Çocukların göz sağlığı ihmale gelmez

Çocuklarda çok sayıda göz sorunu görülebilmektedir. Erken tanı ve tedavi göz hastalıklarının önlenmesi açısından önemlidir. Medical Park Gebze Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Metin Ekinci çocukların rutin 12 ay - 24 ay ve 4 yıl göz muayenesinden geçirilmesindeki önemine dikkat çekiyor. Çocukların göz sağlıkları için zamanında önlem alınması gerektiğini okul, sosyal başarı ve gelişimini engellemesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Çocuklarda miyop, hipermetrop ve astigmat
Çocuklarda görülmesi şaşırtıcı değildir. Bu durumun erken farkına varılmalı ve gerektiğinde çocuğun gözlük takması sağlanmalıdır.

Göz tembelliği var mı?
İki göz arasında simetrik olmayan kırma kusuru varsa gözlerden birisinde tembellik (ambliyopi) gelişebilir. Görme tek veya çift taraflı azalır. Görmenin gelişimi bebeklik çağında başlar. Bu dönem içinde en kritik dönem ilk 2-3 yıl olmakla birlikte görme gelişimi ilkokulun ilk yarı yılları (7-8 yaş) boyunca devam eder. Bir göz iyi görürken, diğeri aynı kalitede göremez. Bu durumunda az gören göze ambliyobik göz (tembel göz) adı verilir. Ambliyopi genelde tek gözde görülür. Toplumda sıklığı %2-3'tür. Tedavide yapılması gereken öncelikle nedenin tedavisidir.

Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığının tedavisi
İlk 1 yıl masaj uygulaması yapılır. Masaj burun kökünden, aşağı doğru sıvazlama şeklinde uygulanır. Günde 3-4 kez, 5 dakika bu masaj hareketini yapmak gerekir. Masajla kendiliğinden kanalın açılma ihtimali %95 civarındadır.

Çocuklarda şaşılık
Şaşılık gözlerin paralel olarak bakmamasıdır. Çocuklarda en sık içe kayma görülür. Şaşılıkta göz içe, dışa, yukarı ve aşağı kayabilir. Doğumdan sonra ilk 6 ay içinde saptanan bir içe kayma, bebek 1 yaşına gelene kadar kesinlikle tedavi edilmemelidir. Özellikle içe kaymalarda, bir gözde tembellik gelişebilir. Göz tembelliğinin derinliği, şaşılığın miktarıyla ilgili değildir. Az miktardaki bir göz kaymasında, derin bir görme kaybı gelişebilir. Dışa kayma, erken evrede aralıklı olarak görülebilir. Bu tür bir kayma, zamanla kalıcı hale gelebilir. Dışa kayma, miyopiyle birlikte daha sıktır. Şaşılık ameliyatı, genel anestezi altında uygulanmalıdır. Cerrahide, göz küresi üzerinde yer alan hareket ettirici kaslarda, işlev arttırıcı veya azaltıcı yönde değişiklikler yapılır. Her şaşılık türünün tedavisinde ameliyat gerekmez, bazı hastalar gözlük ile tedavi edilebilir.

Ambliyopi tedavi olmazsa ne olur?
• Ambliyobik gözde çok ciddi ve kalıcı görme kaybı gelişir.
• Derinlik hissi (üç boyutlu görme) kaybolabilir.
• Eğer iyi gören göz bir hastalık veya kaza nedeniyle kaybedilirse yaşam boyu bir körlükle sonuçlanabilir.