Uzm. Dr.Cihan Eşitken

Eğitim ve Uzmanlık
2001 - 2007 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009 - 2013 - Uzmanlık: Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi

Deneyim
Pratisyen Doktor: Şanlıurfa Beykapısı Sağlık Ocagı ve 500 Yataklı
Devlet Hastanesi Acil Bölümü 2007-2009
Uzman Doktor: Konya Akşehir Devlet Hastanesi 2013-2015
Kocaeli Darıca Devlet Hastanesi 2015-2016
İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi 2016-2017
İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park hastanesi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. B. Duran , T. Özlü, O . Koç , C. Eşitken, A. Topçuoglu Relationship
of thyroid hormone levels and thyroid autoantibodies with early pregnancy
loss and infertility. Journal of Obstetrics and Gynaecology, November
2013; 33: 862-864

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings) basılan bildiriler :


B1. Koc O, Duran B, Eşitken C, Donmez M. Laparoscopic
sacrocervicopexy for the treatment of Uterine Prolapse -Oral Video
Presentation- AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive
Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological
Endoscopy, pp:205, Istanbul, Turkey, April 6-10, 2011
B2. Koc O, Duran B, Eşitken C, Laparoscopic multiple myomectomy
using colpotomy incision for myoma removal. Oral Video Presentation-
AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in
Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy, pp:229,
Istanbul, Turkey, April 6-10, 2011

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Duran B, Akaya A, Tuncel C, Önder Koç, Eşitken C, Topçuoğlu A.
Non kominike sağ rudimenter uterin hornlu sol unikornuat uterus. Abant
Medical Journal 2012; 1(3): 83, DOI: 10.5505/abantmedj.2012.74936
C2. Duran B, Önder Koç, Topçuoğlu A, Eşitken C, Vajinal sakrospinöz
ligament fiksasyon, abdominal sakrokolpopeksi ve total mesh
uygulamalarının perioperatif komplikasyonları ve uzun dönem
sonuçlarının karşılaştırılması. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi
2011; 6(2): 12-17

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:


D1. Önder Koç, Duran B, Eşitken C, Laparoskopik myomektomilerde
myom kitlesinin batın dışına alınmasında elektrik motorlu doku
morselasyon ve kolpotomi eksizyon yöntemlerinin total ameliyat süresine
etkisinin karşılaştırılması. 5.Ege Jinekolojik endoskopi sempozyumu,
19-21 Nisan 2012, İzmir
D2. Duran B, Önder Koç, Eşitken C, Rektosigmoid yerleşimli RİA
olgusuna laparoskopik yaklaşım. 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9
Ekim 2011, Antalya
D3. Duran B, Tuncel C, Önder Koç, Eşitken C, Topçuoğlu A. Non
kominike sağ rudimenter uterin hornlu sol unikornuat uterus; Olgu
sunumu. 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya
D4. Önder Koç, Duran B, Bakar Y, Eşitken C, Özengin N. Stres Üriner
İnkontinanslı Kadınlarda Ekstrakorporeal Magnetik İnervasyon
Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması. 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Antalya
D5. Önder Koç, Duran B, Demirci Ş, Koç Ü, Eşitken C, Doğum
indüksiyonu amacıyla dinoproston vaginal ovül ve düşük doz oksitosin
uygulamasının karşılaştırılması. 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,
17-22 Mayıs 2011, Antalya