Uzm. Dr.Çisem Aksu Limon

  • İlgi Alanları
  • Sağlam çocuk izlemi
  • Çocuk sağlığı hastalıkları takibi
  • Davranışsal uyku eğitimi

Eğitim ve Uzmanlık
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2011
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2012-2016

Deneyim
Van Gürpınar Toplum Sağlığı Merkezi- 2011
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2012-2016
Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi 2017-2019
Özel Ersoy Hastanesi 2019-2020

Kurs ve Sertifikalar
Neonatal Resuisitasyon Programı
The Blunden Responsive Gentle Methods of Sleep Settling Certificate

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Pediatri Kurumu

Ödüller
1-Çisem Aksu Limon, Nurdan Yıldız, Harika Alpay. Tek böbrekli çocuklarda böbrek fonksiyon testleri ile kan basıncı izleminin önemi. 37. Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri. 8-11 Nisan 2015, Wyndham Grand,Levent/İstanbul. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

1- Çisem Aksu,Neslihan Çiçek Deniz, Nurdan Yıldız, Ayşe Deniz Yücelten, Harika Alpay. Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit. Haseki Tıp Bülteni,2013, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa 186-189

2-Çisem Aksu Limon, Neslihan Baranoğlu Him, Taner Adıgüzel, Ahmet Koç. Lenfadenopati ve Kilo Kaybı ile Başvuran Yedi Yaşında Erkek Hastanın Periferik Kan Yaymasında Mavi Sitoplazmalı, Nukleoluslu Hücreler. Marmara Medical Journal,DOI: 10.5472/MMJ.2013.02821.1

3-Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin, Neslihan Baranoğlu Him, Güniz Yaşöz, Nilüfer Yalındağ Öztürk, Nilgün Erkek, Harika Alpay. Saçlı deride localize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu Sunumu.Marmara Medical Journal 2015; 28: 58-59 DOI: 10.5472/MMJ.2015.04018.3

4-Hatice Ezgi Aksu, Çisem Aksu Limon, Irmak Vural,Eda Kepenekli,Ahmet Koç,Harika Alpay, Deniz Yücelten, Özgür Kasapçopur, Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner, Ahmet Özen, Işıl Barlan. Primary catastrophic antiphospholipid syndrome in an 8 year-oldgirl Marmara Medical Journal 2016; 29: 41-44 DOI: 10.5472/MMJcr.2901.07

5-Çisem Aksu,Neslihan Çiçek Deniz, Nurdan Yıldız, Ayşe Deniz Yücelten, Harika Alpay. Spina Bifidalı Hastada Ağır Nöropatik Ülser ve Fungal Dermatit. 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri, P-09,3-6 Nisan 2012, Ceylan Intercontinental, İstanbul

6-Çisem Aksu Limon, Neslihan Baranoğlu Him, Taner Adıgüzel, Ahmet Koç. Lenfadenopati ve Kilo Kaybı ile Başvuran Yedi Yaşında Erkek Hastanın Periferik Kan Yaymasında Mavi Sitoplazmalı, Nukleoluslu Hücreler. 1. Marmara Pediatri Kongresi, PS-34, Sayfa 58, 17-19 Ocak 2013, Double Tree Hilton, İstanbul

7--Kamil Sharifov, Çisem Aksu Limon,Ümeyye Taka Aydın, Birol Öztürk,Elif Aydıner.Konjenital Aniridi ile Başvuran İki Aylık Erkek Hasta Bir Olgu Sunumu.1. Marmara Pediatri Kongresi,PS-72, Sayfa 79, 17-19 Ocak 2013 Double Tree Hilton, İstanbul

8-Hatice Ezgi Aksu, Çisem Aksu Limon, Irmak Vural,Eda Kepenekli,Ahmet Koç,Harika Alpay, Deniz Yücelten, Özgür Kasapçopur, Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner, Ahmet Özen, Işıl Barlan. Primer Katastrofik Antifosfolipid Sendrom: 8 Yaşında Kız Çocuk.1. Marmara Pediatri Kongresi. PS-63, Sayfa 74, 17-19 Ocak 2013 Double Tree Hilton, İstanbul

9-Neslihan Baranoğlu Him, Çisem Aksu, Burcu Dırala, Ahu Çolak, Ezgi Aksu, Nilüfer Yalındağ Öztürk, Gülten Thomas, Dilşat Türkdoğan. Nadir Bir Hastalık Non Ketotik Hiperglisinemi.1. Marmara Pediatri Kongresi. PS-60, Sayfa 73,17-19 Ocak 2013 Double Tree Hilton, İstanbul

10-Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin, Neslihan Baranoğlu Him, Güniz Yaşöz, Nilüfer Yalındağ Öztürk, Nilgün Erkek, Harika Alpay. Saçlı deride localize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu Sunumu. 50. Türk Pediatri Kongresi, P-001, 26-30 Mayıs 2014 , Rixos Sungate Hotel 2-Çisem Aksu Limon, Neslihan Baranoğlu Him, Taner Adıgüzel, Ahmet Koç. Lenfadenopati ve Kilo Kaybı ile Başvuran Yedi Yaşında Erkek Hastanın Periferik Kan Yaymasında Mavi Sitoplazmalı, Nukleoluslu Hücreler. Marmara Medical Journal,DOI: 10.5472/MMJ.2013.02821.1 Kemer/Antalya

11-Çisem Aksu Limon,Neslihan Baranoğlu Him, Güniz Yaşöz, Nilüfer Yalındağ Öztürk, Nilgün Erkek, Harika Alpay.Marmara Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniği’nde son bir yılda lomber ponksiyon yapılmış olan hastaların değerlendirilmesi. Olgu Sunumu. 50. Türk Pediatri Kongresi, P-001, 26-30 Mayıs 2014 , Rixos Sungate Hotel Kemer/Antalya

12-Neslihan Him, Çisem Aksu Limon, Nilgün Erkek, Nilüfer Öztürk, Gülten Thomas, Dilşad Türkdoğan.Nonketotic Hyperglycinemia: Report of Two Cases. 7th World Congress of Pediatric Intensive and Critical Care. 4-7 May 2014, Istanbul/Turkey