Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 02:30

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Çocukluk çağında görülen birçok hastalık, tanı ve tedavi aşamalarında yetişkinlik dönemine oranla büyük farklılıklar arz eder. Sindirim sistemine ilişkin hastalıklar da bunların başında gelir. Çocuklarda sindirim sistemi ile karaciğer ve safra yollarını ilgilendiren her türlü hastalığa ek olarak çocukların beslenmesi ve beslenme bozukluklarının tedavisi alanlarında tanı ve tedavi işlemlerini yürütmek üzere Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme tıbbi bilim dalı geliştirilmiştir. Bu amaca yönelik  hizmet veren Çocuk Gastroentoloji, Hepatoloji ve Beslenme bölümümüzde uzman bir ekip görev yapar.

0-18 yaş arası çocukların mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavileri konusunda başarıyla hizmet verilir. Ayrıca bölümümüzde çocuk hastalara anestezi eşliğinde gastroskopi ve endoskopi işlemleri de yapılır. Bu işlemler esnasında gerekli görülmesi durumunda biyopsi uygulamaları yapılabilir ve ilgili laboratuvarlara gönderilen örnekler titizlikle incelenerek teşhis ve tedavi sürecinin yönetimi alanlarında yol gösterici rol oynar. 

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme bölümünde aşağıdaki hastalıkların tanı ve tedavileri gerçekleştirilir:

Bebek ve Çocuk Beslenmesi

Bebeklik ve çocukluk dönemi, büyüme ve gelişme nedeniyle yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğu dönemlerdir. Bu nedenle bebek ve çocuklarda sağlıklı ve dengeli beslenme planlamasının haricinde hastalık dönemlerinde büyüme ve gelişmenin olumsuz etkilenmesini önlemek adına enteral ve parenteral beslenme de önerilebilmektedir. Ağızdan (oral), nazogastrik ve orogastrik tüpler yardımıyla veya perkutan endoskopik gastrostomi (PEG), perkutan endoskopik jejunostomi (PEJ) gibi yollarla enteral beslenme; sindirim işlevini yerine getiremeyecek olan bireylerde ise tamamen damardan besleme yöntemi olan total parenteral beslenme tekniklerinden uygun olanı tercih edilir.

İştahsız Çocuk

Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi iştahsızlık problemidir. Çok az yemek yeme, seçici beslenme, kendi kendine beslenmekte zorlanma, olağan dışı yemek yeme alışkanlıklarına sahip olma, beslenmeye karşı itirazcı davranışlar içerisinde olma gibi pek çok sebep çocuklarda iştahsızlığa ve buna bağlı olarak da gelişim geriliğine neden olabilir. Alanında uzman hekim, diyetisyen ve diğer yardımcı sağlık personellerinden oluşan multidisipliner ekipler tarafından iştahsızlığa neden olan fizyolojik sorunlar var ise bunların tedavisi yapıldıktan sonra uygun yöntemler ile iştahsızlık problemi ortadan kaldırılabilmektedir.

Gastroözofageal Reflü

Gastroözogageal reflü, halk arasında reflü hastalığı olarak da bilinen çok sık karşılaşılan bir gastroenterolojik hastalıktır. Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde de sıklıkla görülen bu hastalık çeşitli nedenlere bağlı olarak mide içeriğinin özofagusa (yemek borusuna) kaçmasından kaynaklı problemleri içerir. Uygun ilaç tedavisi, beslenme planlaması ve yaşam tarzı değişiklikleri ile reflü hastalığı kontrol altına alınabilir. Hastalığa bağlı oluşabilecek ciddi sorunlar önlenerek yaşam kalitesi yükseltilebilir.

Çocuk Endoskopisi (Gastroskopi ve Kolonoskopi)

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme tıbbi birimlerinde özellikle tanı koyma sürecinde gastroskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik uygulamalar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu gibi endoskopik teknikler yardımıyla sindirim kanalına ait tüm organlar net bir şekilde görüntülenebilirken herhangi bir cerrahi girişim, kesi, yara, dikiş gibi invaziv uygulamalara gerek kalmaz. Gastroenterolojik hastalıkların teşhis edilebilmesine imkan tanıyan bu uygulamalar yardımıyla aynı zamanda görülen lezyonlardan örnekler (biyopsi) alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilebilir.

Gastrit ve Peptik Ülser

Midenin iç yüzeyini kaplayan gastrik mukozanın iltihaplanması şeklinde gelişen gastrit ve sindirim sisteminin iç yüzeyini kaplayan katmanların hasar görmesi ile ülserlerin oluşması şeklinde gelişen peptik ülser, genellikle yetişkinlik döneminde görülen hastalıklar olmakla birlikte bazı durumlarda çocukluk ve bebeklik dönemlerinde de ortaya çıkabilmektedir. İlerleyici olmaları nedeniyle tedavi gerektiren bu hastalıkların görüldüğü 18 yaş altı bireylerin tanı ve tedavi işlemleri Çocuk Gastroenteroloji birimlerinde yürütülür.

Kronik Karın Ağrısı

Özellikle adölesan dönemdeki kız çocuklarında görülme sıklığı oldukça yüksek olan kronik karın ağrısı, en az 3 aylık bir süreç boyunca sürekli ve de tekrarlayıcı özellikte görülen veya en az 6 aylık süreç boyunca periyodik şekilde günlük aktivitelerin aksamasına neden olan karın ağrılarının tıbbi adıdır. Ağrılar menstrual siklusa, jinekolojik hastalıklara veya fizyolojik herhangi bir bozukluğa bağlı olarak gelişebileceği gibi psikiyatrik nedenlere bağlı da oluşabilmektedir.

Sindirim Sistemi Kanamaları

Kansızlık ve can kayıplarına yol açan sindirim sistemi kanamaları, gastrointestinal hastalıklara bağlı olarak ağızdan kan gelmesi (hematemez), dışkıda kan görülmesi (melena ve hematoşeziya) ve yalnızca laboratuvar testlerinde tespit edilebilen dışkıda gizli kan bulunması gibi sorunlarla kendini gösteren bir sağlık sorunudur. Kanama şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran çocuklar ile rutin testler esnasında gastrointestinal kanama şüphesi olduğu tespit edilen çocuklarda bir an önce tedavi protokolü başlatılmalıdır.

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı)

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları çocukluk döneminde de ortaya çıkabilen ciddi sağlık problemleridir. Özellikle 10-19 yaş arasında sıklıkla görülen bu hastalıkların tedavileri yetişkinlik dönemi ile benzer olmasına karşın bağırsaklardaki tutulum yerleri ve hastalığın şiddeti yetişkinlere göre farklılık göstermektedir. Sindirimi önemli ölçüde olumsuz etkileyen bu hastalıkta büyüme ve gelişmenin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için atak dönemlerinde beslenme desteklerine de ihtiyaç duyulabilir.

Çölyak Hastalığı

Gluten enteropatisi olarak da adlandırılabilen çölyak hastalığı; buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten adlı maddeye vücut tarafından verilen anormal bir yanıttan kaynaklı olarak oluşur. Bu hastalarda gluten kompleksi içeren hiçbir besinin yer almadığı özel bir beslenme programı uygulanmalıdır. Hastalar yaşam boyunca tıbbi gözetim ve tedavi altında tutulmalı, diyetisyen gözetiminde beslenme planı sürekli olarak kontrol edilmelidir.

Pankreas Hastalıkları

Çocukluk döneminde akut ve kronik pankreas iltihabı (pankreatit) ile pankreasta iyi veya kötü huylu tümör oluşumları en yaygın görülen pankreas hastalıklarıdır. Genellikle mide bulantısı, kusma ve pankreas tarafından üretilen enzimlerin kandaki seviyelerinin yükselmesi ile kendini gösteren pankreas hastalıklarında tıbbi ve farmakolojik tedavilere ek olarak yağ içeriği azaltılmış kişiye özgü diyet programları da uygulanmalıdır.

Karaciğer Yağlanması

Karaciğer çevresinde çeşitli nedenlere bağlı olarak yağ birikmesi ve karaciğer boyutlarının normalin üzerine çıkması, karaciğer yağlanması olarak adlandırılır. Çocukluk döneminde ve de özellikle de fazla kilolu çocuklarda sıklıkla görülen bu hastalık akut semptomlara neden olmasa da uzun vadede karaciğer hasarına varan problemlere yol açabildiğinden medikal tedavi ve tıbbi beslenme tedavisi ile kontrol altına alınmalıdır.

Kolestaz (Sarılık)

Cildin ve gözün beyaz renkli kısmının sarı renge bürünmesi, sarılık olarak adlandırılır. Kana kırmızı rengini veren hemoglobin adlı maddenin yıkımıyla ortaya çıkan bilirubin karaciğer tarafından vücuttan uzaklaştırılır. Yeni doğmuş bebeklerde karaciğerin bu görevi plasentadan henüz devralmış olması, çocukluk döneminde ise bazı karaciğer hastalıklarından kaynaklı olarak sarılık meydana gelebilmektedir. Sarılık gözlenen hastalarda öncelikle sarılığa neden olan sağlık sorunu belirlenmeli ve buna yönelik olarak tedavi süreci planlanmalıdır.

Siroz ve Portal Hipertansiyon

Karaciğer dokularının alkol kullanımı, enfeksiyonlar ve karaciğer hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak hasar görmesi ve sertleşmesi sonucunda siroz adı verilen geri dönüşümsüz karaciğer harabiyeti ortaya çıkar. Siroz hastalığına veya bilinmeyen nedenlere bağlı olarak karaciğere kan getiren damar olan portal vendeki basınç artışı ise portal hipertansiyon olarak adlandırılır. Ciddi karaciğer sorunları olan bu durumlar çocukluk döneminde de görülebilmekle birlikte tanı ve tedavi hizmetleri Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme tıbbi birimlerince yürütülür.

Akut ve Kronik Karaciğer Yetmezliği

Çeşitli nedenlere bağlı olarak karaciğerin işlevini tam olarak yerine getirememesi durumu, karaciğer yetmezliği olarak adlandırılır. Yetişkinlikte olduğu gibi çocukluk döneminde de görülebilen bu durum akut veya kronik olabilmektedir. Vücutta hayati görevlere sahip olan karaciğerin yetmezliği, ciddi komplikasyonları da beraberinde getireceğinden bu hastalar Çocuk Hepatolojisi birimlerince takip ve tedavi edilmelidir.

Eğer çocuğunuzda gastroenterolojik, hepatolojik veya beslenme düzenini etkileyen herhangi bir hastalık söz konusu ise veya böyle bir hastalığı işaret eden semptomlar taşıyor ise derhal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme tıbbi birimimize başvurarak detaylı muayeneden geçirebilirsiniz. Herhangi bir hastalığın teşhisini alması durumunda uzman ekibimizle birlikte tedavi sürecine başlayarak ileride ortaya çıkabilecek daha ciddi sorunlara karşı önleminizi erken dönemde alabilir, bebeğiniz veya çocuğunuzun daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz.

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Hekimlerimiz