sat覺r aras覺

襤nsan vücudunun büyük bölümü sudan oluur. Bu yüzden su tüketimi vücut için oldukça önemli. Tüm sistemlerin dengeli ilemesi ve böbrek sal覺覺 için günlük ihtiyaç duyulan su miktar覺 vücuda al覺nmal覺.

Gün içerisinde ald覺覺n覺z suyun bir k覺sm覺n覺 idrar ve ter yoluyla d覺ar覺 atars覺n覺z. Bu ekilde d覺ar覺ya at覺lan suyun vücuda geri kazand覺r覺lmas覺 gerekir. Bu nedenden ötürü gün içerisinde ihtiyac覺n覺z kadar suyu tüketmelisiniz. 襤htiyac覺n覺z olandan daha çok su içmenin zararlar覺 söz konusudur. 襤htiyac覺n覺z olandan fazla su tüketmek, az su içmek kadar zararl覺d覺r, demek mümkün.

Çok Su 襤çme 襤htiyac覺 Neden Duyulur?

Günlük içmeniz gereken sudan daha fazlas覺n覺 içmek istediinizde bunun farkl覺 nedenleri olabilir. Ac覺 ve baharatl覺 yiyecekler tüketmek, a覺r覺 egzersiz yapmak, s覺cak havalar çok daha fazla su içmenize yol açabilir. 

Bu gibi durumlarda içtiiniz su miktar覺ndaki art覺 genellikle geçici olur ve sal覺k aç覺s覺ndan herhangi bir zarar覺 bulunmaz. Ancak gereinden fazla su içmenize ramen hala susuzluk hissediyorsan覺z bu durumun alt覺nda ciddi sal覺k problemleri yat覺yor olabilir. Kendinizde böyle bir durum gözlemliyorsan覺z mutlaka uzman hekiminize bavurman覺z gerekir. 

Fazla su içme isteinin nedenleri unlar olabilir;

 • 襤shal
 • Kusma
 • Tuzlu ya da baharatl覺 yiyecekler tüketmek
 • Yan覺k
 • Kan kayb覺
 • Youn terlemeye yol açan yorucu egzersiz
 • Hiperglisemi
 • Diyabet
 • Dehidrasyon
 • Böbrek, kalp, karacier yetmezlii
 • Sepsis
 • Alkol tüketimi

Yukar覺da bahsedilen nedenlerin haricinde psikojenik polidipsi olarak bilinen ve tak覺nt覺l覺 su içme davran覺覺 olarak aç覺klanan psikolojik rahats覺zl覺k da fazla su içmeye neden olur. Psikojenik polidipsi yaayan kiiler günde 12 litreye kadar su tüketebilir.

Çok Su 襤çmenin Zararlar覺 Nelerdir?

Çok su içmenin zararlar覺 vücudun pek çok noktas覺nda kendini gösterir. Çok su içmenin zararlar覺 nelerdir sorusunun yan覺t覺 aa覺daki gibi listelenebilir;  

 • Su zehirlenmesi

Su zehirlenmesinin ilk ad覺m覺nda kii vücuduna gereinden fazla su al覺r. Fazla su al覺nmas覺yla beyindeki hücreler imeye balar. ikinlie bal覺 olarak kafatas覺ndaki bas覺nç artar. Bas覺nc覺n artmas覺na bal覺 olarak su zehirlenmesi balam覺 olur.

Su zehirlenmesinde beyin fonksiyonlar覺 bozulur. Hücrelerin d覺覺ndaki ve içindeki s覺v覺 miktar覺n覺 dengeleyen sodyumun miktar覺 su zehirlenmesi ile azal覺r. sodyum seviyesinin azalmas覺 ile birlikte d覺ar覺daki su hücrenin içine girer ve hücre ier. Beyinde meydana gelen bu durum erken tehis ve tedavi olmaks覺z覺n hayati tehlike yaratabilir. Su zehirlenmesinin belirtileri;

 • Ba ar覺s覺
 • Mide bulant覺s覺
 • Kafa Kar覺覺kl覺覺
 • Kusma
 • Zihin durumunda deiiklikler
 • Bulan覺k görme
 • Çift görme
 • Kan bas覺nc覺nda art覺
 • Kas zay覺fl覺覺
 • Uyuukluk
 • Kramp
 • Nefes almada zorluk

Su zehirlenmesi çok su içmenin en ciddi zararlar覺ndan biridir. Su zehirlenmesi haricinde çok su içmenin zararlar覺 aa覺daki gibi s覺ralanabilir;

 • Aktif mesane

Aktif mesane çok fazla idrara ç覺kmakt覺r. Çok su içtiinizde aktif mesane semptomlar覺nda art覺 olur. Bir süre sonra çok su içmek kronikleebilir ve bu durum polidipsi olarak adland覺r覺l覺r. Polidipsiyi azaltmak için idrara s覺k ç覺kma durumu yani poliüri görülür ve bu durumunun ard覺ndan mesane sorunlar覺 yaanabilir. 

 • 襤shal

Çok su içmenin vücuda zararlar覺 aras覺nda fazla terlemek ve ishal de yer al覺r. Çok su tükettiinizde sodyum iyonlar覺n覺n dengesi bozulduu gibi potasyum iyonlar覺n覺n da dengesi bozulur ve bunun sonucunda ishal görülebilir.

 • Böbrek fonksiyonunun bozulmas覺 (Disfonksiyonu)

Çok su içtiiniz zaman böbreklerinizin çal覺ma sistemi bozulabilir. Böbrekler vücuttan atmas覺 ve vücutta tutmas覺 gereken su miktar覺n覺 ayarlamakta zorluk yaayabilir. Çok su içmenin vücuda zararlar覺 aras覺nda böbrek rahats覺zl覺klar覺 ilk s覺ralarda gelmektedir.

 • Yorgunluk

Çok su içmenin zararlar覺 aras覺nda böbreklerin ve hücrelerin fonksiyonunun bozulmas覺 yer al覺r. Fonksiyon bozukluunun sonucunda vücut da bir hayli yorulur. Bunun yan覺 s覺ra fazla su içtiinizde yorulman覺za neden olan hormonal bir dengesizlik de meydana gelir. Çok su içtiinizde vücudunuz gereinden fazla yorulur.

Günde Kaç Litre Su 襤çmek Gerekir?

Günlük olarak içilmesi gereken su miktar覺n覺 ya, kilo, kullan覺lan ilaçlar, sal覺k durumu gibi faktörler belirler. Sal覺kl覺 bir yetikinin ise bir günde kilosu ba覺na 35 mL su tüketmesi gerekir. 50 kilogram a覺rl覺覺ndaki yetikin bir bireyin günde yakla覺k 1.7 litre, 70 kilogram olan bireyin 2.4 litre, 80 kilogram olan bireyin 2.8 litre su içmesi gerekir. Belirtilen bu miktarlar böbreklerin ve kalbin kald覺rabilecei su miktar覺n覺 belirtir.

Çok Su 襤çmemek 襤çin Ne Yapabilirsiniz?

Çok su içmenin vücuda zararlar覺 olduu unutulmamal覺. Ama sal覺覺n覺z için gün içerisinde kaybettiiniz su miktar覺n覺 geri kazanmal覺s覺n覺z. Su içerken vücudun iç dengesini korumal覺s覺n覺z. Çok su içmemek için öncelikle gereinden fazla su tükettiinizi tespit etmelisiniz. Gereinden fazla su içmenizin alt覺nda yatan nedeni bulduktan sonra bu sorunu çözmeniz çok daha kolay olur. 

Dinmeyen susuzluunuzun nedenini uzman doktorunuzun yapt覺覺 tetkikler sonucunda örenebilir ve doktorunuzun belirledii tedavi yöntemlerini deneyerek iyileebilirsiniz. Çok su içmenin zararlar覺ndan uzaklamak ve tedavi olmak için mutlaka bir uzmana bavurmal覺s覺n覺z.

Su Nas覺l 襤çilmeli?

Suyun miktar覺 olduu kadar nas覺l içildii de önemli. Su içme düzeninizi dengeli hale getirmek için baz覺 öneriler:

 • Öncelikle sabah uyan覺r uyanmaz su içerek güne balamal覺s覺n覺z. Ama bu noktada dikkat etmeniz gereken a覺z ve dil temizliiniz. Uyan覺nca dilerinizi ve dilinizi f覺rçalamal覺 a覺z bak覺m覺n覺z覺 gerçekletirdikten sonra bir bardak su ile güne balayabilirsiniz. Böylece gece susuz kalan vücudunuz uyan覺r, rezervleri temizlenir ve toksinlerini atar. 
 • Su içme düzeninizi belirlerken younluu sabah saatlerine vermelisiniz. 襤çeceiniz suyun büyük bölümünü sabah saatlerine ay覺rarak akam içmeniz gereken su miktar覺n覺 minimuma indirebilirsiniz. Gece ise hiç içmeyerek uykunuzun bölünmesini engellemi olursunuz.
 • 襤e, okula, spora vb. yerlere giderken suyunuzu yan覺n覺za almak her an su içmeniz gerektiini hat覺rlaman覺za yard覺mc覺 olur. Günlük içmeniz gereken suyu cam bir suluk ile yan覺n覺za al覺p yudum yudum gün içinde tüketebilirsiniz.
 • 襤çmeniz gereken suyu birden içmek yerine k覺sa aral覺klarla yudum yudum içmek daha sal覺kl覺d覺r. Çünkü suyu ayakta içtiinizde su olmas覺 gerekenden daha h覺zl覺 mideden geçer.
 • 襤çmeniz gerekenden daha az su içiyorsan覺z suyun içine tarç覺n, elma, limon gibi farkl覺 tatlar ekleyebilirsiniz. Böylelikle su içme al覺kanl覺覺 kazanman覺z daha kolay olur. Ama bu noktada limonlu suya dikkat etmelisiniz. Limonlu suyu fazla tüketirseniz gastrit, ülser, reflü gibi mide sorunlar覺 yaayabilir ve yüksek asit içeriinden dolay覺 dilerinizin zarar görmesine yol açabilirsiniz.
 • Sindiriminizi olumsuz etkileyebilecei için yemek esnas覺nda su içmemeniz önerilir.

S覺kça Sorulan Sorular

Aç karna su içilir mi?

Sabahlar覺 aç karna su içmek vücudun toksinleri atmas覺na ve metabolizman覺n çal覺mas覺na yard覺mc覺 olur. Bu noktada aç karna su içmenin faydal覺 olduunu söylemek mümkün. Yaln覺z aç karna ne kadar su içtiiniz de oldukça önemli. Aç karna içilen su miktar覺 bir ya da iki barda覺 geçmemeli. Aç karna su içtiinizde mide asidiniz de dengelenir ve özellikle mide rahats覺zl覺klar覺 yaayanlar için bu durum oldukça faydal覺d覺r.

Fazla su tüketimini nas覺l önleyebiliriz?

Yaz aylar覺nda, youn egzersiz yapt覺覺n覺z günlerde, alkol ald覺ktan sonra fazla su tüketmeniz normaldir. Çünkü vücudunuz gereinden fazla su kaybetmekte ve doal olarak kaybettii suyu tekrar kazanmak istemektedir. Fakat kronikleen su tüketimi ile kar覺 kar覺yaysan覺z öncelikle bir uzmandan yard覺m almal覺s覺n覺z. 

Litrelik mataralarda yan覺n覺zda su ta覺mak ve içtiiniz su miktar覺n覺 not alarak kontrol etmek fazla su tüketiminizi önlemek ad覺na size yard覺mc覺 olabilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dyt.
襤rem erolar
Beslenme ve Diyet
VM Medical Park Maltepe
5076

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.