sat覺r aras覺

K覺r覺覺kl覺k oluumunu, akne, gözenek, siyah nokta gibi cilt problemlerini azaltmak ve engellemek cilt bak覺m覺 faydalar覺 aras覺nda yer al覺r. Cilt bak覺m覺n覺n etkilerini cildinizde görebilmek için düzenli olarak cilt bak覺m覺 yap覺lmas覺 gerekir.

Cildimiz, vücudumuzu saran koruyucu bir kalkan gibidir. I覺k, nem, kirlilik, güne, souk ve kuru hava gibi pek çok d覺 etkene maruz kalan cilt, doru ekilde bak覺lmad覺覺 takdirde kolayl覺kla y覺pran覺r, canl覺l覺覺n覺, elastikiyetini yitirir; deforme olur.

Düzenli cilt bak覺m覺, cildi d覺 etkenlere kar覺 korumay覺 ve kaybettiklerini geri kazand覺rmay覺 salar. Yaln覺z d覺 etkenler deil genetik ve ya gibi faktörler de cilt görünümünde bozulmaya yol açar. Cilt bak覺m覺 cildin, esnek, ipeksi ve tertemiz bir görünüm kazanmas覺na yard覺mc覺 olur. Cilde çeitli nedenlerle kaybettii nemi, canl覺l覺覺 ve 覺覺lt覺y覺 geri kazand覺rmak ve güneten korumak için düzenli cilt bak覺m覺 yap覺labilir.

Cilt bak覺m覺 ihtiyaçlar覺, yaa, cilt tipine, cilt problemlerine özel olarak yap覺lmal覺d覺r; bu nedenle cilt bak覺m覺 kiiye özeldir. Bir kiinin cildine çok iyi gelmi bir cilt bak覺m覺 uygulamas覺, bir baka kii için uygun olmayabilir.

Bu nedenle cilt tipinin belirlenmesi, cilt bak覺m rutininin oluturulmas覺 ve cilt sorunlar覺n覺n çözümlenmesinde dermatologlardan destek almak önem ta覺r. Cilt görünümünü iyiletirmenin yan覺 s覺ra cildin sal覺kl覺 kalmas覺n覺 salamak ve varsa sal覺k problemlerini çözümlemek de cilt bak覺m覺 faydalar覺 aras覺nda yer al覺r. Günlük ve ayl覺k düzenli cilt bak覺m覺 rutinleri oluturmak; gerekiyorsa profesyonel destek almak cilt görünümünün iyilemesine yard覺mc覺 olur.

Be Ad覺ml覺 Cilt Bak覺m覺 Rutini

Günlük cilt bak覺m rutini yaparak cilt bak覺m覺 faydalar覺 cilt üzerinde gözlemlenebilir. Cilt bak覺m覺 yap覺ld覺kça cilt problemlerinin günden güne azalabilir. Siyah nokta, akne, gözenek oluumu ya da cilt kuruluu gibi problemler düzenli bak覺m ile çözülebilir. Cilt bak覺m覺nda kullan覺lmas覺 gereken ürün çeitleri, cilt tiplerine göre deikenlik gösterse de günlük cilt bak覺m rutininde belli ad覺mlar izlenmelidir.

1.Yüzünüzü Temizleyin:

Yüz, günlük olarak suyla ya da bir yüz temizleme ürünü ile temizlenmelidir. Yüzün y覺kand覺覺 su, 覺l覺k olmal覺d覺r. Temizleme ürünü olarak bir yüz temizleme sabunu tercih edebilirsiniz. Köpük ve jel formundaki ürünler de yüz temizliinde kullan覺labilir. Temizleyici ürünün cilt tipinize uygun olmas覺 gerekir.

2.Gözenek Temizlii 襤çin Tonik Kullan覺n:

Yüzünüzü y覺kad覺ktan sonra derinlemesine temizlik için yüzünü bir tonik kullanarak silmek gözeneklerde biriken kir ve makyaj kal覺nt覺lar覺n覺n ciltten ar覺nmas覺n覺 salar. Tonikle yüzünüzü nazikçe sildikten sonra cildin tonii emmesi için bir süre beklenir.

3.Cilde Youn Bak覺m 襤çin Serum:

Tonikten sonra cildin üst derisine etki ederek cilt problemlerinin giderilmesinde kullan覺lan serum çeitlerinden cilt tipinize en uygun olan覺 kullanabilirsiniz. Serumlar cilde genellikle bir damlal覺k yard覺m覺yla uygulanan, cilt taraf覺ndan son derece h覺zl覺 bir ekilde emilen bak覺m ürünleridir. Özellikle lekeli cilt bak覺m rutinlerinde ve yalanma kar覺t覺 cilt bak覺m rutinlerinde tercih edilmesi gereken cilt bak覺m ürünlerinin ba覺nda gelir.

4.Cildinizi Nemlendirin:

Cilde kaybettii nemi geri kazand覺rmak ve ihtiyaç duyduu nem dengesini salamak için cilt tipine uygun nemlendirici ile nemlendirilmesi gerekir. Günlük cilt bak覺m覺nda nemlendiriciye yer vermemek cildin kurumas覺na neden olabilir. Nemlendiricilerle kurulua bal覺 k覺r覺覺k oluumunun önüne geçebilirsiniz.

Yüzün en hassas bölgelerinden olan göz çevresi için göz çevresi bak覺m覺na özel gelitirilmi nemlendirici ürünlerin kullan覺lmas覺 bu bölgede k覺r覺覺kl覺k oluumu, sarkma gibi problemler olumas覺n覺n önüne geçer. Göz çevresinin daha s覺k覺 bir görünüme sahip olmas覺na yard覺mc覺 olur. Göz çevresi kremleri, nazik, tahrie yol açmayacak hareketlerle uygulanmal覺d覺r.

5.Güneten Korunun:

Cilt bak覺m覺z覺 güne kremi kullanarak tamamlayabilirsiniz. Güne kremi ultraviyole 覺覺nlar覺n覺n zararl覺 etkilerine kar覺 cildinizi korur. Güne kaynakl覺 lekelenmelerin önüne geçer. Sal覺kl覺 bir cilt için yaz ve k覺 aylar覺nda güne kremi cilt bak覺m覺 rutininizin bir parças覺 olmal覺d覺r.

Cilt Bak覺m覺 Faydalar覺 Nelerdir?

Cilt bak覺m覺 faydalar覺 aras覺nda gözle görülebilir etkilerin yan覺 s覺ra gözle görünmeyen olumlu etkiler de vard覺r. Sal覺kl覺 bir cilt, özgüveni artt覺r覺r, kiiyi daha mutlu, daha güzel hissettir. Ruhsal olarak daha iyi hissetmeyi salar. Ya ve cinsiyet fark etmeksizin cilt temizlii, nemlendirilmesi, cilt probleminin çözümüne yönelik ürünler kullan覺lmas覺, güne kreminin cilt bak覺m rutinine dahil edilmesi sal覺kl覺 bir cilt için gerekliliktir.

Günlük, haftal覺k ve ayl覺k cilt bak覺m rutini yapman覺n cilde faydalar覺 aa覺daki gibidir:

  • Cildin kir, ya ve makyaj kal覺nt覺lar覺ndan temizler.
  • Cilde kaybettii nemi kazand覺r覺r. Cilt kuruluu sonucu oluan cilt problemlerini ortadan kald覺r覺r. Cildin beslenmesine yard覺mc覺 olur.
  • Genetik faktörler ve yalanma sonucu oluan ince çizgilerin azalmas覺n覺 ya da giderilmesini salar.
  • Akne, gözenek, leke gibi cilt problemlerinin çözümlenmesine yard覺mc覺 olur.
  • Cildi güne 覺覺nlar覺na kar覺 korur ve d覺 etkenlere kar覺 dayan覺kl覺l覺覺n覺 art覺r覺r.

Cilt Tipine Göre Cilt Bak覺m覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Her cildin ihtiyaçlar覺 farkl覺d覺r. Kimi cilt ekstra nemlendirmeye ihtiyaç duyabilir veya kimi cilt lekelenmeye meyilli olabilir. Doru bir cilt bak覺m覺 yapabilmek için bak覺m rutininizi oluturmadan önce cilt tipinizi bilmeniz gerekir. Cilt tipinizin tespiti için uzmanlardan yard覺m alabilirsiniz. Cilt tipine göre cilt bak覺m rutinlerinde dikkat edilmesi gerekenler aa覺daki gibidir:

Hassas Cilt Bak覺m覺

Çabuk tahri olan, d覺 etkenlere k覺zarma, sivilcelenme, yanma ve batma gibi tepkiler gösteren cilt tipi hassas cilt olarak tan覺mlan覺r. Hassas bir cilde sahipseniz alkol, sülfat gibi maddelerin yer almad覺覺 kozmetik ürünlerini tercih edebilirsiniz. Cilt bak覺m覺nda seçtiiniz ürünler daha doal, daha temiz içerikli olmas覺na özen gösterebilirsiniz.

Kuru Cilt Bak覺m覺

Kuru cilt tipine sahip olanlar覺n içeriinde; vitamin, ya ve mineraller olan serum ve nemlendiricileri cilt bak覺m rutinine dahil etmesi gerekir. Doal içerikli ürünler tercih edilmeli, cilde ihtiyaç duyduu nemi kazand覺racak nemlendirici maskeler kullan覺lmal覺d覺r. Bu cilt tipine sahip olan kiiler cildi daha da kurutacak alkol bazl覺 toniklerden uzak durmal覺d覺r.

Normal Cilt Bak覺m覺

Normal cilt tipine sahip olanlar覺n bak覺m rutininde cildin nem dengesini korumak esast覺r. Cildi a覺r覺 nemlendirecek ya da a覺r覺 kurutacak, irritasyona neden olacak cilt bak覺m ürünlerini kulllanmaktan kaç覺n覺lmal覺d覺r. Ayl覺k bak覺m rutinine, nemlendirici cilt maskeleri, ar覺nd覺r覺c覺 peelingler eklenebilir.

Yal覺 Cilt Bak覺m覺

Yal覺 cilt tipinde genellikle akne, siyah nokta gibi cilt problemleri görülebilir. Yal覺 cilde sahip olanlar cildin sebum dengesini salayacak temizleme ürünleri kullanmal覺, temizleme ürününden sonra gözeneklerin derinlemesine temizlii için cilt tipine uygun bir tonik uygulamal覺d覺r. Yal覺 cilt tipine uygun maskeler ile yal覺 ciltlere özel gelitirilmi nemlendirici kremler yal覺 bir cilde sahip olanlar taraf覺ndan tercih edilebilir.

Karma Cilt Bak覺m覺

Cildin baz覺 bölgelerinin kuru baz覺 bölgelerinin ise yal覺 olduu bu cilt tipinde; yal覺 bölgedeki sebum dengesi salanal覺, kuru bölge ise nemlendirilmelidir. Yüzde T bölgesi olarak adland覺r覺lan bölge, komedon ve siyah noktalar覺n en çok olutuu bölgedir. T bölgesinin temizliine özen gösterilmeli, özel maske ve peeling ürünleri kullan覺lmal覺d覺r.

Cilt Bak覺m覺 Püf Noktalar覺

Sal覺kl覺, pürüzsüz ve tertemiz bir cilde sahip olmak için baz覺 cilt bak覺m覺 püf noktalar覺n覺 uygulayabilirsiniz:

  • Cilt bak覺m覺 için s覺k s覺k ürün deitirmekten kaç覺n覺n. Her ürünün formulasyonu farkl覺d覺r. Yüzünüze sürekli farkl覺 ürünler kullanmak cildinizin nem dengesini bozabilir, akne ya da tahri gibi problemlere neden olabilir.
  • Cilt bak覺m rutininizi zaman zaman aksatsan覺z da cildinizi temizlemeden uyumay覺n. Makyaj kal覺nt覺lar覺 etkili bir ekilde temizlenmezse gözenekleri t覺kayabilir. Gözeneklerinizin genilemesine, cildinizin elastikiyetine kaybetmesine neden olabilir. T覺kal覺 gözenekler ayr覺ca akne ve siyah nokta oluumuna da yol açabilir.
  • Bak覺ml覺, sal覺kl覺 görünen, 覺覺l 覺覺l bir cilt için cildinizi yaln覺z d覺tan deil içten de beslemeniz gerekir. Sal覺a zararl覺 al覺kanl覺klar覺n覺z varsa bunlar覺 b覺rak覺n ve sal覺k kontrollerinizi aksatmay覺n.
  • Cilt problemleriniz varsa bu problemleri tek ba覺na çözmeye çal覺mak yerine bir uzman görüü al覺n. Y覺llar boyu çözemediiniz cilt problemleriniz dermatolog yard覺m覺yla çok daha k覺sa sürede çözümlenebilir.

S覺kça Sorulan Sorular

Cilt bak覺m覺 neye iyi gelir?

Cilt bak覺m覺; akne, leke, siyah nokta, komedon, gözenek gibi günlük hayatta kiilerde rahats覺zl覺k yaratabilen cilt problemlerinin giderilmesini salar. Cildi nemlendirir ve cilt bariyerini güçlendirir. Cilt sorunlar覺n覺n olumas覺n覺 önlemek ve var olan sorunlar覺 azaltmak ya da gidermek için cilt bak覺m覺 yap覺lmas覺 önerilir.

Cilt bak覺m覺 güzelletirir mi?

I覺l 覺覺l görünen, sal覺kl覺, pürüzsüz, nemli bir cilt için düzenli cilt bak覺m覺 yap覺lmas覺 gerekir. Cilt bak覺m覺 yap覺lmayan cilt nemsiz, mat bir görünüme sahip olabilir. Cilt düzenli temizlenmediinde gözenekler genileyebilir, akne ve siyah nokta gibi cilt problemleri oluabilir. Cilt bak覺m覺 yap覺ld覺覺nda cilt canl覺 ve güzel bir görünüme sahip olabilir.

Cilt bak覺m覺 ne kadar zamanda bir yap覺lmal覺?

Sabah ve akam cilt yap覺s覺na uygun ürünlerle cilt y覺kan覺p temizlenmeli, tonik, serum, nemlendirici ve güne kremi gibi bak覺m ürünleri günlük kullan覺lmal覺d覺r. Haftada bir maske ve peeling gibi ilemler yap覺lmal覺d覺r. Ayl覺k olarak da ciltte daha youn bir bak覺m için profesyonel cilt bak覺m覺 yapt覺r覺labilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Cemile G羹ler
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Medical Park Antalya
185

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.