Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı, özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile çocukların  bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsamaktadır.

Çocuk İmmünoloji Ünitesi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı'nın görevleri:

Kemik iliği ve kök Hücre nakil merkezinin ihtiyaç duyduğu HLA tiplendirmelerini, kök hücre analizlerini ve ihtiyaç duyulan immünolojik temelli testleri güncel metotları kullanarak gerçekleştirmek ve bu merkeze immünoloji konusunda destek sağlamak.

Solid organ transplantasyonları alanında çağdaş anlamda ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek bir nakil merkezinin ihtiyaç duyduğu HLA tiplendirmelerini, lenfosit cross-match analizlerini ve ihtiyaç duyulan immünolojik temelli testleri güncel metotları kullanarak gerçekleştirmek ve bu merkeze immünoloji konusunda destek sağlamak.

İmmünoloji alanında ortaya çıkan gelişmeleri en kısa sürede hastaneye aktararak hastalara çağdaş, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

İmmünolojik temelli hastalıkların tanı ve tedavilerinin uluslararası düzeyde yapılmasını sağlamak, bu amaçla immünoloji polikliniğinin hizmetlerini yürütmek.

Ortaya çıkabilecek bağışıklık sistemi ile ya da bulaşıcı hastalık salgınları ile ilgili sorunların zamanında, güvenilir ve en hızlı şekilde aşılması için gerekli tedbirleri tüm grup hastanelerine sunmak.

 

Hekimlerimiz