Check-Up Nedir? 2024 Check-Up Fiyatlar─▒
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

Check Up Fiyatlar─▒

─░nsan vücudunu etkileyen pek çok hastal─▒k, erken te┼čhis ile tedavi edilebilir veya belirli ölçüde kontrol alt─▒na al─▒nabilir. Geli┼čen küçük çapl─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n gerekli önlemler al─▒narak bir an önce ortadan kald─▒r─▒lmas─▒, ileride daha büyük sorunlara ve kronik hastal─▒klara dönü┼čmeden önlenmesini sa─člayabilir.

Ancak ço─ču hastal─▒k türü, erken dönemde önemli belirtilere neden olmad─▒─č─▒ için yaln─▒zca rutin sa─čl─▒k taramalar─▒ esnas─▒nda tespit edilebilir. Dolay─▒s─▒yla herhangi bir semptom veya rahats─▒zl─▒k ya┼čamay─▒ beklemeden tüm bireylerin düzenli olarak sa─čl─▒k taramas─▒ndan geçmesi oldukça önemlidir.

Check up ad─▒ verilen bu genel sa─čl─▒k taramalar─▒nda ki┼čisel sa─čl─▒k durumu, genetik risk faktörleri, ya┼č, boy ve kilo, cinsiyet ve hasta öyküsü gibi durumlar göz önünde bulundurularak ki┼čiye özgü bir tarama plan─▒ belirlenir. Ard─▒ndan gerekli tarama testleri yap─▒larak genel sa─čl─▒k durumu hakk─▒nda bilgi al─▒nabilir.

Detayl─▒ ve Kapsaml─▒ Check Up Fiyatlar─▒ 2022

Check-Up Nedir?

Bir ki┼činin sa─čl─▒k durumu hakk─▒nda bilgi edinmek, olas─▒ problemlerini veya risk durumunu tespit edebilmek ad─▒na yap─▒lan genel sa─čl─▒k taramas─▒, check up olarak adland─▒r─▒l─▒r.

Ya┼č grubuna ve cinsiyete özgü belirli kan testleri ve görüntüleme tetkiklerini içeren check up paketleri ile genel bir sa─čl─▒k de─čerlendirmesi yap─▒larak hastada henüz belirti vermeyen herhangi bir sa─čl─▒k sorununun bulunup bulunmad─▒─č─▒ de─čerlendirilebilir.

Genellikle herhangi bir ┼čikayeti bulunmayan hastalara yap─▒lan check up taramalar─▒, sa─čl─▒─č─▒n korunabilmesi aç─▒s─▒ndan düzenli olarak yap─▒lmal─▒; ya┼č ilerledikçe bu taramalar s─▒kla┼čt─▒r─▒lmal─▒d─▒r.

Check-Up Ne ─░┼če Yarar?

Check up hizmetlerinin amac─▒, sa─čl─▒kl─▒ insanlar─▒n kontrol amaçl─▒ ba┼čvurdu─ču, sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan bir problemi olup olmad─▒─č─▒n─▒ veya ileride herhangi bir hastal─▒k tehdidiyle kar┼č─▒la┼č─▒p kar┼č─▒la┼čmayaca─č─▒n─▒n analiz edilmesidir. Yap─▒lan sa─čl─▒k taramalar─▒nda belirti vermeyen hastal─▒klar tespit edilebilir ve böylece ileriki zamanlarda olu┼čabilecek sa─čl─▒k problemlemlerinin önüne geçilmi┼č olabilir.

Hastal─▒k varl─▒─č─▒nda hemen belirti vermeyen veya verse bile hastalar─▒n anlamland─▒ramad─▒─č─▒ baz─▒ hastal─▒klar mevcuttur. Bunlardan en çok kar┼č─▒la┼č─▒lanlar─▒ ise ┼čeker hastal─▒─č─▒, kolesterol hastal─▒─č─▒, kalp-tansiyon hastal─▒klar─▒ ve baz─▒ kanser türleri olabilir.

Check up, ki┼čilerin genetik olarak baz─▒ hastal─▒klara yatk─▒n oldu─čunu ancak hastal─▒klar belirti vermedi─či için fark─▒na var─▒lmad─▒─č─▒n─▒ ortaya ç─▒karabilir. Rutin yap─▒lacak check up sayesinde bu hastal─▒klar olu┼čmadan gerekli koruyucu yöntemleri planlanabilir ve olu┼čabilecek daha ciddi hastal─▒klar─▒n önüne geçilebilir.

Genetik Check Up Nedir?

Check Up Paket Detaylar─▒

Genetik check-up, bireyin genetik materyalinin (DNA) analiz edilerek genetik bilgilerinin incelendi─či bir tür t─▒bbi de─čerlendirmedir. Bu check-up türü; bireyin genetik yatk─▒nl─▒klar─▒n─▒, ta┼č─▒d─▒─č─▒ genetik riskleri ve potansiyel genetik hastal─▒klara kar┼č─▒ duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ belirlemeyi amaçlar. Ayr─▒ca genetik check-up, ki┼činin genetik profiline dayanarak sa─čl─▒k durumu hakk─▒nda öngörülerde bulunmay─▒ sa─člar.

Medical Park 2024 Check-Up Paketleri:

Tiroid Risk De─čerlendirme Paketi (Erkek-Kad─▒n)

Muayeneler:

 • Check up  Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri - 6 Adet Tahlil

 • T3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • T4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Tg: Tiroid kanserin tespiti
 • AntiTg:Tiroid kanserin tespiti
 • Anti TPO:  Tiroid hastal─▒─č─▒n─▒n nedenini anlamaya yönelik ki┼činin kan─▒nda tiroid peroksidaz(TPO) antikorlar─▒n─▒ saptamak için kullan─▒lan bir test

Radyolojik Tetkik - 1 Adet Tahlil

 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid bezinin görüntülenmesi

Gold Herkes ─░çin Sa─čl─▒k Check-Up Paketi

Sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam için y─▒lda bir kez check-up kontrolünden geçmek büyük önem ta┼č─▒r. Çünkü check-up ile henüz semptom vermemi┼č hastal─▒klar─▒n erken tan─▒ sayesinde fark edilmesi mümkün olur ve check-up sa─čl─▒─č─▒n korunmas─▒ konusunda önemli bir role sahiptir.

Herkes ─░çin Sa─čl─▒k Check-Up Paketi; detayl─▒ genel muayeneden kardiyoloji muayenesine, üroloji muayenesinden kad─▒n ve erkek sa─čl─▒─č─▒na yönelik muayenelere kadar son derece detayl─▒ kontrollerden olu┼čuyor. Pakette ayr─▒ca laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve kardiyolojik tetkikler ile yap─▒lan detayl─▒ incelemeler ve diyetisyen görü┼čmesi de yer al─▒yor.

GOLD HERKES ─░Ç─░N SA─×LIK CHECK-UP PAKET ─░ÇER─░─×─░ - ERKEK & KADIN (40 YA┼× ALTI - 40 YA┼× ÜSTÜ)

Erkek Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi

Kad─▒n Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi

Erkek Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 3  Adet Tahlil 

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • Total PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒
 • Serbest PSA :Prostat kenseri tan─▒s─▒

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 3 Adet Tahlil

 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Ant-HIV: A─▒ds hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 5 Adet Tahlil: Hemogram

 • Kans─▒zl─▒k,  kan hastal─▒klar─▒n─▒n ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin  D3 : Vitamin D Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒ tan─▒s─▒

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, kemik hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • ALT: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • AST: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Tam ─░drar Analizi: Böbrekler, idrar yollar─▒ ve idrar  torbas─▒ hastal─▒klar─▒ tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • eGFR : Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Diyabet Testleri - 2 Adet Tahlil

 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1c: Diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 6 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve ba─č─▒rsaklardan kaynaklanan kanamal─▒ hastal─▒klar─▒n  tan─▒ ve takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Kad─▒n Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 4  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CA 125 : Over (yumurtal─▒k) Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 15-3 : Meme Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 3 Adet Tahlil

 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Ant-HIV: A─▒ds hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 5 Adet Tahlil

 • Hemogram: Kans─▒zl─▒k,  kan hastal─▒klar─▒n─▒n ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin  D3 : Vitamin D Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒ tan─▒s─▒

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, kemik hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • ALT: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • AST: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Tam ─░drar Analizi: Böbrekler, idrar yollar─▒ ve idrar  torbas─▒ hastal─▒klar─▒ tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • eGFR:Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Diyabet Testleri - 2 Adet Tahlil

 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1c: Diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 6 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve ba─č─▒rsaklardan kaynaklanan kanamal─▒ hastal─▒klar─▒n  tan─▒ ve takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Erkek Radyolojik Tetkikler

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi
 • Tüm Bat─▒n USG  (Ultrasonografi): Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n ultrason ile görüntülenmesi

Kad─▒n Radyolojik Tetkikler 

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Tüm Bat─▒n USG  (Ultrasonografi): Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n ultrason ile görüntülenmesi
 • Bilateral Meme Ultrasonu: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi
 • *Mammografi: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi (Yaln─▒zca 40 ya┼č üstü misafirlerimiz için geçerlidir.)

Erkek & Kad─▒n Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiografi: Kalp Hastal─▒klar─▒ ve Ritim Bozukluklar─▒ Tan─▒s─▒
 • Ekokardiyografi: Kalp Kas─▒n─▒n ve Sinirsel ─░letim Sisteminin Çal─▒┼čmas─▒n─▒n ─░ncelenmesi

Kad─▒n Patolojik Tetkikler

 • Smear: Rahim A─čz─▒ Kanseri Tan─▒s─▒

GOLD  Sa─čl─▒kl─▒ Nesiller Check-Up Paketi 

Muayeneler

 • Check -up Muayenesi
 • Çocuk Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Kulak Burun Bo─čaz Muayenesi
 • Göz Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • A─č─▒z ve Di┼č Sa─čl─▒─č─▒ Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 1 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 1 Adet Tahlil

 • Anti-HBS : Hepatit B ye Kar┼č─▒ Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Durumunun Tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram:  Kans─▒zl─▒k , Kan Hastal─▒klar─▒ ve Kan Hücrelerinin ─░ncelenmesi
 • Kanda Periferik Yayma: Kan hücrelerinin mikroskopta incelenmesi.
 • Demir : Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin B12 : Kans─▒zl─▒k ve Baz─▒ Sinir Sistemi Rahats─▒zl─▒klar─▒ Tan─▒s─▒

Troid Fonksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • FT4: Troid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • TSH : Tiroid Hastal─▒klar─▒n─▒n ve Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • ALT : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • AST : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Bun: Böbrek Fonksiyon Testi
 • Tam ─░drar Tetkiki : Böbrekler, ─░drar Yollar─▒ ve ─░drar Torbas─▒ Hastal─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek Fonksiyon Testi

Diyabet Testleri - 1 Adet Tahlil

 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 2 Adet Tahlil

 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve Ba─č─▒rsaklardan Kaynaklanan Kanamal─▒ Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Radyolojik Tetkikler

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi
 • Panoramik Di┼č Röntgeni

Gold Kapsaml─▒ Check-Up Paketi 

Hayatta en k─▒ymetli ┼čey sa─čl─▒k! Gold Kapsaml─▒ Check Up Paketi, detayl─▒ bir check up taramas─▒ ile sa─čl─▒─č─▒n─▒ koruma alt─▒na almak isteyenlere özel olarak olu┼čturuldu. Kardiyoloji muayenesinden kad─▒n ve erkek sa─čl─▒─č─▒na yönelik muayenelere, laboratuvar tetkiklerinden patoloji, radyoloji ve kardiyoloji tetkiklerine varan geni┼č yelpazedeki içeri─či ile Kapsaml─▒ Geni┼č Paketi’ndeki detayl─▒ incelemeler sonucunda sa─čl─▒─č─▒n─▒zdan emin olabilirsiniz.

GOLD KAPSAMLI CHECK-UP PAKET ─░ÇER─░─×─░ - ERKEK & KADIN (40 YA┼× ALTI - 40 YA┼× ÜSTÜ)

Erkek & Kad─▒n Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi
 • Gö─čüs Hastal─▒klar─▒ Muayenesi

Erkek Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 4 Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • Total PSA : Prostat Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibinde
 • Serbest PSA : Prostat hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibinde kullan─▒l─▒r
 • Kalsiyum: Kemik ve Kalsiyum Metabolizmas─▒ Tan─▒ ve Takibi

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve ─░ltihabi Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 4 Adet Tahlil

 • Anti-HBS : Hepatit B ye Kar┼č─▒ Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Durumunun Tespiti
 • Anti-HCV : Hepatit C ye Kar┼č─▒ Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Durumunun Tespiti
 • Anti-HIV : A─▒ds Hastal─▒─č─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • HbsAg : Hepatit – B Hastal─▒k ve Ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n Tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram:  Kans─▒zl─▒k , Kan Hastal─▒klar─▒ ve Kan Hücrelerinin ─░ncelenmesi
 • Demir : Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin  D3 : Vitamin D Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • Vitamin B12 : Kans─▒zl─▒k ve Baz─▒ Sinir Sistemi Rahats─▒zl─▒klar─▒ Tan─▒s─▒

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH : Tiroid Hastal─▒klar─▒n─▒n ve Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP : Karaci─čer, Kemik Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • ALT : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • AST : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • GGT : Karaci─čer Fonksiyon Testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN / ÜRE : Böbrek Fonksiyon Testi
 • Kreatinin: Böbrek Fonksiyon Testi
 • Tam ─░drar Tetkiki : Böbrekler, ─░drar Yollar─▒ ve ─░drar Torbas─▒ Hastal─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • eGFR : Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Diyabet Testleri - 4 Adet Tahlil

 • Açl─▒k ─░nsülin :  insülin Hormon Seviye Ölçümü
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1C : Diyabet Hastal─▒─č─▒ Tan─▒ ve Takibi
 • HOMA IR:─░nsülin direnci tespiti

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 7 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi Huylu Kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü Huylu Kolesterol
 • Trigliserid: Kandaki Ya─č  Ölçümü
 • Ürik Asit: Protein Metabolizmas─▒ ve Gut Hastal─▒─č─▒ Tan─▒s─▒
 • Magnezyum: Kas fonksiyonlar─▒n takibi
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve Ba─č─▒rsaklardan Kaynaklanan Kanamal─▒ Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Kad─▒n Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 5 Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CA 125 : Over (yumurtal─▒k) Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 15-3 : Meme Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve ─░ltihabi Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 4 Adet Tahlil

 • Anti-HBS : Hepatit B ye Kar┼č─▒ Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Durumunun Tespiti
 • Anti-HCV : Hepatit C ye Kar┼č─▒ Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k Durumunun Tespiti
 • Anti-HIV : A─▒ds Hastal─▒─č─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • HbsAg : Hepatit – B Hastal─▒k ve Ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n Tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram: Kans─▒zl─▒k , Kan Hastal─▒klar─▒ ve Kan Hücrelerinin ─░ncelenmesi
 • Demir : Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin  D3 : Vitamin D Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • Vitamin B12 : Kans─▒zl─▒k ve Baz─▒ Sinir Sistemi Rahats─▒zl─▒klar─▒ Tan─▒s─▒

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid Hastal─▒klar─▒n─▒n ve Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, Kemik Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • ALT: Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • AST: Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • GGT: Karaci─čer Fonksiyon Testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN / ÜRE: Böbrek Fonksiyon Testi
 • Kreatinin: Böbrek Fonksiyon Testi
 • Tam ─░drar Tetkiki: Böbrekler, ─░drar Yollar─▒ ve ─░drar Torbas─▒ Hastal─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • eGFR: Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Diyabet Testleri - 4 Adet Tahlil

 • Açl─▒k ─░nsülin: ─░nsülin Hormon Seviye Ölçümü
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1C: Diyabet Hastal─▒─č─▒ Tan─▒ ve Takibi
 • HOMA IR: ─░nsülin direnci tespiti

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 7 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi Huylu Kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü Huylu Kolesterol
 • Trigliserid: Kandaki Ya─č  Ölçümü
 • Ürik Asit: Protein Metabolizmas─▒ ve Gut Hastal─▒─č─▒ Tan─▒s─▒
 • Magnezyum: Kas fonksiyonlar─▒n takibi
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve Ba─č─▒rsaklardan Kaynaklanan Kanamal─▒ Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Erkek Radyolojik Tetkikler

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm Kar─▒n ─░çi Organlar─▒n─▒n Görüntülenmesi
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guat─▒r) Bezinin Görüntülenmesi

Kad─▒n Radyolojik Tetkikler

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n görüntülenmesi
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid(guat─▒r)bezinin görüntülenmesi
 • Bilateral Meme Ultrasonu: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi
 • Mamografi: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi (Yaln─▒zca 40 ya┼č üstü misafirlerimiz için geçerlidir.)

Erkek & Kad─▒n Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiografi: Kalp Hastal─▒klar─▒ ve Ritim Bozukluklar─▒ Tan─▒s─▒
 • Ekokardiyografi: Kalp Kas─▒n─▒n ve Sinirsel ─░letim Sisteminin Çal─▒┼čmas─▒n─▒n ─░ncelenmesi
 • Efor Treadmill: Kalp Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒ ─░çin Efor Testi

Erkek & Kad─▒n Klinik ─░ncelemeler

 • Solunum Fonksiyon Testi

Kad─▒n Patolojik Tetkikler

 • Smear: Rahim a─čz─▒ kanseri tan─▒s─▒

Gold Yönetici Check-Up Paketi 

Kurumsal yöneticilere özel olarak tasarlanm─▒┼č Gold Yönetici Check-Up Paketi, yo─čun i┼č temposunda sa─čl─▒─č─▒n─▒ ihmal etmek istemeyenler için maksimum fayda sunmay─▒ hedefliyor. Paket, metabolik hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve takibinde etkili olan laboratuvar tetkiklerinin yan─▒ s─▒ra; nöroloji, kardiyoloji, kad─▒n ve erkek sa─čl─▒─č─▒na yönelik muayeneler, göz hastal─▒klar─▒ ve diyetisyen görü┼čmesi gibi detayl─▒ kontrolleri kaps─▒yor.

GOLD YÖNET─░C─░ CHECK-UP PAKET ─░ÇER─░─×─░ - ERKEK & KADIN (40 YA┼× ALTI - 40 YA┼× ÜSTÜ)

Erkek Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Göz Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi

Kad─▒n Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum Muayenesi
 • Göz Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi

Erkek Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 5  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde
 • Total PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒
 • Serbest PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ASO: Streptokok enfeksiyonu tan─▒ ve takibi
 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • RF (Romatoid Faktör): Romatoid artrit hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 4 Adet Tahlil

 • Ant-HIV: A─▒ds hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Anti-HBS: Hepatit B ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram: Kans─▒zl─▒k,  kan hastal─▒klar─▒n─▒n ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Demir: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir  sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒  tan─▒s─▒
 • Vitamin D3: Vitamin D hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, kemik hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • ALT: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • AST: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Tam ─░drar Analizi: Böbrekler, idrar yollar─▒ ve idrar  torbas─▒ hastal─▒klar─▒ tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • eGFR: Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Risk Faktörleri - 1 Adet Tahlil

 • Homosistein: Felç, inme ve damar  t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ hastal─▒k  e─čilimlerinin tespiti

Diyabet Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Açl─▒k ─░nsülin :  insülin Hormon Seviye Ölçümü
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1c: Diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 8 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Magnezyum: Kas fonksiyonlar─▒n takibi
 • Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin de─čerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlar─▒n─▒n takibinde
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve ba─č─▒rsaklardan kaynaklanan kanamal─▒ hastal─▒klar─▒n  tan─▒ ve takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Kad─▒n Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 5  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CA 125 : Over (yumurtal─▒k) Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 15-3 : Meme Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ASO: Streptokok enfeksiyonu tan─▒ ve takibi
 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • RF (Romatoid Faktör): Romatoid artrit hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 4 Adet Tahlil

 • Ant-HIV: A─▒ds hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Anti-HBS: Hepatit B ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram: Kans─▒zl─▒k, kan hastal─▒klar─▒n─▒n ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Demir: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir  sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒  tan─▒s─▒
 • Vitamin D3: Vitamin D hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n  tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, kemik hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • ALT: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • AST: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Tam ─░drar Analizi: Böbrekler, idrar yollar─▒ ve idrar  torbas─▒ hastal─▒klar─▒ tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • eGFR: Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Risk Faktörleri - 1 Adet Tahlil

 • Homosistein: Felç, inme ve damar  t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ hastal─▒k  e─čilimlerinin tespiti

Diyabet Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Açl─▒k ─░nsülin :  insülin Hormon Seviye Ölçümü
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1c: Diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 8 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Magnezyum: Kas fonksiyonlar─▒n takibi
 • Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin de─čerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlar─▒n─▒n takibinde
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve ba─č─▒rsaklardan kaynaklanan kanamal─▒ hastal─▒klar─▒n  tan─▒ ve takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi

Erkek Radyolojik Tetkikler

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guat─▒r) bezinin görüntülenmesi
 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n ultrason ile görüntülenmesi
 • Beyin MR: Kafa içi anatomik yap─▒lar─▒n de─čerlendirilmesi
 • Karotis Doppler Ultrasonu: Damar sorunlar─▒n─▒n tan─▒s─▒

Kad─▒n Radyolojik Tetkikler

 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guat─▒r) bezinin görüntülenmesi
 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n ultrason ile görüntülenmesi
 • Beyin MR: Kafa içi anatomik yap─▒lar─▒n de─čerlendirilmesi
 • Karotis Doppler Ultrasonu: Damar sorunlar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Bilateral Meme Ultrasonu: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi
 • Mammografi: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi (Yaln─▒zca 40 ya┼č üstü misafirlerimiz için geçerlidir.)

Erkek & Kad─▒n Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiografi: Kalp hastal─▒klar─▒ ve ritim bozukluklar─▒ tan─▒s─▒
 • Ekokardiyografi: Kalp kas─▒n─▒n ve sinirsel iletim sisteminin çal─▒┼čmas─▒n─▒n incelenmesi
 • Efor Treadmill: Kalp Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒ ─░çin Efor Test

Kad─▒n Patolojik Tetkikler

 • Smear: Rahim A─čz─▒ Kanseri Tan─▒s─▒

Gold Premium Check-Up Paketi

En geni┼č ve kapsaml─▒ check up paketi olan Premium ile A’dan Z’ye detayl─▒ bir tarama imkan─▒ ve olas─▒ hastal─▒klar─▒n erken te┼čhisinde h─▒zl─▒ ve etkin bir inceleme olana─č─▒ sa─čl─▒yoruz. Diyetisyen, kardiyoloji, göz sa─čl─▒─č─▒, üroloji, kulak burun bo─čaz ve nöroloji muayenelerinin yan─▒ s─▒ra a─č─▒z ve di┼č sa─čl─▒─č─▒ muayenesinin de dahil oldu─ču Premium Check Up Paketi ayn─▒ zamanda; hormon seviye ölçümleri ve kanser taramalar─▒n─▒n da içinde bulundu─ču geni┼č laboratuvar tetkikleriyle maksimum inceleme ve koruma olana─č─▒ sunuyor.

GOLD PREMIUM CHECK-UP PEKET ─░ÇER─░─×─░ ERKEK & KADIN (40 YA┼× ALTI - 40 YA┼× ÜSTÜ)

Erkek Muayeneler

 • Check-up Muayenesi  
 • Nöroloji Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kulak Burun Bo─čaz Muayenesi
 • Gögüs Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • A─č─▒z ve Di┼č Sa─čl─▒─č─▒ Muayenesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Kad─▒n Muayeneler

 • Check-up Muayenesi  
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum Muayenesi
 • Kulak Burun Bo─čaz Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Gögüs Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • A─č─▒z ve Di┼č Sa─čl─▒─č─▒ Muayenesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Erkek Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 7  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • AFP: Karaci─čer ve Pankreas kanserlerinde belirleyicidir.
 • LDH: Akci─čer, lenfoma, anemi ve karaci─čer hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde
 • Total PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒
 • Serbest PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • RF (Romatoid Faktör): Romatoid artrit hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 5 Adet Tahlil

 • Ant-HIV: A─▒ds hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti
 • Anti-HBS: Hepatit B ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • VDRL: Frengi hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram: Kans─▒zl─▒k,  kan hastal─▒klar─▒n─▒n ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Demir: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir  sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒  tan─▒s─▒
 • Vitamin D3: Vitamin D hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Alerji Testleri - 1 Adet Tahlil

 • Total IgE: G─▒da, toz veya maddeye olan alerjinin tespiti

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, kemik hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • ALT: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • AST: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Tam ─░drar Analizi: Böbrekler, idrar yollar─▒ ve idrar  torbas─▒ hastal─▒klar─▒ tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • eGFR:  Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Risk Faktörleri - 7 Adet Tahlil

 • CK (Kreatin Kinaz): Akut kalp krizi, kas eskimesi  tespiti
 • CK MB : Kalp krizi tespiti
 • hsTroponin I  : Kalp krizi yüksek düzeyde tespit
 • Amilaz: Sindirim enzimi tespiti
 • Lipaz: Sindirim enzimi tespiti
 • Homosistein: Felç, inme ve damar  t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ hastal─▒k  e─čilimlerinin tespiti
 • Lipoprotein a: Felç, ─░nme ve Damar T─▒kan─▒kl─▒─č─▒ Hastal─▒k E─čilimlerinin Tespiti

Diyabet Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Açl─▒k ─░nsülin :  insülin Hormon Seviye Ölçümü
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1c: Diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 14 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Sodyum: Elektrolit ve Su dengesinin de─čerlendirilmesi
 • Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin de─čerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlar─▒n─▒n takibinde
 • Klor :Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmas─▒n─▒n de─čerlendirilmesi
 • Total Bilirubin: Sar─▒l─▒k tespiti
 • Albumin: Karaci─čer ve Böbrek fonksiyonlar─▒n kontrol etmede kullan─▒l─▒r
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve ba─č─▒rsaklardan kaynaklanan kanamal─▒ hastal─▒klar─▒n  tan─▒ ve takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi
 • Prolaktin: Prolaktin hormon ölçümü
 • Testosteron: Testosteron hormonu ölçümü
 • Magnezyum: Kas fonksiyonlar─▒n takibi

Kad─▒n Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 7  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • AFP: Karaci─čer ve Pankreas kanserlerinde belirleyicidir.
 • LDH: Akci─čer, lenfoma, anemi ve karaci─čer hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde
 • Total PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒
 • Serbest PSA: Prostat kanserinin tan─▒s─▒

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • RF (Romatoid Faktör): Romatoid artrit hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve iltihabi hastal─▒klar─▒n tan─▒ ve tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 5 Adet Tahlil

 • Ant-HIV: A─▒ds hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti
 • Anti-HBS: Hepatit B ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • VDRL: Frengi hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram: Kans─▒zl─▒k,  kan hastal─▒klar─▒n─▒n ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Demir: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir  sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒  tan─▒s─▒
 • Vitamin D3: Vitamin D hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Alerji Testleri - 1 Adet Tahlil

 • Total IgE: G─▒da, toz veya maddeye olan alerjinin tespiti

Troid Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • FT3: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • FT4: Tiroid/guatr hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • ALP: Karaci─čer, kemik hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • ALT: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • AST: Karaci─čer  fonksiyon testi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 4 Adet Tahlil

 • BUN/ÜRE: Böbrek fonksiyon testi
 • Tam ─░drar Analizi: Böbrekler, idrar yollar─▒ ve idrar  torbas─▒ hastal─▒klar─▒ tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • eGFR:  Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Risk Faktörleri - 7 Adet Tahlil

 • CK (Kreatin Kinaz): Akut kalp krizi, kas eskimesi  tespiti
 • CK MB : Kalp krizi tespiti
 • hsTroponin I  : Kalp krizi yüksek düzeyde tespit
 • Amilaz: Sindirim enzimi tespiti
 • Lipaz: Sindirim enzimi tespiti
 • Homosistein: Felç, inme ve damar  t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ hastal─▒k  e─čilimlerinin tespiti
 • Lipoprotein a: Felç, ─░nme ve Damar T─▒kan─▒kl─▒─č─▒ Hastal─▒k E─čilimlerinin Tespiti

Diyabet Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Açl─▒k ─░nsülin :  insülin Hormon Seviye Ölçümü
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1c: Diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 14 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü huylu kolesterol
 • Trigliserid: Kolesterol ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Sodyum: Elektrolit ve Su dengesinin de─čerlendirilmesi
 • Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin de─čerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlar─▒n─▒n takibinde
 • Klor :Elektrolit dengesi ve asit-baz ile su metabolizmas─▒n─▒n de─čerlendirilmesi
 • Total Bilirubin: Sar─▒l─▒k tespiti
 • Albumin: Karaci─čer ve Böbrek fonksiyonlar─▒n kontrol etmede kullan─▒l─▒r
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve ba─č─▒rsaklardan kaynaklanan kanamal─▒ hastal─▒klar─▒n  tan─▒ ve takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: Mikroskopta  K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi
 • Prolaktin: Prolaktin hormon ölçümü
 • Testosteron: Testosteron hormonu ölçümü
 • Magnezyum: Kas fonksiyonlar─▒n takibi

Erkek Radyolojik Tetkikler

 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n ultrason ile görüntülenmesi
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guat─▒r) bezinin görüntülenmesi
 • Karotis Doppler Ultrasonu: Damar sorunlar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Beyin MR: Kafa içi anatomik yap─▒lar─▒n de─čerlendirilmesi
 • Üroflometri :─░drar yolu hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti
 • Odiyometri: ─░┼čitme-Kulak hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti
 • Panoramik Di┼č Röntgeni

Kad─▒n Radyolojik Tetkikler

 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guat─▒r) bezinin görüntülenmesi
 • Karotis Doppler Ultrasonu: Damar sorunlar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Beyin MR: Kafa içi anatomik yap─▒lar─▒n de─čerlendirilmesi
 • Odiyometri: ─░┼čitme-Kulak hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti
 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm kar─▒n içi organlar─▒n─▒n ultrason ile görüntülenmesi
 • Panoramik Di┼č Röntgeni
 • Bilateral Meme Ultrasonu: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi
 • Mammografi: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi (Yaln─▒zca 40 ya┼č üstü misafirlerimiz için geçerlidir.)

Erkek & Kad─▒n Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiografi: Kalp hastal─▒klar─▒ ve ritim bozukluklar─▒ tan─▒s─▒
 • Ekokardiyografi: Kalp kas─▒n─▒n ve sinirsel iletim sisteminin çal─▒┼čmas─▒n─▒n incelenmesi
 • Efor Treadmill: Kalp Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒ ─░çin Efor Testi

Erkek & Kad─▒n Klinik ─░ncelemeler

 • Solunum Fonksiyon Testi

Kad─▒n Patolojik Tetkikler

 • Smear: Rahim A─čz─▒ Kanseri Tan─▒s─▒

Gold Kanserden Uzak Ya┼č─▒yorum Paketi

Genetik olarak kanser riski ta┼č─▒yan ya da kansere kar┼č─▒ detayl─▒ bir tarama e┼čli─činde önlem almak isteyen kullan─▒c─▒lara özel olarak haz─▒rlanan Gold Kanserden Uzak Ya┼č─▒yorum Paketi; patolojik taramalar─▒n ve check up muayenesinin yan─▒ s─▒ra kad─▒nlar için kad─▒n hastal─▒klar─▒ muayenesini erkekler için ise gastroenteroloji muayenesini kaps─▒yor. Radyolojik tetkikler ile iç organlardaki bulgular─▒ te┼čhis ederken, erken tan─▒n─▒n büyük önem ta┼č─▒d─▒─č─▒ kansere kar┼č─▒ kontrolü sa─člamay─▒ hedefliyor.

GOLD KANSERDEN UZAK YA┼×IYORUM PAKET ─░ÇER─░─×─░ ERKEK & KADIN (40 YA┼× ALTI - 40 YA┼× ÜSTÜ)

Erkek Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Gö─čüs Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi

Kad─▒n Muayeneler

 • Check-up Muayenesi
 • Gö─čüs Hastal─▒klar─▒ Muayenesi
 • Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum Muayenesi
 • Beslenme ve Diyetisyen  Muayenesi

Erkek Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 7  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Fosfor: Kemik metabolizmas─▒ ve baz─▒ di─čer hastal─▒klar─▒n tan─▒s─▒nda
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde
 • LDH: Akci─čer, lenfoma, anemi ve karaci─čer hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti
 • Total PSA : Prostat Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibinde
 • Serbest PSA : Prostat hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibinde kullan─▒l─▒r

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve ─░ltihabi Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar- 3 Adet Tahlil

 • Anti-HBS: Hepatit B ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram:  Kans─▒zl─▒k , Kan Hastal─▒klar─▒ ve Kan Hücrelerinin ─░ncelenmesi
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Demir: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir  sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒  tan─▒s─▒
 • Vitamin D3: Vitamin D hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Troid Fonksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Anti TG / Tiroglobulin : Tiroid Bezi Hastal─▒klar─▒n─▒n Te┼čhisi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • ALT : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • AST : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Tam ─░drar Tetkiki : Böbrekler, ─░drar Yollar─▒ ve ─░drar Torbas─▒ Hastal─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek Fonksiyon Testi
 • eGFR : Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 10 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü Huylu Kolesterol
 • Trigliserid: Kandaki Ya─č  Ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Albümin : Karaci─čer Taraf─▒ndan Üretilen Plazma Protein Testi
 • Total Protein : Dola┼č─▒mda Bulunan Albumin ile Globulin Ad─▒ Verilen Proteinlerin Toplam Miktar─▒n─▒ Ölçer
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve Ba─č─▒rsaklardan Kaynaklanan Kanamal─▒ Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi
 • Prolaktin: Beyin hipofiz bezi organ─▒nda geli┼čebilen tümörlerin tespiti
 • Parathormon testi: Boyunda paratiroid bezi organ─▒nda geli┼čebilen tümörlerin tespiti

Kad─▒n Laboratuvar Tetkikleri

Kanser Taramas─▒ Testleri - 7  Adet Tahlil

 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CA 19-9 : Tüm Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 125 : Over (yumurtal─▒k) Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • CA 15-3 : Meme Kanserinin Tan─▒ ve Tedavi Takibinde
 • Fosfor: Kemik metabolizmas─▒ ve baz─▒ di─čer hastal─▒klar─▒n tan─▒s─▒nda
 • Kalsiyum: Kemik ve kalsiyum metabolizmas─▒ tan─▒ ve takibinde
 • LDH: Akci─čer, lenfoma, anemi ve karaci─čer hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti

Romatizma ve Enfeksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Sedimentasyon: Enfeksiyon ve ─░ltihabi Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Tedavisi

Hepatit ve Bula┼č─▒c─▒ Hastal─▒klar - 3 Adet Tahlil

 • Anti-HBS: Hepatit B ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • Anti-HCV: Hepatit C ye kar┼č─▒ ba─č─▒┼č─▒kl─▒k durumunun tespiti
 • HBsAg: Hepatit –B hastal─▒k ve ta┼č─▒y─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒n tespiti

Kans─▒zl─▒k Testleri - 7 Adet Tahlil

 • Hemogram:  Kans─▒zl─▒k , Kan Hastal─▒klar─▒ ve Kan Hücrelerinin ─░ncelenmesi
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Demir: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve demir metabolizmas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • Folik Asit: Kans─▒zl─▒─ča yol açan folat eksikli─čin belirlenmesi
 • Vitamin B12: Kans─▒zl─▒k ve baz─▒ sinir  sistemi rahats─▒zl─▒klar─▒  tan─▒s─▒
 • Vitamin D3: Vitamin D hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi

Troid Fonksiyon Testleri - 2 Adet Tahlil

 • TSH: Tiroid hastal─▒klar─▒n─▒n ve fonksiyonlar─▒n─▒n tan─▒ ve takibi
 • Anti TG / Tiroglobulin : Tiroid Bezi Hastal─▒klar─▒n─▒n Te┼čhisi

Karaci─čer Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • ALT : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • AST : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • GGT: Karaci─čer  fonksiyon testi

Böbrek Fonksiyon Testleri - 3 Adet Tahlil

 • Tam ─░drar Tetkiki : Böbrekler, ─░drar Yollar─▒ ve ─░drar Torbas─▒ Hastal─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek Fonksiyon Testi
 • eGFR : Böbreklerin süzme kabileyetinin tespiti

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Testleri - 10 Adet Tahlil

 • HDL Kolesterol: ─░yi huylu kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü Huylu Kolesterol
 • Trigliserid: Kandaki Ya─č  Ölçümü
 • Ürik Asit: Protein metabolizmas─▒ ve gut hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒
 • Albümin : Karaci─čer Taraf─▒ndan Üretilen Plazma Protein Testi
 • Total Protein : Dola┼č─▒mda Bulunan Albumin ile Globulin Ad─▒ Verilen Proteinlerin Toplam Miktar─▒n─▒ Ölçer
 • Gaitada Gizli Kan: Mide ve Ba─č─▒rsaklardan Kaynaklanan Kanamal─▒ Hastal─▒klar─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • D─▒┼čk─▒da Parazit Testi: K─▒l kurdu, tenia ve askaris  parazit testi
 • Prolaktin: Beyin hipofiz bezi organ─▒nda geli┼čebilen tümörlerin tespiti
 • Parathormon testi: Boyunda paratiroid bezi organ─▒nda geli┼čebilen tümörlerin tespiti

Erkek Radyolojik Tetkikler

 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm Kar─▒n ─░çi Organlar─▒n─▒n Görüntülenmesi
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guatr) Bezinin Görüntülenmesi
 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Üroflometri :─░drar yolu hastal─▒klar─▒n─▒n tespiti

Kad─▒n Radyolojik Tetkikler

 • Tüm Bat─▒n Ultrasonu: Tüm Kar─▒n ─░çi Organlar─▒n─▒n Görüntülenmesi
 • Tiroid Ultrasonu: Tiroid (guatr) Bezinin Görüntülenmesi
 • Akci─čer Grafisi: Tek Yönlü Akci─čer Filmi 
 • Bilateral Meme Ultrasonu: Her iki meme içindeki hastal─▒klar─▒n görüntülenmesi
 • Mammografi: Meme Kanserinin Erken Te┼čhisinde Yap─▒lan Görüntüleme (Yaln─▒zca 40 ya┼č üstü misafirlerimiz için geçerlidir.)

Erkek & Kad─▒n Klinik ─░ncelemeler

 • Solunum Fonksiyon Testi

Kad─▒n Patolojik Tetkikler

 • Smear: Rahim A─čz─▒ Kanseri Tan─▒s─▒

GOLD Evde Sa─čl─▒k Medical Park 

Muayeneler

 • Check-up Muayenesi (MLP Online Görü┼čme)
 • Evde Kan Alma Hizmeti

Laboratuvar Tetkikleri

 • Hemogram:  Kans─▒zl─▒k , Kan Hastal─▒klar─▒ ve Kan Hücrelerinin ─░ncelenmesi
 • Açl─▒k Kan ┼×ekeri: ┼×eker hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • HBA1C : Diyabet Hastal─▒─č─▒ Tan─▒ ve Takibi
 • ALT : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • AST : Karaci─čer Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • ALP : Karaci─čer, Kemik Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • CEA: Genel kanser tarama ve tan─▒s─▒
 • CRP: Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n tan─▒s─▒
 • GGT : Karaci─čer Fonksiyon Testi
 • Ürik Asit: Protein Metabolizmas─▒ ve Gut Hastal─▒─č─▒ Tan─▒s─▒
 • TSH : Tiroid Hastal─▒klar─▒n─▒n ve Fonksiyonlar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • FT3: Troid/Guatr Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • FT4: Troid/Guatr Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Kreatinin: Böbrek Fonksiyon Testi
 • HDL Kolesterol: ─░yi Huylu Kolesterol
 • LDL Kolesterol: Kötü Huylu Kolesterol
 • Trigliserid: Kandaki Ya─č  Ölçümü
 • BUN / ÜRE : Böbrek Fonksiyon Testi
 • Kalsiyum: Kemik ve Kalsiyum Metabolizmas─▒ Tan─▒ ve Takibi
 • Demir : Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Demir Ba─člama Kapasitesi: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Ferritin: Kan ve Demir Metabolizma Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒s─▒
 • Tam ─░drar Tetkiki : Böbrekler, ─░drar Yollar─▒ ve ─░drar Torbas─▒ Hastal─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • Vitamin B12 : Kans─▒zl─▒k ve Baz─▒ Sinir Sistemi Rahats─▒zl─▒klar─▒ Tan─▒s─▒
 • Vitamin  D3 : Vitamin D Hastal─▒klar─▒n─▒n Tan─▒ ve Takibi
 • Sodyum: Elektrolit ve Su dengesinin de─čerlendirilmesi
 • Potasyum: Elektrolit ve asit-baz dengesinin de─čerlendirilmesi ile böbrek fonksiyonlar─▒n─▒n takibinde

Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiografi: Kalp hastal─▒klar─▒ ve ritim bozukluklar─▒ tan─▒s─▒
 • Pulse oksimetri : Satürasyon ölçümü

Check-Up Paket ─░çeri─činde Hangi Testler Yap─▒l─▒yor?

Check up paketleri ki┼činin sa─čl─▒k öyküsüne, genetik yatk─▒nl─▒klar─▒na, ya┼č ve cinsiyetine göre de─či┼čkenlik gösterir. Belirli ya┼č grubunda olan kad─▒n ve erkek bireylere özgü standart paketler geli┼čtirilmi┼čtir. Bu paketlerden ki┼čiye uygun olan─▒ belirlendikten sonra t─▒bbi öyküye en iyi e┼člik edecek ┼čekilde belirli de─či┼čiklikler yap─▒ld─▒ktan sonra uygulanmaya ba┼član─▒r. Check up paket içeri─činde yap─▒lan temel testler aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • Biyokimyasal tetkikler
 • Radyolojik görüntülemeler
 • Diyabet (┼čeker) hastal─▒─č─▒ tarama testleri
 • Kardiyolojik taramalar
 • Kan ya─člar─▒, temel vitamin ve minerallerin incelemeleri
 • Karaci─čer fonksiyon testleri
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Tiroit testleri
 • Kansere yönelik ara┼čt─▒rmalarda kullan─▒lan baz─▒ tarama testleri

Tüm check up paketlerinin kapsam─▒nda yer alan radyolojik görüntülemeler ┼čunlard─▒r:

 • Akci─čer röntgeni
 • Tüm bat─▒n ultrasonografisi
 • Tiroit ultrasonografisi

Check up s─▒ras─▒nda temel olarak yap─▒lan biyokimyasal analizler ise ┼ču ┼čekildedir:

 • Hemogram (Tam Kan Say─▒m─▒)
 • ─░drar testi
 • Sedim ve CRP gibi iltihabi durumlara ili┼čkin belirteçler
 • Romatizmal hastal─▒k belirteçleri
 • Kolesterol ve trigliserit testleri
 • Protein durumu
 • Böbrek ve karaci─čer fonksiyonlar─▒n─▒ gösterir parametreler
 • Kan ┼čekeri ve diyabete ili┼čkin baz─▒ parametreler
 • Temel vitamin ve mineral de─čerleri

Check Up Hangi Hastal─▒klar Ç─▒kar?

Check-up iyi bir sa─čl─▒k kurulu┼čunda, uzman hekimler taraf─▒ndan yap─▒lan muayene, detayl─▒ test ve incelemeler sonras─▒nda hemen hemen ço─ču hastal─▒klar─▒n saptanmas─▒n─▒ mümkün k─▒labilir. Ba┼čvuralan hastanenin alan─▒nda uzman hekim ve sa─čl─▒k personelinin olmas─▒na, laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinin donan─▒ml─▒ olmas─▒na dikkat edilmesi gerekir.

Ancak çok sinsi ve yava┼č yava┼č ilerleyen baz─▒ kanser türlerinin ve kalp hastal─▒klar─▒n─▒n belirlenmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bunun içinse e─čer ki┼čilerde genetik yatk─▒nl─▒k varsa en ufak bir belirtide dahi sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak faydal─▒ olabilir.

Bunlar─▒n d─▒┼č─▒nda check-up yöntemleriyle kolayl─▒kla saptanabilen hastal─▒klardan baz─▒lar─▒ ise ┼čunlard─▒r:

 • Metabolizma Hastal─▒klar─▒: Hipertansiyon, ┼čeker, kolesterol, tiroid hastal─▒klar─▒.
 • Damar Hastal─▒klar─▒: Kalp-damar, beyin-damar ve dola┼č─▒m bozuklu─ču hastal─▒klar─▒.
 • Kanser Hastal─▒klar─▒: Kad─▒nda meme, rahim a─čz─▒ ve yumurtal─▒k kanseri, erkekte prostat kanseri ve bunlara ek olarak akci─čer kanseri ve karaci─čer kanseri.
 • Böbrek Hastal─▒klar─▒: Akut böbrek yetmezli─či, kronik böbrek hastal─▒─č─▒, böbrek ta┼č─▒, idrar yollar─▒ enfeksiyonlar─▒ ve glomerülonefrit (böbreklerdeki filtrelerin iltihaplanmas─▒).
 • Alerji Hastal─▒klar─▒: Ast─▒m, solunum hastal─▒klar─▒, göz alerjileri, besin alerjileri ve di─čer alerjen maddelerin sebep oldu─ču hastal─▒klar.
 • Kans─▒zl─▒k ve Vitamin Eksiklikleri: Baz─▒ kan hastal─▒klar─▒, demir eksiklikleri, vitamin-mineral eksiklikleri.

Kad─▒n Check-Up Paketi

Baz─▒ hastal─▒klar─▒n görülme riski kad─▒nlarda daha fazla olabilir. Genç veya ya┼čl─▒ kad─▒nlar, sa─čl─▒k problemleri aç─▒s─▒ndan risk ta┼č─▒yabilir. Bu nedenle kad─▒n check up programlar─▒ bu hastal─▒klar göz önüne al─▒narak kad─▒nlara uygun olarak haz─▒rlanabilir.

Ayr─▒ca genç, yeti┼čkin ve ileri ya┼čl─▒ kad─▒nlara özel olarak check up paketinin içeri─činde de─či┼čiklik yap─▒labilir. Meme kanseri, rahim a─čz─▒ kanseri, varis, tiroit, rahim kanseri rahats─▒zl─▒─č─▒ gibi hastal─▒klar kad─▒nlarda daha çok ortaya ç─▒kabilir. Ayr─▒ca gebelik ve menapoz etkisiyle hormonlarda meydana gelen de─či┼čikliklere ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan sa─čl─▒k sorunlar─▒ kad─▒nlara özgüdür. Kad─▒n check-up kapsam─▒nda kalp, iç hastal─▒klar─▒, kad─▒n do─čum, mamografi, genel cerrahi, kad─▒n hastal─▒klar─▒ muayeneleri gerçekle┼čtirilebilir.

Erkek Check-Up Paketi

Erkeklerin ortaya ç─▒kabilecek hastal─▒klar─▒n erken te┼čhisi için düzenli sa─čl─▒k kontrollerine ihtiyac─▒ olabilir. Kardiyak hastal─▒klar, ┼čeker hastal─▒─č─▒, kanser, prostat gibi rahats─▒zl─▒klar erkeklerde daha çok görülebilir. Bu rahats─▒zl─▒klar geç evrede tespit edildi─činde tedavisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle check up taramalar─▒ ile erken tan─▒, hayati önem ta┼č─▒yabilir. T─▒bbi öykünüz, ailenizin hastal─▒k geçmi┼či, ya┼čam tarz─▒n─▒z ile ilgili özellikler erkek check up program─▒n─▒n içeri─činin belirlenmesinde etkili olabilir.

Çocuk Check-Up Paketi

Yeti┼čkin ve ya┼čl─▒lar kadar çocuklara da düzenli aral─▒klarla sa─čl─▒k taramas─▒ yap─▒labilir. Çocuk check-up ile onlar─▒n fiziksel ve psikolojik geli┼čimi de─čerlendirilebilir. Ayr─▒ca rutin a┼č─▒lar─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ sa─članabilir. Çocu─čun geli┼čimi ile ilgili problemler tespit edilebilir.

Bu sorunlar─▒n çözümüne yönelik tedaviler erkenden ba┼čar─▒ ile uygulanabilir. Bebek, çocuk ve ergenler için özel tarama paketleri olu┼čturulabilir. Çocuk check-up kapsam─▒nda fizik muayene, göz muayenesi, i┼čitme taramas─▒, idrar tahlili, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi kontrolü, alerji testi gibi de─čerlendirmeler yap─▒labilir. Hekimin uygun gördü─čü zaman aral─▒klar─▒nda çocuk check up i┼člemleri gerçekle┼čtirilebilir.

─░leri Ya┼č Check-Up Paketi

Ya┼č ilerledikçe t─▒bbi tarama yöntemlerine olan ihtiyaç artabilir. Vücutta meydana gelen de─či┼čiklikleri incelemek hastal─▒klar─▒n tan─▒s─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Kan bas─▒nc─▒ kontrolü, kolesterol seviyesinin ölçümü, göz testi, di┼č muayenesi gibi tarama yöntemleri uygulanabilir. Check up kapsam─▒nda uygun görülen a┼č─▒lar─▒n yapt─▒r─▒lmas─▒ da baz─▒ hastal─▒klar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ engelleyebilir.

40 Ya┼č Alt─▒ Check-Up Paketi

Erken teh┼čis ve tedaviyle ya┼čam kalitesini ve süresini art─▒ran check-up taramalar─▒ cinsiyet ve ya┼ča göre de baz─▒ de─či┼čiklikler gösterir. Kad─▒nlarda ve erkeklerde onlara özgü yayg─▒n hastal─▒klar dü┼čünüldü─čünde, check-up taramalar─▒nda de─či┼čiklik olabilir. Ayn─▒ durum ya┼č gruplar─▒ için de geçerlidir. 40 ya┼č─▒n alt─▒ndaki bireyler için taramalarda ┼ču hizmetler de yer al─▒r: 

 • 40 ya┼č─▒n alt─▒ndaki bireyler için ekokardiyografi (EKO doppler) ve EKG testlerini içeren kardiyolojik analizler
 • Erkek bireyler için check up paketi içeri─čine ve iste─če ba─čl─▒ olarak akci─čer röntgeninin yerine toraks tomografisi, karotis doppler incelemesi 
 • Geni┼čletilmi┼č içerikli check up paketlerinde koroner BT anjiyografisi, kronik enfeksiyon tarama testleri, toraks tomografisi ve karotis doppler ultrasonu 
 • Kad─▒n check up taramalar─▒nda jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrason, servikovajinal smear testi ve HPV smear testleri
 • 40 ya┼č alt─▒ kad─▒nlarda meme ultrasonografisi ve gerek görülmesi halinde meme MR görüntülemesi

40 Ya┼č Üzeri Check-Up Paketi

Ya┼č gruplar─▒na ba─čl─▒ da de─či┼čkenlik gösterebilen Check-up hizmeti taramalar─▒ ilerleyen ya┼člarda ek kontrollerle desteklenebilir. 40 ya┼č üzeri Check-up hizmetlerinde verilmesi gereken fazladan hizmetlerden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čunlard─▒r: 

 • 40 ya┼č üzeri kad─▒nlarda meme ultrasonografisi ve mamografi, gerek duyulmas─▒ halinde meme MR görüntülemesi
 • 40-65 ya┼č aral─▒─č─▒ndaki erkeklerde ürolojik inceleme kapsam─▒nda PSA (prostat spesifik antijen) testi ve bat─▒n ultrasonunda prostat incelemesi
 • 40 ya┼č üzeri bireyler için check up paketi içeri─čine ba─čl─▒ olarak EKO dopplerin yan─▒nda ekstra eforlu EKG (eforlu kardiyovasküler stres testi)
 • 65 ya┼č üzerindeki geriatri grubuna giren bireyler için kemik yo─čunlu─ču taramalar─▒

Di┼č Check Up Paketleri

Di┼č check up paketleri,  di┼č sa─čl─▒─č─▒n─▒ de─čerlendirmek ve sorunlar─▒ erken a┼čamada tespit edebilmek amac─▒yla haz─▒rlanm─▒┼č paketlerdir. Bu paketler, düzenli olarak di┼č hekimi kontrolüne gidemeyen veya belirli bir periyotta di┼č sa─čl─▒─č─▒n─▒ gözden geçirmek isteyen bireyler için sunulur. ─░sü Dent check up paketleri içerisinde; di┼č hekimi muayenesi, panoramik röntgen, DTT, ofis tipi 2 seans lazer beyazlatma yer al─▒r. 

Check Up Neleri Kapsar?

Check up programlar─▒nda tam içeri─čin belirlenebilmesi için hekim taraf─▒ndan yap─▒lacak ön görü┼čme ve muayeneye ihtiyaç duyulur. Ya┼č ve cinsiyete göre belirli standart paketler belirlenmi┼č olsa da ailede bilinen genetik yatk─▒nl─▒klar, te┼čhis edilmi┼č kronik hastal─▒klar, sigara ve alkol al─▒┼čkanl─▒klar─▒ veya daha önceden madde kullan─▒m öyküsü gibi durumlar varsa buna göre farkl─▒ paketler tercih edilmelidir.

65 ya┼č üzerindeki hastalarda geriatri check up programlar─▒ tercih edilebilir. Ya┼č ve cinsiyet grubuna göre önerilen check up paketine ek olarak ki┼či taraf─▒ndan eklenebilecek çe┼čitli paneller de mevcuttur. Bunlar aras─▒nda listelenen rahats─▒zl─▒klar─▒n de─čerlendirmelerine yönelik ek paneller yer al─▒r:

 • Kanser,
 • Kalp hastal─▒klar─▒,
 • Alerji ve besin intoleranslar─▒,
 • Enfeksiyon hastal─▒klar─▒,
 • Kemik sa─čl─▒─č─▒,
 • Uyku sa─čl─▒─č─▒,
 • Zihinsel fonksiyonlar ve haf─▒za,
 • Romatizmal hastal─▒klar,
 • Anti-aging ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi.

Temel olarak belirlenmi┼č check up paketlerinin yan─▒nda hasta taraf─▒ndan belirtilen ┼čikayetler, t─▒bbi öykü ve aile öyküsü de─čerlendirilerek paket içeri─čine tamamlay─▒c─▒ nitelikte eklenen bu taramalardan yararlanmak mümkündür. Tarama plan─▒n─▒n son haline hekim ve hasta görü┼čmesi sonucunda hekimin de─čerlendirmeleri, hastan─▒n beklentileri ve mevcut ┼čikayetleri göz önünde bulundurularak karar verilmesinde fayda vard─▒r. Böylece hastaya daha uygun ve etkili bir tarama program─▒ belirlenirken gereksiz testlerin plandan ç─▒kar─▒lmas─▒ ile zaman ve maliyet tasarrufu sa─članabilir.

Check Up Fiyatlar─▒

Tam Kapsaml─▒ Check Up Paketi

Check-up san─▒lan─▒n aksine yaln─▒zca t─▒bbi test ve tahlillerin yap─▒ld─▒─č─▒ i┼člemler de─čildir. Tam kapsaml─▒ check-up i┼člemlerinde detayl─▒ ve genel laboratuvar testlerinin yan─▒ s─▒ra, ki┼činin genetik yatk─▒nl─▒─č─▒ ve di─čer çevresel faktörleri de de─čerlendirilerek gerekli t─▒bbi bran┼člarda muayenesi yap─▒l─▒r.

Tam kapsaml─▒ check-up, kan testlerinde ve fizik muayenelerde te┼čhis edilmesinin mümkün olmad─▒─č─▒ baz─▒ hastal─▒klar─▒n, geli┼čmi┼č görüntüleme ve radyolojik tetkiklerin uyguland─▒─č─▒ i┼člemlerle belirlenmesine imkan sa─člar. Ki┼čilerin özellikle 40 ya┼č─▒ndan itibaren, hiçbir hastal─▒─č─▒ veya belirtisi yoksa bile 2 y─▒lda bir tam kapsaml─▒ check-up yapt─▒rmas─▒ önerilir.

Kimler Hangi S─▒kl─▒kta Check Up Yapt─▒rmal─▒d─▒r?

40 ya┼č─▒n alt─▒ndaki, bilinen bir risk faktörü bulunmayan ve bir önceki check up tetkiklerinde normal d─▒┼č─▒ bir sonuç görülmemi┼č olan sa─čl─▒kl─▒ yeti┼čkin bireylerin 2 y─▒lda bir check up’tan geçmesi önerilmektedir. 40 ya┼č─▒n üzerindeki bireylerde ise bu aral─▒─č─▒n daha s─▒k olmas─▒ gerekir. Bu bireylerde daha önceden tespit edilmi┼č ve takibi önerilmi┼č bir sa─čl─▒k sorunu bulunmamas─▒ halinde y─▒lda bir kez check up yap─▒lmas─▒ önerilir.

Daha k─▒sa aral─▒klarla takip önerilmesi halinde hekimin verece─či öneriler do─črultusunda hareket edilmelidir. Risk faktörleri tespit edilmi┼č olan hastalarda, bu duruma yönelik özel takipler planlan─▒r ve bunlar 3 ayl─▒k, 6 ayl─▒k veya 1 y─▒ll─▒k taramalar ┼čeklinde gerçekle┼čtirilebilir. Önerilen tarama ve takip program─▒na hastan─▒n titiz bir ┼čekilde uyum sa─člamas─▒, olas─▒ hastal─▒k risklerinin en aza indirilmesini ve herhangi bir olumsuzluk durumunda erken müdahale ┼čans─▒n─▒n olu┼čmas─▒n─▒ sa─člayacakt─▒r.

Check Up’a Gelmeden Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Check up yapt─▒rmaya gelmeden önce yap─▒lacak testlerden en do─čru sonuçlar─▒n elde edilebilmesi için ki┼čilerin belirli konulara dikkat etmesi gerekir. Bunlar ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Check up testlerinin aç karn─▒na verilmesi gerekti─činden bir önceki gece saat 12’den itibaren yeme içme sonland─▒r─▒lmal─▒d─▒r. Sabah kahvalt─▒ veya at─▒┼čt─▒rma yap─▒lmamal─▒d─▒r.
 • Sigara, di─čer tütün ürünleri, çay ve kahve tüketilmemelidir.
 • Gece 12’den itibaren su tüketimi s─▒n─▒rland─▒r─▒lmal─▒ ve bir bardaktan az olmas─▒na dikkat edilmelidir.
 • Taramadan önceki 3 gün içerisinde alkol tüketilmemelidir.
 • Sabah aç karn─▒na al─▒nan ilaçlar varsa bunlar o gün için al─▒nmamal─▒d─▒r.
 • Check up günü egzersiz yap─▒lmamal─▒, tak─▒ tak─▒lmamal─▒ ve efor testi yap─▒laca─č─▒ndan e┼čofman gibi rahat k─▒yafetlerle sa─čl─▒k kurulu┼čuna gidilmelidir.
 • Kad─▒nlar için check up günü adet kanamas─▒n─▒n oldu─ču güne denk getirilmemeli, böyle bir durum mevcut ise bilgi verilerek randevu günü de─či┼čtirilmelidir.
 • Gebelik durumu veya ┼čüphesi varsa bu konu hakk─▒nda hekime mutlaka bilgi verilmelidir.
 • Check up için gelinirken daha önceden yap─▒lm─▒┼č tetkiklerin sonuçlar─▒ da getirilmelidir.

Check Up Öncesi ─░laç Kullan─▒m─▒

Check up öncesinde düzenli al─▒nan ilaçlar─▒n bir k─▒sm─▒n─▒n kullan─▒lmamas─▒ gerekir. Test sonuçlar─▒n─▒n do─čru ç─▒kabilmesi ad─▒na vitamin ve mineral takviyeleri, besin destekleri ve kans─▒zl─▒k için kullan─▒lan demir ilaçlar─▒ varsa bunlar taramadan 3 gün öncesinde b─▒rak─▒lmal─▒d─▒r. Ki┼či kan suland─▒r─▒c─▒ kullan─▒yorsa ve check up kapsam─▒nda “gaitada gizli kan testi” yer al─▒yorsa kan suland─▒r─▒c─▒ kullan─▒m─▒ da 5 gün öncesinde hekim kontrolünde b─▒rak─▒lmal─▒d─▒r.

Bu test yap─▒lmayacaksa da ki┼či, sa─čl─▒k profesyonellerine kan suland─▒r─▒c─▒ kulland─▒─č─▒n─▒n bilgisini vermelidir. ┼×eker hastal─▒─č─▒ (diyabet), hipertansiyon, romatizma ve kalp hastal─▒klar─▒ gibi kronik hastal─▒klara yönelik sürekli kullan─▒lan ilaçlar─▒n önceden kesilmesine gerek yoktur. Yaln─▒zca bu ilaçlar─▒n sabah saatinde al─▒nan dozlar─▒ check up s─▒ras─▒nda yap─▒lacak olan kan testlerinden sonra al─▒nmal─▒d─▒r.

Check Up

Check Up Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

Check up sonuçlar─▒ kaç günde ç─▒kaca─č─▒, yap─▒lan tahlil ve tetkiklerin miktar─▒na göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Ayr─▒ca yap─▒lan i┼člemlerin türü de bu süreyi etkileyebilir. Bu taramaya ait laboratuvar testleri ve radyolojik yöntemlerin baz─▒lar─▒ birkaç saat içerisinde baz─▒lar─▒ ise birkaç gün içerisinde sonuçlanabilir. Check up sonuçlar─▒n─▒, i┼člemlerde kullan─▒lan cihazlar─▒n kalitesi de etkiler. Ayr─▒ca sa─čl─▒k ekibi içerisinde bulunan doktor, hekim, laborant, teknisyen gibi tüm personellerin alan─▒nda ne kadar deneyimli oldu─ču sonuçlar─▒n kaç günde ç─▒kaca─č─▒ üzerinde etkili olabilir.

Periyodik Sa─čl─▒k Taramalar─▒

Sa─čl─▒k taramalar─▒, doktorlar─▒n herhangi bir belirti veya semptom ortaya ç─▒kmadan önce hastal─▒klar─▒ ve sa─čl─▒k durumlar─▒n─▒ kontrol etmek için kulland─▒klar─▒ t─▒bbi testlerdir. Periyodik sa─čl─▒k taramas─▒, tedavi edilmesi daha kolay olabilecek sorunlar─▒ erkenden bulmaya yard─▒mc─▒ olabilir.

Tavsiye edilen sa─čl─▒k taramas─▒n─▒ yapt─▒rmak, sa─čl─▒─č─▒n─▒z için yapabilece─činiz en önemli ┼čeylerden biridir. Gerek yeti┼čkinlerde gerekse çocuklarda sa─čl─▒k taramalar─▒ hayati önem arz etmektedir. Ya┼č ve cinsiyete ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilen sa─čl─▒k taramalar─▒ndan düzenli olarak yararlanmak hem ileride olu┼čmas─▒ muhtemel hastal─▒klardan bireyleri korumaya yard─▒mc─▒ olurken hem de fiziksel, mental ve ruhsal aç─▒dan bireyin daha konforlu ve güvende hissetmesini sa─člayabilir.

Check Up 2024 Fiyatlar─▒

Check up içeri─činin ve check-up 2024 fiyat─▒n─▒n tam olarak belirlenebilmesi için hekim taraf─▒ndan yap─▒lacak ön görü┼čme ve muayeneye ihtiyaç duyulur. Ya┼č ve cinsiyete göre belirli standart paketler belirlenmi┼č olsa da ailede bilinen genetik yatk─▒nl─▒klar, te┼čhis edilmi┼č kronik hastal─▒klar, sigara ve alkol al─▒┼čkanl─▒klar─▒ veya daha önceden madde kullan─▒m öyküsü gibi durumlar varsa check-up içeri─čini de─či┼čebilir. Check up 2024 fiyatlar─▒n─▒ belirlenecek pakete ve içeri─če göre de─či┼čece─činden dolay─▒ hastan─▒n tüm incelenmesi ve ihtiyaçlar─▒ belirlenmeden check-up fiyat─▒ söyleyebilmek uygun de─čildir. 

Siz de check up taramas─▒ndan geçmek veya sa─čl─▒k durumunuza göre yapt─▒rman─▒z gereken testler hakk─▒nda bilgi almak, check-up 2024 fiyatlar─▒n─▒ ö─črenmek istiyorsan─▒z hekiminize dan─▒┼čabilirsiniz. Düzenli check up yapt─▒rarak olas─▒ hastal─▒klar─▒n─▒z─▒n erken dönemde tespit edilmesini sa─člayabilir; sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ koruyabilirsiniz. Medikal Park hastanelerinde check-up programlar─▒ hakk─▒nda bilgi almak için formu doldurun, sizi arayal─▒m. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Bereket Marangozo─člu
Check-Up
─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
932576

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.