Çocuğunuzun hangi alanlarda gelişim gösterdiğini biliyor musunuz?

Çocuğun gelişimi denildiği zaman anne karnından başlayan bir süreçten bahsedildiği bilinir. Çocuklar doğdukları andan itibaren gördükleri ve duydukları şeyleri model alarak öğrenirler ve bunları hafızalarına kaydederek uygulamaya çalışırlar. Çocuğun yaşının küçük olması ve öğrenemez diye düşünülmesi yanlış bir düşüncedir ve aileleri yanlış sonuçlara götürür. 0-6 yaş çocuğun ilk çocukluk dönemi olduğu ve bu süreçte çocuğun gelişimine okul öncesi eğitimin destek olduğu söylenebilir. Bunun sebebi çocuğun aileden başka farklı gördüğü sosyal bir toplum ve paylaşım yapabileceği başka kişileri tanımasıdır. Bu süreç çocuğunuzun gelişimini daha iyi anlayabileceğiniz ve hangi konularda üzerinde durulmasına dikkat edebileceğiniz süreçleri göstermeye yardımcı olur.

Peki sadece kendi gözleminiz çocuğun gelişimini yorumlamak için yeterli mi ya da “O çocuk bunu yapabiliyor, benim çocuğum yapamıyor.” diye kendi içinizde kıyaslamak ne kadar doğru sonuçla karşılaştırabilir? Biyolojik olarak bir sebep olmaksızın çocuklarda gelişim geriliğine rastlanılabilir. Bunun için de erken teşhis en önemlidir. Psikoloji alanında erken teşhis, uygulanan çocuk testlerinin yardımıyla ortaya konulur.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimlerini ve becerilerini onları en iyi tanıyan ve bakımını yapan kişilerden alınan bilgilerle birlikte çocuğun değerlendirildiği testtir ve 4 alt testten oluşur. Çocuğun genel gelişim, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri gelişimlerini ortaya koyar.  Bu test, bebeğin ve çocuğun gelişiminde gecikme göstermesi açısından risk altında olduğu düşünüldüğünde erken tanı ve tedavi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş çocuklarına uygulanan, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Gelişim testlerinin yanı sıra zekâ testlerininde önemi çocuğun okul alanında hangi alanlarda başarılı olacağı hakkında yol gösterir. Yani “Çocuğum zeki mi”, “IQ'su kaç?” sorularının yanı sıra “Çocuğum hangi alanda daha iyi performans gösteriyor?” sorusu ailelerin çocukların eğitim konularında yaklaşımını ve çocuklarına yol göstermeleri açısından daha iyi sonuçlar elde edilmesine sebep olur. 1980'lerden beri varlığını sürdüren WISC-R testi artık sağlıklı sonuçlar vermemesi sebebiyle, 2013 yılında testin revize edilmiş ve Türkçe haline çevrilmiş olan WÇZÖ-4 testi kullanılmaya başlanmıştır. WISC-R testinin artık tercih edilmemesinin sebebi, gelişen bir eğitim ve teknolojinin olduğu dünyamızda, gelişen toplumlardaki ortalama zekâ puanlarının artık yükseldiğinin bilinmesidir. Yeni uygulamaya alınan testler nedeni ile WISC-R testinin günümüzde çok fazla değeri kalmamıştır

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-4); 6 – 16 yaş aralığındaki çocukların zekâ becerilerini ve bilişsel süreçlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçüm aracıdır. Çocuğun zekâ alanlarındaki becerilerini 5 farklı alanda ölçen, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini bulmada yardımcı olan bir testtir.

WÇZÖ-4 testini neden yaptırmalıyım?

Bu testin yapılmasındaki ilk amaç çocuğun zekâ seviyesini belirlemenin yanı sıra çocuğun hangi alanlarda ne derecede performans gösterdiğini, çocuğun eğitimine ve mesleğine doğru yönlendirme yapılabilmesi veya psikolog ve psikiyatristlerin gerekli gördüğü alanların araştırılması amacıyla test uygulaması yapılabilir. Bu test zekâ testi olması ve yanlış sonuçların elde edilmemesi sebebiyle; sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulama Sertifikası’na sahip uzmanlar tarafından uygulanabilir.