ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Çocuk yaş grubunun yoğun bakım ihtiyaçları, erişkinlerin veya yeni doğanların yoğun bakım ihtiyaçlarından farklıdır. Ünitemizde pediyatrik hastalıkların yoğun bakım gerektiren tanı ve tedavileri uzman hekimler tarafından, en uygun teknik donanım ile gerçekleştirilmekte, yaşları 28 gün ile 18 yaş arasında değişen, yaşam bulguları risk altında olan kritik hasta çocuklar 24 saat kesintisiz izlenmektedir. Çocuk yoğun bakım ünitemizdeki röntgen cihazıyla hastaların x-ray görüntülemeleri ünite içerisinde ve yatak başında yapılabilmekte, gerektiğinde mobil ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazlarıyla da ileri tetkikleri yapılmaktadır. Çocuk yoğun bakım uzman ekibi 7 gün 24 saat medical hizmetten çok daha fazlasını içeren ilgi, deneyim ve bağlılıkla, çocuk yaş grubu içindeki hastaların yoğun bakım süreçlerini üstlenmektedir.

  • İzole ve tekli odalar
  • Hasta başı röntgen – ultrasonografi – ekokardiyografi
  • Extracorporeal tedaviler (hemodiyafiltrasyon, plasma değişimi, ECMO – Extracorporeal membrane oxygenation)
  • Pediyatrik böbrek ve karaciğer nakli sonrası izlem
  • Pediyatrik kalp ve damar cerrahisi sonrası izlem

Hekimlerimiz