Op. Dr.Cengiz Topel Kara

Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık 

Kurs ve Seminerler
Fonksiyonel Septorinoplasti Kursu. Utrecht/Hollanda
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi Kursu. Ulm/Almanya
Temporal Kemik Diseksiyon Kursu .Seul/Güneykore

Mesleki Üyelikler 
Kbb ve Baş-Boyun Derneği
İstanbul Tabip Odası