Prof. Dr.Ceyhun Bozkurt

  • İlgi Alanları
  • Kemik iliği nakli
  • Çocukluk çağı kanseri
  • Lösemi
  • Vasküler anomaliler
  • Damarsal bozukluklar

Eğitim ve Uzmanlık
1989 Yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Deneyim
1989 - 1990 Edirne/Keşan/Suluca Sağlık Ocağı Tabibi, Pratisyen Hekim
1990 - 1995 Ankara Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitime ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uzmanlık 
1995 - 1996 Eskişehir Hava Hastanesi, Askerlik
1996 - 2000 Çorum / Sungurlu Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2000 - 2004 Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Onkoloji İhtisasını tamamladı.
2004 4 ay geçici görev, Ankara Onkoloji Hastanesi, Çocuk Onkoloji
2004 Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü
2008 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi
2008 -2009 ABD/Ohio Eyaleti Cincinnati, Cincinnati Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Gözlemci
2010 Harvard Üniversitesi, Dana Farber Kanser Enstitüsü/Boston Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroonkoloji Bölümü, Gözlemci 
2011 Ankara Çocuk  Sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji-Onkoloji Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil ünitesi
2012 Doçentlik
2012-2014 Dr Sami Ulus Çocuk hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İdari şefliği 
2014 Bahçelievler Medical Park Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi
2017 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi
2019 Profesörlük
Halen Medical Park Bahçelievler Çocuk Hematoloji-Onkoloji Klinik Direktörlüğü ve Kök Hücre Nakil Ünitesi Direktör yardımcılığı 

Mesleki Üyelikler
Milli Pediatri Derneği
ürk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği(TPOG)
Türk Pediatrik Hematoloji  Grubu Pediatrik KİT Alt Grubu
Uluslararası Pediatrik Onkoloji Grubu(SIOP)
Avrupa Kemik İliği Nakil Grubu(EBMT)

A1.Fışgın T, Yaralı N, Kara A, Bozkurt C, Birgen D, Ertem U, Duru F. Hemostatic Side Effect of High-Dose Methotrexate in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Pediatric Hematology and Oncology. 2004; 21: 77-83.
A2. Birgen D, Ertem U, Duru F, Şahin G,Yüksek N, Bozkurt C, Karacan CD,Aksoy Ç. Serum Ca 125 Levels in Children with Acute Leukemia and Lymphoma.  Leukemia  and Lymphoma 2005 Aug;46(8): 1177-1181.

A3. Bozkurt C , Ertem U, Oksal A, Şahin G,Yüksek N, Birgen D. Expression of Matrix    Metalloproteinase-9 (MMP-9) and Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase(TIMP-9) in Tissues with a Diagnosis of Childhood Lymphoma. Pediatric Hematology and Oncology 2008; 25: 621-629. 

A4. Semra Çetinkaya, Havva Nur Peltek Kendirci, Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, Veysel Nijat Baş, Sonay Özdemir, Ceyhun Bozkurt, Zehra Aycan. Hypothyroidism Due to Hepatic Hemangioendothelioma: A Case Report J Clin Res Ped Endo 2010;2(3): 126-130

A5. İncesoy-Özdemir S, Bozkurt C, Örün UA, Şahin G, Yüksek N, Çetinkaya S, Ertem U, Succesful treatment of Pulmonary Arteriovenous Malformation and  Infantile Hepatic Hemangioendothelioma with Alpha-Interferon. Anadolu Kardiyol Derg. 2011;11(2):181-3 
A6. Incesoy-Ozdemir S, Bozkurt C, Yüksek N, Oren AC, Sahin G, Bozkurt S, Ertem U. Secondary childhood acute myeloid leukemia with complex karyotypic anomalies including monosomy 7, monosomy 5 and translocation (1;10) after 131I-metaiodobenzylguanidine therapy for relapsed neuroblastoma. Turk J Pediatr. 2011 Jan-Feb;53(1):83-6.
A7. Incesoy-Ozdemir S, Bozkurt C, Oren AC, Balkaya E, Yüksek N, Sahin G, Ertem U. Oropharyngeal tularemia mimicking tumoral relapse in a patient with Hodgkin lymphoma in remission. Turk J Pediatr. 2011; 53(2):199-201.
A8. Bozkurt C, Bozkurt S, Arda N, Ertem AU, Şahin G, Yüksek N, Güç D, Kansu E. P16 and p27 Tumor Suppressor Gene Methylation Status in Childhood Wilms Tumor Cases. Turk J Med Sci 2011 41 (4): 633-638

A9. Bozkurt C, Orun UA, Ertem AU, Öcal B, Şahin G, Yuksek N, İncesoy
ÖzdemirS, Şenocak F. Çoçukluk Çağı Hodgkin Lenfoma Hastalarının Uzu Dönem İzlemlerinde Kalp İşlevlerinin Doku Doppler Ekokardiyografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Turk Arch Ped 2011; 46: 228-33

A10. Bas VN, Çetinkaya S, Apaydın S,  Bozkurt C, Çavusoğlu YH, Aycan. A Case of Langerhans Cell Histiocytosis with Thyroid Involvement. J Pediatr Endocr Met 2011;24(11-12):1059-1061 DOI 10.1515/JPEM.2011.384

A11. Bozkurt C, Ertem U, Apaydın S, Senel F, Sahin G, Yüksek N, Incesoy Özdemir S, Boduroğlu E. Coexistence of cystic nephroma and neuroblastoma: a rare case of a childhood collision tumor.
Urol J. 2012 Winter;9(1):439-41. 

A12.  Elli M, Dağdemir A, Bozkurt C, Pinarli FG, Duzgun A, Özmen ZC, Ertem U, Acar S. Serum osteopontin and CD44 levels in lymphoreticular malignancies in children. Bratisl Lek Listy 2012; 113(9): 534-538

A13. Incesoy-Özdemir S, Sahin G, Bozkurt C, Oren AC, Balkaya E, Ertem U. The relationship between cerebrospinal fluid osteopontin level and central nervous system involvement in childhood acute leukemia.Turk J Pediatr. 2013 Jan-Feb;55(1):42-9

A14. Erdoğan D, Bozkurt C, Özmen Ö, Boduroglu E, Sahin G.Foreign Body Reaction with High Standard Uptake Value Level in 18-FDG PET/CT Mimicking Relapse in an 8-Year-Old Patient Diagnosed with Hodgkin Lymphoma: A Case Report.European J Pediatr Surg Rep. 2013 Jun;1(1):60-2. doi: 10.1055/s-0033-1345278. Epub 2013 May 9.

A15. Serap Ozmen, Mahmut Dogru, Ceyhun Bozkurt, Ayse Ceyda Kocaoglu.Probable Cytarabine-induced Acral Erythema: Report of 2 Pediatric Cases.J Pediatre Hematol Oncol. 2013 Volume 35, Number 1, 11-13.

A16. Incesoy Özdemir S, Balkaya E, Ören AC, Bozkurt C, Sahin G, Ünlü RE, Ertem AU. A rare type of secondary cancer in a child with acute lymphoblastic leukemia: malignant fibrous histiocytoma.
J Pediatr Hematol Oncol. 2014 Mar;36(2):e121-4. doi: 10.1097/MPH.0b013e318290c65c

A17. A Subcutaneous Paraspinal Yolk Sac Tumor in a Child. Tekgündüz SA, Bozkurt C, Sahin G, Apaydin S, Ören AC, Balkaya E, Ertem AU.J Pediatr Hematol Oncol. 2014 Mar;36(2):e115-7. doi: 10.1097/MPH.0b013e31829d140a

A18. İncesoy-Özdemir S, Yüksek N, Bozkurt C, Şahin G, Memiş L, Dizman A, Ertem U. A rare type of cancer in children: extranodal marginal zone B-cell (MALT) lymphoma of the ocular adnexa. Turk J Pediatr. 2014 May-Jun;56(3):295-8.

A19. Derya Özyörük, Sibel Akpınar Tekgündüz, Süheyla Ocak Yıldırım, Nalan Akyürek, Sema Apaydın, Hasibe Gökçe Çınar, Gürses Şahin, Ceyhun Bozkurt.
A Case of a Pulmonary Adenocarcinoma In Situ in a 4 Year Old Child. J Clin Exp Oncol 2014, 3:2

A20. Hikmet Gulşah Tanyıldız, Barış Malbora, Şule Yeşil, Sibel Akpınar Tekgündüz, Mehmet Onur Çandır, Ceyhun Bozkurt,  Gurses Şahin. Vitamin B12 Deficiency Mimicking Acute Leukemia in a Child. J Clin Case Rep 2014, 4:10.

A21. Doğan V, Yeşil Ş, Kayalı Ş, Beken S, Özgür S, Ertuğrul İ, Bozkurt C, Örün UA, Karademir S. Regression of symptomatic multiple cardiac rhabdomyomas associated with tuberous sclerosis complex in a newborn receiving everolimus. J Trop Pediatr. 2015 Feb;61(1):74-7. doi: 10.1093/tropej/fmu056. Epub 2014 Oct 24.

A22. Yesil S, Bozkurt C, Tanyildiz HG, Tekgunduz SA, Candir MO, Toprak S, Sahin Successful Treatment of Macroglossia Due to Lymphatic Malformation With Sirolimus.G.Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Apr 22. pii: 0003489415583330.  

A23. Yesil S, Tanyildiz HG, Akyurek N, Bozkurt C, Sahin G. A Rare Presentation of Paraovarian Sclerosing Stromal Tumor with High Mitotic Activity. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016 Feb;29(1):e13-5. doi: 10.1016/j.jpag.2015.08.007. Epub 2015 Aug 29.
 

A24. Yesil S, Tanyildiz HG, Bozkurt C, Sahin G, Ozgur S, Ozkan E, Aslamacı S, Cakmakci E.Challenging Management of Neuroendocrine Tumor With Hepatic Metastasis and Carcinoid Heart Disease in a Child. Pediatr Blood Cancer. 2016 Apr 19. doi: 10.1002/pbc.25993. [Epub ahead of print] No abstract available.


A25. Yesil S, Tanyildiz HG, Bozkurt C, Cakmakci E, Sahin G. Single-center experience with sirolimus therapy for vascular malformations. Pediatr Hematol Oncol. 2016 Apr;33(3):219-25. doi: 10.3109/08880018.2016.1160170. Epub 2016 Apr 29

A26. Tekgündüz SA, Yeşil Ş, Ören AC, Tanyildiz HG, Çandir MO, Bozkurt C, Şahin G. Vitamin D Receptor (VDR) Polymorphisms in Pediatric Patients Presenting With Hodgkin's Lymphoma. J Pediatr Hematol Oncol. 2017 Mar;39(2):e59-e61. doi: 

A27. Tanyıldız HG, Yeşil Ş, Bozkurt C, Çandır MO, Akpınar-Tekgündüz S, Toprak Ş, Yüksel D, Şahin G. Are the methylenetetrahydrofolate reductase 1298 and 677 gene polymorphisms related to optic glioma and hamartoma risk in neurofibromatosis type 1 patients? Turk J Pediatr. 2016;58(2):152-158.

A28. İncesoy-Özdemir S, Ertem U, Şahin G, Bozkurt C, Yüksek N, Ören AC, Balkaya E, Alkan A. Clinical and epidemiological characteristics of children with germ cell tumors: A single center experience in a developing country. Turk J Pediatr. 2017;59(4):410-417

A29. Kaya N, Erbey F, Atay D, Akçay A, Bozkurt C, Ozturk G.The Diagnostic Value of Hepatic Arterial Velocity in Venoocclusive Disease After Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation. J Pediatr Hematol Oncol. 2017 May;39(4):249-253. 

A30. Okur MH, Yankol Y, Cimşit B, Mecit N, Ertuğrul G, Kanmaz T, Bozkurt C, Acarlı K, Kalayoğlu M. Liver Transplant in Children with Hepatoblastoma.
Exp Clin Transplant. 2017 Apr 14. 

A31. Saskin A, de Kock L, Sabbaghian N, Apellaniz-Ruiz M, Bozkurt C, Bouron-Dal Soglio D, Foulkes WD. A case of neuroblastoma in DICER1 syndrome: Chance finding or noncanonical causation? Pediatr Blood Cancer. 2017 Aug 2 

A32. Hancer, V. S., Fisgin, T., Buyukdogan, M., Bozkurt, C., & Lako, S. (2018). β globin mutations in Turkish, Northern Iraqi and Albanian patients with βthalassemia major. Thalassemia Reports, 8(2). https://doi.org/10.4081/thal.2018.7286

A33. Bozkurt C, Uğurlu Z, Tanyıldız HG, Yeşil Ş, Kiraz H, Toprak Ş, Yüksek N, Şahin G, Ertem U. Economic and psychosocial problems experienced by pediatric with cancer patients and their families during the treatment and follow-up process.Turk Pediatri Ars. 2019 Mar 1;54(1):35-39

A34. Bozkurt C, Karaöz E, Adaklı Aksoy B, Aydoğdu S, Fışgın T. The Use of Allogeneic Mesenchymal Stem Cell in Childhood Steroid-Resistant Acute Graft-Versus-Host Disease: A Retrospective Study, Single Center Experience. Turk J Haematol. 2019 Jun 18. 

A35. Celilova S, Toret E, Adaklı Aksoy B, Ovalı E, Bozkurt C. CMV-specific T-Cells for Treatment of CMV Infection after Hematopoietic Stem Cell Transplantation in a Pediatric Case: First Application in Turkey. Turk J Haematol. 2020 Feb 20;37(1):65-67

A36. Erman B, Fırtına S, Fışgın T, Bozkurt C, Çipe FE. Biallelic Form of a Known CD3E Mutation in a Patient with Severe Combined Immunodeficiency. J Clin Immunol. 2020 Apr;40(3):539-542. 

A37. Cakiroglu S, Yeltekin C, Fisgin T, Oner OB, Aksoy BA, Bozkurt C. Are the Anxiety Levels of Pediatric Hematology-Oncology Patients Different From Healthy Peers During the COVID-19 Outbreak? J Pediatr Hematol Oncol. 2020 Aug 26. 

A38. Hazar V, Tezcan Karasu G, Öztürk G, Küpesiz A, Aksoylar S, Özbek N, Uygun V, İleri T, Okur FV, Koçak Ü, Kılıç SÇ, Akçay A, Güler E, Kansoy S, Karakükcü M, Bayram İ, Aksu T, Yeşilipek A, Karagün BŞ, Yılmaz Ş, Ertem M, Uçkan D, Fışgın T, Gürsel O, Yaman Y, Bozkurt C, Gökçe MPrognostic factors for survival in children who relapsed after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia.; Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group. Pediatr Transplant. 2020 Dec 2021 Aug;25(5)


A39. Erman B, Fırtına S, Aksoy BA, Aydogdu S, Genç GE, Doğan Ö, Bozkurt C, Fışgın T, Çipe FE. Invasive Saprochaete capitata Infection in a Patient with Autosomal Recessive CARD9 Deficiency and a Review of the Literature. J Clin Immunol. 2020 Apr;40(3):466-474. doi: 10.1007/s10875-020-00759-w. 

A40. İncesoy Özdemİr S, Taçyıldız N, Varan A, Kebudi R, Zülfikar OB, Celkan TT, Şahin G, Çorapcıoğlu FV, Keskin Yıldırım Z, Pınarlı FG, Olgun HN, Sarı N, Dağdemir A, Özyörük D, Eren T, Çakır FB, Adaklı Aksoy B, Bozkurt C, Güler E, Özgüven AA, Erbey MF, Berber Hamamci M, Dinçaslan H, Ünal E, Kantar M.Cross-sectional study: long term follow-up care for pediatric cancer survivors in a developing country, Turkey: current status, challenges, and future perspectives.
Turk J Med Sci. 2020 Dec 17;50(8):1916-1921. doi: 10.3906/sag-1911-193.

A41. Eda BALKAYA, Ceyhun BOZKURT, Nazmiye YÜKSEK, Sonay İNCESOY ÖZDEMİR, Gürses ŞAHİN. Alteration in Characteristics and Outcome of Pediatric Burkitt Lymphoma in Turkey: Single-center Experience Received: Turk J Oncol 2020;35(1):58–63 
 
   
42. Erol Cipe F, Adakli Aksoy B, Aydogdu S, Dikme G, Kiykim A, Aydogmus C, Yucel E, Bozkurt C, Fisgin T. Primary immunodeficiencies: HSCT experiences of a single center in Turkey.Pediatr Transplant. 2021 Nov;25(7):e14063. doi: 10.1111/petr.14063. Epub 2021 Jun 6.
 
43. Kebudi R, Kurucu N, Tuğcu D, Hacısalihoğlu Ş, Fışgın T, Ocak S, Tokuç G, Nihal Özdemir G, Bozkurt C, İnce D, Aras S, Ayçiçek A, Aksoy BA, Karadaş N, Öztürk G, Orhan MF, Ataseven E, Akbayram S, Yılmaz E, Tüfekçi Ö, Vural S, Akyay A, Ayhan AC, Kılıç S, Uzel VH, Düzenli Y, Kazancı EG, Acıpayam C, Elli M, Tanyeli A, Karakas Z, Somer A, Kara A. COVID-19 infection in children with cancer and stem cell transplant recipients in Turkey: A nationwide study. Pediatr Blood Cancer. 2021 Jun;68(6):e28915. doi: 10.1002/pbc.28915. Epub 2021 Feb 3.

44. Cakiroglu S, Yeltekin C, Fisgin T, Oner OB, Aksoy BA, Bozkurt C. Are the Anxiety Levels of Pediatric Hematology-Oncology Patients Different From Healthy Peers During the COVID-19 Outbreak?J Pediatr Hematol Oncol. 2021 Jul 1;43(5):e608-e612. doi: 10.1097/MPH.0000000000001924.PMID: 32852396

45. Mukkada S, Bhakta N, Chantada GL, Chen Y, Vedaraju Y, Faughnan L, Homsi MR, Muniz-Talavera H, Ranadive R, Metzger M, Friedrich P, Agulnik A, Jeha S, Lam C, Dalvi R, Hessissen L, Moreira DC, Santana VM, Sullivan M, Bouffet E, Caniza MA, Devidas M, Pritchard-Jones K, Rodriguez-Galindo C; Global Registry of COVID-19 in Childhood Cancer. Global characteristics and outcomes of SARS-CoV-2 infection in children and adolescents with cancer (GRCCC): a cohort study. Lancet Oncol. 2021 Oct;22(10):1416-1426. 
 
46. Öner ÖB, Aksoy BA, Yaman A, Sütçü M, Çipe F, Atca AÖ, Bozkurt C, Fışgın T.Turk Arch Pediatr. Could the COVID-19 infection have a better prognosis than expected in pediatric hematology oncology and bone marrow transplant patients?2021 May 1;56(3):275-277

47. Aydogdu S, Toret E, Aksoy BA, Aydın MF, Cipe FE, Bozkurt C, Fisgin T. Comparison of Hematopoietic Stem Cell Transplantation Results in Patients with β-Thalassemia Major from Three Different Graft Types.Hemoglobin. 2021 Jan;45(1):25-29
 
 
48. Hazar V, Öztürk G, Yalçın K, Uygun V, Aksoylar S, Küpesiz A, Ok Bozkaya İ, Karagün BŞ, Bozkurt C, İleri T, Atay D, Koçak Ü, Karasu GT, Yeşilipek A, Gökçe M, Kansoy S, Kintrup GT, Karakükcü M, Okur FV, Ertem M, Kaya Z, Gürsel O, Yaman Y, Özbek N, Antmen B, Tüfekçi Ö, Albayrak C, Adaklı Aksoy B, Sezgin G, Albayrak D, Evim MS, Zengin E, Pekpak E; Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group. Different Kinetics and Risk Factors for Isolated Extramedullary Relapse after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Leukemia.Transplant Cell Ther. 2021 Oct;27(10):859.e1-859.e10. 

49. Yesilipek MA, Uygun V, Kupesiz A, Karasu G, Ozturk G, Ertem M, Şaşmaz İ, Daloğlu H, Güler E, Hazar V, Fisgin T, Sezgin G, Kansoy S, Kuşkonmaz B, Akıncı B, Özbek N, İnce EÜ, Öztürkmen S, Küpesiz FT, Yalçın K, Anak S, Bozkurt C, Karakükçü M, Küpeli S, Albayrak D, Öniz H, Aksoylar S, Okur FV, Albayrak C, Yenigürbüz FD, Bozkaya İO, İleri T, Gürsel O, Karagün BŞ, Kintrup GT, Çelen S, Elli M, Aksoy BA, Yılmaz E, Tanyeli A, Akyol ŞT, Siviş ZÖ, Özek G, Uçkan D, Kartal İ, Atay D, Akyay A, Bilir ÖA, Çakmaklı HF, Kürekçi E, Malbora B, Akbayram S, Demir HA, Kılıç SÇ, Güneş AM, Zengin E, Özmen S, Antmen AB. Thalassemia-free and graft-versus-host-free survival: outcomes of hematopoietic stem cell transplantation for thalassemia major, Turkish experience.Bone Marrow Transplant. 2022 Feb 24.