Doç. Dr.Cihan Çetin

  • İlgi Alanları
  • Riskli gebelik takibi
  • Gebelik takibi
  • Sezaryen
  • Amniyosentez
  • CVS
  • Kordosentez
  • Perinatoloji
  • Ayrıntılı ultrason

Perinatoloji, riskli doğum grubunda yer alan ve perinatal dönemi kapsayan zaman aralığında hem anne hem de anne karnındaki bebeğin sağlık durumuna odaklanan ve hastalara en uygun tedavi seçeneklerini sunan bir bilim dalıdır. Özellikle risk grubunda bulunan hamilelerde, doğum öncesi ve doğum sonrası ilk bir ay annenin ve bebeğin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu süreçte tedavi aşamalarının iyi bir şekilde planlanması; hastanın yaşına, hastalık geçmişine ve risk skalasına göre disipline edilebilecek bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir. 2009 yılından itibaren ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalının yan dalı olarak kabul görmeye başlayan “Perinatoloji”, yüksek riskli gebeliklere farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları arasında gerçekleştirilen yan dal uzmanlık sınavını kazanan hekimler, üç yıl süre ile yan dal uzmanlık eğitimi alma hakkına kavuşur ve sadece bu eğitimi başarıyla geçebilen uzman doktorlar, perinatolog olabilir.

Perinatoloji uzmanlığı, kadın doğum uzmanlığının üzerine 3 yıl süre ile gebelikler, gebelikte yaşanan problemler, anne karnındaki bebeklerin problemlerinin saptanması, bu gebeliklerin yönetilmesi ve doğurtulması üzerine spesifik olarak alınan bir üst uzmanlık eğitimidir. Perinatoloji uzmanları, normal gebeliklerin (risksiz gebeliklerin) yönetimi ile birlikte gebelikte annede veya bebekte yaşanan/yaşanabilecek her türlü problemin (riskli gebeliklerin) yönetimi konusunda ileri bilgiye sahiptir. Gerekli gördükleri durumlarda kadın doğum uzmanları da hastalarını perinatoloji uzmanlarına yönlendirir ve hamilelik sürecinin yönetimi için yardım alabilir. Perinatoloji uzmanları, gebelik sırasında birtakım girişimsel işlemleri uygulayarak anne karnındaki bebeğe tanı koyabilir ve gerektiğinde bazı problemlerin tedavisini yapabilir. Bunlar dışında yüksek öneme sahip riskli doğumları (normal veya sezaryen) da gerçekleştirebilir.

Hekim, gebelik takibi sırasında gereken girişimsel tanı testlerini (CVS, amniosentez, kordosentez) erken gebelik haftalarından itibaren uygulayabilir ve ayrıntılı ultasonografi ile fetal anomaliler açısından gerekli taramaları yapabilir. Gerektiğinde hastaları genetik, çocuk kardiyoloji, neonatoloji (yenidoğan) gibi diğer branşlarla birlikte değerlendirir, yönetim planını belirler ve bazı durumlarda doğumunu yaptırır. Hekim, normal gebeliklerin takibi ve doğumları haricinde her türlü riskli gebeliğin takibini gerçekleştirir. Bunun haricinde gebelik düşünen ve çeşitli riskleri ile hastalıkları bulunan hastaları da gebelik öncesi dönemde gerekli tetkikleri yapma konusunda yönlendirir. 

Perinatoloji uzmanı; ileri yaş gebelik veya riskli gebelik durumunda ortaya çıkabilecek komplikasyonları yakından takip etmek, annenin mevcut hastalıkları ile gebelik sürecini bir arada yürütmek, gelişme geriliği ve erken doğum risklerini gözlemlemek, ileri düzey tarama (ultrasonografik tarama) yapmak ve şüpheli hallerde invazif testleri gerçekleştirmek gibi önemli süreçleri titizlikle yürütür. Uzman perinatalog, riskli gebelik sürecinde bebeğin gelişim sürecini yakından incelemeli, kromozomal anomalilerin olup olmadığını kontrol etmeli, hızlı tanı koymalı ve tanı sonrası risklere en uygun tedavilere başlamalıdır. Perinatoloji, oldukça komplike bir yan bilim dalıdır. Perinatoloji ile uğraştığını belirten birçok kadın-doğum hekimi veya ikinci düzey ultrason değerlendirmesi yaptığını belirten birçok radyoloji hekimi olmasına rağmen gerçek anlamda perinatoloji uzmanlık eğitimi alan doktor sayısı oldukça azdır. Perinatoloji disiplini 2012 yılında başladığı için Türkiye’de bu konuda eğitim alıp uzmanlık diplomasına sahip olan hekim sayısı son derece kısıtlıdır.

İstanbul'da perinatoloji eğitimi alıp perinatoloji diploması olan hekim sayısı oldukça azdır. Doç. Dr. Cihan Çetin, Perinatoloji yan dal ihtisasını 2014-2016 yılları arasında tamamlamıştır ve Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası başta olmak üzere perinatal dönemi de kapsayan çok sayıda kurs ve eğitme katılmıştır. 2017 yılında doçent olan Cihan Çetin'in başlıca ilgi alanları içinde riskli gebelik takibi, sezaryen, amniyosentez, CVS, kordosentez ve ayrıntılı ultrason konuları yer alır. Türkiye Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneği üyesi olan doktorumuz Cihan Çetin, perinatoloji alanındaki sayılı uzmanlardan biridir.

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2006 - Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2006 - 2011 - Tıpta Uzmanlık (Kadın Hastalıkları ve Doğum) :  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
2013 - 2016 - Tıpta Yandal uzmanlık (Perinatoloji):  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji Bilim Dalı
2017 - Doçent Doktor

Deneyim
2000-2006 :  Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2006-2011 :  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
2011-2013 :  T.C. S.B. Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
2013-2016  : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji Bilim Dalı
2016-2018  :  T.C. Sağlık Bilimleri Üni. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği
2018-Halen :  Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibleri Birliği, İstanbul Tabip Odası
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türkiye Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneği

Kurs ve Sertifikalar
Measurement of Nuchal Translucency, NT ölçümü sertifikası, The Fetal Medicine Foundation
Anne Sütü ile Beslenmede Danısmanlık Egitim Kursu Sertifikası, Anne sütü ile beslenme danısmanlıgı egitimi, Istanbul Üniversitesi Çocuk Saglıgı Enstitüsü
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Deney hayvanlarının deneylerde kullanımı , Çukurova Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Baskanlıgı
11-14 Hafta Taraması, 11-14 Hafta Tarama testinin uygulanması , The Fetal Medicine Foundation
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Yenidogan resüsitasyonu
Assesment of Tricuspid Flow, The Fetal Medicine Foundation
Assesment of the Nasal Bone, The Fetal Medicine Foundation
Assesment of Ductus Venosus Flow, The Fetal Medicine Foundation
Measurement of the Facial Angle, The Fetal Medicine Foundation
Measurement of Uterine PI, The Fetal Medicine Foundation
Ian Donald Advanced Ultrasound Course, Ian Donald Advanced Ultrasound Course,  11.04.2015 -12.04.2015
Antenatal Muayene Stratejileri, Antenatal Muayene- Perinatal Kurslar, 23.02.2014
6.Jinekolojik Mikrocerrahi Kursu, Jinekolojik mikrocerrahi eğitimi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 25.10.2014 -26.10.2014
Polikistik Over Sendromu Kursu, 07.02.2016
5.Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi Asistan Okulu (Konuşmacı), 5.Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 28.10.2015
Endometriozis Kursu, Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Vakfı Endometriozis Sempozyumu- Endometriozis Kursu,01.06.2014
Her Yönüyle PCOS Kurs ve Sempozyumu, Polikistik over sendromu, 14.04.2013 
Kontrasepsiyon Kursu, 5.Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi Kontrasepsiyon Kursu, 5.Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 28.10.2015