 2005: an attempt for a more accurate classification of short stature. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 162 (PO1-518)
B11. Kara C, Oğuz Kutlu A, Çetinkaya S. Sertoli cell tumor causing prepubertal gynecomastia in a boy with Peutz-Jeghers syndrome: the outcome of three-year treatment with aromatase inhibitors. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 200 (PO2-643)
B12. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Kara C. Jod-Basedow developed in a severe iodine deficiency related goiter in childhood. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 255 (R-66)
B13. Kara C, Usta B, Oğuz Kutlu A. Distinguishing features of thelarche variant: evaluation of 93 girls with premature breast development. 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), İstanbul, Turkey, September 20-23, 2008. Hormone Research 2008; 70 (suppl 1): 220 (P2-d3-739)
B14. Ökten G, Pınarlı FA, Kara C, Tükün A, Kara N, Güneş SO. Congenital adrenal hyperplasia associated wirh agenesis of the finger and toe distal phalanges. 8th Balkan Meeting on Human Genetics, Cavtat-Dubrovnik, Crotia, May 14-17, 2009. Final Programme; p72 (42-MB)
B15. Şensoy G, Elmalı M, Belet N, Kara C, Selçuk MB, Top A, Yıldıran A. Aspergillosis presenting as osteoarthritis in a child treated with voriconasole. 27th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brussels, Belgium, June 9-13, 2009. The Pediatric Infectious Disease Journal 2009; 28(6): e90 (P265)
B16. Gökşen Şimşek D, Aycan Z, Özen S, Çetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç Ö, Uçaktürk A, Asar G, Bas F, Çetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Şıklar Z, Altıncık A, Öktem A, Özkan B, Öcal G, Semiz S, Arslanoğlu A, Evliyaoğlu E, Bundak R & Darcan Ş. Type 1 diabetes mellitus: glycemic control and compliacations in Turkish children and adolescents. 35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Ljubljana, Slovenia, 2-5 September 2009. Pediatric Diabetes 2009; 10(Suppl 11): 76 (P143)
B17. Kara C, Uçaktürk A, Aydın ÖF, Aydın M. Adverse effect of phenytoin on glucocorticoid replacement in a child with adrenal insufficiency. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting, New York, USA, September 9-12, 2009. Hormone Research 2009; 72 (Suppl 3): 205 (P02-008)
B18. Uçaktürk A, Kara C, Aydın M. Gliclazide-induced hypoglycemia: delayed presentation and successful treatment with octreotide.LWPES/ESPE 8th Joint Meeting, New York, USA, September 9-12, 2009. Hormone Research 2009; 72 (Suppl 3): 489 (R16)
B19. Genç G, Uçaktürk A, Kara C, Bek K, Açıkgöz Y, Özkaya O. Nephropathic cystinosis with nutritional rickets. 1st International Cystinosis Conference in East Mediterranean, Ankara, Turkey, October 1-4, 2009. Congress Book: 39
B20. Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, Aydın M. Munchausen syndrome by proxy in a young girl presenting as apparent cyclic vaginal bleeding. 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prague, Czech Republic, September 22-25, 2010. Hormone Researchin Pediatrics 2010; 74 (suppl 3): 87 (P1-d2-285)
B21. Uçaktürk A, Kara C, Dinler G, Kalaycı AG, Aydın M. Metabolic syndrome presented with steroid induced hyperlipidemic pancreatitis in an adolescent girl. 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prague, Czech Republic, September 22-25, 2010. Hormone Researchin Pediatrics 2010; 74 (suppl 3): 184 (P2-d2-616)
B22. Erdoğan S, Kara C, Uçaktürk A, Aydın M. Etiological classification and clinical assessment of disorders of sex development (DSD) in 95 children and adolescents. 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Prague, Czech Republic, September 22-25, 2010. Hormone Researchin Pediatrics 2010; 74 (suppl 3): 205-6 (P2-d2-686)
B23. Uçaktürk A, Kara C, Ceylaner S, Günindi F, Aydın M. A case report of Xp21 contiguous gene syndrome: adrenal hypoplasia congenita, glycerol kinase deficiency and Duchenne muscular dystrophy.50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, United Kingdom, September 25-28, 2011. Hormone Researchin Pediatrics 2011; 76 (suppl 2): 141-2 (P2-d2-450)
B24. Uçaktürk A, Kara C, Günindi F, Aydın M. Low-dose, single day pamidronat treatment in osteogenesis imperfect. 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, United Kingdom, September 25-28, 2011. Hormone Researchin Pediatrics 2011; 76 (suppl 2): 153 (P2-d2-487)
B25. Günindi F, Kara C, Uçaktürk A, Akkuş L, Aydın M. Galactorrhea due to contact dermatitis of breast. 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, United Kingdom, September 25-28, 2011. Hormone Researchin Pediatrics 2011; 76 (suppl 2): 211 (P2-d2-673)
B26. Kara C, Gündüz, Çetinkaya S, Günindi F.Efficacy of bisphosphonates in the treatment of vitamin D intoxication.51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 58 (P1-d1-197)
B27. Kara C, Günindi, Üstyol A, Aydin M. Vitamin D intoxication associated with fish oil supplement in young children.51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 58 (P1-d1-198)
B28. Kutlu AO, Kara C.Iodine deficiency in pregnant women living in the capital city of Turkey, who appear to be iodine-sufficient.51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 125 (P1-d3-397)
B29. Uçakturk A,Kara C,Avcı B, Genç G,ÖzkayaO,Aydin M.Can kidney injury molecule-1 (KIM-1) and neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) be markers for early findings of diabetic nephropathy?51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, September 20-23, 2012. Hormone Research in Pediatrics 2012; 78 (suppl 1): 158 (P2-d1-507)
B30. Kara C, Aydın T, Günindi F, Üstyol A, Aydın M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes amongchildren aged 0–18 years in Samsun, Turkey. 38th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), 10-13 October 2012, Istanbul, Turkey. Pediatric Diabetes 2012:13(suppl. 17):53 (P-474-169)
B31. Aydın OF, Kara C, Jones J, Wood TC, May MM, Friez MJ, Schwartz CE. Allan-Herndon-Dudley syndrome caused by a novel MCT8/SLC16A2 mutation in a Turkish family. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, September 19-22, 2013, Milan, Italy. Abstract Book (P2-d1-1143)
B32. Günindi F, Kara C, Üstyol A, Aydın M.Assessment of the current iodine status via determination of the frequency of transient congenital hypothyroidism in the Central Black Sea Region of Turkey. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, September 19-22, 2013, Milan, Italy. Abstract Book (P3-d1-1463)
B33. Yesilkaya E, Darendeliler F, Bereket A, Bas F, Poyrazoglu Ş, Aydin BK, Darcan Ş, Dundar B, Buyukinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Özhan B, Cinaz P, Pediatric Endocrinology Turner Study Group.Nationwide Study of Turner Syndrome during Childhood in Turkey: Evaluation of Associated Problems.53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Dublin, Ireland, September 18-20, 2014. Hormone Research in Pediatrics 2014; 82 (suppl 1): 321 (P2-d3-613)
B34. Aydın T, Kara C. Health-Related Quality of Life among Turkish Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. 53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Dublin, Ireland, September 18-20, 2014. Hormone Research in Pediatrics 2014; 82 (suppl 1): 360 (P3-d1-710)
B35. Kara C, Can Yılmaz G, Demirbilek H, Flanagan SE, Ellard S, Hussain K, Aydın M. Efficacy and Safety of Sirolimus(mTOR Inhibitor) in Two Patients withDiazoxide-Unresponsive HyperinsulinemicHypoglycemia. I. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 25-27 February 2015, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015; 7(Suppl 2): 86(Poster Bildirisi, Üçüncülük Ödülü)
B36. Can Yılmaz G, Kara C, Onay H, Aydın M. Growth Hormone Treatment in an Adolescentwith PycnodysostosisI. Ege Endocrinology abd Genetics Symposium 25-27 February 2015, İzmir. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015; 7 (Suppl 2): 87
B37. Atay Z, Yeşilkaya E, Erdeve ŞS, Akin L,Eren E, Döger E, Aycan Z, Abali ZY, Akinci A, Siklar Z, Özen S, Kara C, Tayfun M, Tutunculer F, Karabulut GS, Karagüzel G, Saglam H, Bideci A, Kurtoglu S, Bereket A, Turan S, Sari E, Cetinkaya S, Güran T. Aetiological Spectrum and Clinical Characteristicsof 129 Children with Gonadotropin IndependentPrecocious Puberty: A Nationwide Cohort Study. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 115-116 (P1-112)
B38. Guran T, Buonocore F, Saka N, Ozbek MN, Aycan Z, Bereket A, Bas F, Darcan S, Bideci A, Turan S, Ayla Guven A Tarim Ö, Agladioglu SY, Atay Z, Ozen S, Demir K, Akinci A, Aydin BK, Buyukinan M, Yuksel B, Yildiz M, Akcay T, Kara C, Ozgen T, Catli G, Isik E, Bolu S, Ozhan B, Gurbuz F, Ucar A, Demirbilek H, Abali ZY, DogerE, Eren E, Berberoglu M,Hacihamdioglu B, Achermann JC. Primary Adrenal Insufficiency in Children without Congenital Adrenal Hyperplasia: Molecular and Clinical Characterisation of a Nationwide Cohort. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 129-30 (P1-144)
B39. Koken O, Kara C, Can Yilmaz G, Aydin M. Utility of Estimated Glucose Disposal Rate and FatMass Percentage for Predicting Metabolic Syndromein Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 184 (P2-273)
B40. Demir K, Doneray H, Yesilkaya E, Kara C, Atay Z, Çetinkaya S, Çayir A, Anik A, Eren E, Demirel F, Can Yilmaz G, Ergur AT, Kendirci M, Aycan Z, BereketA, Aydin M, Orbak Z, Ozkan B. Comparison of Treatment Alternatives for Hypercalcemia due to Vitamin D Intoxication in Children. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 338 (P3-642)
B41. Poyrazoglu S, Akcay T, Atabek ME, Bideci A, Bircan I, Bober E, Can S, Darcan S,Ersoy B, Guven A, Kara C, Keskin M, Kurtoglu S, Ozbek MN, Ozgen T, Siklar Z, Simsek E, Turan S, Yuksel B, Darendeliler F. Current Practice in Diagnosis and Treatment of GH Deficiency in Childhood: A Survey from Turkey. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 471-72 (P3-981)
B42. Siklar Z, Berberoglu M, Genens M, Poyrazoglu S, Bas F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Erdeve SS,Cetinkaya S, Abali S, Atay Z, Turan S, Kara C, Can Yilmaz G, Akyurek N, Abaci A, Sari E, Yesilkaya E, Bolu S, Korkmaz HA, Simsek E, Catli G, Cayir A, Evliyaglu O, Isguven SP. The Growth Characteristics of Patients with Noonan Syndrome, and First 2 Years Results of GH Treatment: A Nationwide Multicentre Study. A Survey from Turkey. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 486 (P3-1017)
B43. Darendeliler F, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Aydin BK, Darcan Ş, Dündar B, Buyukinan M, Kara C, Mazicioglu MM, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Simsek E, Cinaz P, Turner Syndrome Study Group. Growth Curves for Turkish Girls with TurnerSyndrome: Results of the Turkish TurnerSyndrome Study Group. 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 572-73 (P3-1233)
B44. Sarı E, Bereket A, Yesilkaya E, Baş F, Bundak R, Aydin BK, Darcan Ş, Dündar B, Buyukinan M, Kara C, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Ozhan B, Orbak Z, Ercan O, Turner Syndrome Study Group. Anthropometric Findings from Birth to Adulthood in Turkish Girls with Turner Syndrome and Association with Karyotpye Distribution.54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, October 1-3, 2015. Hormone Research in Pediatrics 2015; 84 (suppl 1): 576-77 (P3-1243)
B45. Can Yilmaz G, Kara C, Celebi Bitkin E, Aydin M. Comparison of Triptorelin Versus Leuprolide inTreatment of Girls with Central Precocious Puberty. 55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, September 10-12, 2016. Hormone Research in Pediatrics 2016; 86 (suppl 1): 437 (P2-P778)

D. ULUSAL MAKALELER


D1. Bülbül M, Sarıbaş S, Öner A, Demircin G, İzgi B, Kara C. Prematüre bebekte renal kandidiyasis (olgu sunumu). Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1995; 1:62-65
D2. Öcal B, Aydın ÖF, Oğuz D, Karademir S, Şenocak F, Kara C. İnfektif endokarditli 28 vakanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Medical Network Kardiyoloji 1998; 5 (6): 380-384
D3. Kara C, Zenciroğlu A, Aydın ÖF, Oğuz D, İnce M, Karademir S. Tanınız nedir? Diafragma eventrasyonu ile birlikte organoaksiyel mide volvulusu. Yeni Tıp Dergisi 1999; 16(6):345-346
D4. Şaylı TR, Aydın ÖF, İzol R, Kara C, Sarıbaş S. Demir eksikliği anemisinde demir sülfat ve demir hidroksit polimaltoz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve C vitamininin etkisi. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 1999; 5 (2): 233-237
D5. Zenciroğlu A, Kara C, İnce M, Erken A, Aydın ÖF. Çocuklarda skabies. Yeni Tıp Dergisi 2000; 17 (1): 14-17
D6. Afacan İ, Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Yöney A, Gürer Y. Çocuklarda antiepileptik ilaçların lipid profillerine etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000; 43 (2): 153-157
D7. Kara C, Aydın ÖF, Erken A, Eroğlu F. Tanınız nedir? Ürtikerya pigmentoza (Deri mastositozu). Yeni Tıp Dergisi 2000; 17 (3): 165-166
D8. Aydın ÖF, Bayram N, Şenbil N, Akçören Z, Öcal B, Oksal A, Rezaki B, Kara C, Gürer Y. Duchenne musküler distrofili 38 olgunun analizi. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 2000; 6(1): 93-97
D9. Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Bozkurt C, Gürer Y. Febril konvülziyonlu 201 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000; 53(4):231-235
D10. Aydın ÖF, Kuyucu N, Kara C, Yüksek M, Saraç A, Teziç T. Bruselloz tanısı alan 27 çocuk hastanın retrospektif değerlendirilmesi. Türkiye Tıp Dergisi 2001; 8 (2): 64-69
D11. Tavil B, Kara C, Aytekin C, Sipahi T. Tanınız nedir? Akalazya. Yeni Tıp Dergisi 2001; 18 (5): 291-292
D12. Fışgın T. Yaralı N, Kara A, Bozkurt C, Kara C, Erten U, Duru F. Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili olgularda yüksek doz methotreksat uygulamasının oral glukoz tolerans testi üzerine etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2003; 20 (2): 78-81
D13. Berberoğlu M, Darendeliler F, Darcan Ş ve ark. Çocukluktan erişkin döneme geçişte büyüme hormonu eksikliğinin değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13 (4): 133-135
D14. Darendeliler F, Berberoğlu M, Öcal G ve ark. Büyüme hormonu eksikliği etiolojisi, demografik veriler ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye verileri. KIGS (Pfizer uluslar arası büyüme veri tabanı) analiz sonuçları. Çocuk Dergisi 2004; 4 (3): 141-148
D15. Kara C. Çocuklarda Diyabet Ketoasidozu (Derleme). Güncel Çocuk Sağlığı 2008; 1(3):239-255
D16. Balaban İ, Çetinkaya S, Kara C. Ön fontanel kapanmasında gecikme ile başvuran bir olgu nedeniyle piknodizostozis. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008; 2 (2):28-32
D17. Polat E, Kunak B, Nacaroğlu T, Kara C. İnfantil osteopetrozis ve Rikets. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25 (4): 248-250
D18. Oğuz Kutlu A, Kara C, Teziç T. Ağır İyot Eksikliğine Bağlı Gelişen Jod-Basedow Olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(1):84-7
D19. Kara C, Uçaktürk A, Günindi F,  Aydın M. Uygunsuz ADH salınımı ve serebral tuz kaybı sendromlarının ayırıcı tanısında plazma ve idrar ozmolalitesi.J.  Exp. Clin. Med. (Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi)2010;27(4):163-167
D20. Kara C, Aydın M. 46,XX Cinsel Farklılaşma SorunlarınaYaklaşım: Konjenital Adrenal Hiperplazi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2011;7(3):10-20
D21. Kara C. Tip 1 Diyabetin Etiyopatojenezi. Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2012;5(3):9-17
D22. İnce H, Özyürek H, Taşdemir HA, Aydın ÖF, Kara C, Ceyhan M. Psödotümör serebride tekrarlayan lomber ponksiyon risk midir? Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2013;7(2):96-98
D23. Önder A, Çetinkaya S, Kara C, Zenciroğlu A, Aycan Z. Multisystemic Severe Form Pseudohypoaldosteronism: Can Gastrostomy be Useful in the Management? Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi2016;10(2):134-6 DOI: 10.12956/tjpd.2015.146
D24. Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M.Tip 1 Diyabette 33 Ay Remisyon:Erken Tanı mı, Uzun Balayı mı?Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016;24(Suppl):S51-S55
D25. Kara C, Oğur G. Pubertenin Epigenetik kontrolü. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2016;12(4):36-45


E. ULUSAL BİLDİRİLER


E1. Kara C, Zenciroğlu A, Kara A, Sarbaş S. Kan grubu A veya B olan annelerin bebeklerinde kan grubu uyuşmazlığının klinik önemi. 40. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. Bildiri Özetleri A017, Sayfa 8
E2. Kara C, Zenciroğlu A, Kara A, Sarbaş S. ABO uyuşmazlığının Rh hemolitik hastalığı üzerine etkisi. 40. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. Bildiri Özetleri A018, Sayfa 8
E3. Kara C, Zenciroğlu A, Bakırtaş A, Şenocak F, Öner A, Ecin N, Oksay A, Sarıbaş S. Hipoplastik sol kalp sendromu ile birlikte olan multikistik displastik böbrek vakası. I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 13-16 Kasım 1996, Ankara. Özet Kitabı P 19, Sayfa 61
E4. Oğuz Kutlu A, Kara C, Memioğlu N, Teziç T, Zorlu P. D vitamini eksikliğine bağlı rikets ve hipoparatiroidinin birlikte görüldüğü bir vaka sunumu. IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu 08-10 Eylül 1999, Ankara. Kongre Kitabı Sayfa 217
E5. Kara C, Aydın ÖF, Fışgın T, Zorlu P, Baysal Hİ, Teziç T. Konjenital Kutis Laksa: Bir Vaka Takdimi. 43. Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara. Seçilmiş Bildiri Özetleri Sayfa 109
E6. Afacan İ, Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Gürer Y. Çocuklarda antiepileptik ilaçların lipid profillerine etkisi. 43. Milli Pediatri Kongresi 20-23 Eylül 1999, Ankara. Seçilmiş Bildiri Özetleri Sayfa 109
E7. Öcal B, Aydın ÖF, Oğuz D, Karademir S, Şenocak F, Kara C. Inutero ritodrine maruz kalan bir infantta asimetrik septal hipertrofi. II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 1999 Pamukkale. Özet Kitabı P 54
E8. Aydın ÖF, Kuyucu N, Kara C, Yüksek M, Saraç A, Teziç T. Bruselloz tanısı alan 27 çocuk hastanın retrospektif değerlendirilmesi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi 2-5 Aralık 1999, Bursa. Özet Kitabı P 107
E9. Aydın ÖF, Şenbil N, Kara C, Bozkurt C, Gürer Y. Febril konvülsiyonlu 201 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 14-16 Mayıs 2000, Ankara. Serbest Bildiri Özetleri S 22
E10. Karakurt C, Kara C, Akgün D, Sipahi T. Spondylocostal Dysostosis:İki olgu sunumu. 44. Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000, Bursa. Özet Kitabı P 244, Sayfa 129
E11. Kutlu A, Kara C, Teziç T. Diyabet ketoasidoz tedavisi öncesi ve sonrasında tiroid hormonları değişiklikleri. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı A1-17, Sayfa 66
E12. Kutlu A, Teziç T, Kara C. Karaciğer hemanjiomunun eşlik ettiği konjenital hipotiroidi olgusu. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı C1-16, Sayfa 141
E13. Kutlu A, Teziç T, Kara C. Adrenokortikal karsinoma bağlı Cushing sendromu. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı  C2-13, Sayfa 156
E14. Yıldırım N, Bilgili H, Kara C, Kutlu A, Teziç T. Tip 1 diyabetli çocuklarda hastaneye tekrarlı yatışlarla ilişkili sosyoekonomik etmenler: retrospektif (olgu-kontrol) bir çalışma. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 053, Sayfa 201
E15. Kutlu A, Kara C, Zenciroğlu A, Demirel N, Baş AY. Down sendromlu bir neonatal diyabet olgusu. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 055, Sayfa 203
E16. Kara C, Kutlu A. Vitamin D entoksikasyonu olan bir bebeğin tek doz İV. pamidronat ile başarılı tedavisi. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 068, Sayfa 217
E17. Kara C, Uçaktürk A, Kutlu A, Çabuk F, Kunak B. Hipoparatiroidizm-Retardasyon-Dismorfizm (HRD; Sanjad-Sakati) sendromu. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre kitabı PP 069, Sayfa 218
E18. Kara C, Kutlu A, Tosun MS, Baysun Ş, Apaydın S, Şenel F. Peutz-Jeghers sendromu olan erkek çocukta sertoli hücre tümörü ve nefrokalsinoz birlikteliği. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 099, Sayfa 248
E19. Kutlu A, Kara C, Baysun Ş, Atmaca E, Teziç T. Olgu sunumu: Çocukluk çağında Jod-Basedow. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 106, Sayfa 255
E20. Candemir Z, Kara C, Bahçe M. De novo iki resiprokal translokasyonlu bir olgu: dismorfik bulgular, mental retardasyon, hipokalsemi. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 21-24 Nisan 2004, Antalya. Bildiri Kitabı KLP 35, Sayfa 156
E21. Kara C, Aydın ÖF, Aslan B, Gürer Y. Hipoglisemiye bağlı bilateral putamen lezyonları. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 Mayıs 2004, Ankara. Program ve Bildiri Özet Kitabı P-68, Sayfa 117-118
E22. Usta B, Kara C, Kunak B, Kutlu A. Erken meme gelişimiyle başvuran kız çocuklarda gri bölgenin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı SS 29/1, Sayfa 180 (Sözel Sunu)
E23. Evliyaoğlu O, Kutlu A, Kara C. Konjenital hipotiroidili olgularda iyot eksikliğinin etiolojideki yeri. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı SS 30/7, Sayfa 198 (Sözel Sunu)
E24. Kara C, Kutlu A, Evliyaoğlu O, Saraç A. Vitamin D bağımlı rikets tip II: yüksek doz oral kalsitriol ve kalsiyum ile tedavi edilen bir olgu. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP A7, Sayfa 209
E25. Kara C, Atay N, Kutlu A, Evliyaoğlu O, Yöney A. Topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: 3 olgu nedeniyle. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP B10, Sayfa 231
E26. Kara C, Evliyaoğlu O, Kutlu A, Bilgili H, Yıldırım N. İnsülin alerjisi olan diyabetli bebeğin insülin analogları, insülin glargine ve insülin lispro, ile başarılı tedavisi. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP B11, Sayfa 232
E27. Evliyaoğlu O, Kara C, Kutlu A. Atipik over görünümü ile prezente olan periferik puberte prekoz olgusu: incomplet McCune Albright sendromu? IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP D13, Sayfa 271
E28. Kara C, Şıklar Z,  Törel A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G. Geçici özellikte diabetes insipitus, metabolik asidoz, dilate kardiyomiyopati ve duyusal nöropati birlikteliği olan bir olgu. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı OR22-020, Sayfa 544 (Sözel Sunu)
E29. Şıklar Z, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Kara C. Diyabetes insipitus ve obezite ile prezente olan bir Langerhans hücreli histiyositoz olgusu.  41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı OR22-021, Sayfa 544 (Sözel Sunu)
E30. Kitiş Çelik B, Kaya Ö, Atik F, Zorlu P, Kara C, Coşkun T. İntrauterin kırıkla giden I-Cell hastalığı. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-005, Sayfa 630
E31. Tokan R, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Ergür AT, Ertem M, Azık F. Fankoni aplastik anemili monozigotik ikiz kardeşlerde metabolik sendromun özellikleri: KİT öncesi ve sonrası izlem. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-008, Sayfa 631
E32. Arıcı SZ, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Fitöz S. Nöroendokrin disfonksiyon (santral diabet insipit, büyüme hormonu ve gonadotropin eksikliği) ve hipofiz sapı kalınlaşması: Bir olgu nedeni ile… 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-009, Sayfa 631-632
E33. Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Törel A. Osteogenezis imperfektalı bir olguda siklik intravenöz pamidronat tedavisinin klinik ve radyolojik denetimi: 2 yıllık tedavi yanıtları. 41. Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara. Kongre Kitabı P24-010, Sayfa 632
E34. Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Uslu R, Kerimoğlu E. Beyin virilizasyonu göstermeyen bir 5 a steroid redüktaz (5aSR2) enzim eksikliği olgusu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-03, Sayfa 57 (Sözel Sunu)
E35. Çatlık A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G, Şıklar Z, Kara C, Uslu R, Kerimoğlu E. Cinsiyet seçiminde Money hipotezini sorgulayan bir olgu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-04, Sayfa 58 (Sözel Sunu)
E36. Kutlu A, Kara C. Mikropenisin eşlik ettiği postnatal testiküler regresyon sendromu: Nadir bir olgu / yeni bir sendrom ?X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-06, Sayfa 60 (Sözel Sunu)
E37. Şıklar Z, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Kara C. Diyabetes insipitus ve obezite ile prezente olan bir Langerhans hücreli histiyositoz olgusu.  X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-10, Sayfa 116 (Sözel Sunu)
E38. Arıcı SZ, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Fitöz S. Nöroendokrin disfonksiyon (santral diabet insipit, büyüme hormonu ve gonadotropin eksikliği) ve hipofiz sapı kalınlaşması: Bir olgu nedeni ile… X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-11, Sayfa 117 (Sözel Sunu)
E39. Kara C, Şıklar Z,  Törel A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G. Geçici özellikte diabetes insipitus, metabolik asidoz, dilate kardiyomiyopati ve duyusal nöropati birlikteliği olan bir olgu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-12, Sayfa 118 (Sözel Sunu)
E40. Kutlu A, Kara C. Adrenokortikal karsinomlu bir olguda adjuvan tedavi olarak mitotan kullanımı. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-05, Sayfa 152
E41. Oruç M, Kara C, Yöney A, Kutlu AO. Tip 1 diyabet mellitli olgularda büyümenin değerlendirilmesi ve metabolik kontrol ile boyun genetiğe uyumu arasındaki ilişki. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-42, Sayfa 192-193
E42. Kara C, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Şıklar Z. Konjenital hipotiroidide uzun süreli yeterli tedaviye karşın direngen TSH yüksekliği. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-51, Sayfa 202
E43. Kara C, Öcal G, Berberoğlu M, Adıyaman P, Şıklar Z. Gizli santral hipotiroidinin belirlenmesi. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-52, Sayfa 203
E44. Uçar Y, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Şıklar Z, Kara C, Kutay N, Turhan FN, Tükün A, Doğu F, İkincioğulları A, Babacan E. Atipik prezentasyonlu parsiyel Digeorge sendromlu 2 olgu. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-53, Sayfa 204
E45. Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G, Ceyhan K, Şıklar Z, Kara C, Fitöz S, Yağmurlu A. Tiroid bezinde solid, hipoekoik tek nodül görünümü veren ektopik timus. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-54, Sayfa 205
E46. Arıcı SZ, Adıyaman P, Öcal G, Berberoğlu M, Fitöz S, Şıklar Z, Çandır O, Kara C. Hipertiroidili olgularda tiroid parankim kanlanması ve tanıda renkli doppler ultrasonografinin önemi. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-55, Sayfa 206
E47. Kutlu A, Kara C. İyot eksikliğine bağlı guvatrlı olgularda nodül sıklığı ve etkileyen faktörler. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-56, Sayfa 207
E48. Kutlu A, Kara C. İyot eksikliğine bağlı guvatrlı hastalarda tiroid bezi büyüklüğünü etkileyen faktörler. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-57, Sayfa 208
E49. Kutlu A, Kara C. Büyüme hormonu eksikliği saptanan kleidokranial dizostozisli üç olguda büyüme hormonu kullanımı. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-56, Sayfa 207
E50. Polat E, Kunak B, Nacaroğlu T, Kara C. Osteopetrorikets: Olgu Sunumu. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 19-22 Şubat 2006, Bursa. Güncel Pediatri 2006 4: (Suppl 1) Sayfa 169
E51. Yıldırım N, Çetinkaya S, Kara C. Adolesan döneminde kronik pankreatite sekonder diyabet. 42. Ulusal Diyabet Kongresi 10-14 Mayıs 2006, Antalya. Özet Kitabı PS05, Sayfa 66 
E52. Yıldırım N, Kara C,Çetinkaya S. Adolesan döneminde tip 2 diyabet. 42. Ulusal Diyabet Kongresi 10-14 Mayıs 2006, Antalya. Özet Kitabı PS06, Sayfa 67 
E53. Bozkurt C, Ertem U, Karaman İ, Şahin G, Aslan MK, Yüksek N, Kara C. Swyer sendromu zemininde gelişen bir disgerminom olgusu. XIV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 18-20 Mayıs 2006, İstanbul. Bildiri Kitabı P-27, Sayfa 191
E54. Kara C, Çetinkaya S, Nurzen S, Kınık ST. Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlarda metabolik kontrolün oksidize LDL antikor düzeyleri üzerine etkisi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı SS-2, Sayfa 97 (Sözel Sunum)
E55. Darcan S, Arslanoğlu İ, İşgüven P ve ark. Boy kısalığı / büyüme yetersizliğinin etiyolojik dağılımı ve başvuru özellikleri.  XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı SS-11, Sayfa 108 (Sözel Sunum)
E56. Çetinkaya S, Kara C. Neonatal hemokromatozise sekonder diyabetli bir olgu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-3, Sayfa 130
E57. Çetinkaya S, Kara C, Yıldırım N. Kronik pankreatite sekonder diyabetli adolesan bir olgu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-4, Sayfa 131
E58. Kutlu AO, Kara C, Çetinkaya S. Diabetik ketoasidozda ağır hipofosfatemiye bağlı gelişen, bir rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği olgusu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-10, Sayfa 137
E59. Kara C, Çetinkaya S, Yıldırım N. Monogenik obezite ile ilişkili tip 2 diyabet ve metabolik sendromu olan adolesan bir olgu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-15, Sayfa 141
E60. Kara C, Çetinkaya S. MODY mi, tip 2 diyabet mi? XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-27, Sayfa 154
E61. Çetinkaya S, Kara C. Konjenital adrenal hiperplazili çocuk ve adolesanlarda kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-108, Sayfa 238
E62. Kutlu AO, Kara C, Teziç T. Yenidoğan döneminde tedavi başlanan konjenital hipotiroidili infantlarda TRH uyarı testi ile tiroksin dozunun denetlenmesi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-109, Sayfa 239
E63. Kutlu AO, Kara C, Teziç T. İyi kontrol edilemeyen basit virilizan tip 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili olgularda minimal tuz kaybının denetlenmesi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-110, Sayfa 240
E64. Akay A, Karbuz A, Susam H, Saraç A, Kara C, Çetinkaya S, Ertan Ü. İzole glukokortikoid eksikliği saptanan 2 olgu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya Serbest ve Poster Bildiri Özetleri PP-449
E65. Çetinkaya S, Kara C, Balaban İ, Nacaroğlu HT. Piknodizostozis: Olgu sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi 8-12 Kasım 2006, Antalya Serbest ve Poster Bildiri Özetleri PP-456
E66. Uçar Ş, Zorlu P, Yıldırım I, Kara C. Konjenital Riketsli 2 Olgu. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 18-21 Şubat 2007, Bursa. Güncel Pediatri 2007 5: (Suppl 1) Sayfa 167
E67. Sadeghi F, Yürür Kutlay N, Berberoğlu M, Çetinkaya E, Aycan Z, Kara C, Ilgın Ruhi H, Öçal G, Şıklar Z, Elhan A, and Tükün A.Türk toplumunda 21 hidroksilaz eksikliği olan konjenital adrenal hiperplazili olgularda sık görülen 9 mutasyonun sıklığı ve dağılımının belirlenmesi .XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı SS-05, Sayfa 100, (Sözel Bildiri, Birincilik Ödülü)
E68. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Kara C, Çetinkaya S. Diabetik ketoasidoz tedavisi sırasında potasyum düşme zamanı ve hipokalemiyi öngören risk faktörleri. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-D05, Sayfa 147
E69. Çetinkaya S, Kara C, Yıldırım N, Bilgili H. Tip 2 diyabetli bir adölesanda Munchausen sendromu. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-D15, Sayfa 157
E70. Yakaryılmaz A, Çetinkaya S, Kara C, Kutlu Oğuz A. Hashimoto tiroiditi ve skleroderma birlikteliği olan nadir bir olgu sunumu. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-T05, Sayfa 195
E71. Çetinkaya S, Kara C, Kitapçı AU. Olgu sunumu: Erken çocuklukta hipertiroidizm. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-T14, Sayfa 204
E72. Ökten G, Pınarlı FA, Kara C, Güneş SO, Kara N. Ailesel 46 XY T(9;17)(q22;p13) resiprokal translokasyonu olan erkek psödohermafroditizm olgusu. Uluslar arası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 6–9 Mayıs 2008, Çanakkale. Program ve Bildiri Özet Kitabı PS–149
E73. Uçaktürk A, Kara C, Aydın M. 2007-2008 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniğinde izlenen tip 1 diyabetli hastaların özellikleri. Diyabet ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu 21-22 Kasım 2008, Kuşadası. Sempozyum Kitabı, Sayfa 48 (Sözel Sunum)
E74. Kara C, Çetinkaya S, Sezgin N, Kınık ST. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 88 (2008 yılında A grubu dergide yayımlanan yayın ödülü)
E75. Gökşen Şimşek D, Aycan Z, Özen S, Çetinkaya S, Kara C, Abalı S, Demir K, Tunç Ö, Uçaktürk A, Asar G, Bas F, Çetinkaya E, Aydın M, Karagüzel G, Orbak Z, Şıklar Z, Altıncık A, Öktem A, Özkan B, Öcal G, Semiz S, Arslanoğlu A, Evliyaoğlu E, Bundak R, Darcan Ş. Çocuk ve ergenlerde tip 1 diabetes mellitus; glisemik kontrol ve komplikasyonlar 2008 yılı çok merkezli sonuçları. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 98 (Sözel Bildiri, Mansiyon ödülü)
E76. Kara C, Uçaktürk A, Aydın ÖF, Aydın M. Adrenal yetmezlikli bir hastada fenitoinin glukokortikoid replasman tedavisi üzerine olumsuz etkileri. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 115
E77. Uçaktürk A, Kara C, Çelik F, Aygün C, Aydın M, Küçüködük Ş. Neonatal diyabete eşlik eden ağır hipertrigliseridemi. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 168
E78. Uçaktürk A, Kara C, Dinler G, Kalaycı AG, Aydın M. Tip 2 diyabet ve familyal kombine hiperlipidemi olan hastada steroid kullanımına bağlı akut pankreatit. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 169
E79. Uçaktürk A, Kara C, Aydın M. Görünüşte siklik vajinal kanama ile getirilen 2 yaşındaki çocukta Munchausen by Proxy sendromu. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 179
E80. Erdoğan S, Kara C, Uçaktürk A, Aydın M. Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuk ve adolesanların sınıflandırılması ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 181
E81. Birinci N, Aydın M, Uçaktürk A, Kara C. Hashimoto tiroiditli çocuk hastaların klinik ve prognostik özellikleri. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 17-21 Kasım 2009, Antalya. Kongre Kitabı, Sayfa 208
E82. Azak E, Sungur M, Kara C, Aydın ÖF, Baysal K. ACTH tedavisine bağlı ciddi subaortik darlık yapan geçici hipertrofik kardiyomyopati olgusu 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 05 – 08 Mayıs 2010, Eskişehir. Bildiri Kitabı, Sayfa 29 (Sözel Bildiri)
E83. İnce H, Özyürek H, Taşdemir HA, Aydın ÖF, Kara C. Psödotümör serebri’de tekrarlayan lomber ponksiyon risk midir? 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Konya. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 124
E84. Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, Aydın M. Lokalize granuloma annulare tip 1 diyabete eşlik edebilir. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 178
E85. Kara C, Işıklar F, Uçaktürk A, Aydın M. Turner sendromlu hastalarımız büyüme hormonu tedavisinden yeterince yararlanabiliyor mu? XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 194
E86. Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, Aydın M. Osteogenezis imperfekta hastalarında siklik, düşük doz ve tek gün pamidronat tedavisinin etkinliği.  XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 249(Poster Bildirisi, Üçüncülük Ödülü)
E87. Çetinkaya S, Kara C, Aycan Z. Triple A sendromlu bir olgu sunumu. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 251
E88. Uçaktürk A, Kara C, Işıklar F, İnce H, Aydın ÖF, Aydın M. Addison hastalığının etiyolojisinde X’e bağlı adrenolökodistrofinin önemi. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa257
E89. Işıklar F, Kara C, Uçaktürk A, Genç G, Özkaya O, Aydın M. Bir olgu ile MURCS birlikteliği. XIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-10 Ekim 2010, Sarıgerme. Kongre Kitabı, Sayfa 284
E90. Günindi F, Uçaktürk A, Nalçacıoğlu H, Genç G, Kara C, Özkaya O, Aydın M. Primer amenore ve hipertansiyonun nadir nedeni: 17-alfa hidroksilaz eksikliği. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 23-26 Kasım 2011, İzmir. Bildiri Kitabı, Sayfa 156
E91. Uçaktürk A, Kara C, Avcı B, Genç G, Özaydın O, Aydın M. Tip 1 Diyabetli çocuklarda idrar KIM-1 ve NGAL düzeyleri böbrek hasarının erken belirteci olarak kullanılabilir mi? XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 23-26 Kasım 2011, İzmir. Bildiri Kitabı, Sayfa 187
E92. Günindi F, Uçaktürk A, Akkuş L, Kara C, Aydın M. Memede kontakt dermatire bağlı galaktore. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 23-26 Kasım 2011, İzmir. Bildiri Kitabı, Sayfa 292
E93. Kara C, Hipofosfatemik ve Vitamin D Bağımlı Raşitizmde İzlem ve Tedavi. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 74-79
E94. Kara C, Aydın T, Günindi F, Üstyol A, Aydin M. Samsun’da yaşayan 0-18 yaş çocuklarda tip 1 diyabet insidansı ve prevalansı. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 93 (Sözel Bildiri, Üçüncülük Ödülü)
E95. Kara C, Günindi F, Üstyol A, Aydin M. Yedi küçük çocukta besin takviyesi alımına bağlı D vitamini entoksikasyonu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 105 (Sözel Bildiri)
E96. Kutlu AO, Kara C. İyodu yeterli görünen Ankara’da yaşayan gebelerde iyot eksikliği. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 109 (Sözel Bildiri)
E97. Üstyol A, Günindi F, Kara C, Aydın M. Generalize konjenital lipoatrofik diyabet: olgu sunumu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 153
E98. Günindi F,Üstyol A, Kara C, Aydın M. Büyüme hormonu fazlalığı ile karışan bir Sotos sendromu olgusu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 176
E99. Kara C, Gündüz S,Çetinkaya S, Günindi F. D vitamini entoksikasyonu tedavisinde bifosfonatların etkinliği. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 230
E100. Günindi F,Çelik FÇ, Üstyol A, Ataseven F,Kara C, Aygün C,Aydın M. Rikets benzeri klinik bulgular ve sekonder hiperparatiroidizm ile ortaya çıkan bir mukolipidozis tip 2 (I-cell hastalığı) olgusu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 234
E101. Günindi F,Çaltepe G, Kara C, Comba A,Üstyol A, Aydın M. Farklı klinik tablolarda başvuran iki kardeş APECED sendromu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 255
E102. Üstyol A, Günindi F, Kara C, Aydın M. Embriyonal dönemde başlayan ancak postnatal dönemde tamamlanan bir testiküler regresyon sendromu olgusu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 264
E103. Üstyol A, Günindi F, Kara C, Aydın M. Mozaik trizomi X/tetrazomi X sendromu ve prematür over yetmezlikli olgu. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım 2012, Samsun. Kongre Kitabı, Sayfa 287
E104. Yılmaz A, Abur Ü, Altundağ E, Akar ÖS, Aymelek HS, Aydın M, Kara C, Günindi F, Ogur G. X kromozom anomalisi tespit edilen 44 vakanın sitogenetik-klinik ilişkisi. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi 19-23 Aralık 2012, Bursa. Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 303
E105. Uçar F, Bozkurt A, Karabekiroğlu K, Kara C. Tip 1 diyabetes mellitus tanılı hastalarda davranışsal ve psikolojik değişiklikler. 24. Ulusal Çocuk ve ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 9-12 Nisan 2014, Konya. Kongre Kitabı, Sayfa 61
E106. Yesilkaya E, Darendeliler F, Bereket A, Bas F, Poyrazoglu Ş, Aydin BK, Darcan Ş, Dundar B, Buyukinan M, Kara C ve ark. Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirme sonuçları. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014, Antalya. Kongre CD. S012 (Sözel sunum)
E107. Yesilkaya E, Darendeliler F, Bereket A, Bas F, Poyrazoglu Ş, Aydin BK, Darcan Ş, Dundar B, Buyukinan M, Kara C, Sarı E, Adal E, Akinci A, Atabek ME, Demirel F, Celik N, Ozkan B, Özhan B, Cinaz P. Turner sendromlu çocukların başvuru özelikleri ve eşlik eden patolojiler: 842 vakanın ulusal veritabanında değerlendirme sonuçları. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. S02. Sayfa 90(Sözel sunum; Poster Birincilik Ödülü)
E108. Aykut A, Karaca E, Onay H, Gökşen D, Çetinkalp Ş, Eren E, Ersoy B, Çakır EDP, Büyükinan M, Kara C, Anık A, Kırel B, Özen S, Atik T, Darcan Ş, Özkınay F. GCK Gen Mutasyonuna Bağlı Diyabeti Olan Olguların Klinik veMoleküler Özellikleri ile Dokuz Yeni Mutasyonun Tanımlanması. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. S08. Sayfa 99 (Sözel sunum; Birincilik Ödülü)
E109. Can Yılmaz G, Kara C, Tekcan D, Bulum B, Aydın M. Hipopitutarizm ile Başvuran Bir Mitokondriyal Hastalık Olgusu. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P153. Sayfa 324
E110. Aydın M. Can Yılmaz G, Ceyhan M, Kara C.On Yaşında Bir Kız Çocukta Spontan Ovariyan HiperstimulasyonSendromu ve FSH Salgılayan Hipofiz Adenomu. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P154. Sayfa 326
E111. Can Yılmaz G, Kara C, Ceyhan M, Özkan B, Aydın M.Hipodipsik Hipernatremi ve Santral Diyabetes Insipidusun GözdenKaçan Bir Nedeni: Lobar Holoprosensefali. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P156. Sayfa 330
E112. Kara C, Günindi F, Can Yılmaz G, Aydın M. Geçici Hipotiroidizmin Türkiye’de Artan Konjenital Hipotiroidizm İnsidansına Etkisi. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 4-8 Kasım 2014, Bursa. Kongre CD. P189, Sayfa 383
E113. Darendeliler F, Yeşilkaya E, Bereket A, Baş F, Bundak R, Sarı E, Aydin BK, Darcan Ş, Dündar B, Buyukinan M, Kara C, Mazicioglu MM, Adal E, Cinaz P, Turner Sendromu Çalışma Grubu. Turner Sendromlu Türk Kız Çocuklarının Büyüme Eğrileri: FAVOR Turner Sendromu Çalışma Grubu. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-01.  (Sözel Bildiri)
E114. Atay Z, Yeşilkaya E, Erdeve ŞS, Turan S, Akın L, Eren E, Döger E, Aycan Z, Abalı ZY, Akıncı A, Sıklar Z, Özen S, Kara C, Tayfun M, Tütüncüler F, Karabulut GS, Karagüzel G, Sağlam H, Bideci A, Kurtoğlu S, Bereket A, , Sarı E, Cetinkaya S, Güran T, Bereket A. Periferal Puberte Prekokslu 129 Çocukta Etiyolojik Dağılım ve Klinik Özellikler. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-02.  (Sözel Bildiri)
E115. Demir K, Döneray H, Yesilkaya E, Kara C, Atay Z, Çetinkaya S, Çayır A, Anık A, Eren E, Demirel F, Can Yılmaz G, Ergür AT, Kendirci M, Aycan Z, Bereket A, Aydin M, Orbak Z, Özkan B. D Vitamini Entoksikasyonuna Bağlı Gelişen Hiperkalsemide Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-07.  (Sözel Bildiri)
E116. Şıklar Z, Berberoğlu M, Genens M, Poyrazoğlu S, Baş F, Darendeliler F, Bundak R, Aycan Z, Erdeve SS, Çetinkaya S, Abalı S, Atay Z, Turan S, Kara C. Ulusal Düzeyde Noonan Sendromlu Olgularin Klinik Özellikleri ve Büyüme İzlemlerinin Değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. PSB-15.  (Sözel Bildiri)
E117. Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Erken Puberteli Kızlarda Leuprolide ve Triptorelin Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD.P-79.  
E118. Cinaz P, Yeşilkaya E, Genenş M, Hatun Ş, Özkan B, Bircan İ, Kara C, Kırel B, Bolu S, Bideci A, Berberoğlu M, Dündar B, Bundak R, Nalbantoğlu Ö, Güngör N. Ülkemizde Tip 2 Diyabetli Çocukların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: FAVOR Tip 2 Diyabet Veritabanı - Ön Rapor. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. P-99.
E119. Köken Ö, Kara C, Can Yılmaz G, Aydın M. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Obezite ve Metabolik Sendrom Sıklığı. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. P-104. E120. Köken Ö, Kara C, Can Yılmaz G, Aydın M. Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Metabolik Sendrom Tanısını Öngörmede Tahmini Glukoz Kullanım Hızı ve Biyoelektriksel İmpedans Analizinin Yeri. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul.Kongre CD. P-105.
E121. Çelebi Bitkin E, Can Yılmaz G, Kara C,Aydın M. Hipertansiyon ile Başvuran Dört Yaşında Kız Hastada 17-Alfa Hidroksilaz Eksikliği. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 22-25 Ekim 2015, İstanbul. Kongre CD. P140.
E122. Güran T, Kara C, Atay Z, Akbarzade A, Can Yılmaz G, Çelebi Bitkin E, Akçay T, Yıldız M, Güven A, Çatlı G, Yeşil G, Baş S, Haklar G, Sırıkcı Ö, Turan S, Bereket A. 3-Beta hidroksisteroid dehidrogenaz 2 eksikliği olan hastalarda klinik, genetik ve steroid metabolom özelliklerinin araştırılması. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 55. S-09(Sözel Bildiri)
E123. Kara C, Can Yılmaz G, Çelebi Bitkin E, Mutlu Albayrak H, Aydın M, Oğur G. Xp21 komşu gen delesyon sendromu: Array CGH ile tanısı doğrulanan bir olgu. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 83. P-014
E124. Keskin M, Aycan Z, Kara C, Şahin NM, Erdeve ŞS, Çetinkaya S. Sanjant-Sakati sendromunda uzun dönemli izlem. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 128. P-063
E125. Çelebi Bitkin E, Kara C, Can Yılmaz G, Aydın M. Tip 1 diyabetli çocukların fazla kilo/obezite açısından değerlendirilmesi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 167. P-107
E126. Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Çocukluk çağı diyabet etiyolojisinde değişim: Tek merkez deneyimi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 176. P-116
E127. Can Yılmaz G, Kara C, Çelebi Bitkin E, Aydın M. Basit over kistine bağlı periferal puberte prekoksta latrezol tedavisi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya. Bildiri Kitabı, Sayfa 55. P-201


F. TÜRKÇE KİTAP VE BÖLÜM YAZARLIĞI


F1. Kara C. Su Metabolizması Bozuklukları. İç: Şahinoğlu H, Dilek A, Kaya A. (editörler) Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2011;954-964
F2. Kara C. Adrenal Yetmezlik. İç: Şahinoğlu H, Dilek A, Kaya A. (editörler) Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, 3. Baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2011;965-974
F3. Aydın M, Kara C. Yenidoğan Döneminde Endokrinolojik Testler. İç: Kurtoğlu S (editör) Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2011;589-597
F4. Aydın M, Kara C. Paratiroid ve Perioperatif Yönetim. İç: Kurtoğlu S (editör) Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2014;441-445
F5. Kara C, Aydın M. Hipoglisemi. İç: Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar B, Abacı A, Akçay T. (editörler) Çocuk Endokrinolojisi, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2014;473-516
F6. Aydın M, Kara C. LH Reseptör Bozukluğuna Bağlı 46, XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu. İç:,Akıncı A, Saka NH. (editörler) Cinsiyet Gelişim Bozukluklar,İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri: 2015;109-113
F7. Aydın M, Kara C.Tiroid Bezinin Gelişimi ve İşlevleri. İç: Yurdakök M (editör) Yurdakök Pediatri, Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri: 2017;3997-4000


DİĞER ETKİNLİKLER

 

G. ULUSLARARASI ATIFLAR

 

SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Index Islamicus kapsamındaki dergilerde yapılan 2002-2016 dönemine ait toplam atıf sayısı: 101 2016 yılı h indeksi: 6

H. ULUSAL ATIFLAR

 

TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan dergilerde yapılan atıf sayısı: 1
TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanlarında taranan dergiler dışındaki dergilerde yapılan atıf saysı: 1

 

I.ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

I1. “The Clinical Heterogeneity of 45,X/46,XY Mosaicism in the Diagnostic Category of the Sex Chromosome DSDs Based on the New Chicago Concensus” European Journal of Pediatrics 26.03.2012
I2. “Female pseudohermaphroditism: strategy and bias in a fast diagnosis. How tricky could be a diagnosis with a wrong anamnesis” BJU International 02.06.2012
I3. “Changes in growth pattern, leptin ghrelin and neuropeptide y levels after adenotonsillectomy in prepubertal children” Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 04.02.2013
I4. "Thyroglobulin deficiency in a boy with fragile X syndrome: a case report " Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 15.01.2014
I5. “Dent’s disease type 1 in a boy with severe hyperopia and mental dysfunction- case report” Progress in Health Sciences, 12.04.2014
I6. “Significant gender difference in serum levels of fibroblast growth factor 21 in Danish children and adolescents” International Journal of Pediatric Endocrinology, 17.05.2014
I7. "Three cases of wolfram syndrome with different clinical aspects" Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 24.07.2014
I8. “Association between autoimmune thyroid diseases and Neurofibromatosis type 1: is endocrinological evaluation necessary for children with Neurofibromatosis type 1?” Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 06.02.2015
I9. "A homozygous nonsense TPO mutation (R540X) consistently causes congenital hypothyroidism in two siblings born to a consanguineous family" Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 01.03.2015
I10. "Association of congenital adrenal hyperplasia with autism: case report" Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 27.03.2015
I11. "Association among vitamin B12 status, obesity severity, and metabolic syndrome in obese Turkish children" Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 12.05.2015
I12. "Vitamin D Status in Chıldren with Headache: A Case-" Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 28.08.2015
I13. "Thyroid function tests of three different hospitals in the same region from the fourth postnatal day to 72 months" Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 10.01.2016
I14. "Genetic screening of sodium iodide symporter(NIS) gene in Chinese Han congenital hypothyroidism patients with goiter"  Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 6.03.2016
I15. “The Role of Season and Climate in the Incidence of Congenital Hypothyroidism in Kerman Province, Southeastern Iran" Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 21.06.2016
I16. "Assesment of the serum Osteopontin levels between obese children and the healthy children" Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 15.10.2016
I17. "Breast milk iodine concentrations, iodine status and thyroid function of breastfed infants aged 2-4 months and their mothers residing in a South African township"Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 27.10.2016
I18. "Clinical Features of Newborn with Congenital Hypothyroidism Diagnosed by Neonatal Screening: Single Center Experience "Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology,04.12.2016


J. ULUSAL DERGİLERDE HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

 

J1. "Alacrima-Achalasia: Look For Adrenal Insufficiency" Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 13.03.2016
J2. "Siklik kusmaları nedeniyle sadece kronik gastrit tanısıyla izlenen geç başlangıçlı glutarik asidüri tip 2 olgusu" Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 03.09.2014
J3. "Generalize ödem ile prezente olan Mauriac sendromu" Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 18.03.2014
J4. "Characteristics of metabolic syndrome in Mardin schoolchildren" Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 28.05.2013
J5. "Prevalence of metabolic syndrome, frequency of cardiovascular risk factors and association of leptin level with metabolic syndrome and cardiovascular risk factors in obese children and adolescents" Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 26.03.2013
J6. “To which gender should external genitalia be corrected in a lately diagnosed 46,xx congenital adrenal hyperplasia case with severe virilization: a case report” Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 21.11.2012
J7. “Müllerian abnormalities among the cases of primary amenorrhea. Evaluation of genetic and clinical features” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 08.04.2012

 

K. ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM VE KURSLARDA YAPILAN DAVETLİ KONUŞMALAR

 

K1. Çocuklukta Tip 2 Diyabet.XII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, VII. Diyabet Hemşireliği Kursu, 25-28 Ekim 2007, Eskişehir
K2. Hipofosfatemik ve Vitamin D Bağımlı Raşitizmlerde Tedavi ve İzlem.XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 22-25 Ekim 2012, Samsun.
K3. Türkiye'de iyot durumu ve iyot eksikliğinin yenidoğandaki sonuçları: Neonatal TSH taramaları.12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Antalya.
K4. Süt Çocuğunda Obezite: Nasıl İrdeleyelim? Nasıl Korunalım? 58. Milli Pediatri Kongresi, 22-26 Ekim 2014; Antalya
K5. Erken Dönem Beslenmenin Uzun Dönem Sağlığa Etkileri: Gelişen Bilim Eşliğinde Yeni Bulgular11. Uludağ Pediatiri Kış Kongresi, 15-18 Mart 2015, Bursa 
K6. Vakalarla Süt Çocuğunda Obezite. Nasıl İrdeleyelim, Nasıl Yaklaşalım?3. Çocuk Dostları Kongresi, 2-4 Nisan 2015, İstanbul.
K7. Konjenital Hipotiroidi.XIX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi,1. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, 22-25 Ekim 2015, İstanbul.
K8. Obezite.59. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Kasım 2015, Antalya
K9. Polikistik Over Sendromu.Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Bahar Okulu, 12-17 Nisan 2016, Antalya
K10. Örnekleriyle Sunum Teknikleri, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Bahar Okulu, 12-17 Nisan 2016, Antalya
K11. Hipotiroid Anne Fetüsünde Beyin Gelişimi Bozuklukları ve Nörolojik Malformasyonlar.38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Antaya
K12. Normal Boy Kısalığı, 52. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2016, Antaya
K13. Büyüme Hormonu Başlama Kıstasları.XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 1. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, 5-9 Ekim 2016, Antalya
K14. Hipotiroidi.XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 1. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, 5-9 Ekim 2016, Antalya
K15. Büyüme Hormonu Tedavisinde Bireyselleştirilmiş Yaklaşım. XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 1. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, 5-9 Ekim 2016, Antalya
K16. Kongenital Hipotirodizmli Hastalarda Karşılaşılan Sorunlar. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu, 9-11 Aralık 2016, Antalya
K17. Büyüme Hormonu Tedavisinde Bireyselleştirilmesi. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu, 9-11 Aralık 2016, Antalya