sat─▒r aras─▒

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyatı Nedir? Çikolata Kisti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Pek çok kad─▒nda görülebilen çikolata kisti, 'endometrium' ad─▒ndaki serviksi kaplayan tabakan─▒n rahim d─▒┼č─▒nda geli┼čmesi sonucu olu┼čan bir tür kad─▒n rahats─▒zl─▒─č─▒d─▒r.

T─▒p dilinde 'endometriozis' ismiyle bilinen hastal─▒k en çok yumurtal─▒klarda, fallop tüplerinde ve pelviksi örten doku üzerinde geli┼čir.

Tan─▒s─▒ oldukça detayl─▒ bir ara┼čt─▒rma gerektiren hastal─▒─č─▒n tedavisi ve sebepleri halen günümüzde ara┼čt─▒r─▒lmaya devam eden bir konudur.

En çok 30'lu ya┼člarda görülen hastal─▒─č─▒n ilk evrelerinde kistler hormon ilaçlar─▒ ve do─čum kontrol haplar─▒ ile bask─▒ alt─▒na al─▒nmaya çal─▒┼č─▒l─▒r.

E─čer tedaviye uzun süre boyunca bir cevap al─▒namam─▒┼čsa ve hastan─▒n ya┼čam kalitesini dü┼čürmeye ba┼člam─▒┼čsa detayl─▒ bir jinekolojik muayene sonucu çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ karar─▒ al─▒nabilir. 

─░nfertilite problemi olan üreme ça─č─▒ndaki kad─▒nlar─▒n ileri seviye kist bulgular─▒nda uygulanan cerrahi müdahale, çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒ verir.

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Nedir?

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyatı Nedir?

Endometrium adl─▒ doku tabakas─▒n─▒n yumurtal─▒klara yay─▒lmas─▒ ve yerle┼čmesi ile meydana gelen çikolata kisti, adet döngüsünde a┼č─▒r─▒ kanama ve a─čr─▒ya sebep oluyorsa, boyut aç─▒s─▒ndan ilaçlara cevap vermeyecek kadar büyümü┼čse cerrahi operasyonla al─▒nmas─▒ uygun görülebilir.

Burada detayl─▒ jinekolojik muayene, hekim ve hasta karar─▒ oldukça önemlidir. 

Büyük kesiler olmadan tamamlanan çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒, tekrarlay─▒c─▒ niteli─činden ve laparoskopi ekipmanlar─▒n─▒n tüm ula┼č─▒lamayacak bölgelere ula┼čma avantaj─▒ndan dolay─▒ genellikle kapal─▒ yöntemle gerçekle┼čtirilir.

Böylelikle ameliyat─▒n yap─▒┼č─▒kl─▒k yapma riski ortadan kalkar ve büyük bir kesi olmad─▒─č─▒ için kesi yeri f─▒t─▒─č─▒ olu┼čmaz.

Çikolata Kisti (endometriozis) ameliyat─▒ nedir, diye merak eden hastalar─▒n büyük bir ço─čunlu─ču kistin sadece yumurtal─▒klarla s─▒n─▒rl─▒ oldu─čunu tahmin eder.

Ancak çikolata kisti; vajina arkas─▒ndaki kar─▒n içi bo┼člu─čundan fallop tüplerine, kar─▒n-kas─▒k bölgesinden mesaneye kadar pek çok iç organlar─▒n üzerinde geli┼čebilen bir hastal─▒kt─▒r. 

Çikolata Kisti (Endometriozis) Belirtileri Nelerdir?

Çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ olmaya karar veren hastalar, bu ileri a┼čamaya kadar pek çok ┼čikayetle jinekologa ba┼čvurur.

Her kad─▒nda farkl─▒ belirtiyle kendini gösteren hastal─▒k, s─▒kl─▒kla adet döngüsü üzerinde dalgalanmalar yarat─▒r.

A─čr─▒l─▒ ve kronik olarak nitelendirilen çikolata kisti hastal─▒─č─▒n belli ba┼čl─▒ belirtileri ┼čöyle s─▒ralanabilir;

  • ┼×iddetli adet sanc─▒s─▒
  • K─▒s─▒rl─▒k 
  • Alt kar─▒nda a─čr─▒
  • Yorgunluk ve enerji dü┼čüklü─čü
  • Sindirim problemleri 
  • Cinsel isteksizlik ve ili┼čki an─▒nda a─čr─▒ hissi
  • Mesane ve ba─č─▒rsakta kanama
  • Regl dönemleri aras─▒ lekelenmeler ve ara kanamalar
  • Ba─č─▒rsak hareketlerinde yava┼čl─▒k, haz─▒ms─▒zl─▒k ve ┼či┼čkinlik
  • ─░drar s─▒ras─▒nda yo─čun a─čr─▒ ve kanama 

Kad─▒nlarda Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kadınlarda Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyatı Nasıl Olur?

Kad─▒nlarda çikolata kistinin neden geli┼čti─čine dair tam net bir bulgu yoktur. Ancak yumurtal─▒k kisti geli┼čimine neden olan birtak─▒m hususlar mevcuttur.

Aile öyküsü, regl döngüsüne özgü özellikler ve çevresel etmenler bu bu noktada büyük bir önem ta┼č─▒r.

1. derece akrabalar─▒nda kist bulgusu olan kad─▒nlarda endometriozis geli┼čme ihtimali 4-10 kat daha yüksektir. 

Regl döngüsü 11 ya┼č öncesi ba┼člayan, uzun süre adet süreci ya┼čayan, düzensiz ve s─▒k kanamalar─▒ olan kad─▒nlar kist vakalar─▒ndan daha fazla etkilenirler.

Endokrin sistemine zarar veren kimyasallar, hormonal dengeyi bozaca─č─▒ için üreme sa─čl─▒─č─▒n─▒ da olumsuz yöne çekecektir.

Kimyasal tozlar, organik çözücüler, tar─▒m sektöründe çe┼čitli kimyasallara maruz kalan kad─▒nlar, sa─čl─▒k çal─▒┼čanlar─▒ ve hostesler çikolata kisti aç─▒s─▒ndan risk alt─▒ndad─▒r. 

Çikolata kisti (Endometriozis) ameliyat─▒ ise farmakolojik tedavide ba┼čar─▒ yakalanmam─▒┼č ┼čiddetli kistler bulgularda uygulanan bir yöntemdir.

Ancak burada önemli olan jinekolojik muayenelerin devaml─▒l─▒─č─▒d─▒r. Çünkü yumurtal─▒klara yerle┼čen kistler, ameliyattan 1-2 y─▒l sonra yeniden tekrarlama riski ta┼č─▒r.

Dolay─▒s─▒yla cerrahi müdahale sonras─▒ hekim önerisinde ayl─▒k periyotlarda rutin jinekolojik muayene gidilmeli, en az─▒ndan operasyon sonras─▒ fazla büyümemi┼č kistler ilaçla yok edilmeye çal─▒┼č─▒lmal─▒d─▒r.

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ esnas─▒nda hekim, hangi organ ve anatomik bölgede lezyon mevcut ise tüm lezyonlar─▒n ç─▒kart─▒lmas─▒ ve anatominin düzeltilmeye çal─▒┼č─▒lmas─▒n─▒ amaçlar.

E─čer cerrahi operasyon sonras─▒ gebelik plan─▒ yoksa gözle görülmeyen lezyonlar─▒n bask─▒lanmas─▒ ve hastal─▒k nükslerinin bask─▒lanmas─▒ a┼čamas─▒na geçilir. 

Evre 1 ve evre 2 endometriozis vakalar─▒nda kistler genellikle küçüktür ve cerrahi i┼čleme gerek duyulmaz.

Ancak evre 3 - evre 4 düzeyindeki kistlerin cerrahi i┼člemle al─▒nmas─▒ gerekir. Ki┼činin ya┼č─▒, kistlerin say─▒s─▒, bulundu─ču bölge ve hastan─▒n ┼čikayetleri ameliyat karar─▒nda oldukça belirleyici faktörlerdir. 

Laparoskopik yöntem, geni┼č ve ula┼č─▒labilir çal─▒┼čma avantaj─▒ sa─člad─▒─č─▒ için ilk olarak dü┼čünülen yöntemdir.

Ancak hastan─▒n kist durumuna göre aç─▒k cerrahi de gerekebilir. Aç─▒k çikolata kisti ameliyat─▒nda bat─▒n bölgesi aç─▒l─▒r, hasta genel anestezi alt─▒nda uyutuldu─ču için a─čr─▒ ve s─▒z─▒ hissetmez.

Hekim bölgeyi kistlerden temizledikten sonra kesileri diki┼č ile kapat─▒r ve ameliyat tamamlanm─▒┼č olur.

Çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ kaç saat sürer, sorusu da hastalar─▒n merak etti─či konulardan birisidir. Burada önemli olan husus kistin yay─▒l─▒m─▒d─▒r.

E─čer kist sadece yumurtal─▒klarla s─▒n─▒rl─▒ kalm─▒┼čsa 60-90 dakika gibi bir sürede cerrahi i┼člem tamamlanm─▒┼č olur.

Ancak daha derin ve geni┼č alana yay─▒lm─▒┼č endometriozis vakalar─▒nda 4-5 saati bulan uzun bir cerrahi operasyona ihtiyaç duyulabilir.

K─▒sacas─▒ çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ kaç saat sürer, sorusuna cevap olarak kistlerin say─▒s─▒na, boyutuna ve yay─▒l─▒m alan─▒na göre 1 saat ile 5 saat aras─▒ bir zaman diliminde gerçekle┼čti─či söylenebilir.

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ riskleri, laparoskopik cerrahide minimum düzeydedir. Kesiler küçük oldu─ču için cerrahi i┼člemin ard─▒ndan hastada herhangi bir estetik ve kozmetik kayg─▒ uyand─▒rmaz.

Ayr─▒ca kistin oldu─ču bölgenin tüm çevresine kolay ula┼č─▒m sa─člad─▒─č─▒ için hekimin daha ba┼čar─▒l─▒ ve pratik hareket etmesine olanak tan─▒r. 

Çikolata kisti cerrahisindeki en büyük risk yumurta rezervidir.

E─čer kad─▒n bebek dü┼čünüyorsa, ameliyat öncesi yumurtal─▒klar─▒n dondurulmas─▒ ve ard─▒ndan cerrahi müdahaleye ba┼članmas─▒ gereklidir.

Böylelikle kad─▒n─▒n bebek iste─či korunmu┼č olur. Yumurta rezervi çok azalan bir hastaya yap─▒lan endometriozis cerrahisi kad─▒n─▒n erken menopoza girmesine sebebiyet verebilir.

Çikolata kisti (endometriozis) ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda yap─▒┼č─▒kl─▒k durumu da büyük bir öneme sahiptir.

Çünkü ameliyat hekim aç─▒s─▒ndan öyle zorlu ve s─▒k─▒nt─▒l─▒ bir süreçtir ki ço─ču vakada ba─č─▒rsak ve mesane gibi iç organlar─▒ birbirine yap─▒┼čt─▒rabilir.

Hekim bunlar─▒ ay─▒r─▒rken zorlanabilir ve ameliyat süresi uzayabilir. 

Çikolata Kistinin Gebelik ve Adet Döngüsüyle Olan ─░li┼čkisi Nedir?

Çikolata kisti olan kad─▒nlar─▒n hamile kalmalar─▒ imkans─▒z de─čildir. Ancak kist, menstrual döngüyü bozdu─ču için gebe kalmak zorla┼čabilir.

Baz─▒ hastalar büyük boyutlardaki kistlerin varl─▒─č─▒na ra─čmen gebe kalabilir.

Hamilelik sürecinde salg─▒lanan kad─▒n hormonlar─▒ sayesinde kistler bask─▒lan─▒r ve bir nebze de olsa ┼čikayetler azalabilir.

Kisti bulunan anne adaylar─▒n─▒n erken ve dü┼čük do─čum riskine kar┼č─▒l─▒k bu gebelik sürecinde daha dikkatli davranmalar─▒ ve a─č─▒r fiziksel aktivite gerektiren i┼člerden uzak durmalar─▒ önemlidir. 

Gebelik dü┼čünen fakat kistlerin varl─▒─č─▒ sebebiyle gebe kalamayan kad─▒nlar için jinekolojik muayene sonras─▒ cerrahi operasyona karar verilir.

Kistler temizlendikten sonraki 1 y─▒l sürede do─čal yollardan hamile kal─▒nabildi─či gibi duruma göre a┼č─▒lama veya tüp bebek tedavisi gibi alternatif yöntemlere de geçi┼č yap─▒labilir. 

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Çikolata Kisti (endometriozis) ameliyat─▒ sonras─▒ dikkat edilmesi gereken ilk husus hangi ┼čikayetlerin varl─▒─č─▒d─▒r.

Hasta, hekime hangi ┼čikayetleri nedeniyle ba┼čvurmu┼čsa cerrahi i┼člemden sonra da yine o ┼čikayetlerin devam edip etmedi─či de─čerlendirilir.

Nüks oran─▒ her zaman oldu─ču için özellikle üreme dönemindeki kad─▒nlar─▒n daha titiz davranmas─▒, hekim önerilerine mutlaka uymas─▒ önemlidir.

Ameliyat sonras─▒ hekimin reçete etti─či bask─▒lay─▒c─▒ hormon ilaçlar─▒na en az 1 y─▒l kadar sürede devam edilmelidir.

Bu ilaçlar, kistlerin yeniden geli┼čimini engelleyecek ve a─čr─▒ ┼čikayetlerini azaltacakt─▒r. 

Kad─▒n gebelik dü┼čünüyorsa, bask─▒lay─▒c─▒ hormon ilaçlar─▒ k─▒sa sürede uygulan─▒p b─▒rak─▒lmal─▒, hemen gebelik planlamas─▒na geçilmelidir.

Çünkü ya┼č─▒ genç, yumurtal─▒k kalitesi aç─▒s─▒ndan verimli kad─▒nlar─▒n, cerrahi müdahaleden sonraki ilk 1 y─▒ll─▒k süreçte kendili─činden hamile kalma oran─▒ oldukça yüksektir. 

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

├çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Genel anestezi alt─▒nda uygulanan laparoskopik ameliyatlar─▒n iyile┼čme süresi h─▒zl─▒d─▒r. Ameliyattan sonra hasta, durumuna göre bir veya 1 buçuk gün hastanede yat─▒r─▒l─▒r.

Ard─▒ndan taburcu edilir. ─░yile┼čme süreci; hastan─▒n sa─čl─▒k durumuna, ya┼č─▒na, kistlerin boyutuna, say─▒s─▒na, ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒na, hastan─▒n hekim tavsiyelerini uygulamas─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilir.

Laparoskopik kist cerrahisinde iyile┼čme ve normal ya┼čama dönü┼č süresi genellikle 3-7 gün aras─▒d─▒r.

Ancak ameliyat yaras─▒n─▒n kapanmas─▒ ve hormonlar─▒n normal seyrine ula┼čmas─▒ 1-3 ay süreyi bulabilir. 

S─▒kça Sorulan Sorular

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Sonras─▒ Kistler Yeniden Meydana Gelebilir mi?

Bu sorunun cevab─▒ evet olarak aç─▒klanabilir. Özellikle hastan─▒n üreme aç─▒s─▒ndan verimli ça─člar─▒nda ameliyat olmas─▒, hormonal de─či┼čimlere ba─čl─▒ olarak kistin yeniden olu┼čma ba┼člamas─▒na sebebiyet verebilir. Bask─▒lay─▒c─▒ hormon ilaçlar─▒ndan destek al─▒nmal─▒ ve jinekolojik muayeneler aksat─▒lmamal─▒d─▒r. 

Çikolata Kistleri Kansere Neden Olur mu?

Endometriozis kistleri kanser de─čildir. Büyüyerek iç organlara yap─▒┼č─▒kl─▒k yapabilir, idrara ç─▒kma ve adet süreci üzerinde s─▒k─▒nt─▒lar yaratabilir. Adet sanc─▒s─▒ ve kas─▒k a─čr─▒s─▒ gibi ┼čikayetlere neden olan hastal─▒─č─▒n ilk evrelerinde ┼čikayetler hafifken; ileriki evrelere do─čru ya┼čam kalitesini dü┼čürecek düzeyde a─čr─▒ ve kar─▒n ┼či┼čli─či problemleri yaratabilir. 

Çikolata Kistleri Patlarsa Ne Olur?

Kistin patlamas─▒ çok da istenilen bir durum de─čildir. Çünkü patlad─▒─č─▒ durumlarda içeri─či di─čer iç organlara, pelvis bölgesine da─č─▒larak enfeksiyon ve yap─▒┼č─▒kl─▒k riskine zemin haz─▒rlayabilir. Patlad─▒─č─▒ durumlarda hiç vakit kaybetmeden hekime ba┼čvurulmal─▒d─▒r. 

Çikolata Kisti (Endometriozis) Ameliyat─▒ Zor mu?

Kapal─▒ laparoskopik ameliyatlar, gerek kozmetik gerek hekimin pratik hareket etmesi gerekse a─čr─▒ aç─▒s─▒ndan tatmin edicidir. Çikolata Kisti (Endometriozis) ameliyat─▒ zor mu, sorusu kad─▒nlar─▒ endi┼čeye dü┼čüren sorular─▒n ba┼č─▒nda gelir. Hastan─▒n kist durumuna göre tercih edilen aç─▒k ameliyatlar ise bat─▒n bölgesine aç─▒lan kesiler ve yap─▒┼č─▒kl─▒k düzeyine ba─čl─▒ olarak biraz zorlu bir süreç ya┼čatabilir. Ancak her iki aç─▒k ve kapal─▒ yöntemde de hasta genel anestezi ile uyutuldu─ču için a─čr─▒ ve s─▒z─▒ hissi duyulmaz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Asl─▒han Ar─▒├Âz
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Medical Park Gebze
1463

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.