sat─▒r aras─▒

Cevizin Faydalar─▒ Nelerdir?

Kolayca eri┼čilebilirli─či, uzun süre saklanabilmesi, g─▒dalara farkl─▒ ┼čekilde kat─▒labilmesi ve Türk damak tad─▒na uygunlu─ču ile günlük diyete eklenmesi oldukça kolay olan cevizin faydalar─▒ saymakla bitmez. 

Cevizin Faydalar─▒ Nelerdir?

Her geçen gün daha da popüler olan ve s─▒k s─▒k ara┼čt─▒r─▒lan hindistan cevizi faydalar─▒ gündemden dü┼čmese de asl─▒nda ülkemizde bolca yeti┼čen cevizin, hindistan cevizinin faydalar─▒n─▒ aratmayacak kadar çok yarar─▒ bulunmaktad─▒r. 

Ceviz; sa─čl─▒kl─▒ ya─člar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Ceviz, di─čer yayg─▒n sert kabuklu kuru yemi┼člerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir.

─░ç cevizin etraf─▒n─▒ saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol ad─▒ verilen bile┼čikler antioksidan özelli─či sa─člar. 

K─▒s─▒tl─▒ say─▒da sa─čl─▒kl─▒ birey üzerinde yap─▒lan bir çal─▒┼čma, yemek s─▒ras─▒nda ceviz tüketmenin, kötü kolesterol olarak adland─▒r─▒lan LDL'nin yemekten sonra olu┼čturdu─ču oksidatif hasar─▒n─▒ önledi─čini göstermi┼čtir.

Oksitlenmi┼č LDL denen kötü kolesterol, atardamarlarda birikmeye e─čilimlidir ve ateroskleroza neden olur.

Ceviz, omega-3 ya─č─▒ aç─▒s─▒ndan da di─čer kabuklu kuru yemi┼člerden önemli ölçüde daha yüksek de─čere sahiptir ve 1 porsiyon (yakla┼č─▒k 28 gram) ba┼č─▒na 2,5 gram omega-3 sa─člar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen omega-3 ya─člar─▒na, alfa-linolenik asit (ALA) denir.

Bu, vücudun kendisinin üretemedi─či, d─▒┼čar─▒dan al─▒nmas─▒ gereken bir ya─čd─▒r.

Tavsiye edilen günlük ALA miktar─▒; erkekler için 1,6 g; kad─▒nlar için 1,1 gramd─▒r.

Tek bir ceviz porsiyonu ile günlük al─▒nmas─▒ gereken miktar kar┼č─▒lanabilir. Gözlemsel çal─▒┼čmalar, günde yenilen her gram ALA’n─▒n kalp hastal─▒─č─▒ndan ölme riskini %10 azaltt─▒─č─▒n─▒ göstermi┼čtir.

Cevizin bir di─čer özelli─či ise enflamasyonu azaltmas─▒d─▒r. Ceviz, içerdi─či polifenoller ile oksidatif strese ve enflamasyona kar┼č─▒ sava┼č─▒r.

Cevizdeki ALA omega-3 ya─č, magnezyum ve amino asit arginin de enflamasyonu azaltabilir.

Alzheimer, diyabet ve daha birçok kronik hastal─▒─č─▒n mekanizmalar─▒nda enflamasyon belirteçlerinin rol oynad─▒─č─▒ dü┼čünüldü─čünde cevizin bu hastal─▒klar üzerindeki önleyici etkisi anla┼č─▒labilir. 

Ba─č─▒rsak Sa─čl─▒─č─▒ Aç─▒s─▒ndan Cevizin Faydalar─▒ 

Ceviz ba─č─▒rsak sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan da çok yararl─▒d─▒r.

194 sa─čl─▒kl─▒ yeti┼čkin üzerinde yap─▒lan bir çal─▒┼čmada, sekiz hafta boyunca her gün 43 gram ceviz yenildi─činde, ceviz yenilmeyen döneme k─▒yasla yararl─▒ bakterilerde art─▒┼č gözlenmi┼čtir.

Kanserden Korunmada Cevizin Faydalar─▒

Klinik olmayan hücre kültürü ya da hayvan deneyleri ve insan gözlemsel çal─▒┼čmalar─▒, ceviz yemenin meme, prostat ve kolorektal kanserler de dahil olmak üzere baz─▒ kanserlere tutulma riskini azaltabilece─čini dü┼čündürmektedir.

Ceviz, polifenol ellagitanninler aç─▒s─▒ndan zengindir.

Ba─č─▒rsakta bulunan baz─▒ yararl─▒ bakteriler, bu maddeleri ürolitinler denen bile┼čiklere dönü┼čtürebilir.

Ürolitinler ba─č─▒rsaklar─▒n─▒zda kolorektal kansere kar┼č─▒ korunmaya yard─▒mc─▒ olmas─▒n─▒n bir yolu olabilecek antienflamatuar özelliklere sahip olabilir.

Ürolitinlerin antienflamatuar etkileri de di─čer kanserlere kar┼č─▒ korunmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Bu özellikleri yan─▒ s─▒ra, ürolitinlerin vücudunuzdaki hormon reseptörlerini bloke etmelerini sa─člayan hormon benzeri özellikleri vard─▒r. 

Bu da hormonla ili┼čkili kanserlerden, özellikle meme ve prostat kanserleri riskini azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Her ne kadar ceviz tüketimi ve kanser riski aras─▒nda ters bir ba─člant─▒ ortaya konulmu┼č olsa da bu etkilerin do─črulanmas─▒ amac─▒yla daha fazla klinik çal─▒┼čma yap─▒lmal─▒d─▒r. 

Kilo Vermede Cevizin Faydalar─▒

Cevizler kalorili olsa da, çal─▒┼čmalar cevizin i┼čtah kontrol etmede yard─▒mc─▒ olabilece─čini ortaya koymaktad─▒r. 

Kontrollü bir ara┼čt─▒rmada, 10 obez birey çal─▒┼čmaya al─▒nm─▒┼čt─▒r.

Çal─▒┼čmadaki bireylere, be┼č gün boyunca yakla┼č─▒k 48 gram ceviz ile yap─▒lan bir içecek türü olan smoothie, günde bir kez verilmi┼č ya da kalori ve besin maddelerine e┼čit bir plasebo içece─či tükettirilmi┼čtir.

Ceviz tüketen gurupta, di─čer içece─če k─▒yasla i┼čtah ve açl─▒k azalm─▒┼čt─▒r.

Ek olarak, be┼č gün cevizli smoothie tüketildikten sonra, kat─▒l─▒mc─▒lar üzerinde yap─▒lan beyin görüntülemelerinde, belirli bir bölgede, kek ve patates k─▒zartmas─▒ gibi son derece cazip g─▒da ipuçlar─▒na direnmelerine yard─▒mc─▒ olan aktivasyonun artt─▒─č─▒ gözlenmi┼čtir. 

Tip 2 Diyabeti Yönetmede Cevizin Faydalar─▒ 

Gözlemsel çal─▒┼čmalar, cevizlerin daha dü┼čük tip 2 diyabet riskiyle ba─člant─▒l─▒ olmas─▒n─▒n bir nedeninin, kilo kontrolüne yard─▒mc─▒ olmalar─▒ oldu─čunu göstermektedir.

A┼č─▒r─▒ kilolu olmak, kan ┼čekeri yükselmesine neden olabilir ve diyabete yakalanma riskini artt─▒r─▒r.

Bununla beraber ceviz yemek, kilo kontrolü üzerindeki etkilerinin ötesinde mekanizmalarla kan ┼čekerini kontrol etmeye yard─▒mc─▒ olabilir.

Yap─▒lan bir ara┼čt─▒rmada tip 2 diyabeti olan 100 ki┼čiye, 3 ay boyunca günde 1 çorba ka┼č─▒─č─▒ so─čuk preslenmi┼č ceviz ya─č─▒ ya da plasebo tükettirilmi┼čtir.

Ceviz ya─č─▒ tüketenlerin açl─▒k kan ┼čekerinde %8'lik bir dü┼čü┼č gözlenmi┼čtir.

Ayr─▒ca, ceviz ya─č─▒ kullanan grup, hemoglobin A1C (3 ayl─▒k ortalama kan ┼čekeri) aç─▒s─▒ndan da yakla┼č─▒k % 8'lik bir azalma göstermi┼čtir.

Kontrol grubu A1C veya açl─▒k kan ┼čekerinde iyile┼čme belirlenmemi┼čtir. 

Cevizin Tansiyon Kontrolü Üzerindeki Olas─▒ Etkileri

Yüksek tansiyonu olan ki┼čiler, kalp hastal─▒─č─▒ ve inme geçirme riskine sahiptir.

Baz─▒ çal─▒┼čmalar, ceviz yemenin, yüksek tansiyonu olan ki┼čiler ve stres alt─▒ndaki sa─čl─▒kl─▒ ki┼čiler de dahil olmak üzere kan bas─▒nc─▒n─▒n dü┼čürülmesine yard─▒mc─▒ olabilece─čini dü┼čündürmektedir.

Di─čer çal─▒┼čmalar bu etkiyi gözlemlememi┼čtir. Bu konuyu ayd─▒nlatmak için daha fazla çal─▒┼čmaya ihtiyaç duyulmaktad─▒r.

Cevizin Zihin Sa─čl─▒─č─▒ Üzerindeki Etkileri

Çok eskiden beri cevizin ┼čekli beyine benzedi─či için beyine iyi geldi─či dü┼čünülmekteydi.

Her ne kadar bu benzerlik tesadüfi olsa da ceviz gerçekten de beyin sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumada önemli besinler içermektedir.

Hayvanlar üzerinde ya da laboratuvar ortam─▒nda hücresel boyutta yap─▒lan çal─▒┼čmalar; çoklu doymam─▒┼č ya─č, polifenoller ve E vitamini dahil olmak üzere cevizde bulunan besin maddelerinin, beyindeki oksidatif hasar─▒ ve iltihab─▒ azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilece─čini bulmu┼čtur.

Alzheimer hastal─▒─č─▒n─▒n üzerinde yap─▒lan bir hayvan çal─▒┼čmas─▒nda 10 ay boyunca kalorilerinin % 6-9'unu cevizden alan fareler (insanlarda günde 28-45 gram cevize e┼čit), diyetlerinde ceviz bulunmayan farelere göre, ö─črenme becerileri, haf─▒za ve kayg─▒ azaltmada önemli geli┼čmeler göstermi┼čtir. 

Bu sonuçlar cesaret verici olsa da, cevizlerin insanlarda beyin fonksiyonu üzerindeki etkilerini do─črudan test eden daha fazla klinik çal─▒┼čmaya ihtiyaç duyulmaktad─▒r.

Cevizin Erkek Üreme Sa─čl─▒─č─▒ Üzerindeki Etkileri

─░┼členmi┼č g─▒dalar, ┼čeker ve rafine tah─▒llar aç─▒s─▒ndan yüksek olan tipik bat─▒ diyetlerinin, sperm fonksiyonunun azalmas─▒yla ba─člant─▒l─▒ oldu─ču dü┼čünülmektedir.

Ceviz yemek, erkeklerde sperm sa─čl─▒─č─▒n─▒ ve üremeyi desteklemeye yard─▒mc─▒ olabilir. 

117 sa─čl─▒kl─▒ genç erkek üzerinde yap─▒lan bir çal─▒┼čma, üç ay boyunca bat─▒ tarz─▒ diyetlere günde 75 gram ceviz eklendi─činde, ceviz yiyen grubun yemeyen erkeklere k─▒yasla sperm ┼čeklinde, canl─▒l─▒─č─▒nda ve hareketlili─činde geli┼čme göstermi┼čtir.

Hayvanlar üzerinde yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar, ceviz yemenin sperm zarlar─▒ndaki oksidatif hasar─▒ azaltarak spermin korunmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilece─čini dü┼čündürmektedir.

Çal─▒┼čmalar henüz tam olarak do─črulanmasa da üreme sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan s─▒k─▒nt─▒ çekiyorsan─▒z, cevizi diyetinize ekleyebilirsiniz. 

Kolesterol Aç─▒s─▒ndan Cevizin Faydalar─▒

Hindistan cevizi ya─č─▒ faydalar─▒ en çok kolesterol aç─▒s─▒ndan öne ç─▒ksa da asl─▒nda ceviz de kolesterolü kontrol alt─▒na almakta oldukça önemli bir rol oynar.

Hindistan cevizi bunu iyi kolesterol HDL’yi yükselterek yaparken ceviz direkt olarak kötü kolesterol LDL’yi dü┼čürür.

194 sa─čl─▒kl─▒ yeti┼čkin üzerinde yap─▒lan bir çal─▒┼čmada, sekiz hafta boyunca günde 43 gram ceviz yemek, toplam kolesterolde %5, LDL kolesterolünde %5 ve trigliseritlerde %5 azalma sa─člam─▒┼čt─▒r.

Ayr─▒ca kalp hastal─▒─č─▒ için önemli bir risk faktörü olan apolipoprotein-B de %6 oran─▒nda azalm─▒┼čt─▒r. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet├╝l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
448927

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.