Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:35

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, bebeğin anne karnındaki dönemden başlayan ve 18 yaşına kadar olan tüm kalp damar hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen tıbbi birimdir. Çocuk kardiyolojisi ile birlikte multidisipliner olarak çalışarak hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilir. Çocuk kalp ve damar cerrahisinde tedavi edilen hastalıkların bir çoğunu konjenital yani doğuştan olan kalp hastalıkları oluşturur. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi biriminde hastalıkların durum takibi, çeşitli tetkikler ve işlemler ile gerçekleştirilerek cerrahi tedavinin gerekliliğine ve zamanına karar verilir. Cerrahi tedaviye karar verildikten sonra hasta operasyona hazırlanır ve tedavisi gerçekleştirilir.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde Yapılan İşlemler Nelerdir?

 

Çocuklara yapılacak kalp ve damar cerrahisi operasyonlarından önce hastalığın tanı ve takibi için çeşitli tetkikler ve işlemler uygulanır. Bu işlemler şöyle listelenebilir:

 

 • Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyonu: Anjiyografi ve kalp kateterizasyonu, renkli madde salınarak gerçekleştirilen bir görüntüleme yöntemidir. X ışınları ile gerçekleştirilen görüntülemede, renkli maddenin nereye hangi basınçta ulaştığı izlenerek damarların durumu hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Kalp elektrokardiyografisi (EKG): Kalp elektrokardiyografisinde elektrotlar yardımı ile kalbin elektriksel aktivitesi ölçülür. Böylece kalbin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı tespit edilmiş olur.
 • Kalp grafisi (Telekardiyografi): Kalp grafisinde belirli bir mesafeden röntgen çekilerek kalbin konumu, büyüklüğü, kalp boşlukları ve damarlanma yapısı ile ilgili bilgi alınır.
 • Ekokardiyografi (EKO): Ekokardiyografi, ses dalgaları ile gerçekleştirilen bir ultrason çekimi olduğu için anne karnından itibaren uygulanması mümkündür. Renkli Doppler Ekokardiyografi ile kalp renkli ve birden fazla boyutta görüntülenebilir.
 • Efor Testi: Çocuklarda efor testi genellikle 5 yaşından sonra uygulanan bir yöntemdir. Çünkü daha küçük yaşta çocuklar koşu bandını kullanarak efor testini gerçekleştirmekte güçlük çekerler.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde yenidoğan bebekten 18 yaşına kadar çocukların kalp damar hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilir. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisinde tedavi edilen hastalıkların en sık karşılaşılanları şöyle sıralanabilir:

 

 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu: Hipoplastik sol kalp sendromunda kalbin sol tarafında bulunan yapılarda gelişme geriliği mevcut olur. Erken teşhis önemlidir, hastalığın tedavisi ise aşamalı olarak belirli aralıklarla cerrahi operasyonlar gerektirir.
 • Mavi/Mor Bebek Hastalığı: Mavi/mor bebek hastalığı olarak bilinen hastalıklar kirli kan ile temiz kanın çeşitli sebepler ile karışması sonucu ortaya çıkan siyanoz durumudur. En sık görülen siyanotik kalp hastalıklarından biri Fallot Tetralojisidir. Ekokardiyografi ile tanısı konulan fallot tetralojisi tedavisi ise cerrahi operasyon gerektirir.
 • Ventriküler ve Atrioventriküler Septal Defekt: Ventriküler septal defekt ve Atrioventriküler septal defekt görülen bebeklerde kalbin duvarları arasında delik vardır. Genellikle üfürüm ile fark edilen hastalığın kesin tanısı, ekokardiyografi ve gerek duyulursa anjiyografi ile konulur. Deliğin büyüklüğüne göre tedavi uygulanacağı için orta ve büyük kabul edilen delikler cerrahi operasyon gerektirir.
 • Trunkus Arteriozus: Kalpten sadece tek bir büyük damar çıkması durumu trunkus arteriozus hastalığıdır. Hastalığın beraberinde ventriküler septal defekt de görülür. Bebeğin sağlığı için erken dönemde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklardan biridir.
 • Pulmoner ve Triküspit Atrezisi: Pulmoner atrezi ve Triküspit atrezisi kalbin kapakçıklarında görülen problem sonucu oluşan hastalıklardır. İki hastalığın da çeşitli cerrahi yöntemler ile tedavisi mümkündür.
 • Aort Koarktasyonu: Aort damarında görülen daralma aort koarktasyonu olarak adlandırılır. Aort koarktasyonu cerrahi yolla tedavisi gerçekleştirilebilen bir hastalıktır.
 • Patent Duktus Arteriyozus: Patent Duktus Arteriyozus hastalığında akciğer damarı ile aort damarı arasında kan geçişi olur. Cerrahi operasyon ile aradaki geçiş kapatılarak tedavisi gerçekleştirilebilir.

 

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Hekimlerimiz