Çocuk Ürolojisi Bilgilendirme Başlıkları

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

- Böbrek kistleri, tümöreleri ve taş hastalığı

- Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)

- Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)

- Üreter genişlemesi, taşları

- Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)

- Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı

- Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)

- Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti)

- İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti

- Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar

- Sünnet

- Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu

- Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri

- Laparoskopik girişimler

- Endoskopik girişimler

- Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi

- Kolonoskopi, rektoskopi, anoskopi

- Sisitoskopi, üreteroskopi

- Bronkoskopi

- Ürodinamik incelemeleri

- Sistomerti

- Üroflovmetri

- Motilite çalışmaları

- Özofgus manometrisi

- Anal manometri

- pH metre çalışmaları (GER tanısı)

Hekimlerimiz