sat─▒r aras─▒

CK kan tahlili, kreatin kinaz ismi ile de bilinir. Kreatin kinaz; iskelet kas─▒, beyin ve kalp kas─▒nda bulunan bir enzimdir. Buralarda herhangi bir hasar meydana gelmesi halinde CK, kan dola┼č─▒m─▒na s─▒zmaya ba┼člar. CK nedir kan tahlilinde nas─▒l anla┼č─▒l─▒r k─▒saca bahsedelim. ─░lk olarak CK nedir sorusuna yan─▒t vermek gerekir. CK, kas hücrelerinin görevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan enzimlerden birisidir.

─░nsan vücudunda do─ču┼čtan var olan ve vücut sisteminin belirli bölümlerinde üretilen bu enzim, özellikle kas ve beyin rahats─▒zl─▒klar─▒n─▒n olu┼čumunu engellemeye yard─▒mc─▒d─▒r. Bu enzimin üretimi ise baz─▒ nedenlere ba─čl─▒ olarak art─▒┼č gösterir. CK de─čerinin artmas─▒ da dü┼čmesi de ki┼činin sa─čl─▒─č─▒n─▒ olumsuz yönde etkiler.

Kas bütünlü─čünün bozulmas─▒na ba─čl─▒ olarak vücutta yer alan CK kana kar─▒┼čmaya ba┼člar. Bu gibi durumlarda da ki┼činin vücudundaki CK enzim de─čerleri büyük oranda art─▒┼č gösterir. K─▒sacas─▒ CK, insan vücudunda do─ču┼čtan yer alan bir enzimdir. Özellikle iskelet kas─▒, beyin ve kalp kas─▒ için büyük önem ta┼č─▒r.

CK Nedir Kan Tahlilinde Nas─▒l Anla┼č─▒l─▒r?

CK, bir protein türü olarak bilinir. T─▒bbi kaynaklarda kreatin kinaz ismi ile de bilinen CK'n─▒n üç farkl─▒ türü vard─▒r. Bu türler; kreatin fosfokinaz CK - BB, kreatin fosfokinaz CK - MB ve kreatin fosfokinaz CK - MM olarak adland─▒r─▒l─▒r.

CK - BB türü doku hasar─▒na neden olan hastal─▒klarda art─▒┼č gösterir. Akci─čer ve beyin dokular─▒nda yer al─▒r. CK - MB türü ise kalp rahats─▒zl─▒klar─▒nda artar ve kalp kas─▒ hücrelerinde görülür. CK - MM ise iskelet kaslar─▒nda yer alan bir enzimdir. Kas hastal─▒klar─▒na ba─čl─▒ olarak art─▒┼č gösterir

CK Kan Tahlili Normal De─čeri Kaç Olmal─▒d─▒r?

CK de─čerleri ya┼čl─▒l─▒k sürecinde de─či┼čiklik gösterebilir. Ya┼č aral─▒klar─▒na göre ki┼čilerin sahip olmas─▒ gereken CK de─čerleri farkl─▒ hesaplanabilir. Fakat sa─čl─▒kl─▒ yeti┼čkin bireyleri göz önüne alarak, CK de─čerlerinin nas─▒l olmas─▒ gerekti─či ile ilgili bilgi vermek mümkündür. Laboratuvarlara göre CK de─čerlerinin normal kabul edildi─či referans aral─▒─č─▒ da de─či┼čkenlik gösterebilen bir durum olarak bilinir.

Sa─čl─▒kl─▒ ve yeti┼čkin kad─▒nlarda CK de─čerlerinin normal kabul edilebilmesi için bu de─čerlerin 26 ila 192 U/L aral─▒─č─▒nda olmas─▒ gerekir. Yeti┼čkin ve sa─čl─▒kl─▒ erkeklerde ise bu de─čerler 39 ila 308 U/L aral─▒─č─▒nda normal kabul edilir.

Kan Tahlilinde CK Dü┼čüklü─čü Neden Olur?

CK nedir kan tahlili sonuçlar─▒nda de─čerlerin ne durumda oldu─čuna ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. CK dü┼čüklü─čü hamilelik sürecindeki kad─▒nlarda s─▒kl─▒kla rastlan─▒lan bir durumdur. Ki┼činin kaslar─▒n─▒n zay─▒flamas─▒na ba─čl─▒ olarak da CK dü┼čüklü─čü görülebilir.

CK nedir kan tahlili de─čerleri neden dü┼čük ç─▒kar sorusuna verilebilecek yan─▒tlar ┼ču ┼čekildedir:

  • ─░laçlar─▒n yan etkileri
  • Kas rahats─▒zl─▒klar─▒
  • Karaci─čer hastal─▒klar─▒
  • Genetik faktörler
  • Tiroit hastal─▒klar─▒
  • Ani kilo kayb─▒
  • Protein eksikli─či
  • Yetersiz beslenme
  • Ya┼čl─▒l─▒k
  • Kronik hastal─▒klar

Kan Tahlilinde CK Yüksekli─či Nedir?

CK yüksekli─či, tahlil sonuçlar─▒n─▒n normal de─čerlerinin üstünde oldu─čunu gösterir. Ki┼činin CK yüksekli─či olmas─▒ halinde, kalpte ya da beyinde bir hasar olma ihtimali ortaya ç─▒kar. Epilepsi nöbetleri de ki┼činin CK de─čerlerinin yükselmesine neden olabilir. Kas hasar─▒na ba─čl─▒ olarak da bu de─čerler yükseli┼če geçer. Ayn─▒ zamanda kas yaralanmalar─▒na ve kalp krizine ba─čl─▒ olarak da bu de─čerlerin kan tahlilinde yüksek ç─▒kmas─▒ mümkündür. 

Akci─čer ve alt solunum yolu rahats─▒zl─▒klar─▒, inme ve baz─▒ ilaçlar─▒n tüketimi ile birlikte ki┼činin CK de─čerleri normal seviyenin üzerine ç─▒kar. Zatürre de yine CK de─čerlerini yükselten nedenler aras─▒nda yer al─▒r.

CK de─čerlerinin yükselmesinin di─čer sebepleri ise ┼ču ┼čekilde bilinir:

CK Kan Tahlili Randevusu Nas─▒l Al─▒n─▒r?

CK nedir kan tahlili sonuçlar─▒ ile birlikte ortaya ç─▒kar. Ki┼činin CK de─čerleri hakk─▒nda bilgi sahibi olabilmesi için kan verme i┼člemini gerçekle┼čtirmesi gerekir. Kan tahlil i┼člemleri için ayr─▒ bir randevu sistemi yoktur. CK de─čerlerinin yükselmesi ya da alçalmas─▒, ki┼čilerde baz─▒ belirtilerle ortaya ç─▒kar. 

Ortaya ç─▒kan belirtiler do─črultusunda ise hangi bölümden randevu alman─▒z gerekti─čini bilmelisiniz. ─░lgili alanlarda hizmet vermekte olan uzman doktorlardan randevu al─▒n─▒r. Bu randevu i┼člemi ile birlikte fiziksel ve sözlü muayene i┼člemi gerçekle┼čir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra kan tahlili vermeniz için kan tahlil i┼člemlerinin gerçekle┼čti─či alana sevkinizi gerçekle┼čtirir. Bu alanda kan vererek tahlil i┼čleminizi gerçekle┼čtirebilirsiniz. CK kan tahlili yapt─▒rmak için ekstra bir randevu talebi olu┼čturulmas─▒na gerek yoktur.

CK Kan Tahlili Sonucu Nas─▒l Ö─črenilir?

Kan tahlili yapt─▒rarak ki┼činin CK de─čerleri ile ilgili bilgi sahibi olmak mümkündür. Kan tahlilinde CK nedir ve bu de─čerler nas─▒l anla┼č─▒l─▒r sorusuna cevap vermek gerekir ise bu sonuçlar─▒ en iyi doktorlar─▒n yorumlayabilece─čini belirtmekte fayda vard─▒r. Fakat ki┼čiler kendileri de sonuçlar─▒na bakt─▒klar─▒ zaman en az─▒ndan de─čerlerinin ne durumda oldu─čunu anlamak ister. Bu sonuçlar─▒ ö─črenebilmek için normalde CK de─čerlerinizin hangi referans aral─▒─č─▒nda olmas─▒ gerekti─čini bilmeniz gerekir.

Kan tahlili CK nedir anlayabilmenin en etkili yollar─▒ndan birisidir. Kan tahlili sonucunuz ç─▒kt─▒─č─▒ zaman CK k─▒sm─▒n─▒ bulman─▒z gerekir. CK k─▒sm─▒nda normalde de─čerlerinizin hangi aral─▒kta bulunmas─▒ gerekti─čine dair bilgiler yer al─▒r. Bu bilgilerin yan─▒nda ise sizin sonuçlar─▒n─▒z bulunur. Bu sonuçlar do─črultusunda kan de─čerlerinizin normal aral─▒kta, normal de─čerin alt─▒nda ya da üstünde olup olmad─▒─č─▒n─▒ anlaman─▒z mümkündür.

CK kan tahlili sonuçlar─▒n─▒z─▒ daha detayl─▒ bir ┼čekilde ö─črenmek için ise mutlaka doktorunuza ba┼čvurman─▒z gerekir. Kan tahlilinizin sonuçlar─▒n─▒n ç─▒kmas─▒ ile birlikte, sizi muayene etmi┼č olan doktordan tekrar randevu alabilirsiniz. Alm─▒┼č oldu─čunuz doktor randevusunda doktorunuz, sizin sonuçlar─▒n─▒z─▒ inceler. Bu inceleme sonucunda sa─čl─▒k durumunuz ile ilgili detayl─▒ bilgileri size aktar─▒r.

CK Kan Tahlili ile ─░lgili S─▒kça Sorulan Sorular

CK Kan Tahlili Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Kan tahlili CK nedir sorusuna yan─▒t alabilmek ad─▒na yap─▒lmas─▒ gereken testlerden birisidir. Ki┼činin CK dü┼čüklü─čü ya da yüksekli─či ile ilgili bilgi sahibi olabilmek ad─▒na ki┼čiden kan al─▒n─▒r. Bu i┼člem genellikle doktor muayenesi sonras─▒nda gerçekle┼čir. ─░lk olarak ki┼či doktor taraf─▒ndan fiziksel muayeneden geçer. Bu muayene sonras─▒nda hastalar, hastanelerin kan alma i┼člemini yapan alanlar─▒na sevk edilir. Bu alanda ki┼čiden damar yolu arac─▒l─▒─č─▒ ile birkaç tüp kan al─▒n─▒r. Al─▒nan kan ise hastanenin laboratuvar─▒na gönderilir.

Laboratuvarda ki┼činin kan─▒ detayl─▒ olarak incelenir. Yap─▒lan inceleme sonucunda ise ki┼činin kan de─čerleri raporlan─▒r. Bu raporlama i┼člemi, ki┼činin birçok kan de─čerinin ortaya ç─▒kmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Bu i┼člemler do─črultusunda ki┼činin CK kan tahlili testi yap─▒lm─▒┼č olur.

CK Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

CK nedir kan tahlili yapt─▒r─▒larak ö─črenilebilir. Gerekli durumlarda doktorlar, hastalar─▒n─▒n kan vermesini talep eder. Bu talep do─črultusunda ki┼čilerde CK yüksekli─či ya da dü┼čüklü─čü olup olmad─▒─č─▒ kontrol edilir. Yap─▒lacak olan CK tahlili, hemogram testinin bir parças─▒ olarak bilinir. 

Kan verme i┼člemi birkaç dakikal─▒k bir süre içerisinde gerçekle┼čmi┼č olur. Daha sonras─▒nda laboratuvara gönderilen kan─▒n incelenmesi içinde bir süre gereklidir. Bu süre laboratuvara göre de─či┼čiklik gösterebilir. Ço─ču zaman hemogram testinin sonuçlar─▒ ayn─▒ gün içerisinde ç─▒k─▒yor olsa da sonuçlar─▒n ç─▒kmas─▒ baz─▒ durumlarda 2 ila 3 gün de sürebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Esma G├╝ldal Altuno─člu
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
Medical Park Medical Park G├Âztepe
461

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.