Prof. Dr.Coşkun Polat

Eğitim ve Uzmanlık 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
S.B. Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi - Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Genel Cerrahi - Doçentlik 
Karabük Üniversitesi, Genel Cerrahi - Profesörlük

Deneyim
İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad Cerrahi Endoskopi Birimi - Genel Cerrahi Uzmanı
S.B. Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği - Genel Cerrahi Uzmanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Öğretim Görevlisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim  Dalı - Yardımcı Doçent Doktor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Doçent Doktor
Akdeniz Üniversitesi Tuncer Karpuzoğlu Transplantasyon Enstitüsü Organ Nakli Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi - Doçent Doktor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Doçent Doktor
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Profesör Doktor 
Afyon Özel Park Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği - Profesör Doktor
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı - Profesör Doktor 
VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği - Profesör Doktor 

İdari Görevler 
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Staratejik Planlama Kurul Üyeliği Temmuz 2007-Eylül 2007.
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği Nisan 2007-Ekim 2009.
3. Afyon Kocatepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 4. Sınıf Koordinatörlüğü Temmuz 2009-Mart 2011.
4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Komisyon Üyeliği, Kasım 2006-Ekim 2007.
5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, Aralık 2011-Ocak 2012.
6. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Mart 2012-Eylül 2012.
7. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, Ocak 2014-Ekim 2016
8. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumluluğu, Ocak 2014-Ekim 2016
9. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumluluğu, Ocak 2014-Ekim 2016
10. Karabük Ünivrsitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Nisan    2016-Ekim 2016

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :                           
1. Türk Tabipleri Birliği, Kocaeli Tabip Odası Üyeliği. 
2. Türk  Cerrahi Derneği Üyeliği
3. Türk Hepatopankreato-biliyer Cerrahi Derneği Üyeliği. 
4. Ulusal Fıtık Derneği Üyeliği. 
5. Ulusal Endoskopi Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği Üyeliği.
6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Üyeliği.
7.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Üyeliği 

Ödüller :
1. “The effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses” isimli çalışma ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği tarafından 2003 yılı “Sağlık Bilimleri dalında birincilik ödülü”.

2. 39th European Dialysis and Transplant Association Congress (ERA-EDTA Kongresi) “Poster of Excellence”, Copenhagen, Denmark, 14-17 Temmuz 2002. “Oxidative Stress related to prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy”.
 
3. Ulusal Cerrahi Kongresinde “Abdominal Adezyon ve Apse Oluşumu Üzerine Enfekte ve Steril Safra ile Safra Taşının Etkileri”. “En iyi poster Ödülü”. Antalya, 17-21 Eylül 1996

Belgeler
1. Transplantasyon Eğitim Sertifikası
2. Cerrahi Endoskopi Eğitim Sertifikası
3. Genel Cerrahi Doçentlik Belgesi
4. Course of HAL-procedure (Haemorrhoidal Arter Ligation) 5th/6th 2005, Leoben Hospital, Vienne/Austria.
5. Course of Gastric Banding Procedure 5th/6th 2005, Leoben Hospital, Vienne/Austria
5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Belgesi
6. Eğiticilerin Eğitimi Kursu
7. Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanlığı Belgesi

Kongre, toplantı ve sempozyumlar
1. VIII. Ulusal Endoskopi, Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Hiatal Herni Postgraduate Kurs Öğretim Görevlisi, Antalya, 2007.
2. VIII. Ulusal Endoskopi, Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği, Antalya, 2007.
3. 9. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Bursa, 2009, Serbest Bildiriler Oturum Başkanlığı.
4. 9. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009, Bilimsel Kurul Üyeliği.
5. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Bilimsel Kurul Üyeliği.
6. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Anti Reflü Cerrahi komplikasyonları, başarısızlık nedenleri konulu konuşma.
7. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Serbest Bildiriler Seçim Kurulu Üyeliği,
8. 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Poster Oturum Başkanlığı,
9. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, Bilimsel Kurul Üyeliği,
10. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, Serbest Bildiriler Seçim Kurulu Üyeliği. 
11. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Bilimsel Kurul Üyeliği.
12. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Ankara, Serbest bildiriler oturum başkanlığı. 
13. Kütahya Tıp Günleri, Mart 2008, Kütahya, Benign Biliyer Striktürler konulu konferans. 
14. 2.Ulusal Fıtık Kongresi, Mayıs 2007, Danışma Kurulu Üyeliği, Antalya,
15. 3. Eskişehir Cerrahi günleri ve Meme hastalıkları ilkbahar toplantısı. Oturum Başkanlığı 2010
16. Ege Cerrahi Günleri Bilimsel Kurul Üyeliği, 7-8 Ekim 2011, İzmir.
17. 10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Serbest Bildiriler Oturum Başkanlığı, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
18. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Konuşmacı. Meckel divertikülü saptadım, ne yapayım? 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
19. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2016, Antalya, Bilimsel Kurul Üyeliği.
20. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2016, Antalya, Oturum başkanlığı.
21. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2016, Morbid Obesite Komplikasyonlar, Antalya,
22. Karabük Acil Tıp Günleri, Şubat 2016, Karabük, Oturum Başkanlığı


Yönetilen Yüksek Lisans, Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezleri:
1. Aksoy(Mutlu) N, “Afyon İlindeki Cerrahi Anytalya İlinde Üç Farklı Hastanesi Cerrahi Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004. 

2. Üstüner HA, “Ameliyat Öncesi Planlanmış ve Planlanmamış Eğitim Alan Laparoskopik Kolesistektomili Hastaların Servise Uyum Durumlarının Karşılaştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2004. 

3. Yörük H, “Kütahya Devet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Ameliyat Edilen Hastaların Ameliyat Öncesi Eğitimi ve Bu Eğitimi Alma Düzeylerinin Saptanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 2003.  
4. Kılınçaaslan A, “Quercetin’in kolon anastomozu üzerine etkileri”, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi. Afyonkarahisar, 2009.

5. Uyar, H. “Cerulein ile oluşturulan deneysel pankreatit modelinde pnömoperitonun etkileri”, Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi. Afyonkarahisar, 2011.

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Soybir, G., Koksoy, F., C. Polat, Yalcın, O., Ozseker, A., Aker, Y. ve Topuzlu, C. The effect of sterile and enfected bile and dropped gallstones in abdominal adhesions and abscess. Surg Endosc 11, 711-3 (1997). PMID: 9214316
A2.C. Polat, Ozaçmak, I.D., Yücel, T. ve Ozmen, V. “Laparoscopic resection of giant mesenteric cyst”. J Laparoendosc & Adv Surg Tech A. 10(6): 337-9 (2000) Review. PMID: 11132914
A3. C. Polat, Arikan, Y., Vatansev, C., Akbulut, G., Yilmaz, S., Dilek, F.H. ve Gokce, O. “The effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses”. Surg Endosc, 16(9),1314-9 (2002). Epub 2002 May 7.PMID: 11988804
A4. Altindis, M., Arikan, Y., Cetinkaya, Z., C. Polat, Yilmaz, S., Akbulut, G., Dilek, O.N. ve Gökce, O. “Octenidine Hydrochloride in Hydatid Disease”. J Invest Surg 17(1): 41-4 (2004). PMID: 14761827
A5. Cevrioglu AS, C. Polat, Fenkci V, Yilmazer M, Yilmaz, S. ve Dilek ON. “Laparoscopic management following ultrasonographic-guided drainage in a patient with giant paraovarian cyst (case report)”. Surg Endosc, 18(2), 346 (2004). PMID: 15106626
*A6. C. Polat, Özmen, V., Yılmaz, S., Özmen, T. ve Selcuk, E. “An intraabdominal desmoid tumor in a patient with familial adenomatous polyposis”. Case Rep Clin Pract Rev  5, 1-4 (2004).  
A7. C. Polat, Yılmaz, S. Serteser M, Koken T, Kahraman A, Dilek ON. “The effect of different intraabdominal pressures on lipid peroxidation and protein oxidation status during laparoscopic cholecystectomy”. Surg Endosc, 17(11), 1719-22 (2003). PMID: 12958684

A8. C. Polat, Akbulut, G. ve Gökçe Ö. Indication for early postoperative intraperitoneal chemotherapy of advanced gastric cancer: Results of a prospective randomized trial (Letter to the Editor)”. World J Surg, 25, 1532 (2002). PMID: 12297932

A9. C. Polat, Tokyol C, Dilek ON. “Strangulated umbilical hernia including a mesenteric cyst: a rare cause of acute abdomen(Case Report)”. Acta Chir Belg 103(3) :329-31 (2003)

A10. C. Polat, Yilmaz, S. ve Gokce, O. Does ischemia occur during laparoscopic cholecystectomy?(Letter to the Editor)” Surg Endosc 17(8): 1337 (2003).  

A11. Ozmen, V., Gün, F., C. Polat, Asoğlu, O., Ozaçmak, I.D. ve Salman, T. “Laparoscopic repair of a morgagni hernia in a child: a case report.” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.13(2):115-7 (2003).

A12. Akbulut, G., Serteser, M., C. Polat, Koken, T., Aktepe, F, S Yilmaz, Gokce, C. ve Gokce, O. “Changes in tissue oxidative stress markers in an experimental model of laparoscopic donor nephrectomy”. Transplantation 74(12): 1768-1772 (2002).  
A13. Yilmaz, S., Ates, E., C. Polat, Koken, T., Tokyol, C., Akbulut, G. ve GÖkce, O. “Ischemic preconditioning decreases laparoscopy induced oxidative stress in small intestine”. Hepato-Gastroenterology  50(52): 979-982 (2003). 

A14. Yilmaz, S., Koken, T., Tokyol, C., Kahraman, A., Akbulut, G., Serteser, M., C. Polat, Gokce, C. ve Gokce, O. “Can preconditioning reduce laparoscopy induced tissue injury”. Surg Endosc, 17(5): 819-24 (2003).

A15. C. Polat, Kahraman, A., Yilmaz, S., Koken, T., Serteser, M., Akbulut, G., Arikan, Y., Dilek, O.N. ve Gökçe. Ö. “A comparison of the oxidative stress response and antioxidant capacity of open and laparoscopic hernia repairs”. J Laparoendosc & Adv Surg Tech, 13(3): 167-73 (2003).

A16. C. Polat, Aktepe, O.C., Akbulut, G., Yilmaz, S., Arikan, Y., Dilek, O.N. ve Gökçe, Ö. “The effects of increased intra-abdominal pressure on bacterial translocation”. Yonsei Med J, 44(2), 259-64 (2003).

*A17. Akbulut, G., Serteser, M., Yucel, A., Degirmenci, B., Yilmaz, S., C. Polat, Şan, O. ve Dilek, O.N. “Can laparoscopic hernia repair alter function and volume of testis?: Randomized clinical trial”. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 13(6): 377-81 (2003).

A18. Ozmen, V., Gorgun, E., Unal, E.S., C. Polat ve Ozmen, T. ”Laparoscopic treatment of a bilobed gallbladder: a case report and review of the literature.” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 13:345-7 (2003).
A19. Demirbas, M., Guler, C., Samli, M., Köken, T., Dincel, C. ve C. Polat. “The effect of verapamil on the prevention of ischemia/reperfusion injury in the experimental retroperitoneoscopic donor nephrectomy model”. Surg Endosc 18(8):1272-5 (2004).

A20. Altindis M, Yilmaz, S., C. Polat ve Serteser, M. “Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-alpha and IL-6 levels in rats”. J Laparoendosc & Adv Surg Tech A, 14(6): 380-3 (2004).

A21. C. Polat, Yilmaz, S. ve Arikan Y. “Mesenteric cysts”(Letter to the Editor)”. Surg Endosc, 18(1): 169 (2004). 

A22. C. Polat, Yılmaz S. ve Gokce, O. “A decreasing trend in biliary output in fistulas is more important than cutoff value or duration(Letter to the Editor)”. World J Surg, 27(6): 759 (2003).

A23. Tokyol, C., Demir, S., Yilmaz, S., Topak, N., Pasali T ve C. Polat. “Amyloid goitre with hyperthyroidism”. Endocr Pathol, 15(1): 89-90 (2004).  

A24. Yilmaz, S., C. Polat, Kahraman, A., Koken, T., Arikan, Y., Dilek, O.N. ve Gokce, O. “The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model”. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 14(3): 165-8 (2004).    
A25. Sıvacı, R.G., Orman, A., Yılmazer, M., Yılmaz, S., Ellidokuz, H. ve C. Polat. “The Effect of Low-Flow Sevoflurane and Desflurane on Pulmonary Mechanics during Laparoscopic Surgery”. J Laparoendosc & Adv Surg Tech A. 15 (2): 125-129 (2005).

A26. Erol, D.D., C. Polat ve San, O. “The early diagnosis and treatment of acute hemorrhagic shock after laparoscopic cholecystectomy.” Internet Journal of Anesthesiology, 9(2), (2005). 

Doçentlik sonrası hazırlanan Uluslar arası Makaleler:
A27. Yazicioglu, B., C. Polat ve Gokce, O. “Elliptical rotation flap for pilonidal sinus(Letter to the Editor".  Am J Surg 191(1):142; (2006) author reply 142. 
A28. Karaca, S., Kulac, M., Dilek, F.H.,.C. Polat. ve Yilmaz, S. “Giant Proliferting Trichilemmal Cyst of Gluteal Region”. Dermatol Surg,  31 (12); 1734-6 (2005). 
A29. Tokyol, C., Yılmaz, S., Kahraman, A., Cakar H., ve C. Polat. “The effects of desferrioxamine and quercetin on liver injury induced by hepatic ischaemia-reperfusion in rats”. Acta Chir Belg 106(1):68-72, (2006).
A30. C. Polat, Tokyol, C., Kahraman, A., Sabuncuoğlu, B. ve Yìlmaz, S.” The effects of desferrioxamine and quercetin on hepatic ischemia-reperfusion induced renal disturbance”. Prostaglandins & Leukot and Essential Fatty Acids 74(6):379-83. (2006).
A31. C. Polat, Arikan, Y., Gokce, C., Aktepe, F., Akbulut, G., Yilmaz, S. ve Gokce, O. “The effect of NG-nitro L-arginine methyl ester on colonic anastomosis after increased intra-abdominal pressure”. Langenbecks Arch Surg 392(2):197-202, (2007).
*A32. Yılmaz, S., Sahin, O., Turel, S., Toprak, N. ve C. Polat. “Gastrointestinal stromal tumor with cystic lesion in stomach. (case report)”. Case Rep Clin Pract Rev, 8; 65-8, (2007).
A33. C. Polat, Sivaci, R., Baki, E., Kosar, M.N. ve Yılmaz, S. “Recurrent hepatic hydatid cyst in a pregnant woman”.  Med Sci Mon, 13, CS27-29 (2007).
*A34. Yazıcıoglu, M.B, Yavas, Y. ve C. Polat. “Amyand's hernia: a case report.” Case Rep Clin Pract Rev 8; CR321-323 (2007)
A35. Türkyılmaz, S., Dinckan, A. ve C. Polat. “Laparoscopic surgery and its detrimental effects on small and large bowel anastomes(Letter to the Editor)”. Int J Colorectal Dis, 23(5), 557-8 (2007). 
A36. Erol, D.D., Yilmaz, S., C. Polat ve Arikan, Y. “Efficacy of thoracic epidural analgesia for laparoscopic cholecystectomy. Adv Ther, 25(1):45-52 (2008). 
A37. Arioz, D.T., C. Polat, Tokyol, C., Kahraman, A., Yilmaz, S., Demirel, R., Saylan, A., Yilmazer, M. ve Tekin, A. “What should be the ideal time for ischemic preconditioning in a laparoscopic rat model?” J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 19(2):141-7 (2009).
A38. Soysal, Y., Tate, G., C. Polat, Polat, N., Aktepe, F., Sivaci, Y. ve Imirzalioglu, N. “Analysis of PTEN gene mutations in a Turkish patient with Cowden syndrome.(Original article)”. Genet Test Mol Biomarkers 13(4):547-51, (2009).
A39. C. Polat, Aktepe, F., Turel, S., Yazıcıoglu, B., Ozkececi, T. ve Arıkan, Y. “A Giant Mesenteric Fibromatosis Case presenting with Mechanical Intestinal Obstruction and succesfully resected with partial duodeno-jejunectomy and right hemicolectomy”. Clinics (Sao Paulo) 65(1):110-3 (2010)
A40. Yılmaz, S., Arioz, D.T., Altindis, M., Akaydin, M., Kalayci, R., Kahraman, A. ve C. Polat. “Short period of preconditioning protects by decreasing the TNF-alpha and IL-6 values before laparoscopic surgery (a rat experiment). Med Sci Monit 16(2): BR75-79 (2010)
*A41. C. Polat, Yazıcıoğlu, B., Özkeçeci, T., Yılmaz, S. ve Arikan, Y. “ The effect of laparocopic cholecystectomy on the rate of gastric emptying”.JMMS 1(7): 286-9 (2010). 
*A43. C. Polat, Yavaş, Y. ve Arıkan, Y. “A new easy model for the Creation of experimental pneumoperitoneum: Multiple Step Cock”. Eur J Surg Sci 1(2): 47-8 (2010). 
*A44. C. Polat, Yazıcıoglu, B., Türel, S. Kosar M.N. ve Arikan, Y. “Gastric inflammatory fibroid polyp associated with a hiatal hernia”. Surgical Science 2(7):366-8 (2011).
A45. Karabekir, S. C. Polat, Aktepe, F. ve Mas, N. “Unusual scalp matastasis of thyroid follicular carcinoma”. Saudia Med J  32(8): 849-51(2011).
A46. Arioz, D.T., C. Polat, Tosun, M., Saylan, A. ve Yilmazer, M. “The effects of ischemic preconditioning on ovarian apoptosis and p53 expression during laparoscopy”. Journal of Obstetrics and Gynaecology 32(5):467-712012 

A47. C. Polat, Uyar, H., Başsorgun, I., Kahraman, A., Ciftcioglu, A., Arikan, Y. “Laparoscopy can aggravate the severity of pancreatitis in an experimental rat model”. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 22(10): 978-83(2012). doi: 10.1089/lap.2012.0328. Epub 2012 Oct 26.

A48. Gurdal, S.O., Celik, A., Celik, A.S., Guzel, S., Mete, R., Sahin, O., Soybir, G.R., C. Polat. “Effects of the ischemic preconditioning on anastomotic healing in laparoscopic colon operations”. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 23(4): 388-93 (2013). doi: 10.1097/SLE.0b013e31828e3.

A49. Dinckan, A., Dinc, B., Turkyilmaz, S., Tekin, A., Kocak, H., Akbas, H., Mesci, A., Saracoğlu, M., C. Polat, Kahraman, A., Hadimioglu, N. and Gurkan, A.  “Comparison of open and retroperitonoscopic donor nephrectomy in terms of lipid and protein peroxidation responses”. Transplant Proc. 45(9): 3214-9 (2013) doi: 10.1016 /j.transproceed.2013.06.018.

A50. Kosar M.N., Tosun M., C. Polat, Kahraman A. and Arikan Y. “Hepatocyte apoptotic index  and p53 expression in obstructive jaundice rats”. Bratisl Lek Listy 115(6):352-6 (2014)

*A51. Ozkececi T., Bal A, Ozsoy M, Celep B. and C. Polat. “A Rare Cause of Acute  Abdomen: An Isolated Falciform Ligament Necrosis”. Case Reports in Emergency Medicine Volume 2014 (2014), Article ID 570751, 3 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/570751

SİTE EDİLEN ULUSLAR ARASI MAKALELER;
Polat C, Arikan Y, Vatansev C, Akbulut G, Yilmaz S, Dilek FH, Gokce O 
The effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses 
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES    Volume: 16    Issue: 9    Pages: 1314-9    Published: SEP 2002  
1.Ulas M, Ozer I, Ercan M, et. Effects of CO2 Pneumoperitoneum on Anastomotic Healing in Rats Receiving Preoperative 5-Fluorouracil Neoadjuvant Chemotherapy. al. J INVEST SURG Volume: 22   Issue: 6 Pages: 413-8 Published: 2009 
2.Villasenor AA, Portilla-de-Buen E, Vazquez-Camacho G, et al. EFFECT OF FIBRIN GLUE IN THE MECHANICAL RESISTANCE AND HEALING OF LEFT COLON ANASTOMOSES IN RATS SUBMITTED TO ABDOMINAL HYPERTENSION. ACTA CLIN BELG   Volume: 64   Issue: 3   Pages: 283-6  Published: MAY-JUN 2009
3. Chaves N, Magalhaes LD, Colleoni R, et al. Effects of increased intra-abdominal pressure on the healing process after surgical stapling of the stomach of dogs. ACTA CHIR BRASIL   Volume: 22   Issue: 5   Pages: 379-86   Published: SEP-OCT 2007
4.Basu A, Pai DR. Early elevation of intra-abdominal pressure after laparotomy for secondary peritonitis: A predictor of relaparotomy? WORLD J SURG Volume: 32 Issue: 8 Pages: 1851-6 Published: AUG 2008
5.Ozer I, Ulas M, Ercan M, et al. The effects of duration of CO2 pneumoperitoneum on colonic anastomosis. J INVEST SURG Volume:21 Issue: 4 Pages: 177-81 Published: 2008
6.Turkyilmaz S, Dinckan A, Polat C. Untitled. INT J COLORECTAL DIS Volume: 23 Issue: 5 Pages: 557-8  Published: MAY 2008
7.Rosch R, Junge K, Binnebosel M, et al. Gas-related impact of pneumoperitoneum on systemic wound healing. LANGENBECKS ARCH SURG Volume: 393 Issue: 1 Pages: 75-80 Published: JAN 2008 
8.Polat C, Arikan Y, Gokce C, et al. The effect of N-G-nitro L-arginine methyl ester on colonic anastomosis after increased intra-abdominal pressure. LANGENBECKS ARCH SURG   Volume: 392 Issue: 2 Pages: 197-202 Published: MAR 2007
9.Ates E, Yilmaz S, Ihtiyar E, et al. Preconditioning-like amelioration of erythropoietin against laparoscopy-induced oxidative injury. SURG ENDOSC  Volume: 20   Issue: 5   Pages: 815-9 Published: MAY 2006
10.Yagmurdur MC, Basaran O, Ozdemir H, et al. The impact of transient elevation of intra-abdominal pressure on liver regeneration in the rat. J INVEST SURG Volume: 17 Issue: 6 Pages: 315-22 Published: NOV-DEC 2004 
11.Rosch R, Stumpf M, Junge K, et al. Impact of pressure and gas type on anastomotic wound healing in rats. LANGENBECK ARCH SURG Volume: 389( 4) Pages: 261-6 Published: AUG 2004 
12.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, et al. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. J LAPAROENDOSC&ADV SURG TECH-PART A Volume:14 Issue:3Pages:165-8Published:JUN 2004
13.Polat C, Yilmaz S, Gokce O. Does ischemia occur during laparoscopic cholecystectomy?  SURGICAL ENDOSC Volume: 17Issue: 8 Pages: 1337-1337  Published: AUG 2003
14.Ozmen MM, Aslar AK.Does ischemia occur during laparoscopic cholecystectomy? Reply. SURG ENDOSC Volume: 17   Issue: 8 Pages: 1338-1338 Published:AUG2003
15.Ozgun H, Boylu S, Cevikel MH, et al.Effects of pneumoperitoneum with or without colostomy on rat colonic anastomotic healing. ANZ J SURG Volume: 74 Issue: 3 Pages: 158-163 Published: MAR 2004
 16.Polat C, Yilmaz S, Serteser M, et al. The effect of different intraabdominal pressures on lipid peroxidation  and  protein  oxidation   status   during   laparoscopic   cholecystectomy.   SURG ENDOSC Volume:17,Issue:11,Pages:1719-1722,Published:NOV2003 
17.Polat C, Aktepe OC, Akbulut G, et al. The efffects of increased intra-abdominal pressure on bacterial translocation. YONSEI MED J Volume: 44 Issue: 2   Pages: 259-264 Published: APR 30, 2003
18.Polat C, Uyar H, Başsorgun I, Kahraman A, Ciftcioglu A, Arikan Y.  Laparoscopy Can Aggravate the Severity of Pancreatitis in an Experimental Rat Model. J Laparoendosc & Adv Surg Tech. December 2012, 22(10): 978-983. doi:10.1089/lap.2012.0328.
19.Papavramidis   TS,  Marinis   AD,  Pliakos   I,  Kesisoglou  I,   Papavramidou  N.   Abdominal compartment syndrome–Intra-abdominal hypertension: Defining, diagnosing, and managing. J Emerg Trauma Shock. 2011 Apr;4(2):279-91. doi: 10.4103/0974-2700.82224.                                                                  
20.Tytgat SH, Rijkers GT, van der Zee DC. The influence of the CO2 pneumoperitoneum on a rat model of intestinal anastomosis healing. Surg Endosc.2012 Jun;26(6):1642-7.doi:10.1007/s00464-011-2086-2. Epub 2011 DEC 17
21.Schietroma M, Pessia B, Carlei F, Marina Cecilia E, De Santis G, Amicucci G. Intestinal permeability, systemic endotoxemia, and bacterial translocation after open or laparoscopic resection for colon cancer: a prospective randomized study. International Journal of Colorectal Disease    December 2013, Volume 28, Issue 12, pp 1651-1660
22. Costers S., Zahn K., Ven J., Wessel L. Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc and Other Interventional Techniques 2016-Springer.
23. Schietroma M, Pessia B, Carlei F, Marina Cecilia E, De Santis G, Amicucci G. Laparoscopic versus open colorectal surgery for colon cancer: the effect of surgical trauma on the bacterial translocation. A prospective randomized study. Am J Surg Volume 210, Issue 2, August 2015, Pages 263–269
24.Rosch R, Junge K, Binnebösel M, Bertram P, Klinge U, Schumpelick V. Laparoscopy and collagen metabolism. Hernia. 2006 Dec;10(6):507-10. Review.
25.Chaves N Jr, Magalhães Lde T, Colleoni R, Del Grande JC.Effects of increased intra-abdominal pressure on the healing process after surgical stapling of the stomach of dogs. Acta Cir Bras. 2007 Sep-Oct;22(5):379-86.
26.Vgomez-Rangel JMA, Luna-Martinez J. Valoración de la cicatrización temprana en anastomosis intestinales con uso de adhesivo tisular (n-butil 2-octilcianoacrilato) versus técnica convencional Acta Medica Grupo (2009). 
27.Polat C, Yavaş Y, Arıkan Y. A New and Easy Model for the Creation of Experimental Pneumoperitoneum: Multiple Stop-Cock. Eur J Surg Science 1(2):75-76 (2010).
28.Dabrowski W. Changes in intra-abdominal pressure in patients undergoing coronary artery bypass grafting and valve replacement. Med Sci Monit. 2007 Dec;13(12):CR548-54.
29.Costerus S, Zahn K, van de Ven K, Vlot J, Wessel L Wijnen R.Thoracoscopic versus open repair of CDH in cardiovascular stable neonates. Surg Endosc 2015 10/2015; DOI:10.1007/s00464-015-4560-8.
30.Özdemir-vanbrunschot,van-Larhoven KCJHM, scheffer GJ,Pouwels S, Wever KE, Warlé MC. What is the evidence for the use of low-pressure pneumoperitoneum? A systematic review. Surg Endosc 1-17 (2015)
31.Strehl GO. Zytokinexpression während der Wundheilung im Anastomosenbereich am Kolon der Ratte (2007)-Opus.uni-wuerzburg.de.
32.Morejon CS, Vaillant AL.Trasplante de órganos y presión intraabdominal:¿ es necesario poner atención?
33.Durães Lde C, Farias IE, Morais PH, Oliveira PG, Cavalcanti Neto FF, Lino Junior RS, Feres O, Sousa JB. The effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on the healing colonic anastomosis in rats. Acta Cir Bras. 2013 Sep;28(9):670-7.
34. Morejon CS. ESTUDIO DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL EN PACIENTES CRÍTICOS
35.Morejón S, C de Dios. Estudio de la presión intraabdominal en pacientes críticos sin afección abdominal- 2008 - tesis.repo.sld.cu
36.Chaves Jr N, Magalhães LM, Colleoni R, Del Grande JC. Effects of increased intra-abdominal pressure on the healing process after surgical stapling of the stomach of dogs. Acta Cirúrgica Brasileira 22 (5);379-84 (2007).


C. Polat, Aktepe OC, Akbulut G, Yilmaz S, Arikan Y, Dilek ON, Gokce O. 
The effects of increased intra-abdominal pressure on bacterial translocation.
 Yonsei Med J. 2003 Apr 30;44(2):259-64.
1.Yagci G, Zeybek N, Kaymakcioglu N, Gorgulu S, Tas H, Aydogan MH, Avci IY, Cetiner S. Increased intra-abdominal pressure causes bacterial translocation in rabbits. J Chin Med Assoc. 2005 Apr;68(4):172-7.
2.Shear W, Rosner MH. Acute kidney dysfunction secondary to the abdominal compartment syndrome. J Nephrol. 2006 Sep-Oct;19(5):556-65. Review.
3.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, Koken T, Arikan Y, Dilek ON, Gökçe O. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Jun;14(3):165-8.
4.Ates E, Yilmaz S, Ihtiyar E, Yasar B, Karahuseyinoglu E. Preconditioning-like amelioration of erythropoietin against laparoscopy-induced oxidative injury. Surg Endosc. 2006 May;20(5):815-9. Epub 2006 Feb 21.
5.Unsal MA, Imamoglu M, Kadioglu M, Aydin S, Ulku C, Kesim M, Alver A, Kalyoncu NI, Yaris E, Bozkaya H. The acute alterations in biochemistry, morphology, and contractility of rat-isolated terminal ileum via increased intra-abdominal pressure. Pharmacol Res. 2006 Feb;53(2):135-41. Epub 2005 Nov 2.
6.Castellanos G, Pinero A, Fernandez JA. La hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal: qué debe saber y cómo debe tratarlos el cirujano? Cirugia Espanola, 2007- Elsevier. 
7.Altindis M, Yilmaz S, Polat C, Serteser M. Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-α and IL-6 levels in rats. J Laparoendosc Adv Surg Tech A.2004 Dec;14(6):380-3.
8.Al-Mufarrej F, Abell LM, Chawla LS. Understanding Intra-Abdominal Hypertension From the Bench to the Bedside. J Intensive Care Med. 2012 May-Jun;27(3):145-60. doi: 10.1177/0885066610396156. Epub 2011 Apr 27
9.Schietroma M, Pessia B, Carlei F, Marina Cecilia E, De Santis G, Amicucci G. Intestinal permeability, systemic endotoxemia, and bacterial translocation after open or laparoscopic resection for colon cancer: a prospective randomized study. Am J Surg. 2015 Jan 14. pii: S0002-9610(15)00012-4. doi: 10.1016/j.amjsurg.2014.09.031.
10.Pirro N, Berdah SV. Appendicites: cœlioscopie ou non? Journal de Chirurgie, Volume 143; Issue 3, June 2006-Elsevier. 
11.Kaussen T, Srinivasan PK, Afify M, Herweg C, Tolba R, Conze J, Schachtrupp A. Influence of two different levels of intra-abdominal hypertension on bacterial translocation in a porcine model. Ann Intensive Care .2012 Jul 5;2 Suppl 1:S17. doi: 10.1186/2110-5820-2-S1-S17.Epub 2012 Jul 5.
12.Arikan Y, Tosun M, Yilmaz S, Saykol V, Söylemez Z. The comparative effects of pneumoperitoneum on apoptosis and p53 expression in gastrointestinal organs. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2008 Jun;18(3):365-71. doi: 10.1089/lap.2007.0023.
13.Polat C, Yavaş Y, Arıkan Y. A New and Easy Model for the Creation of Experimental Pneumoperitoneum: Multiple Stop-Cock. Eur J Surg Sci 2010;1(2):75-6
14.Canola PA, Johnson PJ. Intra‐abdominal hypertension in horses. Euquine Veterinary Education, volume 25; Issue 4, Pages 189-95. 12 DEC 2011, DOI: 10.1111/j.2042-3292.2011.00351.x.  2013 
15.Sawchuck DJ, Wittmann BK. Pre-eclampsia renamed and reframed: Intra-abdominal hypertension in pregnancy. Med Hypotheses. 2014 Nov;83(5):619-32. doi: 10.1016/j.mehy.2014.08.001. Epub 2014 Aug 12.
16.Hoareau-Revu  G. Pression intra-abdominale, hypertension intra-abdominale et syndrome de compartimentation abdominale. Revue Veterinaire Clinique. Volume 49; Issue 2, April-June 2014, PAGES 57-62. 
17.Leng Y, Zhang K, Fan J, Yi M, Ge Q, Chen L, Zhang L, Yao G. Effect of Acute, Slightly Increased Intra-Abdominal Pressure on Intestinal Permeability and Oxidative Stress in a Rat Model. PLoS One. 2014 Oct 8;9(10):e109350. doi: 10.1371/journal.pone.0109350. eCollection 2014.
18.Kim SJ, Seo MH. The Effects of Intra-Abdominal Hypertension on the Prognosis of Critically Ill Patients in the Intensive Care Unit (ICU)i Tuberc Respir Dis. 2006 Jul;61(1):46-63. Korean. Published online July 31, 2006.  http://dx.doi.org/10.4046/trd.2006.61.1.46
19.Sanda RB, Patta AA, Omer OA, Ashraf S, Omar E. Experimental studies on Damage Control Surgery and Intraabdominal Hypertension. P Olofss P Olofsson - 2008 - diva-portal.org
20.Zimunhu T. Abdominal compartment syndrome in abdominal surgical patients admitted to intensive care units of Harare teaching hospitals: Prevalence and clinical …-2013-ir.uz.ac.zw.
21.Tüzel E, Güler C, Aktepe OC, Saritaş K, Samli MM, Demirbaş M. Effect of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on bacterial translocation in an experimental retroperitoneoscopy model. J Endourol.2007 Jan;21(1):108-11.
22.Budker VG, Monahan SD, Subbotin VM. Loco-regional cancer drug therapy: present approaches and rapidly reversible hydrophobization (RRH) of therapeutic agents as the future direction. Drug Discov Today. 2014 Dec;19(12):1855-70. doi: 10.1016/j.drudis.2014.08.009. Epub 2014 Aug 28.
23.Komori Y, Iwashita Y, Ohta M, Kawano Y, Inomata M, Kitano S. Effects of different pressure levels of CO2 pneumoperitoneum on liver regeneration after liver resection in a rat model. Surg Endosc. 2014 Aug;28(8):2466-73. doi: 10.1007/s00464-014-3498-6. Epub 2014 Mar 12
24.Sawchuck DJ, Brend K. Pre-Eclampsia Renamed and Reframed: Intra-Abdominal Hypertension in Pregnancy. Wittmann Medical Hypotheses (2014).
25. Lopes AM, Morgado M, Niza MMRE, Franca N, Mestrinho L, Felix N, Dourado A. Biophysical Validation of Intra- Abdominal Pressure and Transurethral Method.Journal of Veterinary  January 27, 2016 Accepted: March 29, 2016 Published: April 14, 2016

Arioz TD, Polat C, Tokyol C, Kahraman A, Yılmaz S, Demirel R, Saylan A, Vatansev C, Yilmazer M, Tekin A. 
What should be the ideal time for ischemic preconditioning in a laparoscopic rat model?
J Laparoendosc & Adv Surg Tech 2009 Apr; 19(2):141-7
1.Vlot J, Wijnen R, Stolker RJ, Bax KN. Optimizing working space in laparoscopy: CT measurement of the effect of pre-stretching of the abdominal wall in a porcine model. Surg Endosc. 2014 Mar;28(3):841-6. doi: 10.1007/s00464-013-3229-4. Epub 2013 Oct 10. 
2.Souza DB, Costa WS, Cardoso LE, Benchimol M, Pereira-Sampaio MA, Sampaio FJ. Does prolonged pneumoperitoneum affect the kidney? Oxidative stress, stereological and electron microscopy study in a rat model Int Braz J Urol. 2013 Jan-Feb;39(1):30-6. doi: 10.1590/S1677-5538. IBJU.2013.01.05
3.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Pharmacological modulation of oxidative stress response in minimally invasive surgery: systematic review. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Jun;22(3):200-4. doi: 10.1097/SLE.0b013e318247d15e.
4.Huh H, Kim NY, Park SJ, Cho JE. Effect of nicardipine on renal function following robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy in patients with pre-existing renal insufficiency. J Int Med Res. 2014 Apr;42(2):427-35. doi: 10.1177/0300060513510435. Epub 2014 Feb 25.
5.Baran S, M Perret-Gentil, E Johnson Staff Training- alnmag.com
6.Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study).J Laparoendosc Adv Surg Tech A.2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi: 10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8.
7.Vlot J, Staals LM, Wijnen RM, Stolker RJ, Bax KN. Optimizing working space in laparoscopy: CT measurement of the influence of small body size in a porcine model. J Pediatr Surg. 2015 Mar;50(3):465-71. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.05.037. Epub 2014 Jul 28. 
8.Leventi A, Argyra E, Avraamidou A, Marinis A, Asonitis S, Perrea D, Voros D, Theodoraki K. Attenuation of Oxidative Stress by Ischemic Preconditioning in an Experimental Model of Intraabdominal Hypertension. J Invest Surg Volume 28(5); 253-60 (2015) DOI: 10.3109/08941939.2015.1031922

C. Polat, Ozaçmak, I.D., Yücel, T. ve Ozmen, V.  
Laparoscopic resection of giant mesenteric cyst.  
J Laparoendosc & Adv Surg Tech A. 10(6): 337-9 (2000) Review.
1.Vecchio R, Leanza V, Genovese F, et al. Conservative Laparoscopic Treatment of a Benign Giant Ovarian Cyst in a Young Woman. JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES Volume:19, Issue:5, Pages:647-648, Published: OCT 2009.
2.Ryu WS, Kwak JM, Seo UH, et al. Laparoscopic treatment of a huge cystic lymphangioma: Partial aspiration technique with a spinal needle. JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES Volume: 18, Issue: 4, Pages:603-605, Published: AUG 2008.
3.Perko Z, Druzijanic N, Kraljevic D, et al. Laparoscopic abdominal cysts fenestration using harmonic scalpel. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM Volume: 30, Issue: 1,Pages: 251-253,Published:MAR 2006. 
4.Polat C, Yilmaz S, Arikan Y. Mesenteric cysts. SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES Volume: 18 Issue: 1 Pages: 169 Published: JAN 2004.
5.Asoglu O, Igci A, Karanlik H, et al. Laparoscopic treatment of mesenteric cysts. SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES Volume:17,Issue:5,DOI: 10.1007/s00464-002-4271-9, Published: MAY 2003.
6.Mishin I, Gutsu E, Gagauz I. Chylous cyst of the small-bowel mesentery: Report of a case. CHIRURGISCHE GASTROENTEROLOGIE Volume: 18(4); Pages: 381-383,Published: DEC 2002.
7.Rodriguez PJR, Asensio AD, Barranco BQ. Giant retroperitoneal mesenteric cyst presenting as dyspepsia. GASTROENTEROLOGIA and HEPATOLOGIA 33(1);25-29 JAN 2010.
8.Calvillo MNR. Giant mesenteric cyst in a newborn: Report of a case. Perinatol Reprod. Hum. vol.28 no.1 México ene./mar. 2014
9.Gagauz IMEGU. Chylous Cyst of the Small-Bowel Mesentery: Report of a Case- 2002 - karger.com
9.Yoichi, S., Keizo T, Ichiro U, Kazuki I, Shinpei F, Risaburo S., Yoshihide N., Yoshinori I, Hiramatsu Y, Yonemura J,  Isogaki J, Yoshiyuki K. Laparoscopic Excision of the Cystic Lymphangioma Occurred in the Lesser Omentum: Report of a Case and Review of Literature. Surg Laparosc Endos & Percut Techn.  19(1); 11-14, FEB 2009.
10.Dolan MS, Boulanger S C, SalamEH, JR. Laparoscopic Management of Giant Ovarian Cyst. JSLS, Volume 10(2); 254-256(3), April - June 2006
11.Martínez-Ramos D, Rodríguez-Pereira C, Escrig-Sos J, Castell VP, Miralles, Tena JM, Salvador-Sanchís JL. Quiste mesenterico: experiencia en 4 casos. Rev cubana cir v. 44 n.4 ciudad de la habana oct-dic 2005. 
12.Sakurai Y, Taniguchi K, Uyama I, Inaba K, Furuta S, Sunagawa R, Nagasako Y, Ishida Y, Hiramatsu Y, Yonemura J, Isogaki J, Komori Y. Laparoscopic excision of the cystic lymphangioma occurred in the lesser omentum: report of a case and review of literature. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.2009 Feb;19(1):e11-4. doi: 10.1097/SLE.0b013e31818a8a9b.
13.Duldulao MP, Thiruchitrambalam A, Kaul A. Mesenteric cyst: A rare cause of lower abdominal pain. SURGICAL ROUNDS, 2008-115.248.230.93
14.Kurnicki J, Swiatkiewicz J, Wrzesiniska N. Case report Laparoscopic treatment of a huge mesenteric pseudocyst–case report. 2011-termedia.pl
15.Covarelli P, Arena S, Badolato M, Canonico S, Rondelli F, Luzi G, Cristofani R, Affronti G, Noya G. Mesenteric chylous cysts simulating a pelvic disease: a case report. Chir Ital. 2008;60(2):319-22.
16.Maliszewski D, Polec T, Jastrzebski T. Clasic resection of a mesenteric cystcase report and literature review. Polish J Surg-2009-degruyter.com
17.Kim SK, Park CH. A case of giant ovarian cyst managed successfully through laparoscopic surgery. Korean J Surg-2012-Jul;55(7):534-53  synapse.koreamed.org
18.Oh YS, Han SY, Han BR, Ahn KH, Park HT. Laparoscopic treatment of an omental cyst misdiagnosed as an adnexal cyst: A case report. Journal of Womens-2010-ejwm.org
19.Singla DK, Kansal R, Bansal G, Thami G, Agrawal N. Case report: laparoscopic management of a giant ovarian cyst. Apjhs.com
20.Korlacki W, Dzielicki J, Grabowski A.Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. Videosurgery and other..., 2010-termedia.pl 
21.Yanar F, Agcaoglu O, Ozcınar B, Mete B, Gunay K. Rupture of a Giant Mesenteric Cyst after a Penetrating Abdominal Trauma. Journal of case reports.-2014 
22.Hernandez RS, Portela S. Quiste del mesenterio: reporte de un caso y revisión de la literatura… - Revista Cubana de …, 2007 - scielo.sld.cu
23.Gujar AA, Rane NK, Ambardekar R, Sharma Y, Karpe M, Ali S. A rare case of tubeculous mesenteric cyst. Int J Res Med Sci. 2015 Nov;3(11):3424-3426 
24.Hernández RS, Sánchez Portela CA, Rodríguez LS. Quiste del mesenterio: reporte de un caso y revisión de la literatura. Rev Cubana Cir v.46 n.4 Ciudad de la Habana oct.-dic.2007
 

Altindis, M., Arikan, Y., Cetinkaya, Z., C. Polat, Yilmaz, S., Akbulut, G., Dilek O.N. ve Gökce, O. 
Octenidine Hydrochloride in Hydatid Disease” 
J Invest Surg 17(1): 41-4 (2004). 
1.Polat E, Aslan M, Cakan H, et al. The effects of albendazole and povidone iodine for hydatid cysts protoscoleces, in-vitro and -vivo. AFRICAN J MICROBIOL RES Volume: 3, Issue: 11, Pages: 743-746, NOV 2009. 
2.Kilicoglu B, Kismet K, Kilicoglu SS, et al. Effects of honey as a scolicidal agent on the hepatobiliary system. WORLD J GASTROENTEROL Volume: 14, Issue: 13, Pages: 2085-2088, APR 2008.
3.Ciftci IH, Esme H, Sahin DA, et al. Effect of octenidine dihydrochloride on viability of protoscoleces in hepatic and pulmonary hydatid diseases JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION   Volume: 99   Issue: 6   Pages: 674-677, JUN 2007. 
4.Kilicoglu B, Kismet K, Koru O, et al. The scolicidal effects of honey.  ADVANCES IN THERAPY Volume: 23, Issue: 6, Pages: 1077-1083, NOV-DEC 2006.
5.Hübner, NO, Siebert J, Kramer A. Octenidine Dihydrochloride, a Modern Antiseptic for Skin, Mucous Membranes and Wounds. Skin Pharmacol Physiol 2010;23:244-258 (DOI: 10.1159/000314699).
6.Tavusbay C, Os E, Durak E., Haciyanli M ve Genc H. Hydatid cyst in abdominal incisional hernia. Bratisl Lek Listy, 2011; 112(5);287-9
7.Elissondo MC,Pensel PE, Denegri GM. Could thymol have effectiveness on scolices and g7erminal layer of hydatid cysts? Acta Trop. 2013;125(3):251-7. doi: 10.1016/j.actatropica.2012.12.007. Epub 2012 Dec 19
8.Rouhani S, Salehi N, Kamalinejad M, Zayeri F. Efficacy of Berberis vulgaris aqueous extract on viability of Echinococcus granulosus protoscolices. J Invest Surg.2013 Dec;26(6):347-51.doi: 10.3109/08941939.2013.818746Epub2013Aug 26.
9.Ghanizadeh A. Archive for 2011| Yearly archive page Journal of applied Sciences. 10.Salehi N, Rouhani S, Kamalinejad M.  Scolicidal effects of Berberis vulgaris fruit extract on hydatid cyst protoscolices. Tahran University. 2014-tumj.tums.ac.ir
11.Esme H, ÇİFTCİ İH, Solak O, Dilek on. Akciğer Hidatik Kistlerinde Usnik Asit, Betadine, Savlosol ve Desderman'ın Protoskoleksler Üzerine Germisid Etkinliğinin Araştırılması. parazitoloji.dergisi.org
12.GALAI Y HAMMAMI S, SOUDANİ I, AOUN K, JILANI H. EVALUATION IN VITRO DE L'EFFICACITE DU PEROXYDE D'HYDROGENE ET DU SERUM SALE HYPERTONIQUE COMME AGENTS SCOLICIDES IN VITRO …-infecitologie.org.tn
13.Arikan Y, Akbulut G, Sahin DA, Dilek FH, Saykol V, Dilek ON. Effects of Octenidine HCl on Liver Tissue: Could It Be an Alternative Scolicidal for Hidatid Disease? World Journal of Surgery , Volume 31, Issue 6, pp 1282-1285 June 2007


C. Polat, Yilmaz, S., Serteser M, Koken T, Kahraman A, Dilek ON.  
The effect of different intraabdominal pressures on lipid peroxidation and protein oxidation status during laparoscopic cholecystectomy. 
Surg Endosc, 17(11), 1719-22 (2003). 
1.Howlader MZH, Parveen S, Tamanna S, et al. Oxidative Stress and Antioxidant Status in Neonates Born to Pre-eclamptic Mother. J TROP PEDIATR. Volume: 55, Issue: 6, Pages: 363-367, Published: DEC 2009 .
2.Nesek-Adam V, Vnuk D, Rasic Z, et al. Comparison of the Effects of Low Intra-Abdominal Pressure and Pentoxifylline on Oxidative Stress during CO2 Pneumoperitoneum in Rabbits.. EUR SURG RES Volume: 43, Issue: 4, Pages: 330-337,Published: 2009 
3.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al. Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. BR J SURG Volume:96, Issue: 8, Pages:836-850, Published: AUG 2009.
4.Levine RL, Stadtman ER. Carbonylated proteins and their implication in physiology and pathology. Redox proteomics from-books.google.com protein. 2006.
5.Unsal MA, Guven S, Imamoglu M, et al. The effect of CO2 insufflation-desufflation attacks on tissue oxidative stress markers during laparoscopy: a rat model. FERT AND STER Volume: 92, Issue: 1, Pages: 363-368, Published: JUL 2009.
6.Gurusamy KS, Samraj K, Davidson BR. Low pressure versus standard pressure pneumoperitoneum in laparoscopic cholecystectomy. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS. Issue: 2 Article Number: CD006930, Published: 2009 
7.Ozmen MM, Zulfikaroglu B, Besler TH, et al. The Correlation Between Reactive Oxygen Species and Histopathology of the Liver, Gut, and Kidneys in Animals with Elevated Intra-abdominal Pressure. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 19, Issue: 3, Pages: 339-43, Published: JUN 2009.
8.Ozmen MM, Zulfikaroglu B, Col C, et al. Effect of Increased Abdominal Pressure on Cytokines (IL1 beta, IL6, TNF alpha), C-reactive Protein (CRP), Free Radicals (NO, MDA), and Histology. SURG LAPAROSC ENDOSC & PERCUT TECHN Volume:19, Issue: 2, Pages: 142-7, Published: APR 2009.
9.Arioz DT, Polat C, Tokyol C, et al. What Should Be the Ideal Time for Ischemic Preconditioning in a Laparoscopic Rat Model? J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume:19, Issue:2, Pages:141-7, Published: APR 2009.
10.Kucukakin B, Gogenur I, Reiter RJ, et al. Oxidative Stress in Relation to Surgery: Is There a Role for the Antioxidant Melatonin? J SURG RES Volume: 152, Issue: 2, Pages: 338-347, Published: APR 2009. 
11.Dinckan A, Sahin E, Ogus M, et al. The effect of pentoxifylline on oxidative stress in CO2 pneumoperitoneum. SURG ENDOSC Volume: 23, Issue: 3, Pages: 534-538, Published: MAR 2009. 
12.Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, et al. Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 17, Issue: 6, Pages:723-9, Published: DEC 2007.
13.Omari A, Bani-Hani KE. Effect of carbon dioxide pneumoperitoneum on liver function following laparoscopic cholecystectomy. J  LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 17, Issue:4, Pages:419-424, Published: AUG 2007 .
14.Bickel A, Drobot A, Aviram M, et. Validation and reduction of the oxidative stress following laparoscopic operations A prospective randomized controlled study. ANN SURG Volume: 246 , Issue: 1, Pages: 31-35, Published: JUL 2007.
15.Bickel A, Loberant N, Bersudsky M, et al. Overcoming reduced hepatic and renal perfusion caused by positive-pressure pneumoperitoneum. ARCH SURG Volume: 142, Issue: 2, Pages: 119-124, Published: FEB 2007. 
16.Cay A, Imamoglu M, Unsal MA, et al. Does anti-oxidant prophylaxis with melatonin prevent adverse outcomes related to increased oxidative stress caused by laparoscopy in experimental rat model? J SURG RES Volume: 135, Issue:1, Pages:2-8, Published: SEP 2006. 
17.Imamoglu M, Cay A, Unsal MA, et al. The effects of increased intraabdominal pressure on testicutar blood flow, oxidative stress markers, and morphology. J  PED SURG Volume: 41, Issue: 6, Pages: 1118-1124, Published: JUN 2006. 
18.Unsal MA, Imamoglu M, Cay A, et al. Acute alterations in biochemistry, morphology and contractility of rat isolated urinary bladder via increased intra-abdominal pressure. GYNECOL AND OBST INVEST Volume: 61, Issue: 4, Pages: 179-187, Published: 2006.
19.Unsal MA, Imamoglu M, Kadioglu M, et al. The acute alterations in biochemistry, morphology, and contractility of rat-isolated terminal ileum via increased intra-abdominal pressure. PHARMACOL RES Volume: 53, Issue: 2, Pages: 135-141,Published: FEB 2006 
20.Stipancic I, Zarkovic N, Servis D, et al. Oxidative stress markers after laparoscopic and open cholecystectomy. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 15, Issue: 4, Pages: 347-52, Published: AUG 2005.
21.Glantzounis GK, Tsimaris I, Tselepis AD, et al. Alterations in plasma oxidative stress markers after laparoscopic operations of the upper and lower abdomen. ANGIOLOGY Volume: 56, Issue: 4, Pages:459-465, Published: JUL-AUG 2005.
22.Altindis M, Yilmaz S, Polat C, et al. Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-alpha and IL-6 levels in rats. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH-PART A, Volume: 14, Issue: 6, Pages: 380-383, Published:DEC 2004. 
23.Cevrioglu AS, Yilmaz S, Koken T, et al. Comparison of the effects of low intra-abdominal pressure and ischaemic preconditioning on the generation of oxidative stress markers and inflammatory cytokines during laparoscopy in rats. HUMAN REPRODUCTION Volume: 19, Issue: 9, Pages: 2144-2151, Published: SEP 2004.
24.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, et al. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH-PART A Volume: 14, Issue: 3, Pages: 165-168, Published: JUN 2004.
25.Kucukakin B.   Modification   of   surgical   stress   response   by   perioperative   

melatonin administration. DANISH MEDICAL BULLETIN  57  5  MAY 2010

26. Kucukakin B,   Klein  M,   Lykkesfeldt  J,  et   al.  No   effect   of   melatonin    on 

oxidative stress after  laparoscopic    cholecstectomy:    a      randomized     placebo-

controlled    trial.    ACTA      ANAESTH   SCAND  54 ( 9);  1121-1127  OCT 2010

27.Nesek-Adam V, Rasic   Z, Vnuk D, et al. Ischemic preconditioning decreases 

laparoscopy induced oxidative stress in the liver. COLLEGIUM  

ANTROPOLOGICUM  34  2  571-576  JUN 2010

28. Kıray S, Onalan G, Karabay G, Zeyneloglu H, Kuscu E.  Antioxidant prophylaxis for cellular injury in ovarian surface epithelium resulting from CO2 pneumoperitoneum in a laparoscopic rat model. Arch Gynecol Obstet. 2011 Sep;284(3):765-72. doi: 10.1007/s00404-011-1933-7. Epub 2011 May 27.
29.Guven S, Muci E, Unsal MA, et al. The effects of carbon dioxide pneumoperitoneum on ovarian blood flow, oxidative stress markers, and morphology during laparoscopy: a rabbit model. FERT AND STERIL   Volume; 93 Issue: 4 Pages: 1327-1332   Published: MAR 1 2010 
30.Sammour T, Kahokehr A, Soop M, et al. Peritoneal Damage: The Inflammatory Response and Clinical Implications of the Neuro-Immuno-Humoral Axis. WORLD J SURG   Volume: 34 Issue: 4   Pages: 704-2 Published: APR 2010 
31.Hsieh CS, Tain YL, Chen YC, et al.  Carbon dioxide pneumoperitoneum induces anti-inflammatory response and hepatic oxidative stress in young rats with bacterial peritonitis  PEDIATR SURG INT  27  3  289-294  MAR 2011
32.Yoshida, RA, Yoshida, WB, Rollo, HA; Kolvenbach, R., Elaine S. ve Lorena RS. Curva de aprendizado em cirurgia aórticavideolaparoscópica: estudo experimental em porcos. J Vasc Bras Vol 7 No 3 Porto Alegre Sept 2008.
33.Koksal H, Kurban S. Total oxidant status, total antioxidant status, and paraoxonase and arylesterase activities during laparoscopic cholecystectomy. Clinics (Sao Paulo). 2010 Mar;65(3):285-90. doi: 10.1590/S1807-59322010000300008.
34.Arsalani-Zadeh R, Ullah S, Khan S, MacFie J. Oxidative stress in laparoscopic versus open abdominal surgery: a systematic review. J Surg Res. 2011 Jul;169(1):e59-68. doi: 10.1016/j.jss.2011.01.038. Epub 2011 Feb 22.
35.Kontoulis TM1, Pissas DG, Pavlidis TE, Pissas GG, Lalountas MA, Koliakos G, Topouridou K, Sakantamis AK. The oxidative effect of prolonged CO 2 pneumoperitoneum a comparative study in rats. Clinics (Sao Paulo). 2010 Mar;65(3):285-90. doi: 10.1590/S1807-59322010000300008.
36.Geze S, Cekic B, Imamoğlu M, Yörük MF, Yuluğ E, Alver A, Mentese A, Ertürk E, Tusat M. Use of dexmedetomidine to prevent pulmonary injury after pneumoperitoneum in ventilated rats. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Oct;22(5):447-53. doi: 10.1097/SLE.0b013e31826183df. 
38.Polat C, Uyar H, Başsorgun I, Kahraman A, Ciftcioglu A, Arikan Y. Laparoscopy can aggravate the severity of pancreatitis in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Dec;22(10):978-83. doi: 10.
39.Sammour T,  Mittal A,  Delahunt B,  Phillips AR, Hill AG. Warming and humidification have no effect on oxidative stress during pneumoperitoneum in rats. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2011 Dec;20(6):329-37. doi: 10.3109/13645706.2011.556647. Epub 2011 Mar 14.
.40.Cekic B, Besir A, Yulug E, Geze S, Alkanat M. Protective effects of dexmedetomidine in pneumoperitoneum-related ischaemia–reperfusion injury in rat ovarian tissue. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Jul;169(2):343-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.03.012. Epub 2013 Apr 16.
41.Kartalov A, Trajkov D, Spiroski M, Nikolova Todorova Z, Kuzmanovska V, Dzambazovska Trajkovska B, Zdravkovska M, Karadzov Z, Jota G, Nojkov J. The effect of a small dose of ketamine on postoperative analgesia and cytokine changes after laparoscopic cholecystectomy. Prilozi. 2012 Jul;33(1):217-29.
42.Arioz DT, Tosun M, Polat C, Saylan A, Yilmazer M. The effects of ischaemic preconditioning on ovarian apoptosis and p53 expression during laparoscopy. J Obstet Gynaecol. 2012 Jul;32(5):467-71. doi: 10.3109/01443615.2012.663015. 
43.Strang CM, Freden F, Maripuu E, Ebmeyer U, Hachenberg T, Hedenstierna G. Improved ventilation–perfusion matching with increasing abdominal pressure during CO2‐pneumoperitoneum in pigs. Acta Anaesthesiol Scand. 2011 Aug;55(7):887-96. doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02464.x. Epub 2011 Jun 20.
44.Imamoglu M,Sapan L,Tekelioglu Y,Sarihan H. Long-term effects of elevated intra-abdominal pressure on testes an experimental model of laparoscopy. Urol J. 2013 Sep 26;10(3):953-9.
45.Akdemir A, Erbaş O, Ergenoğlu M, Ozgür Yeniel A, Oltulu F, Yavaşoğlu A, Taskiran D Montelukast prevents ischaemia/reperfusion-induced ovarian damage in rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Feb;173:71-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.11.021. Epub 2013 Dec 4.
46.Hua J, Gong J, Yao L, Zhou B, Song Z.Low-pressure versus standard-pressure pneumoperitoneum for laparoscopic cholecystectomy: a systematic review and meta-analysis. Am J Surg. 2014 Jul;208(1):143-50. doi: 10.1016/j.amjsurg.2013.09.027. Epub 2014 Jan 16. Review.
47.Rifaioglu MM, Davarci M, Nacar A, Alp H, Celik M, Sefil NK, Inci M. Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) protects against acute urogenital injury following pneumoperitoneum in the rat. Ren Fail. 2014 Feb;36(1):98-103. doi: 10.3109/0886022X.2013.832317. Epub 2013 Sep 13.
48.Yiannakopoulou ECh, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Effect of laparoscopic surgery on oxidative stress response: systematic review. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Apr;23(2):101-8. doi:10.1097/SLE.0b013e3182827b33 . Review.
49.Polat C, Yavaş Y, Arıkan Y. A New and Easy Model for the Creation of Experimental Pneumoperitoneum: Multiple Stop-Cock. Eur J Surg Sci, 1(2):75-76 (2010), eejss.com 
50.Ren H, Tong Y, Ding XB, Wang X, Jin SQ, Niu XY, Zhao X, Li Q. Abdominal wall-lifting versus CO2 pneumoperitoneum in laparoscopy: a review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med. 2014 Jun 15;7(6):1558-68. eCollection 2014.
51.Çınar M. Aprotininin ve kademeli CO2 basınç kombine uygulamasının pnömoperitonyum sonrası oluşan doku iskemi-reperfüzyon hasarında çeşitli dokulara olan etkileri: … SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ.-2012- acikerisim.selcuk.edu.tr
52.AKDEMİR A, ERBAS O, ERGENOĞLU, ÖZGÜR YENİEL A, OLTULU F, YAVAŞOĞLU A, TAŞKIRAN D. Montelukast prevents ischemia-reperfusion-induced ovarian damage in rats.  Copia autorizada por CDR- European J Obstet and Gynecol & Reprod Biol 173;71-76 (2014) - pfizerpro.com.co
53.Jávor SZ, Shanava K, Hocsák E, Kürthy M. Preconditioning is a method that may reduce the negative side-effect of pneumoperitoneum- Interventional Medicine and Applied Science Vol 2, Issue 3 p 115-120. (2010)  DOI: 10.1556/IMAS.2.2010.3.5
54.de Alvarenga Yoshida R, WB Yoshida… Laparoscopic aortic surgery learning curve: experimental study in pigs- jvascbr.com.br
55.Cekic B, Geze S, Ozkan G, Besir A, Sonmez M, Karahan SC, Mentese A.. The Effect of Dexmedetomidine on Oxidative Stress during Pneumoperitoneum. Biomed Res Int. 2014;2014:760323. doi: 10.1155/2014/760323. Epub 2014 Jan 8.
56.Sammour T. The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation- 2011 - researchspace.auckland.ac.nz
57.Polat C, Kaya E, Yazicioglu B, Yılmaz S, Arıkan Y. The effect of laparoscopic cholecystectomy on the rate of gastric emptying; A prospective, randomized clinical study.-Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 1(7) pp. 286-289 August 2010- researchgate.
58.Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi: 10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8
59.Biler A, Yucebilgin S, Sendag F, Akman L, Akdemir A, Ates U, Uyanikgil Y, Yilmaz-Dilsiz O, Sezer E. The Effects of Different Intraabdominal Pressure Protocols in Laparoscopic Procedures on Oxidative Stress Markers and Morphology in Rat Ovaries. Adv Clin Exp Med. 2014 Nov-Dec;23(6):885-92. doi: 10.17219/acem/37331
60.Dinckan A, Dinc B, Turkyilmaz S, Tekin A, Kocak H, Akbas H, Mesci A, Saracoğlu M, Polat C, Kahraman A, Hadimioglu N, Gurkan A.  Comparison of Open and Retroperitonoscopic Donor Nephrectomy in Terms of Lipid and Protein Peroxidation Responses. Transplant Proc. 2013 Nov;45(9):3214-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.06.018.
61.Morejón S, C de Dios - Estudio de la presión intraabdominal en pacientes críticos sin afección abdominal 2008 - tesis.repo.sld.cu
62.Schmidt SC. Einfluss des CO2-Pneumoperitoneums auf die hepatozelluläre Schädigung und Leberregeneration nach Leberteilresektion bei der gesunden und diätetisch …- 2010 - diss.fu-berlin.de
63.Howlader ZH, Parveen S, Tamanna S, Begum  F. Oxidative Stress and Antioxidant Status in Neonates Born to Pre-eclamptic Mother. J Trop Pediatr  (2009) 55 (6): 363-367.doi: 10.1093/tropej/fmp025 
64.Leventi A, Argyra E, Avraamidou A, Marinis A, Asonitis S, Perrea D, Voros D, Theodoraki K. Attenuation of Oxidative Stress by Ischemic Preconditioning in an Experimental Model of Intraabdominal Hypertension. J Invest Surg 28(5):253-60 (2015). 
65. Koźlik J, Przybyłowska J, Mikrut K, Wioletta A, Sobczak Z, Zwoliński J, Piątek J, Sobczak P. Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy. Videosurgery Miniinv 10 (1): 92–100 (2015)  DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.47449
66.Yörük F, Geze Ş , Tusat M , Menteşe A , Yuluğ E , Beyaztaş E , Alver  A. Deneysel laparoskopi modelinde pnömoperitonyuma bağlı akciğer hasarını önlemede magnezyumun etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 9. Sayı 3, 2012
67.Yüce HH, Küçük A, Altay N, Taşkın A, Şeker A, Havlioğlu İ, Terzi A, Aksoy N. Laparoskopik cerrahi geçiren safra taşlı hastalarda volatil anesteziklerin oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty) Cilt 10. Sayı 2, 2013
68. Ozturk SA, Cavit C, Serel TAa, Doluoglu OG, Soyupek ASa, Guzel A, Özorak A, Uz E,, Savas H, Baspinar S. Protective effect of theophylline on renal functions in experimental pneumoperitoneum model. Renal Failure Volume 37, Issue 6; 1044-1049 (2015)
69.Lee JY, Hwa Choi SH. Evaluation of total oxidant and antioxidant status in dogs under different CO2 pneumoperitoneum conditions. Acta Veterinaria Scandinavica (2015) 57:23 DOI 10.1186/s13028-015-0113-3
70.Turan MN, Aslan M, Bolukbas FF, Bolukbas C, Selek S, Sabuncu T. The effect of upper gastrointestinal system endoscopy process on serum oxidative stress levels. Wiener klinische Wochenschrift pp 1-4 (2016).
71.Yoshida RA., Yoshida WB, Rollo HA., Kolvenbach R., Lorena SER. Laparoscopic aortic surgery learning curve: experimental study in pigs J Vasc Bras 2008;7(3):231-8


Soybir GR, Koksoy F, Polat C, Ozseker A, Yalcln O, Aker Y, Topuzlu C.
“The effects of sterile or infected bile and dropped gallstones in abdominal adhesions and abscess formation”
SURGICAL ENDOSCOPY-ULTRASOUND AND INTERVENTIONAL TECHNIQUES    Volume: 11    Issue: 7    Pages: 711-713    Published: JUL 1997  
1.Schnüriger B, Barmparas G, Branco BC. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: a review of the literature. Am J Surg, Volume 201, Issue 1, January 2011, Pages 111–121- Elsevier
2.Catena F, Di Saverio S, Kelly MD, et al. World J Emerg Surg. 2011 Jan 21;6:5. doi: 10.1186/1749-7922-6-5.
3.Rosch T, Triptrap A, Born P, et al. Bacteriobilia in percutaneous biliary drainage: Occurence overtime and clinical sequelae-Aprospective observational study. SCAND J GASTROENTEROL 38(11) 1162-8  NOV 2003
4.Wu SD, Yu H, Sun JM.Bacteriological and electron microscopic examination of primary intrahepatic stones- Hepatobiliary Pancreat Dis Int, 2006 - hbpdint.com
5.Di Saverio S, Coccolini F, Marica Galati1 M et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2013 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group. World J Emerg Surg 2013, 8:42 http://www.wjes.org/content/8/1/42
6.Aytekin FO, Tekin K, Kabay B, et al. Role of a hyaluronic-acid  derivation in preventing surgical adhesions and abscesses related to dropped bile and gallstones in an experimental model AM J SURG 188(3) 288-293: 2004.
7.Castellón-Pavón CJ, Morales-Artero S. Complicaciones por cálculos y clips intraabdominales abandonados durante una colecistectomía laparoscópica… - Cirugía Española, 2008 - Elsevie
8.Paliogiannis P, Delogu L, Contu G et al. Small bowel emergencies: two surgical centers’ experience and literature review.Eur Surg  1(1); pp 1-8 (2016).

C. Polat, Kahraman, A., Yilmaz, S., Koken, T., Serteser, M., Akbulut, G., Arikan, Y., Dilek, O.N. ve Gökçe. Ö.  
“A comparison of the oxidative stress response and antioxidant capacity of open and laparoscopic hernia repairs”.  
J Laparoendosc & Adv Surg Tech, 13(3), 167-73 (2003).
1.Yu Y, Kuebler J, Groos S, et al. Carbon dioxide modifies the morphology and function of mesothelial cells and facilitates transepithelial neuroblastoma cell migration. PEDIATR SURG INT Volume: 26, Issue: 1, Pages: 29-36, Published: JAN 2010.
2.Oksuz H, Bulbuloglu E, Senoglu N, et al. Re-Protective Effects of Pre- and Post-Laparoscopy Conditioning, Zinc, Pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an Animal Model of Laparoscopy-Induced Ischemia/Reperfusion Injury of the Kidney. REN FAIL Volume: 31, Issue: 4, Pages: 297-302, Published: 2009.
3.Vodopija N, Ovcak Z, Zupancic M, et al. Tissue Ischemia Due CO2 Pressure during Laparoscopic Radical Prostatectomy. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM Volume: 33, Issue: 1, Pages: 77-82, Published: MAR 2009.
4.Kucukakin B, Gogenur I, Reiter RJ, et al. Oxidative Stress in Relation to Surgery: Is There a Role for the Antioxidant Melatonin? J SURG RES Volume: 152, Issue: 2, Pages: 338-347, Published: APR 2009. 
5.Ypsilantis P, Tentes I, Anagnostopoulos K, et al. Mesna protects splanchnic organs from oxidative stress induced by pneumoperitoneum. SURG ENDOSC Volume: 23, Issue: 3, Pages: 583-589, Published: MAR 2009.
6.Arikan Y, Tosun M, Yilmaz S, et al. The comparative effects of pneumoperitoneum on apoptosis and p53 expression in gastrointestinal organs. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 18, Issue: 3, Pages: 365-371, Published: JUN 2008.
7.Kulacoglu H, Ozdogan M, Gurer A, et al. Prospective comparison of local, spinal, and general types of anaesthesia regarding oxidative stress following Lichtenstein hernia repair. BRATISLAVA MED J - BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY Volume: 108, Issue: 8, Pages: 335-339, Published: 2007.
8.Palmieri B, Sblendorio V. Oxidative stress detection: what for? Part II EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES Volume: 11, Issue: 1, Pages: 27-54, Published: JAN-FEB 2007.
9.Kuebler JF, Kos M, Jesch NK, et al. Carbon dioxide suppresses macrophage superoxide anion production independent of extracellular pH and mitochondrial activity. J PEDIATR SURG Volume: 42(1), Pages: 244-248, Published: JAN 2007.
10.Ruzic B, Tomaskovic I, Trnski D, et al. Systemic stress responses in patients undergoing surgery for benign prostatic hyperplasia. BJU INT Volume: 95, Issue: 1, Pages: 77-80, Published: JAN 2005.
11.Altindis M, Yilmaz S, Polat C, et al. Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-alpha and IL-6 levels in rats. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH-PART A Volume: 14, Issue: 6, Pages: 380-383, Published: DEC 2004. 
12.Papaziogas B, Koutelidakis IM, Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Lipid peroxidation and inguinal hernia repair. Tension-free vs. Andrews technique.. PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS Vol: 71(4); 221-225, Published: OCT 2004.
13.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, et al. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A Volume: 14, Issue: 3, Pages: 165-168, Published: JUN 2004.
14.Vinha, PP, Jordao AA, Farina JA, Vannucchi H, Marchini JS, Cunha, SFC. Inflammatory and oxidative stres after surgery fort he small area corrections of burn sequale. Acta Chirurgica Brasileira Vol 26, No.4, July/Aug 2011 http://dx.doi.org/10.1590/S0102-86502011000400013 
15.Arsalani-Zadeh R; Ullah S., Khan, S., et al. Oxidative Stress in Laparoscopic Versus Open Abdominal Surgery: A Systematic Review J Surg Reserch Volume 169, Issue 1, July 2011, Pages e59-e68.  doi:10.1016/j.jss.2011.01.038
16.Kıray S, Karabay G, Zeyneloğlu H, et al. Antioxidant prophylaxis for cellular injury in ovarian surface epithelium resulting from CO2 pneumoperitoneum in a laparoscopic rat model. Arch Gynecol and Obstet Vol 28 (3); 1933-7 , 2011.
17.Chana F, Guisasola C, Villaneuva MJ, et al. Heat shock proteins in Total Knee Arthroplasty. A pilot study  European Orthopaedics and Traumatology Volume 1, Numbers 3-4, 119-24, DOI: 10.1007/s12570-010-0026-6 
18.Guisasola MC, Ramos R, Fernández-Quero L. Proteínas de choque térmico en el estrés quirúrgico: toracotomía frente a herniorrafia - Cirugía Española,2004 – Elsevier
19.Madsen MT, Kücükakin B, Lykkesfeldt J, Rosenberg J, Gögenur I. Oxidative stress response after laparoscopic versus conventional sigmoid resection: a randomized, double-blind clinical trial. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Jun;22(3):215-9. doi: 10.1097/SLE.0b013e31824ddda9.
20.Yiannakopoulou ECh, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Effect of laparoscopic surgery on oxidative stress response: systematic review. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Apr;23(2):101-8. doi: 10.1097/SLE.0b013e3182827b33. Review.
21.Sheweita SA, Guraya SY, Murshid KR. Antioxidants and Laparoscopic Surgeries- Systems Biology of Free Radicals …, 2014 - Springer
22.Bulbuloglu E, Yildiz H, Senoglu N, Coskuner I, Yuzbasioglu MF, Kilinc M, Dogan Z, Deniz C, Oksuz H, Kantarçeken B, Atli Y. Protective effects of zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia/reperfusion injury of the small intestine. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011 Dec;21(10):947-51. doi: 10.1089/lap.2011.0194. Epub 2011 Nov 1
23.Khan JA, Imaduddin S., Razza  R., Haider S., Zaman J. Darning versus mesh repair for inguinal hernia: When do patients return to normal physical activity? Pak J Surg 2015; 31(3):173-8.   
24.Polat M., Onder O., Leyla S., Üstündag-Budak Y., Murat A., Nigar Y., Erel Ö. Changes in Thiol-Disulfide Homeostasis of the Body to Surgical Trauma in Laparoscopic Cholecystectomy Patients. J Laparoendosc & Adv SurgTech. Dec  2016, 26(12): 992-6. 

Demirbas, M., Guler, C., Samli, M., Köken, T., Dincel, C. ve C. Polat. ,
The effect of verapamil on the prevention of ischemia/reperfusion injury in the experimental retroperitoneoscopic donor nephrectomy model. 
Surg Endosc 18(8):1272-5 (2004).
1.Nguan CY, Sener A, Karnik V, et al. Perfusion of Renal Allografts With Verapamil Improves Graft Function. TRANSPLANTATION Volume: 86, Issue: 10, Pages: 1463-1467, Published: NOV 27, 2008.
2.Bickel A, Drobot A, Aviram M, et al. Validation and reduction of the oxidative stress following laparoscopic operations -A prospective randomized controlled study. ANN SURG Volume: 246, Issue: 1, Pages: 31-35, Published: JUL 2007 
3.Bickel A, Loberant N, Bersudsky M, et al. Overcoming reduced hepatic and renal perfusion caused by positive-pressure pneumoperitoneum. ARCH SURG Volume: 142, Issue: 2, Pages: 119-124, Published: FEB 2007. 
4.Cay A, Imamoglu M, Unsal MA, et al. Does anti-oxidant prophylaxis with melatonin prevent adverse outcomes related to increased oxidative stress caused by laparoscopy in experimental rat model? J SURG RES Volume: 135, Issue: 1, Pages: 2-8, Published: SEP 2006.
5.Souza DB, Costa WS, Cardoso LEM. Does prolonged pneumoperitoneum affect the kidney? Oxidative stress, stereological and electron microscopy study in a rat model - International Braz J…, 2013 - SciLO Brasil
6.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Pharmacological modulation of oxidative stress response in minimally invasive surgery: systematic review. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Jun;22(3):200-4. doi: 10.1097/SLE.0b013e318247d15e. 
7.Aydin HR, , APU Kesici, API, SayginHR , Aydin APS, Kesici APU, Kesici API, Saygin B. Effects of different intra-abdominal pressure values on different organs: what should be the ideal pressure? - European Surgery, 2014 - Springer
8.Dinckan A, Dinc B, Turkyilmaz S, Tekin A, Kocak H, Akbas H, Mesci A, Saracoğlu M, Polat C, Kahraman A, Hadimioglu N, Gurkan A. Comparison of Open and Retroperitonoscopic Donor Nephrectomy in Terms of Lipid and Protein Peroxidation Responses- Transplantation Proceedings Volume 45, Issue 9, November 2013, Pages 3214–3219 - Elsevier


C. Polat, Yilmaz, S., Arikan, Y. 
Laparoscopic excision of mesenteric cyst. 
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES   Volume: 18, Issue: 1, Pages: 169-169, Published: JAN 2004.
1.Maliszewski D, Polec T, Jastrzebski T. Clasic Resection of a Mesenteric Cyst - Case Report and Literature Review. Polish J Surg 2009;81(9):410-413

2.Daddenavar VM, Archana VD JV, Jvijayakumar B. An exremely rare presentation of Mesenteric cyst. Indian Journal of Public Health Research & Development. Vol 4(1);245-8: (2013).


Tokyol, C., Demir, S., Yilmaz, S., Topak, N., Pasali T ve C. Polat. 
“Amyloid goitre with hyperthyroidism”. 
Endocr Pathol, 15(1), 89-90 (2004).  
1.Abdou AG, Kandil MA. A Case of Amyloid Goiter Associated with Intrathyroid Parathyroid and Lymphoepithelial Cyst. ENDOCRINE PATHOLOGY 20(4);243-248 DEC 2009 
2.Ozdemir D, Dagdelen S, Erbas T. Endocrine involvement in systemic amyloidosis. Endocr Pract. 2010 Nov-Dec;16(6):1056-63. doi: 10.4158/EP10095.RA.
3.Chraibi A, Msyah L, Laaribi O, et al. Amyloid goiter: First sign of systemic amyloidosis. ANNALES D ENDOCRINOLOGIE 70(1);80-82, MAR 2009.
4.Kazdaghli Lagha E, M'sakni I, Bougrine F, Laabidi B, Ben Ghachem D, Bouziani A. Amyloid goiter: first manifestation of systemic amyloidosis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2010 Jun;127(3):108-10. doi: 10.1016/j.anorl.2010.02.013. Epub 2010 Mar 27
5.Gómez J, Zapata C, Alcaide B, Martín-Pérez E. Bocio amiloide - Cirugía …, 2008 - Elsevier Doyma
6.Morales AV, Luque-Ramírez M, Domínguez L. Fibrosis quística, bocio e hipertiroidismo- Endocrinología, 2007 – Elsevier
7.KARADUMAN M, TAVUSBAY C, DAMBURACI N. Sistemik Primer Amiloidoza Bağlı Amiloid Guatr
8.Lagha EK, M'sakni I, Bougrine F, Laabidi B. Goitre amyloïde: première manifestation d'une amylose systémique - Annales françaises d'Oto …, 2010 – Elsevier
9.Gómez MCC, Cabrera NG, González CG. Bocio amiloide como manifestación inicial en amiloidosis sistémica- Reumatología Clínica, 2015;11:404-5 DOI: 10.1016/j.reuma.2015 
10.Kim HB, Lee SH, Ko KB, Cho JH. A Case of Amyloid Goiter Masquerading as Graves' Disease. Int J thyroidol. 2015 Nov; 8(2):221-5.
11.Nazih N, Benthami M, Boulaich M, Kzadri M. Goitre amyloïde : à propos d’un cas Amyloid goiter: about a case Cas Clinique La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale - n° 309-10 - avril-septembre 2007
12.Gómez MCC, Cabrera NG, González CG. Amyloid Goiter as an Initial Manifestation of Systemic Amyloidosis- … Clínica (English Edition), 2015 - Elsevier
13.Erickson LA. Thyroid Goiter- Atlas of Endocrine Pathology, 2014 - Springer
11.Ugan Y, Altunta A, Tamer MN. A RARE OF COMPLICATION OF RHEUMATOID ARTHRITIS: AMYLOIDOSIS OF THYROID AND INTRATHYROID LOCATED PARATHYROID GLAND- nobelmedicus.com
14.Ozemir IA, Bilgic C, Bayraktar B, Aslan S, Zemheri E, Yalman H, Yigitbasi R. Amyloid goiter related with Crohn's disease: A rare association: Amyloid goiter secondary to Crohn's disease-Int J Surg Case Rep. 2014;5(8):480-3. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.06.004. Epub 2014 Jun 10. 
15.Mousa U, Aktas S, Uner H. Amyloid Accumulation in the Toxic Nodule of the Thyroid Gland in a Patient with End Stage Renal Failure. Case Rep Endocrinol. 2012;2012:741754. doi: 10.1155/2012/741754. Epub 2012 Oct 23.
16. CABREJAS GÓMEZ MC, GONZÁLEZ CABRERA N, GÓMEZ GONZÁLEZ C, BERGARA ELORZA S. Bocio amiloide como manifestacion inicial en amiloidosis sistematica. Reumatología Clínica 2015;11(6): 404-405
17.Joung KH, Park JY, Kim KS, Koo BS. Primary amyloid goiter mimicking rapid growing thyroid malignancy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Feb;271(2):417-20. doi: 10.1007/s00405-013-2777-5. Epub 2013 Oct 23
18.Ersoy İH, Köroğlu BK, Aksu O, Ciriş İM, Ermiş F, Ungan Y, Altuntaş A, Tamer MN. A RARE OF COMPLICATION OF RHEUMATOID ARTHRITIS: AMYLOIDOSIS OF THYROID AND INTRATHYROID LOCATED PARATHYROID GLAND. Nobel Med 10(1);88-91:2014


Yilmaz, S., C. Polat, Kahraman, A., Koken, T., Arikan, Y., Dilek, O.N. ve Gokce, O. 
“The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model”. 
J Laparoendosc Adv Surg Tech A 14(3), 165-8 (2004).    
1.Schmidt SC, Schumacher G, Klage N, et al.The impact of carbon dioxide pneumoperitoneum on liver regeneration after liver resection in a rat model. SURG ENDOSC 24(1);1-8, JAN 2010 
2.Nesek-Adam V, Vnuk D, Rasic Z, et al. Comparison of the Effects of Low Intra-Abdominal Pressure and Pentoxifylline on Oxidative Stress during CO2 Pneumoperitoneum in Rabbits. EUR SURG RES 43 (4);330-337, 2009.
3.Cevrioglu AS, Yilmaz S, Koken T, Tokyol C, Yilmazer M, Fenkci IV. Comparison of the effects of low intra-abdominal pressure and ischaemic preconditioning on the generation of oxidative stress markers and inflammatory cytokines during laparoscopy in rats. Hum Reprod. 2004 Sep;19(9):2144-51. Epub 2004 Jun 30.
4.Ates E, Yilmaz S, Ihtiyar E, Yasar B, Karahuseyinoglu E. Preconditioning-like amelioration of erythropoietin against laparoscopy-induced oxidative injury. Surg Endosc. 2006 May;20(5):815-9. Epub 2006 Feb 21.
5.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al. Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. BR J SURG 96(8);836-850, AUG 2009.
6.Oksuz H, Bulbuloglu E, Senoglu N, et al. Re-Protective Effects of Pre- and Post-Laparoscopy Conditioning, Zinc, Pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an Animal Model of Laparoscopy-Induced Ischemia/Reperfusion Injury of the Kidney. REN FAIL Volume: 31, Issue: 4, Pages: 297-302, Published: 2009.
7.Ozmen MM, Zulfikaroglu B, Col C, et al. Effect of Increased Abdominal Pressure on Cytokines (IL1 beta, IL6, TNF alpha), C-reactive Protein (CRP), Free Radicals (NO, MDA), and Histology: SURG LAPAROSC ENDOSC & PERC TECH Volume:19, Issue:2, Pages:142-7, Published: APR 2009.
8.Arioz DT, Polat C, Tokyol C, et al. What Should Be the Ideal Time for Ischemic Preconditioning in a Laparoscopic Rat Model? J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 19, Issue:2, Pages:141-147, Published: APR 2009.
9.Ypsilantis P, Tentes I, Anagnostopoulos K, et al. Mesna protects splanchnic organs from oxidative stress induced by pneumoperitoneum. SURG ENDOSC Volume: 23, Issue: 3, Pages:583-589, Published:MAR 2009.
10.Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, et al. Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECHN Volume: 17, Issue: 6, Pages: 723-729, Published: DEC 2007.
11.Cay A, Imamoglu M, Unsal MA, et al. Does anti-oxidant prophylaxis with melatonin prevent adverse outcomes related to increased oxidative stress caused by laparoscopy in experimental rat model? J SURG RES Volume:135, Issue: 1, Page: 2-8, Published: SEP 2006.
12.Nsadi B, Gilson N, Pire E, et al.  Consequences of Pneumoperitoneum on Liver Ischemia During Laparoscopic Portal Triad Clamping in a Swine Model  J SURG RES  166 (1)  E35-E43  MAR 2011
13.Karapolat S, Gezer S, Yildirim U, et al.  Prevention of Pulmonary Complications of Pneumoperitoneum in Rats.  J CARDIOTHORAC SURG  6  FEB 8 2011
14.Sammour T, Kahokehr A, Soop M, Hill AG. Peritoneal damage: the inflammatory response and clinical implications of the neuro-immuno-humoral axis. World J Surg. 2010 Apr;34(4):704-20. doi: 10.1007/s00268-009-0382-y.
15.Gianotti L, Nespoli L, Rocchetti S, Vignali A, Nespoli A, Braga M. Gut oxygenation and oxidative damage during and after laparoscopic and open left-sided colon resection: a prospective, randomized, controlled clinical trial. Surg Endosc. 2011 Jun;25(6):1835-43. doi:10.1007/s00464-010-1475-2.Epub 2010Dec 7.
16.Geze S, Cekic B, Imamoğlu M, Yörük MF, Yuluğ E, Alver A, Mentese A, Ertürk E, Tusat M. Use of dexmedetomidine to prevent pulmonary injury after pneumoperitoneum in ventilated rats. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Oct;22(5):447-53. doi: 10.1097/SLE.0b013e31826183df.
17.Bulbuloglu E,Yildiz H, Senoglu N,Coskuner I,Yuzbasioglu MF,Kilinc M,Dogan Z,Deniz C,Oksuz H,Kantarçeken B,Atli Y. Protective effects of zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia/reperfusion injury of the small intestine. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011 Dec;21(10):947-51. doi: 10.1089/lap.2011.0194. Epub 2011 Nov 1.
18.Kıray S, Onalan G, Karabay G, Zeyneloglu H, Kuscu E. Antioxidant prophylaxis for cellular injury in ovarian surface epithelium resulting from CO2 pneumoperitoneum in a laparoscopic rat model. Arch Gynecol Obstet. 2011 Sep;284(3):765-72. doi: 10.1007/s00404-011-1933-7. Epub 2011 May 27.
19.Mila-Kierzenkowska C, Woźniak A, Drewa T, Woźniak B, Szpinda M, Krzyżyńska-Malinowska E, Rajewski P. Effects of Open versus Laparoscopic Nephrectomy Techniques on Oxidative Stress Markers in Patients with Renal Cell Carcinoma. Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:438321. doi: 10.1155/2013/438321. Epub 2013 Feb 24.
20.Sammour T, Mittal A, Delahunt B, Phillips AR, Hill AG. Warming and humidification have no effect on oxidative stress during pneumoperitoneum in rats. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2011 Dec;20(6):329-37. doi: 10.3109/13645706.2011.556647. Epub 2011 Mar 14.
21.Davey AK, Hayward J, Marshall JK, Woods AE. The effects of insufflation conditions on rat mesothelium. Int J Inflam. 2013;2013:816283. doi: 10.1155/2013/816283. Epub 2013 Jun 24.
22.Arikan Y, Tosun M, Yilmaz S, Saykol V, Söylemez Z. The comparative effects of pneumoperitoneum on apoptosis and p53 expression in gastrointestinal organs. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2008 Jun;18(3):365-71. doi: 10.1089/lap.2007.0023.
23.Akdemir A, Erbaş O, Ergenoğlu M, Ozgür Yeniel A, Oltulu F, Yavaşoğlu A, Taskiran D. Montelukast prevents ischaemia/reperfusion-induced ovarian damage in rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014, Feb;173:71-6. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.11.021. Epub 2013 Dec 4. 
24. Dalgic T, Oymacı E, Bostanci EB, Çakır T, Kece C, Erduer I, Akoğlu M. Effects of carbon dioxide pneumoperitoneum on postoperative adhesion formation and oxidative stress in a rat cecal abrasion model.Int Surg Sep 2015 Vol 21, Pages 5-62.  
25.Klage N.Hat das CO2-Pneumoperitoneum im Rahmen einer Leberresektion im Rattenmodell Einfluss auf die Leberregeneration? 2012- edocs.fu.berlin.de
26.Leventi A, Argyra E, Avraamidou A, Marinis A, Asonitis A, Perrea D, Voros D, Theodoraki K. Attenuation of Oxidative Stress by Ischemic Preconditioning in an Experimental Model of Intraabdominal Hypertension. Journal of Investigative Surgery. Volume 28, Issue 5, 2015
27.Kozlik J, Przyblowska J, Mikrut K., Żukiewicz-Sobczak WA, Zwoliński J, Piątek J, Sobczak P: Original paper Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy. Videosurgery Miniinv 2015; 10(1): 92–100
28.Yiannakopoulou E,Nikiteas N,Perrea D,Tsigris C. Minimally invasive surgery and oxidative stress response: what have we learned from animal studies? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Feb;23(1):25-8. doi: 10.1097/SLE.0b013e318278cf5f.
29.Ypsilantis P, Lambropoulou M, Tentes I, Chryssidou M, Georgantas T, Simopoulos C. Room air versus carbon dioxide pneumoperitoneum: effects on oxidative state, apoptosis and histology of splanchnic organs. Surg Endosc 1-8 (2015)
30.Akdemir A,  Erbaş O,  Ergenoğlu M,  Özgur Yeniel  A,    Oltulu F,     Yavaşoğlu A, 

Taşkıran D. M. Montelukast prevents ischemia-reperfusion-induced ovarian damage 

in rats.  Eur  J Obstet & Gynecol and Reprod Biol 173;71-76 (2014). 


31.Aydin HR, Kesici APS, Kesici APU, Saygin API.Effects of different intra-abdominal pressure values on different organs: what should be the ideal pressure?- European Surgery, 203-208; (2014) Springer.
32.Karapolat S,Gezer S, Yildirim U, Dumlu T, Karapolat B, OzaydinIı, Yasar M, Iskender A, Kandis H, Saritas A. Prevention of pulmonary complications of pneumoperitoneum in rats.J Cardiothorac Surg. 2011 Feb 8;6:14. doi: 10.1186/1749-8090-6-14.
33.Cekic B, Geze S, Ozkan G, Besir A, Sonmez M, Karahan SC, Mentese A. The Effect of Dexmedetomidine on Oxidative Stress during Pneumoperitoneum. Biomed Res Int. 2014;2014:760323. doi: 10.1155/2014/760323. Epub 2014 Jan 8.
34. Cho  SJ,  Oh  YJ,  Kim  OS,  Sungwon  N.  The  effects  of  arginase  inhibitor  

on  lung Oxidative  stress  and  inflammation  caused  by  pneumoperitoneum  in  rats BMC Anesthesiology 201515:129 DOI: 10.1186/s12871-015-0112-y

35.Sammour T. The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation- 2011 - researchspace.auckland.ac.nz
36.Biler A,Yucebilgin S,Sendag F,Akman L,Akdemir A,Ates U,Uyanikgil Y,Yilmaz-Dilsiz O,Sezer E. The Effects of Different Intraabdominal Pressure Protocols in Laparoscopic Procedures on Oxidative Stress Markers and Morphology in Rat Ovaries. Adv Clin Exp Med. 2014 Nov-Dec;23(6):885-92. doi: 10.17219/acem/37331.
37.Yilmaz S,Uyar H,Aktepe F,Akaydin M,Cilekar M,Vurmaz A,Koca B,Kahraman A,Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi:10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8
38.Biler A,   Yucebilgin S,   Sendag F,    Akman L,   Akdemir A,  Ates U, Uyanikgil Y, 

Yilmaz-Dilsiz O, Ebru Sezer E.   The  Effects  of  Different  Intraabdominal  Pressure  

Protocols in  Laparoscopic Procedures on Oxidative Stress Markers and Morphology 

in  Rat Ovaries  Adv  Clin  Exp  Med 2014, 23, 6, 885–892 ISSN 1899–5276

39.Schmidt SC. Einfluss des CO2-Pneumoperitoneums auf die hepatozelluläre Schädigung und Leberregeneration nach Leberteilresektion bei der gesunden und diätetisch …- 2010 - diss.fu-berlin.de
40.Mila-Kierzenkowska C, Woźniak A, Drewa T, Woźniak B, Szpinda M, Krzyżyńska-Malinowska E, Rajewski P. Effects of Open vs. Laparoscopic Nephrectomy on Oxidative Stress Markers in Patients with Renal Cell Carcinoma. Oxid Med Cell Longev.2013;2013:438321doi:10.1155/2013/438321. Epub2013Feb 24.
41.Akdemir A, Ates U, Uyanıkgil Y, Yilmaz Ö. The Effects of Different Intraabdominal Pressure Protocols in Laparoscopic Procedures on Oxidative Stress Markers and... Article in Advances in Clinical and Experimental Medicine • November 2014
42. Silva J DRT, Alves JEO, Martins CX, Guilherma SV, Antunes F. Investigaçao de alteraçoes eletrocardiograficas em gatas (Felis catus) submetidas a pneumoperitonio. Revisto de Saude vol 7, n2 (2016). 

Akbulut, G., C. Polat, Aktepe, F., Yilmaz, S., Kahraman, A., Serteser, M., Gokce, C. ve Gokce, O.    
The oxidative effect of prolonged CO2 pneumoperitoneum on renal tissue of rats. Surg Endosc, 18, 1384-8 (2004).
1.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al.Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. BR J SURG 96(8);836-850, AUG 2009. 
2.Arioz DT, Polat C, Tokyol C, et al. What Should Be the Ideal Time for Ischemic Preconditioning in a Laparoscopic Rat Model? J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH 19(2);141-147, APR 2009. 
3.Bickel A, Drobot A, Aviram M, et al. Validation and reduction of the oxidative stress following laparoscopic operations. A prospective randomized controlled study. ANN SURG 246(1);31-35, JUL 2007.
4.Hypolito OHM, Azevedo JLMC, Caldeira FMSDA, et al. Creation of pneumoperitoneum: noninvasive monitoring of clinical effects of elevated intraperitoneal pressure for the insertion of the first trocar.  SURG ENDOSC  24  7  1663-1669  JUL 2010
5.Nsadi B, Gilson N, Pire E, et al.  Consequences of Pneumoperitoneum on Liver Ischemia During Laparoscopic Portal Triad Clamping in a Swine Model  J SURG RES 166  1  E35-E43  MAR 2011
6.Tihan DN, Erbil Y, Seven R, et al.  The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats. TURKISH J TRAUMA & EMERGENCY SURG  17 ( 1) ; 1-8:  2011
7.Al-Mufarrej F, Abell LM, Chawla LS. Understanding Intra-Abdominal Hypertension From the Bench to the BedsideJ Intensive Care Med. 2012 May-Jun;27(3):145-60. doi: 10.1177/0885066610396156. Epub 2011 Apr 27.
8.Seguro AC, Poli de Figueiredo LF, Shimizu MH. N-acetylcysteine (NAC) protects against acute kidney injury (AKI) following prolonged pneumoperitoneum in the rat. J Surg Res. 2012 Jun 15;175(2):312-5.doi:10.1016/j.jss.2011.05.052.Epub 2011Jun 23
9.Geze S, Cekic B, Imamoğlu M, Yörük MF, Yuluğ E, Alver A, Mentese A, Ertürk E, Tusat M. Use of dexmedetomidine to prevent pulmonary injury after pneumoperitoneum in ventilated rats. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Oct;22(5):447-53. doi: 10.1097/SLE.0b013e31826183df.
10.Shin S, Bai SJ, Rha KH, So Y, Oh YJ. The effects of combined epidural and general anesthesia on the autonomic nervous system and bioavailability of nitric oxide in patients undergoing laparoscopic pelvic surgery. Surg Endosc. 2013 Mar;27(3):918-26. doi: 10.1007/s00464-012-2536-5. Epub 2012 Oct 6.
11.Kıray S, Onalan G, Karabay G, Zeyneloglu H, Kuscu E. Antioxidant prophylaxis for cellular injury in ovarian surface epithelium resulting from CO2 pneumoperitoneum in a laparoscopic rat model. Arch Gynecol Obstet. 2011 Sep;284(3):765-72. doi: 10.1007/s00404-011-1933-7. Epub 2011 May 27.
12.Khoury W, Weinbroum AA. Oxidants as important determinants of renal apoptosis during pneumoperitoneum: a study in an isolated perfused rat kidney model. Surg Endosc. 2012 May;26(5):1417-24. doi: 10.1007/s00464-011-2049-7. Epub 2011 Dec 17.
13.Luo CF, Tsai YF, Chang CH, Wu CT, Yu HP. Increased oxidative stress and gut ischemia caused by prolonged pneumoperitoneum in patients undergoing robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2011 Jun;49(2):46-9. doi: 10.1016/j.aat.2011.05.010. Epub 2011 Jun 22. 
14.Polat C, Uyar H, Başsorgun I, Kahraman A, Ciftcioglu A, Arikan Y. Laparoscopy can aggravate the severity of pancreatitis in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Dec;22(10):978-83. doi: 10.1089/lap.2012.0328. Epub 2012 Oct 26. 
15.Souza DB, Costa WS, Cardoso LE, Benchimol M, Pereira-Sampaio MA, Sampaio FJ. Does prolonged pneumoperitoneum affect the kidney? Oxidative stress, stereological and electron microscopy study in a rat model. Int Braz J Urol. 2013 Jan-Feb;39(1):30-6. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2013.01.05. 
16.Octavio Hypolito O, Azevedo JL, Gama F, Azevedo O, Miyahira AS, Pires OC, Caldeira FA, Silva TS. Rev. Bras. Anestesiol. vol.64, no.2Campinas Mar./Apr. 2014  http://dx.doi.org/10.1016/j.bjan.2013.03.020 
17.Freitas PF, Durães LC, Oliveira de Carvalho FAN, Andurte S, Carvalho, Duarte C, Carneiro FP, de Sousa JB. Effects of pneumoperitoneum with carbon dioxide and helium on renal function and morphology in rats  Acta Cir. Bras. vol.28 no.7 São Paulo July 2013 http://dx.doi.org/10.1590/S0102-86502013000700003 
18.Hypolito O, Azevedo JL, Gama F, Azevedo O, Miyahira SA, Pires OC, Caldeira FA, Silva T. Efectos de la presión elevada del neumoperitoneo artificial sobre la presión arterial invasiva y los niveles de los gases sanguíneos. Rev. Bras. Anestesiol.  vol.64  no.2  Campinas Mar./Apr. 2014  http://dx.doi.org/10.1016/j.bjan.2013.03.020 
19.Huh H, Kim NY, Park SJ, Cho JE. Effect of nicardipine on renal function following robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy in patients with pre-existing renal insufficiency. J Int Med Res. 2014 Apr;42(2):427-35. doi: 10.1177/0300060513510435. Epub 2014 Feb 25.
20.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Minimally invasive surgery and oxidative stress response: what have we learned from animal studies? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Feb;23(1):25-8. doi: 10.1097/SLE.0b013e318278cf5f.
21.Javor SZ, Shanava K, Hoscsak E, Kürthy M, Lantos J, Borsiczky B, Takacs I, Horvath SZ, Balatony B, Ferencz S, Roth E, Weber GY. Preconditioning is a method that may reduce the negative side-effect of pneumoperitoneum. Interventional Medicine and Applied Science Volume 2, Issue 3.  (2010) DOI: 10.1556/IMAS.2.2010.3.5
22.Sammour T. The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation- 2011 - researchspace.auckland.ac.nz
23.Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi: 10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8.
24.Cimen S, Guler S, Alwayn I, Lawen J, Kiberd B. Correlation of Surgical Times with Laparoscopic Live Donor Kidney Transplant OutcomesOpen J Organ Transp Surg Vol.3  No.4 (2013), Article ID:38966,5 pagesDOI:10.4236/ojots.2013.34014
25.Hypolito O, Azdevo JL, Gama F, Azevedo O, Miyahira SA, caldeira FA, Silva FA. Efectos de la presión elevada del neumoperitoneo artificial sobre la presión arterial invasiva y los niveles de los gases sanguíneos. Brazilian Journal of Anesthesiology (Edicion en Espanol) Volume 64, Issue 2, March–April 2014, Pages 98–104.
26.Yaman F, Boybeyi Ö, Köse EA, Balcı M, kısa U, Apan A. The effects of dexmedetomidine on renal injury induced by intra-abdominal hypertension in rats. Biomedical Research, (2016).
27. Karabayirli S, Surgit O, Kasikara H, Bicer CK, Ergin M, Demircioglu RI, Muslu B. The effects of adding ischemic preconditioning during desflurane inhalation anesthesia or propofol total intravenous anesthesia on pneumoperitoneum-induced oxidative stress. Acta Chir Belg – (2016)-Taylor Francis. 


 


Sıvacı, R.G., Orman, A., Yılmazer, M., Yılmaz, S., Ellidokuz, H. ve C. Polat.  The Effect of Low-Flow Sevoflurane and Desflurane on Pulmonary Mechanics during Laparoscopic Surgery. 
J Laparoendosc & Adv Surg Tech A. 15 (2), 125-129 (2005).
1.Bravo-Cuellar A, Romero-Ramos E, Hernandez-Flores G, et al. Comparison of two anesthetic techniques of plasma levels of inflammatory markers. CIRUGIA Y CIRUJANOS 75(2);99-104, MAR-APR 200
2.de Oliveira GS Jr, Girao W, Fitzgerald PC, McCarthy RJ. The effect of sevoflurane versus desflurane on the incidence of upper respiratory morbidity in patients undergoing general anesthesia with a Laryngeal Mask Airway: a  meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Anesth. 2013 Sep;25(6):452-8. doi: 10.1016/j.jclinane.2013.03.012. Epub 2013 Aug 17. 3.Kupisiak J, Goch R, Polenceusz W, Szyca R, Leksowski K. Bispectral index and cerebral oximetry in low-flow and high-flow rate anaesthesia during laparoscopic cholecystectomy–a randomized controlled trial. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2011; 6 (4): 226-230   DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2011.26256
4.Bang SR, Lee SE, Ahn HJ, Kim JA, Shin BS, Roe HJ, Sim WS. Comparison of respiratory mechanics between sevoflurane and propofol-remifentanil anesthesia for laparoscopic colectomy. Korean J Anesthesiol. 2014 Feb;66(2):131-5. doi: 10.4097/kjae.2014.66.2.131. Epub 2014 Feb 28.
5.Kupisiak J, Goch R, W Polenceusz, R Szyca. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques- Videosurgery and Other …, 2011 - termedia.pl
7.Sivaci R, Demir S, Koken T, Sivaci Y. Biochemical Effects of Low-Flow Anesthesia with Inhalation agents in Patients undergoing Laparoscopic Surgery- Journal of Medical Biochemistry, Volume 31, Issue 1  Pages 53–59, ISSN (Online) 1452-8266, ISSN (Print) 1452-8258, DOI: 10.2478/v10011-011-0036-0    - 2012
8.Negargar S, Peirovifar A, Mahmoodpoor A.. Hemodynamic Parameters of Low-Flow Isoflurane and Low-Flow Sevoflurane Anesthesia During Controlled Ventilation With Laryngeal Mask Airway ... - … and pain medicine, 2014 - ncbi.nlm.nih.gov
9. Deger C, Kahveci K, Ornek Di But A, Aksoy A, Gokcınar D, Katar D. Effects of Low-Flow Sevoflurane Anesthesia on Pulmonary Functions in Patients Undergoing Laparoscopic Abdominal Surgery. BioMed Research International Volume 2016 (2016), Article ID 3068467, 5 pages

Yilmaz, S., Koken T, Tokyol C, Kahraman A, Akbulut G, Serteser M, Polat C, Gokce C, Gokce O. 
“Can preconditioning reduce laparoscopy induced tissue injury”. 
Surg Endosc, 17(5), 819-824 (2003).
1.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al. Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. BR J SURG 96(8);836-850, AUG 2009 
2. Unsal MA, Guven S, Imamoglu M, et al. The effect of CO2 insufflation-desufflation attacks on tissue oxidative stress markers during laparoscopy: a rat model. FERT AND STERIL 92(1);363-8, JUL 2009
3.Unsal MA, Imamoglu M, Kadioglu M, Aydin S, Ulku C, Kesim M, Alver A, Kalyoncu NI, Yaris E, Bozkaya H. The acute alterations in biochemistry, morphology, and contractility of rat-isolated terminal ileum via increased intra-abdominal pressure Pharmacological Research Volume 53, Issue 2, February 2006, Pages 135–141
4.Laven BA, Orvieto MA, Chuang MS, Ritch CR, Murray P, Harland RC, Inman SR, Brendler CB, Shalhav AL. Renal tolerance to prolonged warm ischemia time in a laparoscopic versus open surgery porcine model. J UROL 2004 Dec;172(6 Pt 1):2471-4.
5.Baldwin DD, Maynes LJ, Berger KA, Desai PJ, Zuppan CW, Zimmerman GJ, Winkielman AM, Sterling TH, Tsai CK, Ruckle HC.laparoscopic warm renal sichemia in the solitary porcine kidney model. Urology. 2004 Sep;64(3):592-7.
6.Bishara B, Ramadan B, Karram T, Awad H, Abu-saleh N, Winaver J, Assadi A, AbassiZ.Nitric oxide synthase inhibition aggravates the adverse renal effects of high but not low intrabdominal pressure.  Surg Endosc 2010 Apr;24(4):826-33. doi: 10.1007/s00464-009-0672-3. Epub 2009 Aug 26.
7.Spyridon A, Alexandra A, Eriphili A, et al. THE INFLUENCE OF INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION (IAH) AND THE ROLE OF ISCHEMIC PRECONDITIONING (IP) IN THE HEPATIC APOPTOSIS AND REGENERATION. ACTA CLIN BELG 64(3);268-268, MAY-JUN 2009
8.Alexandra A, Eriphili A, Spyros A, et al. EFFECT OF ISCHEMIC PRECONDITIONING ON THE HEPATIC FUNCTION UNDER INCREASED INTRAAB-DOMINAL PRESSURE. ACTA CLIN BELG, Volume: 64(3), 272-272, MAY-JUN 2009 
9.Oksuz H, Bulbuloglu E, Senoglu N, et al. Re-Protective Effects of Pre- and Post-Laparoscopy Conditioning, Zinc, Pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an Animal Model of Laparoscopy-Induced Ischemia/Reperfusion Injury of the Kidney. REN FAIL 31(4); Pages: 297-302, 2009 
10.Ozmen MM, Zulfikaroglu B, Col C, et al. Effect of Increased Abdominal Pressure on Cytokines (IL1 beta, IL6, TNF alpha), C-reactive Protein (CRP), Free Radicals (NO, MDA), and Histology. SURG LAPAROSC ENDOSC & PERCUT TECHN 19(2);142-7, 2009.
11.Arioz DT, Polat C, Tokyol C, et al. What Should Be the Ideal Time for Ischemic Preconditioning in a Laparoscopic Rat Model? J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume:19, Issue: 2, Pages: 141-147, Published: APR 2009. 
12.Arioz DT, Tosun M, Polat C, Saylan A, Yılmazer M. The effects of ischaemic preconditioning on ovarian apoptosis and p53 expression during laparoscopy. J Obstet Gynaecol. 2012 Jul;32(5):467-71. doi: 10.3109/01443615.2012.663015.
13.Dinckan A, Sahin E, Ogus M, et al. The effect of pentoxifylline on oxidative stress in CO2 pneumoperitoneum. SURG ENDOSC 23(3);534-8, MAR2009 
14.Bishara B, Karram T, Khatib S, et al. Impact of pneumoperitoneum on renal perfusion and excretory function: beneficial effects of nitroglycerine. SURG ENDOSC 23(3);568-76, MAR2009.
15.Ypsilantis P, Tentes I, Anagnostopoulos K, et al. Mesna protects splanchnic organs from oxidative stress induced by pneumoperitoneum. SURG ENDOSC 23(3);583-589, MAR 2009 
16.Hernandez DJ, Roberts WB, Miles-Thomas J, et al.  Can Ischemic Preconditioning Ameliorate Renal Ischemia-Reperfusion Injury in a Single-Kidney Porcine Model? J ENDOUROL Volume: 22, Issue: 11, Pages:2531-2535, Published: NOV 2008. 
17.Bickel A, Weiar A, Eitan A. Evaluation of liver enzymes following elective laparoscopic cholecystectomy: Are they really elevated? J GASTROINT SURG Volume:12, Issue: 8, Pages:1418-1421, Published: AUG 2008. 
18.Bickel A, Marinovski M, Shturman A, et al. Filtered signal-averaged P-wave duration during pneumoperitoneum in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: A reflection of pathophysiological cardiac changes. Conference Information: 10th World Congress of Endoscopic Surgery, SEP 13-16, 2006 Berlin, GERMANY, SURG ENDOSC Volume:22, Issue: 1, Pages: 221-227, Published: JAN 2008. 
19.Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, et al. Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH Volume: 17, Issue: 6, Pages: 723-729, Published: DEC 2007. 
20.Porpiglia F, Renard J, Billia M, et al. Is renal warm ischemia over 30 minutes during Laparoscopic partial nephrectomy possible? One-year results of a prospective study. EUR UROLOG Volume: 52, Issue: 4, Pages: 1170-1178, Published: OCT 2007 
21.Bickel A, Drobot A, Aviram M, et al. Validation and reduction of the oxidative stress following laparoscopic operations-A prospective randomized controlled study. ANN SURG Volume: 246, Issue: 1, Pages: 31-35, Published: JUL 2007
22.Polat C, Yilmaz S, Serteser M, Koken T, Kahraman A, Dilek ON. The effect of different intraabdominal pressures on lipid peroxidation and protein oxidation status during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2003 Nov;17(11):1719-22. Epub 2003 Sep 10
23.Cevrioglu S, Yilmaz S, Koken T, Tokyol C, Yilmazer M, Fenkci IV. Comparison of the effects of low intra-abdominal pressure and ischaemic preconditioning on the generation of oxidative stress markers and inflammatory cytokines during laparoscopy in rats. Hum Reprod. 2004 Sep;19(9):2144-51. Epub 2004 Jun 30. 
24.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, Koken T, Arikan Y, Dilek ON, Gökçe O. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Jun;14(3):165-8.
25.Ates E, Yilmaz S, Ihtiyar E, Yasar B, Karahuseyinoglu E. Preconditioning-like amelioration of erythropoietin against laparoscopy-induced oxidative injury. Surg Endosc. 2006 May;20(5):815-9. Epub 2006 Feb 21.
26.Ure BM, Suempelmann R, Metzelder MM, Kuebler J.Physiological responses to endoscopic surgery in children. Semin Pediatr Surg. 2007 Nov;16(4):217-23. Review.
27.Cay A, Imamoğlu M, Unsal MA, Aydin S, Alver A, Akyol A, Sarihan H. Does anti-oxidant prophylaxis with melatonin prevent adverse outcomes related to increased oxidative stress caused by laparoscopy in experimental rat model?  J Surg Res. 2006 Sep;135(1):2-8. Epub 2006 Mar 29.
28.Adamy A, Favaretto RL, Nogueira L, Savage C, Russo P, Coleman J, Guillonneau B, Touijer K. Recovery of renal function after open and laparoscopic partial nephrectomy. Eur Urol. 2010 Oct;58(4):596-601. doi: 10.1016/j.eururo.2010.05.044. Epub 2010 Jun 9.
29.Mittal A, Phillips AR, Loveday B, Windsor JA. The potential role for xanthine oxidase inhibition in major intra-abdominal surgery. World J Surg. 2008 Feb;32(2):288-95.
30.Secin FP. Importance and limits of ischemia in renal partial surgery: experimental and clinical research. Adv Urol. 2008:102461. doi: 10.1155/2008/102461.
31.Altindis M, Yilmaz S, Polat C, Serteser M. Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-α and IL-6 levels in rats. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Dec;14(6):380-3.
32.Ong AM, Bhayani SB, Hsu TH, Pinto PA, Rha KH, Thomas M, Nicol T, Su LM. Bipolar needle electrocautery for laparoscopic partial nephrectomy without renal vascular occlusion in a porcine model. Urology. 2003 Dec;62(6):1144-8
33.Popescu I, Tomulescu V, Hrehoret D, Boeti-Sarbu P, Stanciulea O, Kosa A. Laparoscopic liver surgery. Analysis of a series of 61 patientsRom J Gastroenterol. 2005 Dec;14(4):343-9.
34.Ergenoglu M, Erbaş O, Akdemir A, Yeniel AÖ, Yildirim N, Oltulu F, Aktuğ H, Taskiran D. Attenuation of ischemia/reperfusion-induced ovarian damage in rats: does edaravone offer protection. Eur Surg Res. 2013;51(1-2):21-32. doi: 10.1159/000353403. Epub 2013 Jul 26.             
35.Avraamidou A, Marinis A, Asonitis S, Perrea D, Polymeneas G, Voros D, Argyra E.The impact of ischemic preconditioning on hemodynamic, biochemical and inflammatory alterations induced by intra-abdominal hypertension: an experimental study in a porcine model. Langenbecks Arch Surg. 2012 Dec;397(8):1333-41. doi: 10.1007/s00423-012-0977-x. Epub 2012 Jul 4. 
36.Sabbagh R, Chawla A, Tisdale B, Kwan K, Chatterjee S, Kwiecien JM, Kapoor A. Renal histopathology features according to various warm ischemia times in porcine laparoscopic and open surgery model. Can Urol Assoc J. 2011 Feb;5(1):40-3. doi: 10.5489/cuaj.10010.
37.Yilmaz S, Arioz DT, Altindis M, Akaydin M, Kalayci R, Kahraman A, Polat C. Short period of preconditioning protects by decreasing the TNF-alpha and IL-6 values before laparoscopic surgery (a rat experiment). Med Sci Monit. 2010 Feb;16(2):BR75-9.
38.Bulbuloglu E, Yildiz H, Senoglu N, Coskuner I, Yuzbasioglu MF, Kilinc M, Dogan Z, Deniz C, Oksuz H, Kantarçeken B, Atli Y.Protective effects of zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia/reperfusion injury of the small intestine. J Laparoendosc Adv Surg Tech A.2011 Dec;21(10):947-51.doi:10.1089/lap.2011.0194. Epub 2011 Nov 1.
39.Bishara B, Abu-Saleh N, Awad H, Goltsman I, Ramadan R, Khamaysi I, Abassi Z. Pneumoperitoneum aggravates renal function in cases of decompensated but not compensated experimental congestive heart failure: role of nitric oxide. J Urol. 2011 Jul;186(1):310-7. doi: 10.1016/j.juro.2011.03.040. Epub 2011 May 20.
40.Polat C, Uyar H, Başsorgun I, Kahraman A, Ciftcioglu A, Arikan Y.Laparoscopy can aggravate the severity of pancreatitis in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Dec;22(10):978-83. doi: 10.1089/lap.2012.0328. Epub 2012 Oct 26.
41.Sammour T, Mittal A, Delahunt B, Phillips AR, Hill AG.Warming and humidification have no effect on oxidative stress during pneumoperitoneum in rats. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2011 Dec;20(6):329-37. doi: 10.3109/13645706.2011.556647. Epub 2011 Mar 14.
42.Clergue F, Morel P, Pastor CM. Perioperative management of patients with increased risk of laparoscopy-induced hepatic hypoperfusion. Swiss Med Wkly. 2004 Jan 24;134(3-4):39-43.
43.Souza DB, Costa WS, Cardoso LE, Benchimol M, Pereira-Sampaio MA, Sampaio FJ. Does prolonged pneumoperitoneum affect the kidney? Oxidative stress, stereological and electron microscopy study in a rat model. Int Braz J Urol. 2013 Jan-Feb;39(1):30-6. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2013.01.05.
44.Oguzhan K. The Comparison between Laparoscopic vs. Open Surgery for Trinitrobenzene Sulfonic Acid-Induced Rat Colitis. J Cystology and Hisyology, 2010. 
45.Imamoglu M, Sapan L, Tekelioglu Y, Sarihan H. Long-term effects of elevated intra-abdominal pressure on testes an experimental model of laparoscopy. Urol J. 2013 Sep 26;10(3):953-9.
46.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Pharmacological modulation of oxidative stress response in minimally invasive surgery: systematic reviewSurg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Jun;22(3):200-4. doi: 10.1097/SLE.0b013e318247d15e.
47.Rifaioglu MM, Davarci M, Nacar A, Alp H, Celik M, Sefil NK, Inci M. Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) protects against acute urogenital injury following pneumoperitoneum in the rat. Ren Fail. 2014 Feb;36(1):98-103. doi: 10.3109/0886022X.2013.832317. Epub 2013 Sep 13.
48.Liu Z, Wang P, Xia D, Lou YF, Pan HF, Wang S. Comparison between laparoscopic and open partial nephrectomy: Surgical, oncologic, and functional outcomes. Kaohsiung J Med Sci. 2013 Nov;29(11):624-8. doi: 10.1016/j.kjms.2013.01.021. Epub 2013 Sep 8.
49.Naffaa M, Abu-Saleh N, Awad H, Khamaysi I, Karram T, Azzam ZS, Abassi Z, Bishara B.Acute obstructive jaundice and chronic cirrhosis protect against the adverse renal effects of pneumoperitoneum: role of nitric oxide. Surg Endosc. 2013 Jul;27(7):2517-25. doi: 10.1007/s00464-012-2773-7. Epub 2013 Jan 26.
50.Kocabas V, Büyükbaş S, Şahin DA. HEMORAJİK ŞOKU İZLEYEN İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARININ KARACİĞER OKSİDAN-ANTİOKSİDAN DURUMUNA ETKİSİ. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009. 
51.Klage N. Hat das CO2-Pneumoperitoneum im Rahmen einer Leberresektion im Rattenmodell Einfluss auf die Leberregeneration? 2012- edocs.fu.berlin.de
52.Kozlik J, Przybylowska J, Mikrut K, Żukiewicz-Sobczak WA, Zwoliński J, Piątek J, Sobczak P. Original paper Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy. Termedia.pl Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy. Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 92–100
53.Armaly Z, Abassi Z. Deleterious Effects of Increased Intra-Abdominal Pressure on Kidney Function. Advances in Nephrology 2014. Volume 2014, Article ID 731657, 15 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/731657
54.Javor SZ, Shana K, Hocssak E, Kürthy A. Preconditioning is a method that may reduce the negative side-effect of pneumoperitoneum. International Medicine and Applied Science. Vol 2 Issue 3, (2010), akademia.coM DOI: http://dx.doi.org/10.1556/IMAS.2.2010.3.5
55.Davarci I, Alp H, Ozgur T, Karcioglu M, Tuzcu K, Evliyaoglu O, Motor S, Durgun Yetim T. Ameliorating effects of CAPE on oxidative damage caused by pneumoperitoneum in rat lung tissue. Int J Clin Exp Med. 2014 Jul 15;7(7):1698-705. eCollection 2014.
56.Sammour T. The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation. 2011-research.auckland.ac.nz
57.Guo L, Li P, Meng C, Lu R, Yang Y, Zhou Y, Zhang Y, Chen H, Yin F.. Protective Effect of Zinc on Mouse Renal Ischemia-reperfusion Injury by Anti-apoptosis and Antioxidation. Curr Pharm Biotechnol. 2014;15(6):577-82.
58.Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi: 10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8
59.Abassi Z, Bishara B. Compositions and methods for ameliorating renal dysfunction induced by renal hypoperfusion or acute kidney injury. US Patent App. 137989, 204, 2011- Geogle Patents. 
60.Asonitis S, Argyra E, Marinis A, Kondi-Pafiti A. Liver necrosis and apoptosis during increased intra-abdominal pressure alleviated by ischaemic preconditioning. Hellenic J Surg. 84(2);106-109 (2012), Springer.
61.Roslan  M, Markuszewski  M, Baginska J. Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 2011, termedia,pl. 
62.Schmidt SC. Einfluss des CO2-Pneumoperitoneums auf die hepatozelluläre Schädigung und Leberregeneration nach Leberteilresektion bei der gesunden und diätetisch …2010-diss.fu-berlin.de
63.Gurdal SO, Celik A, Celik AS, Guzel S, Mete R, Sahin O, Soybir GR, Polat C. Effects ofthe ischemicpreconditioning on anastomotic healing in laparoscopic colon ooperations. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Aug;23(4):388-93. doi: 10.1097 /SLE. 0b013e31828e3be0.
64.Leventi A, Argyra E,  Avraamidou A, Marinis A , Spyridon A,  Perrea D,Voros D, Theodoraki K. Attenuation of Oxidative Stress by Ischemic Preconditioning in an Experimental Model of Intraabdominal Hypertension Journal of Investigative Surgery Volume 28, Issue 5; 253-260 (2015) 
65.Ozturk SA, Ceylan C, Serel TA, Doluoglu OG, Soyupek AS, Guzel A, Özorak A, Uz E, Savaş HB, Başpınar S. Protective effect of theophylline on renal functions in experimental pneumoperitoneum model  Renal Failure. Volume 37, Issue 6 pages 1044-1049  (2015)
66. Karabayirli S, Surgit O, Kasikara H, Bicer CK, Ergin M, Demircioglu RI, Muslu B. The effects of adding ischemic preconditioning during desflurane inhalation anesthesia or propofol total intravenous anesthesia on pneumoperitoneum-induced oxidative stress. Aca Chir Belg Published Online: 24 Oct 2016

 


Tokyol, C., Yılmaz, S., Kahraman, A., Cakar H., ve C. Polat.  
“The effects of desferrioxamine and quercetin on liver injury induced by hepatic ischaemia-reperfusion in rats”.  
Acta Chir Belg 106(1):68-72, (2006). 
1.Ghosh A, Mandal AK, Sarkar S, et al. Nanoencapsulation of quercetin enhances its dietary efficacy in combating arsenic-induced oxidative damage in liver and brain of rats. LIFE SCIENCES 84(3-4)75-80 JAN 16 2009
2.Yao P, Nussler A, Liu L, et al.  Quercetin protects human hepatocytes from ethanol-derived oxidative stress by inducing heme oxygenase-1 via the MAPK/Nrf2 pathways. J HEPATOL 47(2);253-261, AUG 2007
3.Mandal AK, Das S, Basu MK, et al. Hepatoprotective activity of liposomal flavonoid against arsenite-induced liver fibrosis. J PHARMACOL AND EXP THERAP 320(3)994-1001, MAR 2007
4.Arkadopoulos N, Nastos C, Kalimeris K, et al. IRON CHELATION FOR AMELIORATION OF LIVER ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY HEMOGLOBIN--34(3);265-277 (2010).
5.Nastos C, Kalimeris K, Papoutsidakis N, Defterevos G, Pafiti A, Kalogeropoulou H, Zerva L, Nomikos T, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V, Arkadopoulos N. Antioxidant treatment attenuates intestinal mucosal damage and gut barrier dysfunction after major hepatectomy. Study in a porcine model. J Gastrointest Surg. 2011 May;15(5):809-17. doi: 10.1007/s11605-011-1475-0. Epub 2011 Mar 5.
6.Kahraman A, Çakar H, Köken T. The protective effect of quercetin on long-term alcohol consumption-induced oxidative stress. Mol Biol Rep.2012 Mar;39(3):2789-94. doi: 10.1007/s11033-011-1037-2. Epub 2011 Jun 15...
7.Marcolin E, Forgiarini LF, Rodrigues G, Tieppo J, Borghetti GS, Bassani VL, Picada JN, Marroni NP. Quercetin Decreases Liver Damage in Mice with Non‐Alcoholic Steatohepatitis. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2013 Jun;112(6):385-91. doi: 10.1111/bcpt.12049. Epub 2013 Mar 21.
8.Vieira EK, Bona S, Di Naso FC, Porawski M, Tieppo J, Marroni NP. Quercetin treatment ameliorates systemic oxidative stress in cirrhotic rats. ISRN Gastroenterol. 2011;2011:604071. doi: 10.5402/2011/604071. Epub 2011 Aug 15.
9.Ghosh A, Mandal AK, Sarkar S, Das N. Hepatoprotective and neuroprotective activity of liposomal quercetin in combating chronic arsenic induced oxidative damage in liver and brain of rats. Drug Deliv. 2011 Aug;18(6):451-9. doi: 10.3109/10717544.2011.577110. Epub 2011 May 10.Bona S, Filippin LI, Di Naso FC, de David C, Valiatti B, Isoppo Schaun M, Xavier RM, Marroni NP. Effect of antioxidant treatment on fibrogenesis in rats with carbon tetrachloride-induced cirrhosis. ISRN Gastroenterol. 2012;2012:762920. doi: 10.5402/2012/762920. Epub 2012 Apr 2. 
11.Bona S. Proteção antioxidante da quercetina em fígado de ratos cirróticos- 2010 - lume.ufrgs.br
12.Li Y, Zhang PJ, Jin C, Zhou B, Liu XY, Tao LD, Feng M. Protective effects of deferoxamine mesylate preconditioning on pancreatic tissue in orthotopic liver autotransplantation in rats. Transplant Proc. 2011 Jun;43(5):1450-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2010.09.176.
13.Sangai NP, Verma JR. Quercetin alleviates bisphenol A-induced changes in nucleic acid and protein contents in mice.Acta Pol Pharm.2011Nov-Dec;68(6):867-73
14.Varsos P, Nastos C, Papoutsidakis N,Kalimeris K, Defterevos G, Nomikos T, Pafiti A, Fragulidis G, Economou E, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V, Arkadopoulos N. Desferrioxamine attenuates pancreatic injury after major hepatectomy under vascular control of the liver: experimental study in pigs. HPB Surg. 2012;2012:714672. doi: 10.1155/2012/714672. Epub 2012 Jun 25
15.Trogadas G, Mastoraki A, Nastos C, Kondi-Pafiti A, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V, Arkadopoulos N. Comparative Effects of Ischemic Preconditioning and Iron Chelation in Hepatectomy. J Invest Surg Volume 28, Issue 5; 261-7(2015)
16. EMM Trinidad, SL de Ita Gutiérrez Disease and Therapy: A Role for Oxidants… - … DISEASES-A ROLE …, 2013 - cdn.intechopen.com
17.Yaşar Z. Ratlarda Doksorubisinin Böbrekteki Hasarına Karşı Quersetinin Koruyucu Etkisinin Isık Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi- 2010 - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık …
18.Eftekhari A, Azarmi Y, Parvizpur A, Eghbal MA. Involvement of oxidative stress and mitochondrial/lysosomal cross-talk in olanzapine cytotoxicity in freshly isolated rat hepatocytes.      DOI:10.3109/00498254.2015.1078522
19. FEM Ali, Abo-Youssef AM, Messiha BAS, Hemeda RAM. Protective Effects of Quercetin and Ursodeoxycholic Acid on Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury in Rats. Volume 4 • 128. doi: 10.4172/2167-065X.1000128 (2015)
20.Abd-Elbaset M, Arafa ESA, El Sherbiny GA, Abdel-Bakky MS, Elgendy ANAM. Quercetin modulates iNOS, eNOS and NOSTRIN expressions and attenuates oxidative stress in warm hepatic ischemia-reperfusion injury in rats. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences Volume 4, Issue 3, September 2015, Pages 246–255
21.Ayvaz S, Inan M, Aksu B, Karaca T, Cemek M, Ayaz A, Basaran UN, Pul M. Desferrioxamine effectively attenuates testicular tissue at the end of 3 h of ischemia but not in an equal period of reperfusion. Journal of Pediatric Urology  Volume 10, Issue 3, June 2014, Pages 550–8.
22. Marcolin E. Ação hepatoprotetora do antioxidante quercitina no modelo esperimental de esteato-hepatite não alcoólica- 2012 - lume.ufrgs.br
23.Shizuma T. Relieving Effect of Quercetin on Ischemia/ReperfusionInduced Liver Damage in an Animal Model. J Nutrition Health & Food Sci 2(1):1-3 (2014)
24.Kyriazi MA, Theodoraki K,  Thedosopoulos Ta, Tsiantoula,  Fragulidis G, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V, Arkadopoulos N.. Evaluation of Ischemia-Reperfusion Liver Injury by Near-Infrared Spectroscopy in an Experimental Swine Model: The Effect of Desferoxamine. J Invest Surg   Volume 24(4);164-170 (2011)
25. Kahraman A, Çakar H, Köken T. THE INHIBITORY EFFECT OF QUERCETIN ON LONG-TERM ALCOHOL CONSUMPTION-INDUCED PRO-MATRIX METALLOPROTEINASE-9 LEVELS IN PLASMA AND LIVER OF RATS. Nobel Med 2012; 8(2): 111-115
26. Eftekhari A, Azarmi Y, Parvizpur A, Eghbal MA(2016) Involvement of oxidative stress and mitochondrial/lysosomal cross-talk in olanzapine cytotoxicity in freshly isolated rat hepatocytes, Xenobiotica, 46:4, 369-378, DOI: 10.3109/00498254.2015.1078522
27.Somade OT, Akinloye OA, Adeyeye MO, Fabunmi GD, Idowu OO, Badmus FO, Salaudeen BO. Quercetin, a natural phytochemical and antioxidant protects against sodium azide-induced hepatic and splenic oxidative stress in rats. Journal of Investigational Biochemistry DOI: 10.5455/jib.20151220014400


C. Polat, Tokyol, C., Kahraman, A., Sabuncuoğlu, B. ve Yìlmaz, S.
“The effects of desferrioxamine and quercetin on hepatic ischemia-reperfusion induced renal disturbance”. 
Prostaglandins & Leukot and Essential Fatty Acids 74(6):379-83. (2006).
1.Lee HT, Park SW, Kim M, et al. Acute kidney injury after hepatic ischemia and reperfusion injury in mice. LABORATORY INVESTIGATION 89)2;196-208,FEB 2009.
2.Petronilho F, Constantino L, de Souza B, et al. Efficacy of the combination of N-acetylcysteine and desferrioxamine in the prevention and treatment of gentamicin-induced acute renal failure in male Wistar rats(*). NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANT 24(7), 2077-2082, JUL 2009 
3.Arkadopoulos N, Nastos C, Kalimeris K, et al.  IRON CHELATION FOR AMELIORATION OF LIVER ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY  HEMOGLOBIN  34(3),  265-277  (2010).
4.Nastos C, Kalimeris K, Papoutsidakis N, Tasoulis MK, Lykoudis PM, Theodoraki K, Nastou D, Smyrniotis V. Global consequences of liver ischemia/reperfusion injury. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 1-14 (2014) http://dx.doi.org/10.1155/2014/906965
5.Uyanoğlu M, Canbek E, Ceyhan E, Senturk H. Preventing organ injury with carvacrol after renal ischemia/reperfusion. J Med Plants 5;72-80 (2011).
6.Li Y, Zhang PJ, Jin C, Zhou B, Liu XY, Tao LD, Feng M. Protective effects of deferoxamine mesylate preconditioning on pancreatic tissue in orthotopic liver autotransplantation in rats. Trans Proc Vol 43(5);1450-1455 (2011).
7.Oliveria-Santos  M, Lopes MF. Effect of hydroxyethyl starch on acute renal injury in a model of hepatic ischemia-reperfusion. Acta Med Port. 25(5);308-16 (2012). 
8.Bahl MM. Avaliação do potencial neuroprotetor do zinco e da quercetina em modelos de isquemia e estresse oxidativo. Repositorio.ufsc.br 2007
9.Olivera-Santos M, Lopes MF, Catre D, Goncalves E, Cabrita A. Effect of hydroxyethyl starch on acute renal injury in a model of hepatic ischemia-reperfusion. CHUC (2012)
10.Zainal AA, Alkataan MA. Lipid Profile in Thalassemia Major Patients on Desferrioxamine Therapy. Med J Babylon-Vol. 6- No.2 -2009
11.Yaşar Z. Ratlarda Doksorubisinin Böbrekteki Hasarına Karşı Quersetinin Koruyucu Etkisinin Isık Mikroskopik Düzeyde İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010.
12.Ayvaz S, İnan S, Aksu B, Karaca T, Cemek M, Ayaz A, Basaran UM, Pul M. Desferrioxamine effectively attenuates testicular tissue at the end of 3 h of ischemia but not in an equal period of reperfusion. J Pediatr Urol   Volume 10, Issue 3, June 2014, Pages 550–558
13.Oguz A, Kapan M, Kaplan I, Alabalik U, Ulger BV, Uslukaya O, Turkoglu A, Polat Y. The effects of sulforaphane on the liver and remote organ damage in hepatic ischemia-reperfusion model formed with pringle maneuver in rats. Int J Surg 18(1):163-8 (2015)
14.Shizuma T. Relieving Effect of Quercetin on Ischemia/Reperfusion-Induced Liver Damage in an Animal Model. Journal of Nutritional Health and Food Science. 2(1);1-3 (2014). 
15.Kyriazi MA, Theodoraki K,  Thedosopoulos T, Tsiantoula P,  Fragulidis G,  Kostopanagiotou G,  Smyrniotis V, Arkadopoulos N. Evaluation of Ischemia-Reperfusion Liver Injury by Near-Infrared Spectroscopy in an Experimental Swine Model: The Effect of Desferoxamine. J Invest Surg, 2011,Vol.24,No.4:Pages164-170.

16.Kazandı Ş. Karaciğer İskemi-Reperfüzyonu'nun Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Interleukın-18 Bındıng Proteın (Il-18bp)'İn Koruyucu Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2014.

17.Hasanvand A , Abolfazl Abbaszadeh A , Darabi S , Afshin Nazari A , Gholami M , Kharazmkia A. Evaluation of selenium on kidney function following ischemic injury in rats; protective effects and antioxidant activity. J Renal Inj Prev. 2017; 6(2): 93-98
18.Alkataan M. Lipid Profile in Thalassemia Major Patients on Desferrioxamine Therapy. Med J Babylon-Vol. 6- No.2 -2009
19.Jafaripour l, Rasoulian B,Tavafi M, Rafighdoost H, Mahmodi M, Rashidipour M, Ahmadvand H. PRETREATMENT WITH OLIVE LEAF EXTRACT IMPROVES RENAL AND LIVER ANTIOXIDANT SYSTEMS FOLLOWING RENAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN RATS. HERBAL MEDİCİNE J  VOL 1 NO 1 (2016). 

19.Rafighdoost H, Tavafi M, Jafari L , Rasoulian B, Ahmadvand
H, Mahmodi M, Marzyeh Rashidi Pour MR. Efects of Olivie Leaf Extract of Olive Leaf Extract inInhibition of Renal Ischemia_Reperfusion Injuries İn Rats. Volume 10, Number 3 (Summer 2013 -- 2013)  ASJ 2013, 10(3): 160-5.

20. Santos MO.  Lesão renal aguda em modelo murino de isquemia e reperfusão hepática sob expansão de volume plasmático- 2011 - estudogeral.sib.uc.pt

21.Shizuma T. Relieving Effect of Quercetin on Ischemia/Reperfusion-Induced Liver Damage in an Animal Model. Int J Nutr Health & Food Sci i 2(1): 1-3 (2014). http://dx.doi.org/10.15226/jnhfs.2014.00111

22.Kyriazi MA, Kassiani Theodoraki, Theodosios Thedosopoulos, Paraskevi Tsiantoula, Fragulidis K, Kostopanagiotou P, Smyrniotis V, Arkadopoulos S(2011) Evaluation of Ischemia-Reperfusion Liver Injury by Near-Infrared Spectroscopy in an Experimental Swine Model: The Effect of Desferoxamine, J Invest SurG, 24:4, 164-170, DOI:10.3109/08941939.2011.560998


C. Polat, Arikan, Y., Gokce, C., Aktepe, F., Akbulut, G., Yilmaz, S. ve Gokce, O.
The effect of NG-nitro L-arginine methyl ester on colonic anastomosis after increased intra-abdominal pressure.  
Langenbecks Arch Surg 392(2):197-202, 2007.
1. Klicek R, Sever M, Radic B, et al. Pentadecapeptide BPC 157, in clinical trials as a therapy for inflammatory bowel disease (PL14736), is effective in the healing of colocutaneous fistulas in rats: Role of the nitric oxide-system. J PHARMACOL SCIE 108(1), 7-17, SEP 2008.
2. Uzun H, Konukoglu D, Nuri MK, et al. The effects of sildenafil citrate on ischemic colonic anastomotic healing in rats: Its relationship between nitric oxide and oxidative stress. WORLD JOURNAL OF SURGERY 32(9), 2107-2113, SEP 2008.
3. Untitled. Turkyilmaz S, Dinckan A, Polat C. INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE 23(5), 557-558, MAY 2.
4.Predrag S, Sven S; Rudolf R, et al. Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157-NO-system Relation. Current Pharmaceutical Design, Volume 20, Number 7, February 2014, pp.1126-1135(10)
5.Polat C, Uyar H, Başsorgun I, Kahraman A, Ciftcioglu A, Arikan Y.Laparoscopy can aggravate the severity of pancreatitis in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012;22(10):978-83. doi: 10.1089/lap.2012.0328. Epub 2012 Oct 26.et al. 
6.Cihan A, Bicakci U, Tander B, et al. Effects of intraperitoneal nitroglycerin on the strength and healing attitude of anastomosis of rat intestines with ischemia-reperfusion injury.Afr J Ped Surg  8(2); 206-10;2011.
7.Obuchi T, Imakiire T, Yoneda S, Iwasaki A. Efficacy of arginine supplementation for the treatment of air leakage. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, 2014; vol. 22(2): pp. 172-5, first published on October 8, 2013
8.Özdemir-van Brunschot DMD, Scheffer GJ, Pouwels S, et al. What is the evidence for the use of low-pressure pneumoperitoneum? A systematic review. Surg Endosc pp 1-17 (2015)
9.Solanki S, Srinivas M, Sinha A,Mittal D,Mallick S,Agarwala S,Bhatnagar V. Histopathological changes at colonic anastomotic site after ischemia reperfusion injury: role of aminoguanidine in experimental model. European J Ped  Surg, 25(3):242-249 (2015)
10.Vukojevic J. PENTADECAPEPTIDE BPC 157 AND NITRIC OXIDE SYSTEM RELATION. MASTER'S THESIS (2014)


C. Polat, Sivaci, R., Baki, E., Kosar, M.N. ve Yılmaz, S. 
Recurrent hepatic hydatid cyst in a pregnant woman. 
Med Sci Mon, (13), CS27-29, 2007
1.Ekim H, Ekim M. ECHINOCOCCAL TENSION PNEUMOTHORAX IN A PREGNANT WOMAN   PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 25(1), 159-161, JAN-MAR 2009.
2.Erçetin C, Özden İ, İyibozkurt C, Güven K. Hepatic hydatid disease requiring urgent treatment during pregnancy- Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 19 (2):119-122, 2013 - doi: 10.5505/tjtes.2013.21548
3.Ghosh JK, Goyal SK, Behera MK, Dixit VK. Hydatid Cyst of Liver Presented as Obstructive Jaundice in Pregnancy; Managed by PAIR. Journal of Clinical and Experimental Hepatology Vol 4( 4) December 2014, Pages 366-9.
4. Öztürk HB, Selam B, Bilgi S. Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 • Sayı: 1 •Sayfa 40-2,  Ocak 2011

Erol, D.D., Yilmaz, S., C. Polat ve Arikan, Y.  
“Efficacy of thoracic epidural analgesia for laparoscopic cholecystectomy.  Adv Ther, 25(1):45-52 (2008). 
1.Sistla S, Rajesh R, Sadasivan J, et al. Does Single-dose Preoperative Dexamethasone Minimize Stress Response and Improve Recovery After Laparoscopic Cholecystectomy? SURG LAPAROSC ENDOSC & PERC TECHN 19(6);506-10 DEC 2009
2.El-Dawlatly AA, Turkistani A, Kettner SC, et al. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block: description of a new technique and comparison with conventional systemic analgesia during laparoscopic cholecystectomy. BR J ANAEST 102(6);763-767, JUN 2009
3.Koch T, Litz RJ. Does minimally invasive surgery really imply minimally invasive anaesthesia? ANAESTHESIST 57(8);757-9, AUG 2008.
4.Al Samaraee A, Rhind G, Saleh U, et al.  Factors contributing to poor post-operative abdominal pain management in adult patients: a review SURGEON-JOURNAL OF THE ROY COLL SURG EDIN AND IRL  8(3) 151-158  JUN 2010
5.Nguyen M, Vandenbroucke F, Roy JD, et al.  Evaluation of the Addition of Bupivacaine to Intrathecal Morphine and Fentanyl for Postoperative Pain Management in Laparascopic Liver Resection. REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE 35(3) 261-6  MAY-JUN 2010
6.Senoglu N, Yuzbasioglu MF, Oksuz H, et al.  Effects of Epidural-and-General Anesthesia Combined Versus General Anesthesia Alone on Femoral Venous Flow During Laparoscopic Cholecystectomy. J LAPAROENDOSC & ADV SURG TECH  20(3); 219-223  APR 2010
7.Ra YS, Kim CH, Lee GY, Han JI. The analgesic effect of the ultrasound-guided transverse abdominis plane block after laparoscopic cholecystectomy. Korean J Anesthesiol. 2010 Apr;58(4):362-8.doi: 10.4097/kjae.2010.58.4.362. Epub 2010 Apr 28 
8.Tolchard S, Davies R, Martindale S. Efficacy of the subcostal transversus abdominis plane block in laparoscopic cholecystectomy: Comparison with conventional port-site infiltration. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2012 Jul;28(3):339-43. doi: 10.4103/0970-9185.98331.
9. Ozturk T. Risks associated with laparoscopic surgery - 2011 - cdn.intechopen.com
10.T Koch, RJ Litz. Ist minimalinvasive Chirurgie gleichbedeutend mit minimalinvasiver Anästhesie?- Der Anaesthesist, 2008 – Springe
11.Wassef M, Lee DY, Levine JL, Ross RE, Guend H, Vandepitte C, Hadzic A, Teixeira J. Feasibility and analgesic efficacy of the transversus abdominis plane block after single-port laparoscopy in patients having bariatric surgery. J Pain Res. 2013 Nov 27;6:837-41. doi: 10.2147/JPR.S50561. eCollection 2013.
12. Slemah AAA, Fadlallah BI, Elsayed HO. CONTINUOUS THORACIC EPIDURAL ANESTHESIA VERSUS GENERAL ANESTHESIA AND COMBINED EPIDURAL AND GENERAL ANESTHESIA FOR …- aamj.eg.net
13.Barrueco LL, Ramos HF, … Anestesia epidural para colecistectomía videolaparoscópica: a propósito de un caso- … Archivo Médico de …, 2011 - scielo.sld.cu
14.Sheriff AA, Koptan HM, Soliman SM. Feasibility and perioperative pain-relieving efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block in morbidly obese patients undergoing laparoscopic bariatric surgery. Volume : 1(1); Page :50-56 (2015). 
15.Ortiz J, Rajagopalan S.  A Revie of Local Anesthesic Techniques for Analgesia After Laparoscopic Surgery. J Mini Inv Surg Sci. 3(2): e11310(2014). 

16.Guay J, Mina N, Sandra K. Epidural Local Anesthetics Versus Opioid-Based Analgesic Regimens for Postoperative Gastrointestinal Paralysis, Vomiting, and Pain After Abdominal Surgery: A Cochrane Review.Anesthesia & Analgesia Volume 123, Number 6, December 2016, pp. 1591-1602(12).

17.Tikuisis R, Miliauskas P, Lukoseviciene V, Samalavicius N, Dulskas A, Zabuliene L, Zabulis V, Urboniene J. Transversus abdominis plane block for postoperative pain relief after hand-assisted laparoscopic colon surgery: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Techniques in Coloproctology December 2016, Volume 20, Issue 12, pp 835–44.

18. Breazu CM, Ciobanu L, Haddade A. The efficacy of oblique subcostal transversus abdominis plane block in laparoscopic cholecystectomy–a prospective, placebo controlled study - … of Anaesthesia and …, 2016 - jurnalul-anestezie.ro

19. Altuntaş G, Akkaya OT, Ozkan D, Sayın MM, Balas Ş, Ozlü E. Comparison of Intraabdominal and Trocar Site Local Anaesthetic Infiltration on Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016 Dec; 44(6): 306–311.Published online 2016 Dec 1. doi:  10.5152/TJAR.2016.75983

20. Ozcan S, Ozer AB, MA Yasar MA, OL Erhan OL. Effects of combined general anesthesia and thoracic epidural analgesia on cytokine response in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.Nigerian J Clin Practice Vol 19, No 4 (2016).  

21. Breazu CM, Ciobanu L, Bartos A, Bodea R. Pethidine efficacy in achieving the ultrasound-guided oblique subcostal transversus abdominis plane block in laparoscopic cholecystectomy: A prospective study… - Bosnian Journal of …, 2016 - bjbms.org


22.Kejriwal AK, Malti Agrawal, Gopalkrishan, L.S. Kang, Karandeep Singh, Anand Yadav, Rajeev Kumar, Sarfaraz Ahmad, Rampal Singh. A Comparative Study of Levobupivacaine with Fentanyl and Levobupivacaine with Dexmedetomidine in Thoracic Epidural Block for Laparoscopic Cholecystectomy. International Journal of Contemporary Medical Research ISSN (Online): 2393-915X; (Print): 2454-7379 Vol 3, Issue 2, February 2016

23.Barrueco LL,  Humberto Fernández Ramos,Rivero JL. o  Epidural anesthesia for videolaparoscopic cholecystectomy: a case report. Revista Archivo Médico de Camagüey versión On-line ISSN 1025-0255 AMC vol.15 no.6 Camagüey nov.-dic. 2011

23.    Durgham LT, Ahmad OY LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY UNDER THORACIC EPIDURAL ANESTHESIA IN COMPARISON WITH GENERAL ANESTHESIA - Zagazig University …, 2015 - zumed.zu.edu.eg

 


 


Altindis M, Yilmaz S, Polat C, Serteser M. 
Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-alpha and IL-6 levels in rats 
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A    Volume: 14    Issue: 6    Pages: 380-383    Published: DEC 2004  
1.Schmidt SC, Schumacher G, Klage N, et al. The impact of  carbon dioxide 

pneumoperitoneum  on liver  resection  after  liver  resection  n  a  rat model. SURG 

ENDOSC  24(1 )1-8 JAN 2010

2.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al. Systemic  review of oxidative stress 

associated with pneumoperitoneum. BR J SURG  96(8); 836-850 AUG 2009

3.Alexandra A, Eriphili A, Spyros A, et al. EFFECT OF ISCHEMIC 

PRECONDITIONING ON THE HEPATIC FUNCTION UNDER INCREASED 

PRESSURE. ACTA CLINICA BELGICA 64(3)272-272 MAY-JUN 2009
4.Tacchini L, Cairo G, De Ponti C, et al. Up regulation of IL-6 by ischemic preconditioning in normal and fatty rat livers: Association with reduction of oxidative stres. FREE RADICAL RESEARCH  Volume: 40  Issue: 11   Pages: 1206-1217 Published: NOV 2006.
5. Ates E., Yilmaz S., Ihtiyar E., Yasar B, Karahuseyinoglu E. Preconditioning-like amelioration of erythropoietin against laparoscopy-induced oxidative injury- Surg Endosc (2006) 20: 815–819 DOI: 10.1007/s00464-005-0428-7.
6.Arikan Y, Tosun M, Yilmaz S., Saykol, VSöylemez, Z. J Laparoendosc & Adv Surg Tech. The Comparative Effects of Pneumoperitoneum on Apoptosis and p53 Expression in Gastrointestinal Organs. J Laparoendosc & Adv Surg Tech. June 2008;18(3): 365-371. DOI:10.1089/lap.2007.0023. 
7.Avraamidou A, Marinis A, Asonitis S, Perrea D, Polymeneas G, Voros D, Argyra E. The impact of ischemic preconditioning on hemodynamic, biochemical and inflammatory alterations induced by intra-abdominal hypertension: an experimental study in a porcine model. Langenbecks Arch Surg.2012 Dec;397(8):1333-41. doi: 10.1007/s00423-012-0977-x. Epub 2012 Jul 4.
8.Yilmaz S, Arioz DT, Altindis M, Akaydin M, Kalayci R, Kahraman A, Polat C. Short period of preconditioning protects by decreasing the TNF-alpha and IL-6 values before laparoscopic surgery (a rat experiment). Med Sci Monit. 2010 Feb;16(2):BR75-9
9.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Pharmacological modulation of oxidative stress response in minimally invasive surgery: systematic review. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Jun; 22(3): 200-4. doi: 10.1097/SLE.0b013e318247d15e.
10.Klage N. Hat das CO2-Pneumoperitoneum im Rahmen einer Leberresektion im Rattenmodell Einfluss auf die Leberregeneration? - 2012 - edocs.fu-berlin.de
11.Davarci I, Alp H, Ozgur T, Karcioglu M, Tuzcu K, Evliyaoglu O, Motor S, Durgun Yetim T. Ameliorating effects of CAPE on oxidative damage caused by pneumoperitoneum in rat lung tissue. Int J Clin Exp Med. 2014 Jul 15;7(7):1698-705. 
12.Sammour T.The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation- 2011 - researchspace.auckland.ac.nz
13.Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9.doi:10.1089/lap.2011.0373. Epub 2011 Dec 8
14.Schmidt  SC. Einfluss des CO2-Pneumoperitoneums auf die hepatozelluläre Schädigung und Leberregeneration nach Leberteilresektion bei der gesunden und diätetisch …- 2010 - diss.fu-berlin.de
15.Leventi A, Argyra E,  Avraamidou A, Marinis A , Spyridon A,  Perrea D,Voros D, Theodoraki K. Attenuation of Oxidative Stress by Ischemic Preconditioning in an Experimental Model of Intraabdominal Hypertension Journal of Investigative Surgery Volume 28, Issue 5; 253-260 (2015) 
16. Davarci I,  H Alp, T Ozgur, M Karcioglu, K Tuzcu. Ameliorating effects of CAPE on oxidative damage caused by pneumoperitoneum in rat lung tissue… - Int J Clin Exp Med, 2014 - ijcem.com


Akbulut G,Serteser M,Yucel A,Degirmenci B, Yilmaz S, Polat C, San O, Dilek ON 
Can Laparoscopic hernia repair alter function and volume of testis? Randomized clinical trial
SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES    Volume: 13(6)    Pages: 377-381    Published: DEC 2003  
1.Maciel, L.C., Glina S., Palma, PCR, Costa, NFC, and Jr Netto NR. Histopathological alterations of the vas deferens in rats exposed to polypropylene mesh BJU Int. Volume 100, Issue 1, pages 187–190, July 2007. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2007.06782.x
2. Dilek O.N.  Are There Adverse Effects of Herniorrhaphy Techniques on Testicular Perfusion? Hernia Repair Sequelae 2010(I):3-11, DOI: 10.1007/978-3-642-11541 7-1 
3.Goldenberg A. ve de Paula JF. Effects of the polypropylene mesh implanted through inguinotomy in the spermatic funiculus, epididium and testis of dogs. Acta Cirurgica Brasileira Vol.20, No.6 São Paulo Nov./Dec. 2005 Doı:10.1590/S0102-86502005000600011 
4. Dilek ON, A Yucel, G Akbulut, et al. Are there adverse effects of herniorrhaphy techniques on testicular perfusion? Evaluation by color Doppler ultrasonography- Urologia internationalis, 2005 - karger.com
5.Ersin S, Aydin U, Makay O, Icoz G, Tamsel S, Sozbilen M, Killi R. Is testicular perfusion influenced during laparoscopic inguınal hernia surgery? Surg Endosc. 2006 Apr;20(4):685-9. Epub 2006 Mar 7
6.Singh AN, Bansal VK, Misra MC, Kumar S, Rajeshwari S, Kumar A, Sagar R, Kumar A.Testicular functions, chronic groin pain, and quality of life after laparoscopic and open mesh repair of inguinal hernia: a prospective randomized controlled trial. Surg Endosc. 2012 May;26(5):1304-17. doi: 10.1007/s00464-011-2029-y. Epub 2011 Nov 15
7.Yilmaz S, Arioz DT, Altindis M, et al. Short period of preconditioning protects by decreasing the TNF-alpha and IL-6 values before laparoscopic surgery (a rat experiment). MED SCI MON Volume:16, Issue:2, Pages:BR75-BR79,Published: 2010 
8.Nesek-Adam V, Vnuk D, Rasic Z, et al. Comparison of the Effects of Low Intra-Abdominal Pressure and Pentoxifylline on Oxidative Stress during CO2 Pneumoperitoneum in Rabbits. EUR SURG RES Volume: 43 Issue: 4 Pages: 330-337 Published: 2009 
9.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al. Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. BR J SURG Vol: 96(8) Pages: 836-50 Published: AUG 2009
10.Unsal MA, Guven S, Imamoglu M, et al. The effect of CO2 insufflation-desufflation attacks on tissue oxidative stress markers during laparoscopy: a rat model. FERT AND STER   Volume: 92 Issue: 1  Pages: 363-8  Published: JUL 2009
11.Ozmen MM, Zulfikaroglu B, Col C, et al. Effect of Increased Abdominal Pressure on Cytokines (IL1 beta, IL6, TNF alpha), C-reactive Protein (CRP), Free Radicals (NO, MDA), and Histology. SURG LAPAROSC ENDOSC & PERC TECH Volume: 19(2) Pages: 142-147 Published: APR 2009 
12.Koksal N, Altinli E, Sumer A, et al. Impact of Herniorraphy Technique on Testicular Perfusion Results of a Prospective Study.SURG LAPAROSC ENDOSC & PER TECH  Volume: 20 Issue: 3, Pages: 186-189 Published: JUN 2010 
13.Sucullu I, Filiz AI, Sen B, et al. The effects of inguinal hernia repair on testicular function in young adults: a prospective randomized study. HERNIA  Volume: 14 Issue:2  Pages: 165-9 Published: APR 2010 
14.Celik AS, Memmi N, Celebi F, et al. Impact of slit and nonslit mesh technique on testicular perfusion and volume in the early and late postoperative period of the totally extraperitoneal preperitoneal technique in patients with inguinal hernia. AM J SURG Volume: 198(2) Pages: 287-91 Published: AUG 2009 
15.Neto L, Goldenberg A, Juca M.Prospective study on the effects of a polypropylene prosthesis on testicular volume and arterial flow in patients undergoing surgical correction for inguinal hernia. ACTA CIRUR BRASIL   Volume: 22   Issue: 4   Pages: 266-271 Published: JUL- AUG2007
16.Junge K, Binnebosel M, Kauffmann C, et al. Damage to the spermatic cord by the Lichtenstein and TAPP procedures in a pig model. SURG ENDOSC 25(1);146-152 JAN 2011
17.Deurdulian C, Mittelstaedt CA, Chong WK. US of Acute Scrotal Trauma: Optimal Technique, Imaging Findings, and Management. DOI: 10.1148/rg.272065117 March 2007 RadioGraphics, 27, 357-369. 
18.Peiper C, Junge K, Klinge U, Strehlau E, Kroness C, Ötinger A. Ve Schumpelick V. The Influence of Inguinal Mesh Repair on the Spermatic Cord: A Pilot Study in the Rabbit. J Invest Surg. 2005, Vol. 18, No. 5 , Pages 273-278 (doi:10.1080/08941930500249027) 
19.Beddy P., Ridgway PF, Geoghegan  T., Peirce C., Govender  P., Keane F.B.V., Torreggiani WC ve and Conlon KCP. Inguinal Hernia Repair Protects Testicular Function: A Prospective Study of Open and Laparoscopic Herniorraphy. J Am Coll Surg Vol 203(1), July 2006, Pages 17-23. DOI:10.1016/j.jamcollsurg.2006.04.013
20.Canqiang L, C, Xu L, Peng Y, et al. Effects of single-port laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure on the orientation of the vas deferens and testicular perfusion and volume: Experience from a single center. Journal of Pediatric Urology Available online 17 December 2015
21.Tolin AC, Alarcon LM, Mendiol J, et al. Mediterranean and western dietary patterns are related to markers of testicular function among healthy men. Hum. Reprod. (2015) doi: 10.1093/humrep/dev236
22.Skawran S, Weyhe D, Schmitz B, Belyaev O, Bauer KH. Bilateral endoscopic Total Extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair does not induce obstructive azoospermia: Data of a retrospective and prospective trial. World J Surg. 2011 Jul;35(7):1643-8. doi: 10.1007/s00268-011-1072-0.
23.Tekatli H, Schouten N, van Dalen T, Burgmans I, Smakman N. Mechanism, assessment, and incidence of male infertility after inguinal hernia surgery: a review of the preclinical and clinical literature.Am J Surg. 2012;204(4):503-9.doi: 10.1016/j.amjsurg.2012.03.002.Epub 2012 May 11
24.Dilek ON. Are There Adverse Effects of Herniorrhaphy Techniques on Testicular Perfusion? - Hernia repair sequelae, 2010 – Springer
25.Gurbulak EK, Gurbulak B, Akgun IE, et al. Effects of totally extraperitoneal (TEP) and Lichtenstein hernia repair on testicular blood flow and volume. Surgery  Volume 158, Issue 5, November 2015, Pages 1297–1303

26.Peiper C, Junge K, Oettinger  A, Binneböswl M. Influence of Prosthetic Implants on Male Fertility in Rabbits and Rats- Hernia Repair Sequelae, 2010 – Springer.
27.Dilek ON.Hernioplasty and testicular perfusion- SpringerPlus, 2014 - biomedcentral.com
28. Lozano RB. Estudio de la perfusión testicular tras hernioplastia preperitoneal - 2010 - hera.ugr.es
29.Schmitz BO. Fertilitätsuntersuchungen nach endoskopisch eingebrachten Polypropylenenetzen zur Leistenhernienversorgung (TEP-BLV). 2009 - www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de
30.Haşlak A, Rakıcı IT, Özçınar B, Tardu A. İnguinal hernilerde uygulanan ameliyat tekniğinin geç dönemde testis atrofisi ve cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi- Ulusal Cerrahi Dergisi, 2011 - ulusalcerrahidergisi.org

31.Bansa VA, Krishna A, Manek P, Kumar S, Prajapati O, Subramaniam R, Kumar A, Kumar A, Sagar R, Misra MC. A prospective randomized comparison of testicular functions, sexual functions and quality of life following laparoscopic totally extra-peritoneal (TEP) and trans-abdominal pre-peritoneal (TAPP) inguinal hernia repairs. Surg Endosc (2016). doi:10.1007/s00464-016-5142-0


Ozmen V, Gorgun E, Unal ES, Polat C, Ozmen T

Laparoscopic treatment of a bilobed gallbladder: A case report and review of the literature. 
SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES    Volume: 13    Issue: 5    Pages: 345-7    Published: OCT 2003   

1.Singh B, Ramsaroop L, Allopi L, et al. Duplicate gallbladder: an unusual case report. SURG AND RAD ANAT Volume: 28   Issue: 6   Pages: 654-7 Published: DEC 2006
2.Ngo QD, Mekisic A, Gilberg H. Unsuspected double gall bladder found during laparoscopic cholecystectomy. ANZ J SURG Volume: 76 Issue: 3 Pages: 199A-201 Published: MAR 2006 
3.Roldan-Valadez E, Osorio-Peralta S, Vivas-Bonilla I, et al. Asymptomatic true gallbladder duplication: A case report and review of the literature. ACTA RAD Volume: 45 Issue: 8 Pages: 810-4 Published:DEC 2004 
4.Fitchett JM, Davies LL, Kumar N. Gallstone pancreatitis after laparoscopic cholecystectomy - BMJ Case reports, 2011 Nov 8;2011. pii: bcr0820114673. doi: 10.1136/bcr.08.2011.4673. - casereports.bmj.com
5.Yasir M, Kapoor M, Aiman A, Suri A. Double gall bladder: A rare anomaly diagnosed during the laparoscopic cholecystectomy- Journal of the Scientific Society 41(1);45-6 (2014)- jscisociety.com
6.Strupas K, Simutis G.Treatment of double gallbladder: A case report and review of the literature. CHIRURGISCHE GASTROENTEROLOGIE Volume: 20(2) Pages: 157-60 Published: 2004
7.Strupas K, Simutis G. Behandlung der Doppelgallenblase: Fallbeschreibung und Literaturübersicht- Viszeralmedizin, 2004 - karger.com
8.Alam MT, Qaiser B, Jamaluddin M, Abbas Hussain SM. Bilobed Gallbladder J Coll Physicians Surg Pak. 2011 Jun;21(6):367-8. doi: 07.2011/JCPSP.367368.
9.Barut İ,Tarhan ÖR, Doğru U, Bülbül M. GALLBLADDER DUPLICATION diagnosed and treated by laparoscopy - Eur J Gen Med, VOL. 3, NUM. 3, 2006, PP. 142-145- bioline.org.b
10.Walbolt TD, Lalezarzadeh F. Laparoscopic management of a duplicated gallbladder: A case study and anatomic history. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Jun;21(3):e156-8. doi: 10.1097/SLE.0b013e31821d47ce.
11.Vijayaraghavan R, CS Belagavi CS. Double gallbladder with different disease entities: A case report- Journal of minimal access …, 2006 - ncbi.nlm.nih.g
12.Cariel V, Aneiros-Fernandes J, Ruyffelaert M, et al. Histological and immunohistohemical study of an unusual type of gallblader dublication. Histol Histopathol 29;00:00 (2014)
13. Vijayaraghavan R, Charalingappa S. Belagavi. Unusual Case - Double gallbladder with different disease entities: A case report. Journal of Minimal Access Surgery (ISSN: 0972-9941) Vol 2 Num 1

14.Tihan DN, Güner N, Güner N, Duman U, Dandin Ö. Laparoscopic cholecystectomy in duplicated gallbladder with symptomatic cholelithiasis – Surgical approach to a rare anatomical variation J Anat Soc India Vol 65, Issue 1, June 2016, Pages 54–6
15.Fitchett JM, Llion l Davies LI, Kumar N. Gallstone pancreatitis after laparoscopic cholecystectomy. BMJ Case Reports 2011; doi:10.1136/bcr.08.2011.4673
16.YU W., HUISHENG YUAN, SHI CHENG, YING XING, YAN W. A double gallbladder with a common bile duct stone treated by laparoscopy accompanied by choledochoscopy via the cystic duct: A case report. EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 12: 3521-3526, 2016
17. MORIMOTO, T ISHII, K SHINOZAKI A BILOBED GALLBLADDER WITH DOUBLE CYSTIC DUCT-A CASE REPORT… - Nihon Rinsho Geka …, 2005 - jstage.jst.go.jp

18.Alam MT, Qaiser B, Jamaluddin B, Abbas  SM.Hussain Bilobed GallbladderBilobed Gallbladder. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2011, Vol. 21 (6): 367

19.Strupas K. • Simutis G.  Behandlung der Doppelgallenblase: Fallbeschreibung und Literaturübersicht. Chir Gastroenterol 2004;20:157–160  (DOI:10.1159/000079233)


Polat C, Yilmaz S, Gokce O 
Does ischemia occur during laparoscopic cholecystectomy?
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES Volume: 17 Issue: 8 Pages: 1337-1337 Published: AUG 2003 
1.Sammour T, Mittal A, Loveday BPT, et al.  Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. BR J SURG 96(8) 836-850  AUG 2009
2.Tosun M, Samli H, Arikan Y, et al.  The effects of CO2 pneumoperitoneum on the apoptotic index in the peritoneum. ADVANCES IN THERAPY  24  4  883-889  JULY AUG 2007
3.Sammour T. The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation- 2011 - researchspace.auckland.ac.nz

Ozmen V, Gun F, Polat C, Asoglu O, Ozacmak ID, Salman T

Laparoscopic repair of a Morgagni hernia in a child

SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES  Volume: 13    Issue: 2    Pages: 115-117    Published: APR 2003  
1. McBride CA, Beasley SW. Morgagni's hernia: Believing is seeing   ANZ JOURNAL OF SURGERY  78(9) 739-744  SEP 2008
2.Knight CG, Gidell KM, Lanning D, et al.Laparoscopic morgagni hernia repair in children using robotic instruments. J LAPAROENDOSC ADV SURG TECH  15  5  482-486  OCT 2005
3.Holcomb GW, Ostlie DJ, Miller KA. Laparoscopic patch repair of diaphragmatic hernias with Surgisis  JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY  40 (8) AUG 2005
4.Barut I, Tarhan OR, Cerci C, et al. Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient J THORAC IMAG  Volume: 20 Issue: 3 Pages: 220-2 Published: AUG2005 
5.Meehan JJ, Torres JE. Robotic repair of Morgagni congenital diaphragmatic hernia in an infant- Journal of Robotic Surgery, 2008 – Spring

6.Yılmaz E, Afsarlar CE, Erdogan D, Ozguner IF,  Outpatient single-port laparoscopic percutaneous Morgagni hernia repair assisted by an optical forceps… Invasive Therapy & …, 2016 - Taylor & Francis
7. TAKAYASU H, YAMAGISHI J, OTANI Y…  LAPAROSCOPIC REPAIR OF MORGAGNI FORAMEN HERNIA USING EXTRACORPOREAL KNOT TYING METHOD (THE LA GRECA-AZZIE METHOD)- Nihon Rinsho Geka …, 2005 - jstage.jst.go.jp

Analysis of PTEN Gene Mutations in a Turkish Patient with Cowden Syndrome
Soysal Y, Tate G, Polat C, Polat N, Aktepe F, Sivaci Y, Imirzalioglu N.
GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS    Volume: 13    Issue: 

4    Pages: 547-551    Published: AUG 2009   
1.Laury AR, Bongiovanni M, Tille JC, et al.Thyroid Pathology in PTEN-Hamartoma Tumor Syndrome: Characteristic Findings of a Distinct Entity. THYROID21(2);135-144: FEB 2011
2.Li Y, Yang M, Liu D, He X. Changes of PTEN encoding product in gastric polyp- Journal Of Modern Oncology ISSN:1672-4992/CN:61-1415/R] Issue:2011 04 Page:715-717 xdzlyx.com 10.3969/j.issn.1672-4992.2011.04.31

Giant Proliferating Trichilemmal Tumor of the Gluteal Region. 
Karaca, S., Kulac, M., Dilek F.H., C. Polat ve Yılmaz, S.  
Dermatologic Surgery. Volume 31, Issue 12, pages 1734–1736, December 2005
1.Jyoti R. Kini, Hema Kini, Fine-needle aspiration cytology in the diagnosis of malignant proliferating trichilemmal tumor: Report of a case and review of the literature, Diagnostic Cytopathology, 2009, 37, 10 
2.SATYAPRAKASH AK, SHEEHAN DJ, OMAR P. SANGÜEZA, Proliferating Trichilemmal Tumors: A Review of the Literature, Dermatologic Surg, 2007, 33, 9
3.Jenkins JR, Morgan MB. Dermal cysts: a dermatopathological perspective and histological reappraisal. J Cutan Pathol. 2007 Nov;34(11):815-29. 
4.Cavaleiro LH, Viana Fde O, Carneiro CM, Miranda MF. Proliferating trichilemmal tumor-Case report. An Bras Dermatol. 2011 Jul-Aug;86(4 Suppl 1):S190-2. 
5.Valencia P, Ariza SA, Rueda X. Tumor pilar proliferante en la espalda: reporte de un caso- Rev Asoc Col Dermatol, 2008 - revistasocolderma.org
6.Kini JR, Kini H. Fine‐needle aspiration cytology in the diagnosis of malignant proliferating trichilemmal tumor: Report of a case and review of the literature. Diagn Cytopathol. 2009 Oct;37(10):744-7. doi: 10.1002/dc.21100.
7.Bury Y, Bloxham C. Proliferating trichilemmal tumour- Diagnostic histopathology, 2009 – Elsevie
8.Felek SA, Çelik H, A İslam A. Postaüriküler Bölgenin Dev Trikilemmal Kisti: Olgu Sunumu - Turkiye Klinikleri J Int …, 2008 - dergi.kbb-bbc.org.tr
9.dos Santos H, Cavaleiro L.. Tumor triquilemal proliferante: relato de caso… - Anais brasileiros de …, 2011 - SciELO Brasil
10.Bronfenbrener R, Regan T, Lawrence N. Proliferating Pilar Tumor of the Scalp. Dermatol Surg. 2012 Aug;38(8):1375-7. doi: 10.1111/j.1524-4725.2012.02437.x. Epub 2012 May 15. No abstract available. 
11.Leung LK. Differential diagnosis of soft scalp lumpsBMJ Case Rep. 2011 Nov 15; 2011. pii: bcr0720114492. doi: 10.1136/bcr.07.2011.4492
12.Fidan, B Yıldız, F Özdemir Aksiller Bölgede Prolifere Trikilemmal Tümör: Vaka Raporu Turkish Journal of Dermatology, 2011 - turkdermatolojidergisi.com
13.Romano MS, Ricaud ME, López S Quiste triquilemal proliferante atípico- Arch. Argent. …, 2012 - archivosdermato.org.ar
14.RMG Tueros, CAR Cotrina, EM Mori. TUMOR TRICOLEMICO PROLIFERANTE: A PROPOSITO DE UN CASO- sisbib.unmsm.edu.pe
15.Makhlouf Z, Verola O, Senejoux A, Duval A, Terris B. Tumeur trichilemmale proliférante de la région ischio-rectale- Annales de Pathologi Volume 31, Issue 4, August 2011, Pages 316–319 
16. Dağlı AF, Akatlı A, Şahin N, Üçer Ö, Kılıçarslan A, Artaş G. Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu.  Turk J Dermatol 2015; 1: 34-6 • DOI: 10.4274/tdd.1878
17.Uppada R, Rout S, Bora N, Pullela RVB. An interesting case report of ulcerated proliferating pilar tumor (PPT) mimicking squamous cell carcinoma. J NTR Univ Health Sci Volume 3 ıssue 2 Page: 111-3 (2014) 
18.Shah HA, Shrivsata AV, Agarwal NM, Desai NJ. Giant trichilemmal cyst on gluteal region. J Mahatma Gandhi Inst Sci 2015;19:135-7.
19.Nagasaki S, Niiyama S, Oharaseki T, Mukai H. Proliferating Trichilemmal Tumor of the Gluteal Region of a Young Man with Spontaneous Regression. Vol.5(3) PP. 19-22; July 2015


Changes in tissue-oxidative stress markers in an experimental model of laparoscopic donor nephrectomy.
Akbulut G, Serteser M, Polat C, Köken T, Aktepe F, Yilmaz S, Gokçe C, Gökçe O.
Transplantation. 2002 Dec 27;74(12):1768-72
1. Demyttenaere S, Feldman LS, Fried GM. Effect of pneumoperitoneum on renal perfusion and function: a systematic review. Surg Endosc. 2007 Feb;21(2):152-60. Epub 2006 Dec 9.
2. Sammour T, Mittal A, Loveday BP, Kahokehr A, Phillips AR, Windsor JA, Hill AG. Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. Br J Surg. 2009 Aug;96(8):836-50. doi: 10.1002/bjs.6651.
3.Yilmaz S, Koken T, Tokyol C, Kahraman A, Akbulut G, Serteser M, Polat C, Gokce C, Gokce O. Can preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury? Surg Endosc. 2003;17(5):819-24. Epub 2003 Jan 18.
4.Cevrioglu AS, Yilmaz S, Koken T, Tokyol C, Yilmazer M, Fenkci IV. Comparison of the effects of low intra-abdominal pressure and ischaemic preconditioning on the generation of oxidative stress markers and inflammatory cytokines during laparoscopy in rats. Hum Reprod. 2004;19(9):2144-51. Epub 2004 Jun 30.
5. Glantzounis GK, Yang W, Koti RS, Mikhailidis DP, Seifalian AM, Davidson BR. The role of thiols in liver ischemia-reperfusion injury. Curr Pharm Des. 2006;12(23):2891-901. Review.
6.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, Koken T, Arikan Y, Dilek ON, Gökçe O. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Jun;14(3):165-8.
7.Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, Akbulut G, Fidan H, Koken G, Buyukbas S, Aktepe F, Arikan Y, Dilek ON. Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007 Dec;17(6):723-9.
8.Polat C, Kahraman A, Yilmaz S, Koken T, Serteser M, Akbulut G, Arikan Y, Dilek ON, Gokce O. A comparison of the oxidative stress response and antioxidant capacity of open and laparoscopic hernia repairs. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2003 Jun;13(3):167-73.
9.Khoury W, Jakowlev K, Fein A, Orenstein H, Nakache R, Weinbroum AA. Renal apoptosis following carbon dioxide pneumoperitoneum in a rat model. J Urol. 2008 Oct;180(4):1554-8. doi: 10.1016/j.juro.2008.06.008. Epub 2008 Aug 16.
10.Altindis M, Yilmaz S, Polat C, Serteser M. Sequential periods of preconditioning decrease laparoscopy-related elevations in hepatic TNF-α and IL-6 levels in rats. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Dec;14(6):380-3.
11.Al-Mufarrej F, Abell LM, Chawla LS.Understanding Intra-Abdominal Hypertension From the Bench to the Bedside. J Intensive Care Med. 2012 May-Jun;27(3):145-60. doi: 10.1177/0885066610396156. Epub 2011 Apr 27.
12.Demirbas M, Guler C, Samli M, Köken T, Dincel C, Polat C. The effect of verapamil on the prevention of ischemia/reperfusion injury in the experimental retroperitoneoscopic donor nephrectomy model. Surg Endosc. 2004 Aug;18(8):1272-5. Epub 2004 Jun 23.
13.Kontoulis TM, Pissas DG, Pavlidis TE, Pissas GG, Lalountas MA, Koliakos G, Topouridou K, Sakantamis AK. The oxidative effect of prolonged CO 2 pneumoperitoneum a comparative study in rats. J Surg Res. 2012 Jun 15;175(2):259-64. doi: 10.1016/j.jss.2011.09.030. Epub 2011 Oct 12.
14.Arioz DT, Polat C, Tokyol C, Kakraman A, Yilmaz S, Demirel R, Saylan A, Yilmazer M, Tekin A. What should be the ideal time for ischemic preconditioning in a laparoscopic rat model? J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2009 Apr;19(2):141-7. doi: 10.1089/lap.2008.0264.
15.Lind MY, Hazebroek EJ, Bajema IM, Bonthuis F, Hop WC, de Bruin RW, Ijzermans JN. Effect of prolonged warm ischemia and pneumoperitoneum on renal function in a rat syngeneic kidney transplantation model. Surg Endosc. 2006 Jul;20(7):1113-8. Epub 2006 May 13.
16.Guler C, Demirbas M, Samli M, Koken T, Kahraman A, Dincel C. Effect of retroperitoneoscopic donor nephrectomy on tissue oxidative stress markers in rabbit pneumoretroperitoneum model. J Endourol. 2003 Dec;17(10):935-9.
17.Kıray S, Onalan G, Karabay G, Zeyneloglu H, Kuscu E. Antioxidant prophylaxis for cellular injury in ovarian surface epithelium resulting from CO2 pneumoperitoneum in a laparoscopic rat model. Arch Gynecol Obstet. 2011 Sep;284(3):765-72. doi: 10.1007/s00404-011-1933-7. Epub 2011 May 27.
18.YALÇIN Ş, AYDOĞAN H. Impact of volatile anesthetics on oxidative stress in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy for gallstones- Türkiye Klinikleri Journal of Turkey, 2012 - turkiyeklinikleri.com
19.Arioz DT, Tosun M, Polat C, Saylan A, Yilmazer M. The effects of ischaemic preconditioning on ovarian apoptosis and p53 expression during laparoscopy. J Obstet Gynaecol. 2012 Jul;32(5):467-71. doi: 10.3109/01443615.2012.663015.
20.Boratyńska M, Kamińska D, Mazanowska O. Patofizjologia uszkodzenia niedokrwienne-reperfuzyjnego w przeszczepianiu nerek - Postępy higieny i medycyny , 2004 - phmd.pl
21.Westgarth-Taylor C, de Lijster L, van Bogerijen G, Millar AJ, Karpelowsky J. A prospective assessment of renal oxygenation in children undergoing laparoscopy using near-infrared spectroscopy. Surg Endosc. 2013;27(10):3696-704. doi: 10.1007/s00464-013-2950-3. Epub 2013 Apr 19.
22.Chatterjee S, Fisher AB. The Role of Ischemia-Reperfusion Injury in Graft Rejection. Immunobiology of Organ Transplantation pp 545-572 (2004)
23.Koźlik J, Przybyłowska J, Mikrut K, Żukiewicz-Sobczak WA, Zwoliński J, Piątek J, Sobczak P. Selected oxidative stress markers in gynecological laparoscopy. Videosurgery Miniinv 2015; 10 (1): 92–100
24.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Minimally invasive surgery and oxidative stress response: what have we learned from animal studies? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Feb;23(1):25-8. doi: 10.1097/SLE.0b013e318278cf5f.
25.M Çınar. Aprotininin ve kademeli CO2 basınç kombine uygulamasının pnömoperitonyum sonrası oluşan doku iskemi-reperfüzyon hasarında çeşitli dokulara olan etkileri: - 2012 - acikerisim.selcuk.edu.tr
26.Sammour T. The peritoneal response to injury and implications for laparoscopic insufflation- 2011 - researchspace.auckland.ac.nz
27.Westgarth-Taylor C, de Lijster L, van Bogerijen G, et al. A prospective assessment of renal oxygenation in children undergoing laparoscopy using near-infrared spectroscopy. Surg Endosc(2013) DOI 10.1007/s00464-013-2950-3


Ischemic preconditioning decreases laparoscopy-induced oxidative stress in small intestine.
Yilmaz S, Ates E, C.Polat , Koken T, Tokyol C, Akbulut G, Gokce O.
Hepatogastroenterology. 2003 Jul-Aug;50(52):979-82.
1.Sammour T, Mittal A, Loveday BP, Kahokehr A, Phillips AR, Windsor JA, Hill AG. Systematic review of oxidative stress associated with pneumoperitoneum. Br J Surg. 2009 Aug;96(8):836-50. doi: 10.1002/bjs.6651.
2.Polat C, Yilmaz S, Serteser M, Koken T, Kahraman A, Dilek ON. The effect of different intraabdominal pressures on lipid peroxidation and protein oxidation status during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc. 2003 Nov;17(11):1719-22. Epub 2003 Sep 10.
3.Yilmaz S, Koken T, Tokyol C, Kahraman A, Akbulut G, Serteser M, Polat C, Gokce C, Gokce O. Can preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury? Surg Endosc. 2003 May;17(5):819-24. Epub 2003 Jan 18.
4.Cevrioglu AS, Yilmaz S, Koken T, Tokyol C, Yilmazer M, Fenkci IV.  Comparison of the effects of low intra-abdominal pressure and ischaemic preconditioning on the generation of oxidative stress markers and inflammatory cytokines … Hum Reprod. 2004 Sep;19(9):2144-51. Epub 2004 Jun 30. 
5.Tsuchiya M, Sato EF, Inoue M, Asada A. Open abdominal surgery increases intraoperative oxidative stress: can it be prevented? Anesth Analg. 2008 Dec;107(6):1946-52. doi: 10.1213/ane.0b013e318187c96b. 
6.Yilmaz S, Polat C, Kahraman A, Koken T, Arikan Y, Dilek ON, Gökçe O. The comparison of the oxidative stress effects of different gases and intra-abdominal pressures in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2004 Jun;14(3):165-8.
7.Ates E, Yilmaz S, Ihtiyar E, Yasar B, Karahuseyinoglu E. Preconditioning-like amelioration of erythropoietin against laparoscopy-induced oxidative injury. Surg Endosc. 2006 May;20(5):815-9. Epub 2006 Feb 21.
8.Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, Akbulut G, Fidan H, Koken G, Buyukbas S, Aktepe F, Arikan Y, Dilek ON. Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007 Dec;17(6):723-9.
9.Cay A, Imamoğlu M, Unsal MA, Aydin S, Alver A, Akyol A, Sarihan H. Does anti-oxidant prophylaxis with melatonin prevent adverse outcomes related to increased oxidative stress caused by laparoscopy in experimental rat model? J Surg Res. 2006 Sep;135(1):2-8. Epub 2006 Mar 29. 
10.Glantzounis GK, Tsimaris I, Tselepis AD, Thomas C, Galaris DA, Tsimoyiannis EC. Alterations in plasma oxidative stress markers after laparoscopic operations of the upper and lower abdomen. Angiology. 2005 Jul-Aug;56(4):459-65.
11.Ypsilantis P, Tentes I, Anagnostopoulos K, Kortsaris A, Simopoulos C. Mesna protects splanchnic organs from oxidative stress induced by pneumoperitoneum. Surg Endosc. 2009 Mar;23(3):583-9. doi: 10.1007/s00464-008-9887-y. Epub 2008 Mar 27.
12.Dinckan A, Sahin E, Ogus M, Emek K, Gumuslu S. The effect of pentoxifylline on oxidative stress in CO2 pneumoperitoneum. Surg Endosc. 2009 Mar;23(3):534-8. doi: 10.1007/s00464-008-9856-5. Epub 2008 Mar 18.
13.Altındis M, Yilmaz S, Polat C, Serteser M. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. Mustafa Altindis,. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. December 2004, 14(6): 380-383. doi:10.1089/lap.2004.14.380.
14.Ozmen MM, Zulfikaroglu B, Col C, Cinel I, Isman FK, Cinel L, Besler TH. Effect of increased abdominal pressure on cytokines (IL1β, IL6, TNFα), C-reactive protein (CRP), free radicals (NO, MDA), and histology. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009 Apr;19(2):142-7. doi: 10.1097/SLE.0b013e31819cdda7.
15.Rosch R, Stumpf M, Junge K, Drinjakovic D, Schachtrupp A, Afify M, Schumpelick V. Influence of pneumoperitoneum on small bowel anastomoses: a histological analysis in the rat model. J Invest Surg. 2005 Mar-Apr;18(2):63-9.
16.Nesek-Adam V, Vnuk D, Rasić Z, Rumenjak V, Kos J, Krstonijević Z. Comparison of the effects of low intra-abdominal pressure and pentoxifylline on oxidative stress during CO2 pneumoperitoneum in rabbits. Eur Surg Res. 2009;43(4):330-7. doi: 10.1159/000237747. Epub 2009 Sep 16. 
17.Kontoulis TM, Pissas DG, Pavlidis TE, Pissas GG, Lalountas MA, Koliakos G, Topouridou K, Sakantamis AK. The oxidative effect of prolonged CO 2 pneumoperitoneum a comparative study in rats. J Surg Res. 2012 Jun 15;175(2):259-64. doi: 10.1016/j.jss.2011.09.030. Epub 2011 Oct 12.
18.Arioz DT, Polat C, Tokyol C, Kakraman A, Yilmaz S, Demirel R, Saylan A, Yilmazer M, Tekin A. What should be the ideal time for ischemic preconditioning in a laparoscopic rat model? J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2009 Apr;19(2):141-7. doi: 10.1089/lap.2008.0264.
19.Unsal MA, Guven S, Imamoglu M, Aydin S, Alver A. The effect of CO 2 insufflation-desufflation attacks on tissue oxidative stress markers during laparoscopy: a rat model. Fertil Steril. 2009 Jul;92(1):363-8. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.05.047. Epub 2008 Aug 16 
20.Bulbuloglu E, Yildiz H, Senoglu N, Coskuner I, Yuzbasioglu MF, Kilinc M, Dogan Z, Deniz C, Oksuz H, Kantarçeken B, Atli Y. Protective effects of zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia/reperfusion injury of the small intestine. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011 Dec;21(10):947-51. doi: 10.1089/lap.2011.0194. Epub 2011 Nov 
21.Kartalov A, Trajkov D, Spiroski M, Nikolova Todorova Z, Kuzmanovska V, Dzambazovska Trajkovska B, Zdravkovska M, Karadzov Z, Jota G, Nojkov J. The effect of a small dose of ketamine on postoperative analgesia and cytokine changes after laparoscopic cholecystectomy. Prilozi. 2012 Jul;33(1):217
22.Yilmaz S, Arioz DT, Altindis M, Akaydin M, Kalayci R, Kahraman A, Polat C. Short period of preconditioning protects by decreasing the TNF-alpha and IL-6 values before laparoscopic surgery (a rat experiment). Med Sci Monit. 2010 Feb;16(2):BR75-9.
23.Sammour T, Mittal A, Delahunt B, Phillips AR, Hill AG. Warming and humidification have no effect on oxidative stress during pneumoperitoneum in rats. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2011 Dec;20(6):329-37. doi: 10.3109/13645706.2011.556647. Epub 2011 Mar 14
24.Polat C, Uyar H, Başsorgun I, Kahraman A, Ciftcioglu A, Arikan Y. Laparoscopy can aggravate the severity of pancreatitis in an experimental rat model. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Dec;22(10):978-83. doi: 10.1089/lap.2012.0328. Epub 2012 Oct 26.
25.Ş YALÇIN Ş, AYDOĞAN H. Impact of volatile anesthetics on oxidative stress in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy for gallstones -Türkiye Klinikleri Journal of Turkey, 2012 - turkiyeklinikleri.com
25.Arioz DT, Tosun M, Polat C, Saylan A, Yilmazer M. The effects of ischaemic preconditioning on ovarian apoptosis and p53 expression during laparoscopy. J Obstet Gynaecol. 2012 Jul;32(5):467-71. doi: 10.3109/01443615.2012.663015.
26.Yiannakopoulou E, Nikiteas N, Perrea D, Tsigris C. Pharmacological modulation of oxidative stress response in minimally invasive surgery: systematic review. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Jun;22(3):200-4. doi: 10.1097/SLE.0b013e318247d15e.
27.Çınar M. Aprotininin ve kademeli CO2 basınç kombine uygulamasının pnömoperitonyum sonrası oluşan doku iskemi-reperfüzyon hasarında çeşitli dokulara olan etkileri: …- 2012 - acikerisim.selcuk.edu.tr
28.Jávor SZ, K Shanava, E Hocsák, M Kürthy. Preconditioning is a method that may reduce the negative side-effect of pneumoperitoneum-Medicine and Applied …, 2010 - akademiai.com
29.Ahmed SM. Evaluation of the effects of N acetylcysteine and vitamin C on the oxidative stress following abdominal sepsis- 2013 - ir.inflibnet.ac.in
30.Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi:10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8.
31.Gurdal SO, Celik A, Celik AS, Guzel S, Mete R, Sahin O, Soybir GR, Polat C. Effects of the Ischemic Preconditioning on Anastomotic Healing in Laparoscopic Colon Operations. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Aug;23(4):388-93. doi: 10.1097/SLE.0b013e31828e3be0.
32.Ypsilantis P, Lambropoulou M, Tentes I… Room air versus carbon dioxide pneumoperitoneum: effects on oxidative state, apoptosis and histology of splanchnic organs- Surgical Endosc, 2015 – Springer

33. Leventi A, Argyra E, Avraamidou A… Attenuation of Oxidative Stress by Ischemic Preconditioning in an Experimental Model of Intraabdominal Hypertension
- Journal of …, 2015 - Taylor & Francis


Strangulated umbilical hernia including a mesenteric cyst: a rare cause of acute abdomen. 
C.Polat , Tokyol C, Dilek ON. 
Acta Chir Belg. 2003 Jun;103(3):329-31.
1.Ozdoğan M. Acute abdomen caused by a ruptured spontaneously infected mesenteric cyst Turk J Gastroenterol. 2004 Jun;15(2):120-1.                                          
2.Metaxas G, Tangalos A, Pappa P, Papageorgiou I. Mucinous cystic neoplasms of the mesentery: a case report and review of the literature. World J Surg Oncol. 2009 May 19;7:47. doi: 10.1186/1477-7819-7-47. Review                                                      
3.Ahmadi MH, Seifmanesh H, Alimohammadi M, Delpisheh A, Yasemi M, Peyman H. Ileal mesenteric cyst in a patient with immediate abdominal emergency: always consider appendicitis. Am J Emerg Med. 2011 Jun;29(5):572.e3-5. doi: 10.1016/j.ajem.2010.05.007. Epub 2010 Jul 15
4.Önder A, Kapan M, Arıkanoğlu Z. İntraabdominal tümörlerin nadir bir nedeni: Mezenterik kistli 21 hastanın analizi- J Clin Exp Invest www …, 2011 - clinexpinvest.net
5. McMahon, M A. MB BCh BAO, MRCPI*; Kerr, Jenny FFRRCSI†; O'Connell, Martin J. MB BCh BAO. Mesenteric Inclusion Cyst: Appearance at PET/CT. Clinical Nuclear Medicine: June 2008 - Volume 33(6)- pp 434-435
6.Bakshi I, I Wani, S Paray, A Sarmast. Richter's umbilical hernia: a case report Marmara Medical Journal, 2011 - mmj.dergisi.org
7.Ghidirim G, I Mićin, I Gagauz, E Condraĺchi. Imagini pentru chirurgi- Chirurgia, 2011 - revistachirurgia.ro
8.Gündeş E, M Çakır, A Tekin, Hİ Taşcı. Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi - Selçuk Tıp …, 2013 - selcuktipdergisi.org
9.BAKSHI I; I WANI, S PARAY, A SARMAST. Richter umbilikal hernisi: olgu sunumu- Marmara Med J. Cilt 24; Sayı 2 (2011)  
10.Lingegowda JB, Muddegowda PH, Rumkar Kurpad R, Konapur P. HYLO-LYMPHATIC CYST OF THE MESENTERY IN A NEONATE. Case Study Case Rep. 2011; 1(3): 150-3.  
11.  Muddegowda PH, Lingegowda JB, Konapur PG, Ramkumar KR. CHYLO-LYMPHATIC CYST OF THE MESENTERY IN A NEONATE. Case Study Case Rep. 2011; 1(3): 150 -3
12. Pattankar VL, Roohi S, Mandakini BT, Sasturkar CJ, Badsheshi A. Calcified Mesenteric Cyst-An Unusual Presentation as Strangulated Umbilical Hernia. Int J Med Research & Review vol 1, No 04 (2013). 

Laparoscopic management following ultrasonographic-guided drainage in a patient with giant.. paraovarian cyst..
Cevrioglu AS, Polat C, Fenkci V, Yilmazer M, Yilmaz S, Dilek ON. 
Surg Endosc. 2004 Feb;18(2):346.
1.Ateş O, Karakaya E, Hakgüder G, Olguner M, Seçil M, Akgür FM. Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage. J Pediatr Surg. 2006 Oct;41(10):E9-11.
2.Letourneur B, S Grandjean, P Richard. Prise en charge d'un kyste paratubaire géant- Gynécologie obstétrique & …, 2006 - Elsevier
3.Asnafi N, S Shafai, M Sharbatdaran. Case report on a huge paraovarian cyst- Journal of Reproduction and Infertility - jri.ir
4.KARŞIDAĞ AYK, K Bülent, R DANSUK. Report of two cases: Voluminous paraovarian cysts- Zeynep Kamil Tıp …, 2005 - dergipark.ulakbim.gov.tr
5.Kilincaslan H, Cipe G, Aydogdu I, Sarac F, Toprak H, Ari E. Pure laparoscopic management of a giant ovarian cyst in an adolescent. Am J Case Rep. 2014 Jan 7;15:4-6. doi: 10.12659/AJCR.889769. eCollection 2014. 
6.Bayar U, O Özcan, M Basaran, SC Ulukent. Giant paraovarian cyst: a case report- American Journal of Case Reports- amjcaserep.com
7.Pawlak M, D Samulak, T Kościński. OPIS PRZYPADKU/CASE REPORT- blacktest.kei.pl.
8.Roda JL, Abella JAL, Masó CC, Maazouzi Y, Morales MC, Rubert AS, Simó DP, Martí CO, Gómez EC. Large ovarian cysts assumed to be benign treated via laparoscopy. Gynecological Surgery  2015, Volume 12, Issue 2, pp 107-112
9. Asare EA, Greenberg S, Szabo S, Sato TT. Giant Paratubal Cyst in Adolescence: Case Report, Modified Minimal Access Surgical Technique, and Literature Review. J Ped Adolesc Gynecol Volume 28, Issue 5, October 2015, Pages e143–e145
10.Gölbaşı C, Taner CE, Ekin A, Hürcan E, Gümüş İ, Kahraman DS. A young woman with a huge paratubal cyst. Cukurova Med J 2016;41(3):573-576 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cukmedj.237545
11.KARŞIDAĞ YK, KARS B, DANSUK R, ÜNAL O, TURAN MC, YAVUZER D. REPORT OF TWO CASES: VOLUMINOUS PARAOVARIAN CYSTS. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ CİLT 36 SAYI 1 (2005). 
12.Alanbay İ, Kıncı MF, Karaşahin KE, Öztürk M, Yenen MC. Laparoscopic large adnexial cyst excision by minimizing cyst size with veress needle technique. Cukurova Med J 2017;42(1):198-9 DOI: 10.17826/cutf.280506
13. Nesa A, Shahryar S, Sharbatdaran M. Case report on a huge paraovarian cyst. Medical J Reproduc 6 Fertil 
14.Roda JLH, Abella JAL, Masó CC, Maazouzi Y… Large ovarian cysts assumed to be benign treated via laparoscopy- Gynecological Gynecological Surgery
May 2015, Volume 12, Issue 2, pp 107–112– Springer
16.Moslimizadeh N , Peyvand S.  A paraovarian serous cystadenoma in a 19 years old girl with presentation of benign neoplasm of ovary, a case report and review of literature. J Mazandaran Univ Med Sci 2007, 16(56): 143-148

A giant mesenteric fibromatosis case presenting with mechanical intestinal obstruction and successfully resected with partial duodeno-jejunectomy and right hemicolectomy.  
Polat C, Aktepe F, Turel S, Yazicioglu B, Ozkececi T, Arıkan Y.
 Clinics (Sao Paulo). 2010;65(1):110-3. doi: 10.1590/S1807-59322010000100017.  
1.Luk  SY. Mesenteric fibromatosis: an uncommon cause of abdominal pain. J Hong Kong Col Radiology 2010; 13: 218 - hkjr.org
2.Mukut D, HS Ghalige, R Santhosh. Mesenteric Fibromatosis (Desmoid Tumour)-A Rare Case Report- Journal of clinical and …, 2014 - ncbi.nlm.nih.gov
3.Mahjoub F, Sani MN, Tabari AK, Monajemzadeh M, Zandieh S. An Unusual Cause of Protein Losing Enteropathy in a 2.5-Year-Old Girl: Meso-Intestinal Fibrosis. European J Pediatr Surg Rep. 2014 Jun;2(1):29-31. doi: 10.1055/s-0033-1348040. Epub 2013 May 31.
4.LaGreca G, Primo S, Sofia M, Lombardo R- Ann. Ital., 2014 - annaliitalianidichirurgia
5.Misiak P, Ł Piskorz, S Wcisło, S Jabłoński. Case report Giant mesentery fibromatosis presenting as acute abdomen–case report- Contemp Oncol (Pozn …, 2013 - termedia.pl
6.Cho WC, JYJ Chen, YC Pai, CL Hsieh. Pancreatic mesenteric fibromatosis: A rare cause of epigastric pain with massive hemoperitoneum- Journal of Acute …, 2012 – Elsevier
7.Nolen H, Bajwa KS, Mehta SS, PA Walker PA…  Sporadic Mesenteric Fibromatosis Presenting as Intra-Abdominal Sepsis
- Clin Surg. 2016; … - clinicsinsurgery.com
8.Misiak P, Piskorz L, Wcisło S, Jabłoński S, Brocki M. Giant mesentery fibromatosis presenting as acute abdomen – case report.  Contemp Oncol (Pozn …, 2013 - termedia.pl
9.Cho WC, Chen CYC, Pai YC, Hsieh CL…Pancreatic mesenteric fibromatosis: A rare cause of epigastric pain with massive hemoperitoneum. J  Acute Medicine Vol 2, Issue 3, Sep 2012, Pages 85–8
10.Allaoui  M, Tarchouli M, Boudhas A, Ochi RE, Bounaim A, Bouzidi AA, Oukabli M. Primary Desmoid-Type Fibromatosis of the Mesentery: Report of an Unusual Tumor Localization. J Gastrointest Canc DOI 10.1007/s12029-016-9853 (2016).
11. Williams AD, Heighchew K, Siripirapu V. Diagnostic and therapeutic dilemmas in intra-abdominal desmoid tumors: A case report and literature review. International Journal of Surgery Case Reports. Volume 26, 2016, Pages 150–153


Amyand’s hernia: a case report
Yazıcıoğlu B, Yavaş Y, C. Polat. 
Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: 321-323
1.Singal R, Mittal A, Gupta A, Gupta S, Sahu P, Sekhon MS.An incarcerated appendix: report of three cases and a review of the literature. Hernia. 2012 Feb;16(1):91-7. doi: 10.1007/s10029-010-0715-7. Epub 2010 Aug 26.
2.Singal R, Gupta S.Amyand's Hernia"–Pathophysiology, Role of Investigations and Treatment. Maedica (Buchar). 2011 Oct;6(4):321-7.
3.Ali SM, Malik KA, Al-Qadhi H. Amyand's hernia: study of four cases and literature review. Sultan Qaboos Univ Med J. 2012 May;12(2):232-6. Epub 2012 Apr 9.
4.Guţu E, V Culiuc, M Sochircă, V Guzun, A Cumpănă. DILEMA APENDICECTOMIEI ŞI HERNIOPLASTIEI ÎN HERNIA AMYAND- injury, 2006
5.Adhav A.  AMYAND'S HERNIA-A RARE SLIDING HERNIA - jegsl.com
6. Adhav A. AMYAND S HERNIA - A RARE SLIDING HERNIA. Journal of Evoloution of General Surgery and Laparoscopy. 2016, Dec Vol 2 Issue 2 Pages 11-13. 


Short period of preconditioning protects by decreasing the TNF-alpha and IL-6 values before laparoscopic surgery (a rat experiment)
Yilmaz S, Arioz DT, Altindis M, Akaydin M, Kalayci R, Kahraman A, Polat C.
Med Sci Monit. 2010 Feb;16(2):BR75-9.
1. Arioz DT, Tosun M, Polat C, Saylan A, Yilmazer M. The effects of ischaemic preconditioning on ovarian apoptosis and p53 expression during laparoscopy. J Obstet Gynaecol. 2012 Jul;32(5):467-71. doi: 10.3109/01443615.2012.663015.
2.GÜRCÜN Ü, KURTOĞLU T, YENİSEY Ç, ÖZKISACIK E. İSKEMİK ÖNKOŞULLAMA VE N-ASETİL SİSTEİN'İN SIÇAN İSKELET KASI İSKEMİ-REPERFÜZYONUNDAKİ İNFLAMATUAR SÜREÇ ÜZERİNE OLAN …- adu.dergisi.org
3.GÜNEŞ TÜ, BADAK Mİ, KURTĞLU T, KARUL A.  RAT ALT EKSTREMİTE İSKEMİ-REPERFÜZYON MODELİNDE İSKEMİK ÖNKOŞULLAMA VE ARDKOŞULLAMANIN ERKEN DÖNEM ETKİLERİ- adutfdergi.org
4. Yilmaz S, Uyar H, Aktepe F, Akaydin M, Cilekar M, Vurmaz A, Koca B, Kahraman A, Arikan Y. Laparoscopic Preconditioning Protects Against Oxidative Injury in Cerulein-Induced Pancreatitis Rats (An Experimental Study). J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012 Jan-Feb;22(1):34-9. doi:10.1089/lap.2011.0373.Epub 2011Dec 8.
5. Pierce A, Pittet JF. Practical understanding of hemostasis and approach to the bleeding patient in the OR. Adv Anesth. 2014;32(1):1-21. No abstract available

Unusual scalp metastasis from follicular thyroid carcinoma. 
Karabekir H, Polat C, Aktepe F, Gocmen-Mas N. 
Saudi Med J 2011; Vol. 32 (8) 849-51. 
1.Jehangir A, Pathak R, Aryal M, Qureshi A. Thyroid follicular carcinoma presenting as metastatic skin nodules -Journal of community hospital internal medicine perspectives 5(1), 2015 - ncbi.nlm.nih.gov
2.Arslan S, Arslan E. Scalp metastases from thyroid carcinomas: review of clinical and pathological features Tiroid karsinomlarına bağlı skalp metastazları: Klinik ve patolojik özelliklerin incelenmesi. J Med Updates 2014;4(2):71-76 doi:10.2399/jmu.2014002010
3.Bañares SJ, Mundín EO, Álvarez TT, Martínez CV, Carretero JIB: Scalp metastasis as the first manifestation of mixed follicular-papillary thyroid cancer. Anales Sis San Navarra vol.37 no.2 Pamplona mayo-ago. 2014 
4.Udoh MO, Mekoma DF, Osime F, Igbokwe UO. Scalp Metastasis from Thyroid Carcinoma 12 Years Post-thyroidectomy: Clinical and Ethical Lessons British Journal of Medicine & Medical Research 18(12): XX-XX, 2016; Article no.BJMMR.29983 ISSN: 2231-0614, NLM ID: 101570965 3
5.Yang JY, Xia WX, Xiang YQ, Lv X, Ke LR, Yu Yh, Guo X. Occipital lymph node metastasis from nasopharyngeal carcinoma: a special case report and literature review  Chinese Journal of Cancer 2016;35:1 DOI: 10.1186/s40880-015-0074-y
6. Junquera Bañares S, Mundín EO… Metástasis en cuero cabelludo como primera manifestación de cáncer de tiroides mixto folicular-papilar- Anales del Sistema …, 2014 - SciELO Espana


The diagnosis and early treatment of acute hemorrhagic shock after laparoscopic cholecystectomy
Unusual scalp metastasis from follicular thyroid carcinoma. 
Erol DD, Polat C, San O. 
Internet J Anaesthesiol, 2005.
1.Kaushik R. Bleeding complications in laparoscopic cholecystectomy: Incidence, mechanisms, prevention and management. Journal of minimal access surgery, 2010 - ncbi.nlm.nih.gov
2.Yi F, Jin WS, Xiang DB, Sun GY, Huaguo D. Complications of laparoscopic cholecystectomy and its prevention: a review and experience of 400 cases. Hepato-gastroenterology 2012, 59(113):47-50] 
3.Rakhonde A, Mushtaq S. LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN A PHC REFERRAL HOSPITAL - OUR EXPERIENCE. Int j clin surg adv 2015; 3(1):74-81
4.Krishnanand R, Feroz SH Haroon, Rasheed . LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: AN AUDIT OF 500 PATIENTS. J Ayub Med Coll Abbottabad 2011;23(4)
5.Krishnanand RC, MadhChanchlani M. THREE PORT LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN TERTIARY CARE HOSPITAL OF CENTRAL INDIA - AN ADULT OF 200 PATIENTS. 2013 Month October Volume 2, Issue 43, Page: 8290-6. 

A rare cause of obstructive jaundice: fascioliasis.
 Mıman Ö, Özkeçecı T, Okur N, Çıftcı İH, C. Polat.
Turkiye Parazitolojii Dergisi  [2010, 34(4):190-192

1.Dursunoğlu D, Evrengül H,  Polat B, Tanrıverdi H, Çobankara V, Kaftan A, Kılıç M. Lp(a) lipoprotein and lipids in patients with rheumatoid arthritis: serum levels and relationship to inflammation. Rheumatology International May 2005, Volume 25, Issue 4, pp 241-245

2.Sapmaz F, Kalkan IH, Guliter S… A clinical presentation of a very rare infection: parenchymal Fasciola hepatica- Turkiye Parazitol …, 2013 - turkiyeparazitolderg.org

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Soybir, G., Koksoy, F.N., C. Polat, Lice, H., Adas, G. ve Aker, Y. ”Long term results of Stage II Breast Cancer”. 1 st Congress of the World Society For Breast Health and VIth National Congress of the Turkish Senologic Society, Istanbul, Turkey, 2001.

B2. C. Polat, Yılmaz, S., Serteser, M., Koken, T., Kahraman, A. ve Dilek, O.N. “The effect of different intraabdominal pressures on lipid peroxidation and protein oxidation status during laparoscopic cholecystectomy”. 1st European Endoscopic Surgery Week. 15-18 June 2003. Glaskow, Scotland UK. 

B3. C. Polat, Gonullu, D., Ekiz, F., Demiray, O., Yucel, O. ve Yucel, T. “Our approach on Cases with Abdominal Stab Wounds”. 5 th Eurosurgery 2000, Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 2000.

B4. Gonullu, D., C. Polat, Demiray, O., Yucel, O. ve Yucel, T. “Conservation Management in Blunt Abdominal Trauma”. 5th Eurosurgery, 2000 Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 2000.

B5. Akbulut, G., C. Polat, Aktepe, F., Serteser, M., Kahraman, A., Gokce, C, Yilmaz, S. ve Gokce, O. “Oxidative stress related to prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy”. 39th Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Nephrology Dialysis Transplantation. Abstracts(Supplement I) Vol 17, S 171, Oxford University Press, 14-17 July, 2002, Denamark. 
Poster of excellence ödülü.

B6. C. Polat, Aktepe, O.C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arikan, Y., Dilek, O.N. ve Gökçe Ö. “The effects of increased intraabdominal pressure on bacterial translocation”. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 1-5 October 2002, Istanbul, Turkey. 

B7. Erol D.D., Polat C, San O. The early diagnosis and treatment of Acute Hemorrhagic shock after laparoscopic cholecystectomy (case report). 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 1-5 October 2002, Istanbul, Turkey. 

B8. Yilmaz, S., Koken T, Tokyol C, Kahraman A, Akbulut G, Serteser M, C. Polat , Gokce, C. ve Gokce, O. “Can preconditioning reduce laparoscopy induced tissue injury ?”. Congress of European Association for Endoscopic Surgery. 2-5 June 2002. Lisboa, Portugal. Surg Endosc, (suppl) Vol 17, S91, Springer-Verlag, New York, USA, 2003.

B9. C. Polat , Tokyol, C., Kahraman, A., Sabuncuoğlu, B. ve Yılmaz, S. The effects of desferrioxamine and Quercetin on hepatic ischemia-reperfusion injury induced renal disturbance. 40th European Surgical Research Congress, 25-28 May 2005. Konya, Turkey. European Surgical Research, Abstracts (Supplement I) Vol 37, S 74, Karger, Farmington, 2005.

B10. Kulac, M., Karaca, S., Dilek F.H., C. Polat ve Yilmaz, S. A giant proliferating trichilemmal tumor of the gluteal region. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 12-16 October 2005, London, UK. Novomber, 2005, JEADV, London, (Suppl 2) Vol 19, Blackwell Publishing, London, 2005.

B11. Koken, G., Sahin, O., Yilmazer, M., Yilmaz, S. ve C. Polat. “Presacral Dermoid Cyst in An Adult Female (A Case Report)”. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, 26-30 Mayıs, İstanbul, Turkey, 2005.

Doçentlik sonrası katıldığım uluslar arası kongreler:
B12. C. Polat ve Yilmaz, S. “A new and easy model for the creation of experimental pneumoperitoneum”. 10 th World Congress of Endoscopic Surgery. 14th International Congress od the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), September 13-16, Berlin, Germany, 2006.

B13. C. Polat, Arikan, Y., Yilmaz, S., Yazicioglu, B. ve Turel, S. “Gastric inflamatuar fibroid polyp with a giant hiatal hernia: a case report”. 42nd World Congress of the International Society of Surgery Société Internationale de Chirurgie ISS/SIC  International Surgical Week ISW 2007, p:509, August 26-30, Montréal, Canada, 2007

B14. C.Polat ve Arıöz, T.D. “What should be the ideal time for ischemic preconditioning in a laparoscopic rat model ?” 18 th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11, İstanbul, 2008, Hepato-Gastroenterology Supplement I, 55.

B15. C. Polat, Yazıcıoğlu, B., Turel, S., Kosar, M.N. ve Arikan. Y. “ The use of a vessel sealing system in hepatic resection”. 9th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Congress, April 18-22, Buenos Aires, Argentina, 2010. 

B16. Kahraman, A., Koca, B., Vurmaz, A., Uyar H., Çat, K., C. Polat, Tokyol, Ç. ve Köken, T. Quercetin ameliorated Cerulen-induced Acute Pancreatitis. IFCC WorldLab Istanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-404. Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Yılmaz, C., Demiray, O., Akcan, H. ve C. Polat. “Büyük insizyonel hernilerde Sentetik Mesh Kullanımı (34 olgu ile prospektif bir klinik çalışma).” Taksim Hast Tıp Bülteni, XXIV:12-9 (1994).

D2. Yılmaz, C., Akcan, H., Demiray, O., C. Polat ve Oktay, K. “Hemoroidin cerrahi Tedavisi ve Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması (78 olgu ile Klinik Çalışma). Taksim Hast. Tıp Bülteni XXIV:14-21 (1994).

D3. Yılmaz, C., Demiray, O., Akcan, H. ve C. Polat. “Özofago-sol bronşial fistül (Edinsel-selim) Olgu Sunumu”. Taksim Hast. Tıp Bülteni XXIV:34-8 (1994). 

D4. Yılmaz, C., Koç, İ, Akcan, H. ve C. Polat. “Ailevi Polipozis Olgusu”. Taksim Hast. Tıp Bülteni XXIV:52-6 (1994).

D5. C. Polat, Köksoy, F.N., Köse, H. ve Soybir, G. “Fournier Gangreni” Taksim Hast. Tıp Bülteni XXV:74-7 (1995).

D6. Köse, H., C. Polat ve Soybir, G. “Rektum Komplike Yabancı Cisim Olgusu”. Taksim Hast. Tıp Bülteni XXV:63-4 (1995). 

D7. Özaçmak, İ.D., C. Polat, Kırca, V. ve Nasuhoğlu, A. “Özofagus Karsinomu”. Taksim Hast Tıp Bülteni XXVI:69-71 (1996). 
D8. Yalçın, O., C. Polat, Köse, H., Fincan, K., Kırca, V. ve Lice, H. “Periferik Damar Yaralanmaları: 68 olgunun analizi”. Taksim Hast Tıp Bülteni, XXVI: 8-11 (1996). 

D9. Köse, H., C. Polat, Köksoy, F.N., Soybir, G., Yalçın, O. ve Fincan K. “Komplike Yaralanmalarda Perihepatik Tamponlama Yöntemi”. Taksim Hast. Tıp Bülteni XXVI: 24-6 (1996). 

D10. Yalçın, O., Köse, H., C. Polat, Soybir, G. ve Özşeker, A. “Karaciğer Travmaları (216 Olgunun Analizi)”. Taksim Hast. Tıp Bülteni, XXVI:32-5 (1996).

D11. Özaçmak, İ.D., Baloğlu, M., Işık, A., Lice, H., C. Polat, ve Yilmaz, A. “ Künt ve Penetran Abdominal Yaralanmalarda Negatif Laparotominin Komplikasyonları”. Ulusal Travma Dergisi, 3:48-51 (1997). 

D12. Özaçmak, İ., Soybir, G.R., Köksoy F.N., C. Polat, Yalçın, O. ve Aker, Y. “Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin, Derin Ven Tromboz ve Profilaksisindeki Etkinliğininin Dupleks Sonografi ile Belirlenmesi”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 14:39-44(1998).

D13. C. Polat, Özaçmak, İ.D., Lice, H., Soybir, G., Güran, S., Işık, A., Özmen, V. ve Köksoy, F.N. “Palpabl meme kitlelerinin benign-malign ayrımında Dupleks Sonografinin Rolü” Meme Hastalıkları Dergisi, 6, 43-8 (1999).

D14. C. Polat, Lice, H., Özaçmak, İ.D., Akan, M., Yücel, T. ve Köksoy, F.N. “Major cerrahi olguların prognoz ve mortalite tayininde APACHE III skorlama sisteminin değeri(Prospektif klinik çalışma)”. Taksim Hast. Tıp Bülteni, 29:24-8 (1999).
D15. C.Polat, Soybir, G., Yalçın, O., Yücel, T. ve Köksoy, F.N. “Primer inguinal hernilerde Gerilimsiz Teknik: Anterior Yaklaşımla Polipropilen Yama Kullanımı (Prospektif Klinik Çalışma-Uzun Dönem Sonuçları). Ulusal Cerrahi Dergisi, 16:104-8 (2000).

D16. C. Polat, Özaçmak, İ.D., Demiray, O., Işık, A., Yücel, T. “Penetran Boyun Yaralanmalarında Fizik Muayenenin Önemi ve Tedavi Algoritmi”. Ulusal Travma Derg. 6(1); 39-43 (2000).  

D17. C. Polat, Lice, H., Özaçmak, İ.D., Yücel, T. ve Özmen, V. “Komplike olmamış malign sol kolon tıkanmalarında acil rezeksiyon ve anastomozun acil rezeksiyon ve kolostomi ile karşılaştırılması (erken sonuçlar ve uzun vadeli sağkalım üzerine geriye geriye dönük çalışma). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 8(3);129-39 (2000).

D18. Yücel, T., Ermergen, İ. ve C. Polat. “Open abdomen Uygulamaları”. Taksim Hast. Tıp Dergisi 30(2);48-50 (2000).

D19. C. Polat, Özaçmak,İ.D., Köksoy, F.N., Yumru, C., Tetikkurt, S. ve Yücel, T.” Nadir bir akut batın sendromu nedeni olarak primer omentum torsiyonu (Vaka sunumu ve kaynaklardan derleme). Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 8:36-7 (2000).

D20. C. Polat, Işık, A., Özaçmak, İ.D., Soybir, G., Yücel, T. ve Köksoy, F. “ Cerrahi yara infeksiyonları ve etkileyen faktörler”. Çağdaş Cerrahi Dergisi 14;232-7 (2000).

D21. C. Polat, Özaçmak, İ.D., Çetinkaya, C., Soybir, G.R. ve Köksoy, F.N. “ Rektumda yabancı cisimler” Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 9(4);196-9 (2001).

D22. Akbulut, G., Yılmaz, S., C. Polat ve Arıkan, Y. “Gergin abdomende aşamalı kapama (olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi)”. Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 159-64 (2002).

D23. Şaykol, V., Şan, O., Şafak, B., C. Polat, Yılmaz, S. ve Dilek, O.N. “Kısa özofagus ve adenokarsinom (olgu sunumu)”. Kocatepe Tıp Dergisi, 2:165-8 (2002).

D24. C. Polat, Yılmazer, M., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arıkan, Y. ve Gökçe, Ö. “Laparoskopik cerrahi sonrası umblikal trokar yeri herniasyonuna bağlı barsak obstruksiyonu- 2 olgu nedeniyle”. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 9(4); 206-9 (2002). 

D25. Yılmaz, S., Aktepe, F., C. Polat, Akbulut, G. ve Dilek, O.N. “Anal bölgede yerleşim gösteren bazal hücreli kanser (olgu sunumu)”. Kocatepe Tıp Dergisi 4; 63-6 (2003). 

D26. Yılmaz, S., C. Polat, Tokyol, Ç. ve Akbulut, G. “Ektopik pankreas olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi”. Kocatepe Tıp Dergisi  2, 73-76 (2003). 

D27. Yılmaz, S., C. Polat, Arıkan, Y., Acar, M., Akbulut, G. ve Dilek, O.N. “Laparoskopik cerrahi sonrası unutulmuş yabancı cisim: Endoloop parçası (vaka sunumu)”. Kocatepe Tıp Dergisi  2, 69-72 (2003).

D28. C. Polat, Gönüllü, D., Ekiz, F., Demiray, O., Yücel, O. ve Yücel, T. “Batın Penetre Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Selektif Tedavisinde Deneyimimiz”. Kocatepe Tıp Dergisi 4(2):39-47 (2003). 

D29. C. Polat, Yılmaz, S., Akbulut G, Erol, D., Arıkan, Y., Dilek, O.N. ve Gökçe, Ö. “Laparoskopik cerrahide pnömoperitonun sistemik etkileri. (derleme)”. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrah. Dergisi 10, 13-22 (2003). 

D30. Akbulut, G., Yılmaz, S., C. Polat, Sozen, M., Leblebicioglu, M. ve Dilek, O.N. “Afyon Sultandağı Depremi”. Ulusal Travma Dergisi, 9(3); 189-93 (2003).

D31. Yücel, A., C. Polat, Aktepe, F., Değirmenci, B. ve Dilek O.N. “A case of Malignant Fibrous Histiocytoma mimicking Pseudoaneurysm” Kocatepe Tıp Dergisi, 5:91-3(2004).


Doçentlik sonrası ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
D32. Esme, H., Solak, O., C. Polat, Yılmaz, S., Değirmenci, B. ve Albayrak, R. “Ampiyem kliniği ile ortaya çıkan Plevrabiliyer Fistül olgusu”. Kocatepe Tıp Dergisi, 6:49-51 (2005).

D33. Çetinkaya, C. ve C. Polat. “Amyand fıtığı. Olgu sunumu ve Güncel Literatürün Gözden Geçirilmesi”. Genel Tıp Dergisi, 17(2):119-21(2007).  

D34. C. Polat,  Tokyol,Ç., Şen, S., Yazıcıoğlu, B. ve Türel, S. “Asit, kronik duodenal ülser ve pilor stenozu ile birlikte pnömatozis sistoides intestinalis”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 24(4);171-7 (2008).

D35. C. Polat, Yazıcıoğlu, B. Omentum Hastalıkları. In: C. Polat (ed). “Omentum, Mezenter ve Retroperitoneal Cerrahi (Özel Sayı)”, Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları,  2007, 3(9):19-21.

D36. C. Polat ve Bumin, C. Mezenterik Fıtıklar. In: C. Polat. (ed). “Omentum, Mezenter ve Retroperitoneal Cerrahi Özel Sayı”, Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 2007, 3(9):16-8.

D37. C. Polat, Arıkan, Y. ve Özmen, V. Mezenterik Kistlerin Cerrahi Tedavisi. In: C Polat. (ed). “Omentum, Mezenter ve Retroperitoneal Cerrahi (Özel Sayı)”, Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 2007, 3(9):22-6. 
D38.C. Polat ve Arıkan, Y. Karaciğer Rezeksiyonlarında Cerrahi Teknikler. In: Arıkan Y. ve C. Polat (eds). “Karaciğer Cerrahisi Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 2009, 5; 62-9.

D39. C. Polat ve Polat, N.K. Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi.Hastane Enfeksiyonları Dergisi. “Cerrahi Enfeksiyonlar”. Özmen, M.M. (ed.). Bilimsel Tıp Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008, 12(3); Sayfa:257-63.

D40. Miman, Ö., Özkeçeci, T., Okur, N., Çiftci İ.H. ve C. Polat. “Nadir bir tıkanma sarılığı nedeni: Fascioliasis”. Turkiye Parazitol Derg 34:190-2 (2010) Doi: 10.5152/tpd.2010.11r Bir Tıkanma Sarılığı Sebebi: Fascioliasis

D41. C. Polat, Özkeçeci, T., Şensoy, N., Uyar, H. ve Arıkan, Y. “Olağan Dışı Bir Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Safra Taşı İleusu”. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, 2(5);31-4 (2010).

D42. Arioöz, T.D., Çelik, F. ve C. Polat. “Heterotopik gebelik: Olağandışı Bir Akut Batın Nedeni” Kocatepe Tıp Dergisi 9(3):1-3(2008).

D43. C. Polat, Yazıcıoğlu, B., Uyar, H., Özkeçeci, T., Koşar, M.N. ve Arıkan, Y. “Fundoplikasyonun Torasik Migrasyonu Nedeniyle Uygulanan Redo Cerrahi”. Kocatepe Tıp Dergisi 9(3):9-13(2008). 

D44. C. Polat, Erpek, H., Aktepe, F. ve Arıkan, Y. “Akut karında olağan dışı bir neden; Torsiyone gezici dalak (olgu sunumu)”. Ulusal Cerrahi Dergisi 27(1);50-2 (2011).

D45. Özkeçeci, T. ve C. Polat. Böbrek Transplantasyonu Cerrahi Teknikleri. In: C. Polat (ed). “Transplantasyon Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 6(1); 46-54 (2013)

D46. Celep, B. ve C. Polat. İmmunosupresyon. In: C. Polat (ed). “Transplantasyon Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 6(1); 61-67 (2013).

D47. Bal, A. ve C. Polat. Doku ve Organ Nakillerinde Rejeksiyon. In: C. Polat (ed). “Transplantasyon Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 6(1); 68-71 (2013).

D48. Özsoy, M. ve C. Polat. Kadavradan Multi-Organ Alınması. In: C. Polat (ed). “Transplantasyon Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 6(1);97-104 (2013)

D49. Çilekar, M., C. Polat ve Arıkan, Y. Safra Yolu Yaralanmaları. In: C. Polat (ed). “Cerrahi Sarılık Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 4(2); 78-84 (2011).

D50. Uyar, H. ve C. Polat. Cerrahi Sarılıkta Tedavi Seçenekleri. In: C. Polat (ed). “Cerrahi Sarılık Özel Sayısı”,  Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 4(2); 98-106, (2011). 
D51. Yılmaz, S., Çilekar, M., Okur, N., Tokyol, Ç., C. Polat ve Arıkan, Y. Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 12(3): 169-174 (2011).

D52. Bal, A. ve C.Polat. Benign Karaciğer tümörleri; Cerrahi Yaklaşım In: N. Yılmaz (ed). “Benign Karaciğer Tümörleri Özel Sayısı”.Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 7(1): 100-103 (2014).

D53. Özsoy, M., Barut, B. ve C.Polat. Karaciğer rezeksiyonları; Hasta seçimi, Cerrahi Teknik ve Postoperatif İzlem. In: N. Yılmaz (ed). “Benign Karaciğer Tümörleri Özel Sayısı”. Ankara, Türkiye Klinikleri Yayınları, 7(1):87-99 (2014).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Özaçmak, İ., Köksoy, F., Soybir, G., Akan, M., C. Polat ve Nasuhoğlu, A. “Major Cerrahi Uygulanan Hastalarda Derin Ven Tromboz Profilaksisi: Prospektif Nadroparin Kalsiyum Kullanımı ve Renkli Doppler USG ile kontrol çalışması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 1996. 

E2. Soybir, G., Köksoy, F., C. Polat, Özşeker, A., Yalçın, O., Aker, Y. ve Topuzlu, C. “Laparoskopik kolesitektomi sırasında Major Cerrahi Uygulanan Hastalarda Derin Ven Tromboz Profilaksisi: Prospektif Nadroparin Kalsiyum Kullanımı ve Renkli Doppler USG ile kontrol çalışması”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 1996.

E3. Akyıldız İğdem, A., Tuzlalı, P., C. Polat, Gültekin, S: ve Ünsün, G. “Tiroidin Papiller tipte, enkapsüle mikromeduller karsinomu”. Ulusal Patoloji Kongresi, 12-15 Ekim, Ankara, 1996.

E4. C.Polat, Özaçmak, İ.D., Çetinkaya, Ç., Işık, A. ve Yücel, T. “Penetre boyun yaralanmalarında fizik muayenenin önemi ve tedavi algoritmi”. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi(Uluslar arası katılımlı), 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.
E5. C.Polat, Ermergen, İ., Hasırcıoğlu, Ö.,Özaçmak, İ.D., ve Yücel, T. “Rektumda Yabancı Cisimler”. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi(Uluslar arası katılımlı), 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.

E6. C. Polat, Demiray, O., Özaçmak, İ.D., Hasırcıoğlu, Ö. ve Yücel, T. “Penetran kalp yaralanmalarında mortaliteyi etkileyen faktörler”. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi(Uluslar arası katılımlı), 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.

E7. Özaçmak, İ.D., C. Polat ve Özmen, V. “Sol kolonun komplike olmayan malign obstrüksiyonlarında rezeksiyon+primer anastomozun, rezeksiyon+kolostomi ile karşılaştırılması. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 13-16 Eylül, Antalya, 1999.

E8. C. Polat, Özaçmak, İ.D., Yücel, T. ve Özmen, V. “Laparoskopik mezenter kist rezeksiyonu” IV. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi Özet Kitabı, Sayfa: 49, İstanbul, 1999.

E9. Yılmaz, S., Yücel, A., C. Polat ve Akbulut, G. “Malign tıkanma sarılığı ile beraber seyreden dev apendiks mukoseli.” 22. Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Dergisi Sayfa 178-9, 26-31 Ekim, Antalya, 2001.
E10. Şaykol, V., O San O., Şafak, B., C. Polat, Yılmaz, S. ve Dilek, O.N. “Kısa Özofagus ve adenokarsinom”. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs, Antalya, 2002. 

E11. Şan,O., Şaykol, V., Şafak, B., Karagöl, A., Akbulut, G., C. Polat, Yılmaz, S. ve Gökçe, Ö. “Multitravmalı bir hastada erken müdahale ve hastanın doğru olarak yönlendirilmesinin önemi”. 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1 Ekim, İstanbul, 2002.

E12. Akbulut, G., Serteser, M., C. Polat, Köken, T., Aktepe, F., Yılmaz, S., Gökce, Ç. ve Gökçe, O. “Experimental laparoskopik donör nefrektomisinde doku oksidatif stres markerlarında değişiklikler”. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 5-6 Ocak, Ankara, 2002.
E13. Yücel, A., Yılmaz, S., Akbulut, G. ve C. Polat. “Postoperatif 15. Yıl nüks eden kistik higroma olgusu ve kanamaya sekonder akut solunum sıkıntısı”. 22. Radyoloji Kongresi, Türk Radyoloji Dergisi Sayfa:63, 26-31 Ekim, Antalya, 2001. 
E14. Şaykol, V., Altındiş, M., Yilmaz, S., C. Polat, Serteser, M. ve Gökçe, Ö. “Ardışık prekondisyon uygulamaları ratlarda laparoskopiye bağlı karaciğer TNF-ALFA ve IL-6 Seviyesindeki Artışları Azaltır”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
E15. Tokyol, Ç., Yılmaz, S., Kahraman, A., Çakar, H. ve C. Polat. “The effects of desferrioxamine and quercetin on liver tissue after hepatic ischemia-reperfusion in rat”. 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, 2004, Turk J Biochem, 2004;29(1):1-176.

E16. Şan, O., C. Polat, Arıkan, Y., Gökçe, Ç., Akbulut, G., Yılmaz S, Aktepe, F., Dilek, O.N. ve Gökçe, Ö. “İntraabdominal basınç artışlarında, kolonik anastomoz üzerine L-NAME’in etkisi” . 14. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2004.
E17. C. Polat, Kahraman, A., Yılmaz, S., Köken, T., Akbulut, G., Arıkan, Y. ve Gökçe. Ö. “Deneysel rat modelinde değişik intraabdominal gaz ve basınç kullanılmasının oksidatif hasar yönünden karşılaştırılması” 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül, Ankara, 2003.
E18. Yılmaz, S., Akbulut, G., C. Polat, Arıkan, Y., Dilek, O.N. ve Gökçe, Ö. “Laparoskopik kolesistektomide öğrenme eğrisini tamamlamış olmak komplikasyon oranlarını azaltabilir”. 13. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Antalya, 2002.


Doçentlik sonrası sunulan ulusal serbest bildiri ve posterler:
E19. C. Polat, Yılmaz, S., Arikan, Y. ve Gökçe, Ö. “Herni onarımında nadir birkomplikasyon: Greft enfeksiyonu”. 15. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayis, Antalya, 2006.
E20. Aksoy, N.M., Tosun Ö. ve C. Polat. “Antalya ilinde üç farklı hastanede cerrahi birimlerinde çalışan hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”, Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006.
E21. Taylan, B., Sıvacı R., Yılmaz, S., Köken, T. ve C. Polat. “Yeni volatil anesteziklerin inflamatuvar yanıta etkilerinin karşılaştırılması.” 8. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2007;14(2);72.

E22. C. Polat, Yılmaz, S., Türel, S., Yazıcıoğlu, M.B. ve Arıkan, Y. “Kritik hastalarda Perkütan kolesistostomi Uygulanımı.” 8. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2007;14(2);106.

E23. C. Polat, Türel, S., Koşar, M.N., Yazıcıoğlu, M.B., Yılmaz, S., ve Arıkan, Y. “Fournier Gangrenli bir hastada Laparoskopik Sigmoid Loop Kolostomi” 8. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz, Antalya, 2007. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2007;14(2);106.

E24. Yılmaz, S., Şahin, Ö., Türel, S., Toprak, N. ve C. Polat. ”Midede kistik lezyonla prezente olan Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu”. IV. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 24-27 Mayıs, Antalya, 2007.

E25. Arıkan, Y., C. Polat, Yazıcıoğlu, B., Türel, S., Koşar, M.N. ve Yılmaz, S. “Komplike ve nüks insizyonel hernilerde intraperitoneal dual mesh kullanımı: 76 olguluk klinik çalışma”. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

E26. Arıöz, D.T., Tosun, M., C. Polat, Saylan, A., Tekin, A. ve Yılmazer, M. “Laparoskopi sırasında iskemik prekondisyonun ovaryan apoptosis ve p53 ekspresyonu üzerine etkileri.” Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi, 14-19 Mayıs, Girne, Kıbrıs, 2009, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2009, 6:79

E27. C. Polat , Kılınçarslan, A., Özkeçeci, Z.T., İşler, Ş., Aktepe, F. ve Arıkan, Y. Epitelyal Splenik Kistin Laparoskopik Parsiyel Rezeksiyonu. 9. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 28-31 Aralık 2009, Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2009;16(3):180-1.

E28. C. Polat, Kahraman, A., Demirel, R., Yazıcıoğlu, B., Kılınçarslan, A. ve Arıkan Y. Laparoskopik Rat Modelinde 10 ve 15 mmHg lık İntraabdominal Basınç Değerlerinin oluşturduğu Karaciğer Oksidatif Stres Markerlarındaki Değişikliklerin Karşılaştırılması. 9. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 28-31 Aralık 2009, Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2009;16(3):174.
E29. Soysal, Y., Tate, G., Acun, T., C. Polat, Polat, N., Aktepe, F., Sıvacı, Y., Yakıcıer, M.C. ve İmirzalıoğlu, N. “Cowden sendromlu hastada pTEN geni mutasyon analizi ve klinik özellikleri”. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 28-31 Ekim, 2009. Bodrum.

E30. C. Polat, Kılınçarslan, A., Arıkan, Y. ve Yavaş, Y. “Kistik Neoplazmı taklit eden Pankreasın Primer Hidatik Hastalığı”. 9. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, 12-15 Kasım 2009, Bursa, Türk HBP Dergisi Cilt 5 Ek Sayı Sayfa: 16, 2009.

E31. C. Polat, Kılınçarslan A, Arıkan, Y. ve Yavaş, Y. “Karaciğer Parankimi İçinde Elmas Mermer Kesme Aleti”. 9. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, 12-15 Kasım 2009, Bursa, Türk HBP Dergisi Cilt 5 Ek Sayı Sayfa:16, 2009.

E32. Şahin, Ö., Dilek F.H., F. Aktepe, C. Polat ve Ö. Ekici, “A Case of Synovial Sarcoma; a Solid Mass in the inguinal region,” 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 107, İstanbul, 2007.

E33. Kılınçaslan, A., C. Polat, Tokyol, Ç., R. Demirel, Y., Yavaş, Y., Özkeçeci, T., Uyar, H. ve Arıkan, Y. “Quercetinin kolonik anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, 2010.

E34. Uyar, H.,  Yılmaz, S., C. Polat, ve Arıkan, Y. “Dren dekubiti nedenli özofagojejunostomi anastomozu kaçağı”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, 2010.
E35. Uyar, H.,  Özkeçeci, T., Aktepe, F., Yılmaz, S., Akbulut, G., C. Polat, ve Arıkan, Y. “Gastrik schwannoma olgusu”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, 2010.

E36.Yılmaz, S.,  Uyar, H., Özkeçeci, T., Sarıpınar, B., Akbulut, G., Aktepe, F., C. Polat, ve Arıkan, Y. “Kolon kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi”.17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

E37.C. Polat, Aktepe, F., Özkeçeci, T., Uyar, H., Sarıpınar, B., ve Arıkan, Y. “Splenik volvulusu taklit eden olağan dışı bir akut abdomen nedeni: Torsiyone gezici dalak”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, 2010.

E38.Yılmaz, S., Özkeçeci, T., Uyar, H., C. Polat ve Arıkan, Y. “ERCP Sonuçlarımız”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

E39.Karabekir, H.S., C. Polat, Aktepe, F. ve Mas, N.N. “Unusual scalp metastasis from follicular thyroid carcinoma: A case report.” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VI. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Marmaris. 

E40. Altindiş, M., C. Polat, Özdemir, H. ve Kalaycı, R. Sepsisin erken tanısında High sensitive C Reaktif Protein, procalcitonin, Soluble CD14 düzeyi. EKMUD Kongresi, 2007, Ankara.

E41. Koşar, M.N., C. Polat, Tosun, M., Aktepe, F., Yılmaz, S. ve Arıkan Y. “Ratlarda oluşturulan tıkanma sarılığının apoptozis ve p53 yanıtı üzerine olan etkileri”. 10. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, 7-9 Nisan 2011, Antalya.

E42. C. Polat, Uyar, H., Yazıcıoğlu, B., Sarıpınar, B., Kalkan, M., Yılmaz, S. ve Arıkan Y. “Karaciğer Rezeksiyonunda Liga-sure Kullanımı”. 10. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Özet kitapçığı Sayfa 22, 7-9 Nisan 2011, Antalya.

E43. C.Polat, Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M., Yılmaz, S. ve Arıkan Y. “Pankreatikoduodenektomiden sonra izole roux loop pankreatikojejunostomi”. 10. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Özet kitapçığı Sayfa 43, 7-9 Nisan 2011, Antalya.

E44. Uyar, H., C. Polat, Sarıpınar, B., Kalkan, M. ve Arıkan, Y. “Nadir bir akut batın nedeni: falsiform ligaman nekrozu”. 10. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Özet kitapçığı, Sayfa 59, 7-9 Nisan 2011, Antalya.

E45. C. Polat, Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M., Yılmaz, S., Arıkan, Y.  “Tiroidektomide yeni ve güvenilir bir seçenek: Thermal Welding Sistem” 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Özet Kitapçığı, Sayfa: 174, 24-27 Nisan 2011, Antalya.

E46. Demirdal, T., C. Polat, Demirtürk, N. ve Arıkan, Y. Abdominal duvarın nekrotizan fasiitisi: Nadir görülen bir olgu. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Klimik, 2011, Kongre Özet Kitapçığı, Sayfa 23-27 Mart 2011, Antalya.

E47. C. Polat, Okur, N., Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M. ve Arikan, Y. “Erişkinde nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Dev Sol Paraduodenal Herni P-022”. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2011 Kongre Özel Sayısı, Sayfa:57, 14-18 Eylül 2011, Antalya. 

E48. C. Polat, Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M. ve Arıkan, Y. “Büyük Omentumun Primer Parsiyel İnfarktüsünün Laparoskopik Eksizyonu (PS-027)”. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2011 Kongre Özel Sayısı, Sayfa: 58, 14-18 Eylül 2011, Antalya.. 

E49. C. Polat, Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M. ve Arıkan, Y. “Tiroidektomi sırasında olağan dışı bir komplikasyon: Özofagus yaralanması (PS-195)”. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2011 Kongre Özel Sayısı, Sayfa: 105, 14-18 Eylül 2011, Antalya. 

E50. Uyar, H., Arıkan, Y., C. Polat, Yilmaz , S., Sarıpınar, B. ve Kalkan, M. “Açık Karın Endikasyonları ve Açık Karın Kapama Yöntemleri (PS-124)”. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2011 Kongre Özel Sayısı, Sayfa:87,  14-18 Eylül 2011, Antalya. 

E51. Arıkan Y, Tosun M, C. Polat ve Aktepe F. “Helicobacter pylorinin gastrik mezenşimal kök hücreler üzerinde oluşturduğu değişikliklerin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi (SB-28)”, Sayfa 19, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir. 

E53. Şensoy, N., Uyar, H., C. Polat. “Nadir bir hiperparatiroidi nedeni paratiroid karsinomu: Olgu sunumu”. (PB 293). Sayfa:231, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

E54. Uyar, H., C. Polat, Aktepe,F., Kahraman, A. ve Arıkan Y. Cerulein ile deneysel pankreatit oluşturulan ratlarda, farklı intraabdominal basınç değerlerinin pankreatit şiddeti üzerine olan etkileri. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.  23-27 Mayıs 2012, İzmir.

E56. C. Polat, Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M., Öztürk, O.B., Yılmaz, S., Arıkan, Y. “Safra yolu rekonstrüksiyonunda güvenilir ve kolay bir seçenek: bilateral hepatikojejunostomi uygulaması”. (PB 393) Sayfa :265 18. Ulusal Cerrahi Kongresi  & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

E57. C. Polat, Uyar, H., Sarıpınar, B., Kalkan, M., Öztürk, O.B. ve Arıkan Y, Aktepe F. “Tiroid cerrahisinde yeni ve güvenilir bir seçenek: Termal Welding Sistem. (PB-277)”, Sayfa:226, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.  23-27 Mayıs 2012, İzmir. 

E56.Uyar, H., Yılmaz, S., Bal, A., Sarıpınar, B., C. Polat ve Sıvacı, R.G. “Whipple sonrası reoperasyonlar (PB-433)”, Sayfa:279, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi & 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.  23-27 Mayıs 2012, İzmir. 
E56. C. Polat, Sağlam, T., Alaca A. ve Arıkan Y. “Tiroidektomi sonrası ani gelişen kanamada hasta başı hematom boşaltılması hayat kurtarıcıdır” (PS 0251) Sayfa:715 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.  16-20 Nisan 2014, Antalya. 

E57. C. Polat. “Kolonoskopide nadir bir komplikasyon: İatrojenik kolon perforasyonu” (PS 0347)”. Sayfa:809. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya. 

E58. C. Polat ve Atik M. “Çocukluk yaş grubunda nadir bir karın ağrısı nedeni: Testis torsiyonu”. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.  16-20 Nisan 2014, Antalya.

E59. C. Polat ve Kandemir, A. “Olağan dışı bir yutma güçlüğü nedeni: Diffüz Özofagial spazm (PS-0372)”.19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E60. C. Polat, Sarıpınar, B., Kalkan, M. ve Arıkan, Y. Hemoroidektomide yeni, güvenli ve effektif bir seçenek: Thermal Welding Sistem (PS 0509)”. Sayfa:967 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi.. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E61.C. Polat, Uyar, H., Kalkan, M., Kahraman, A, Doğan, N. ve Arıkan, Y. Laparoskopik kolesistekomili hastalarda iskemik önkoşullamanın doku hasarına etkileri (PS 0371)”. Sayfa:832. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E62. Okur N., Şahin Ş., C. Polat ve Tokyol, Ç. “Retroperitoneal granuloza hücreli tümör P-083”.  33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya.

E63. Zengin N., Okur N. ve C. Polat. “Safra yollarına açılan Kist Hidatik P-134”.  33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya.

E64. Şensoy, N. ve C. Polat. Nadir akut karın nedeni olan primer omentum torsiyonu: olgu sunumu. Aile Hekimliği Kongresi, 2012, Antalya

E65. Kale, H., Çetinkaya, C., Hoşkar, R., Özder, N., Altundal, M., Çetinkaya, M., Ersoy, Ö.F. ve C. Polat.  Marginal ülser perforasyonunda serbest hava bulunmaması(PS-079) Sayfa:70. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya. 

E66. C. Polat, Ersoy, Ö.F., Özder, N., Çetinkaya, C., Altundal, M., Hoşkar, R. ve Kale, H. Rektum cerrahisinde ölümcül bir komplikasyon: Sakral venöz kanama. (PS-119). 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya. 

E67. Ünal, C.S., Kubat, E., Ersoy, ÖF., Çetinkaya, M. ve C. Polat. Travmatik Femoral Arter Disseksiyonu olan Çocukta Revaskülarizasyon: Olgu Sunumu (PS-219) 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya. 

E68. Özder, N., Çetinkaya, C., Kale, H., Hoşkar, R., Altunal, M., Ersoy Ö.F. ve C. Polat. Penetran yaralanmadan iki yıl sonra mekanik intestinal obstruksiyon kliniği ile gelen travmatik diyafragmatik herni. (PS-162). 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya. 

E69. C. Polat, Hoşkar, R., Kale H., Özder, H., Çetinkaya, C., Ersoy, Ö.F. ve Altundal M. Postgastrektomili hastada nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: Fitobezoar oluşumu. (PS-161) 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya. 

E70.C. Polat, Ersoy, Ö.F., Çetinkaya C., Özder, N., Kale, H., Hoşkar, R. ve Altındal, M. Laparoskopik kolesistektomi sırasında nadir bir komplikasyon: Termal duodenal yaralanma (PS-152) 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya. 

E71. C. Polat, Bakır, S., Çetinkaya, C., Özder, N., Ersoy, Ö.F., Kale H. ve Hoşkar, R.  [PB-055] “İntestinal Obstrüksiyonun Olağan Dışı Bir Nedeni: Abdominal Koza”. XV. Türk Kolon ve  Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. 19-22 Mayıs 2015, Antalya. 


E72. C.Polat, Ersoy, Ö.F., Çetinkaya, C., Erol, H., Özder, N., ve Bakır, S. [PB-166] Erişkinde Olağan Dışı Bir İntestinal Obsrüksiyon Nedeni: Fibrinoid Polibin Neden Olduğu ileoeoileal İnvajinasyon". XV. Türk Kolon ve  Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Özel Sayı Vol 25, No 1. Sayfa 99. 19-22 Mayıs 2015, Antalya. 
E73. C.Polat, Ersoy, Ö.F., Özder, N., Erol, H., Çetinkaya, C. ve Kale, H. [PB-164] Tailgut kisti: Nadir bir kabızlık nedeni. XV. Türk Kolon ve  Rektum Cerrahisi Kongresi ve VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi. Özel Sayı Vol 25, No 1. Sayfa 99. 19-22 Mayıs 2015, Antalya. 
 
E74. C.Polat., Ersoy Ö.F1, Çetinkaya M., Yılmaz D., Özder Ö., Kale H., Çetinkaya C., Hoşkar R., Altundal M. Pankreasın pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi ile tedavi edilen nadir bir endokrin tümörü. [PS-0351] 20.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13 - 17 Nisan2016, Titanic Deluxe Hotel, Antalya. 

E75. C. Polat, Çetinkaya C., Ersoy Ö.F., Çetinkaya C., Özder, N., Hoşkar R., Kale H. ve Altundal M. Erişkinde olağan dışı bir sol üst kadaran ağrısı nedeni: İrredüktabl Bochdalek herni. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13 - 17 Nisan 2016 Titanic Deluxe Hotel, Antalya. 

E76. Çetinkaya M., Bal A., Çetinkaya C., Özder N., Altundal M., Hoşkar R., Kale H., Ömer Faik Ersoy Ö.F. ve C. Polat. Retroperitonal Dev Liposarkom: Olgu Sunumu. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya


F. Diğer yayınlar :
Kitap Editörlükleri;

1.Laparoskopik Cerrahi,  ISSN: 978975420611

2.Omentum Mezenter ve Retroperitoneal Cerrahi, Türkiye Klinikleri Genel 
Cerrahi Özel Sayı, 2007

3.Karaciğer Cerrahisi, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Sayı, 2009

4.Hepatopankreatobiliyer Cerrahi, 2010

5.Cerrahi Sarılık, Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Sayı, 2012

6. Birinci Basamak Hekimliğinde Cerrahi Aciller, 2012, ISNN:1309-0461

7.Transplantasyon Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Sayı, 2013

8.Birinci Basamak Hekiminde Genel Cerrahi Acilleri Özel Sayı, 2013.

9. Aile Hekimliğinde Aciller, 2016. 


Kitap bölümleri;
Doçentlik öncesi hazırlanan kitap bölümleri:

F1. C. Polat. Fizyoloji. In: Dilek O.N.(ed). Mide ve Duodenum, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 2001. 1. Baskı, Sayfa: 15-24.

F2. C. Polat. Morbid Obesite. In: Dilek O.N.(ed). Mide ve Duodenum, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 2001, 1. Baskı, Sayfa:355-63.

F3. C. Polat. Fizyoloji. In: Dilek O.N.(ed). Karaciğer Hastalıkları, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 2003. 1. Baskı, Sayfa:677-88.

F4. C. Polat. Benign Karaciğer Tümörleri. In: Dilek O.N.(ed). Karaciğer Hastalıkları, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 2003. 1. Baskı, Sayfa:677-88

Doçentlik sonrası hazırlanan kitap bölümleri;
F5. C. Polat. Hiyatus Anatomisi. In: Özmen, V. ve Eyüboğlu, E. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. “Laparoskopik Antireflü Kurs Kitabı”. 1. Baskı, Antalya, 2007, Sayfa: 4-15.

F6. C. Polat, N. Öztaşan ve Erol DD. Pnömoperiton fizyolojisi. Polat C (ed.). “Laparoskopik Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2008, 1. Baskı. Sayfa:1-14.

F7. C. Polat ve Koşar, M.N. “Laparoskopik Jejunostomi Tüpü Uygulaması”. Polat C (ed.). “Laparoskopik Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2008, 1.Baskı.Sayfa:153-6

F8. C. Polat, Özmen, V. “Laparoskopik Dalak Cerrahisi”. Polat C (ed.) “Laparoskopik Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2008, 1.Baskı.Sayfa:219-23.

F9. C. Polat ve Özmen, V. Laparoskopik Kolon Cerrahisi. Polat C (ed.). “Laparoskopik Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2008, 1. Baskı. Sayfa:95-105.

F10. C. Polat ve Yazıcıoğlu, B. Anorektal apse ve fistüller. Sözüer E (ed.) “Kolorektal Cerrahi Özel Sayısı”. Türkiye Klinikleri Yayınları, Ankara, 2009, 2(3), 1.Baskı, Sayfa: 32-9.
F11. C. Polat, Koşar, M.N. ve Erpek H.  Benign Karaciğer Tümörleri. Polat C (ed.). “Hepatopankreatobiliyer Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2010, 1. Baskı. Sayfa:171-7.

F12. C. Polat, Türel, S. ve Arıkan, Y. Safra kesesi kanseri. Polat C (ed.). “Hepatopankreatobiliyer Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2010, 1. Baskı. Sayfa:331-42

F13. C. Polat, Yazıcıoğlu, B. ve Uyar, H.  Safra Yolu Tümörleri. Polat C (ed.). “Hepatopankreatobiliyer Cerrahi”, Nobel Tıp Kitabevleri Yayınları. İstanbul, 2010, 1. Baskı. Sayfa:343-52.

F14. C. Polat, Yazıcıoğlu, B. Kolesistostomi, kolesistektomi ve biliyer ağacın intraoperatif değerlendirmesi (Çeviri). Özmen M. (Çev. Ed). Bölüm: 97. “Mastery of Surgery”. 5. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri Yayınları. Ankara, 2010, Çeviri 1. Baskı, Cilt I, Sayfa: 1106-15.

F15. C. Polat, Yazıcıoğlu, B. Laparoskopik kolesistektomi, intraoperatif kolanjiyografi ve Ana Safra Kanalı Eksplorasyonu (Çeviri). Özmen M. (Çev Ed).  Bölüm: 98, “Mastery of Surgery”. 5. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri Yayınları. Ankara, 2010, Çeviri 1. Baskı, Cilt I, Sayfa:1116-28.
F16. C. Polat, Koşar, M.N. Pankreas Psödokisti: Laparoskopik ya da Endoskopik Cerrahinin Konvansiyonel Cerrahi ile Karşılaştırılması (Çeviri). Özmen M. (Çev Ed).  Bölüm: 112a, “Mastery of Surgery”. 5. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri Yayınları. Ankara, 2010, Çeviri 1. Baskı, Cilt II, Sayfa:1289-98.

F17. C. Polat, Türel, S. Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal İnguinal Herni Onarımı(Çeviri). Özmen M. (Çev Ed).  Bölüm: 174a, “Mastery of Surgery”. 5. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri Yayınları. Ankara, 2010, Çeviri 1. Baskı, Cilt II, Sayfa:1899-904.

F18. C. Polat, Duman, M. Yanık. Sözüer, E, ikizceli, İ. (Editörler). “Travma El Kitabı”, Adana Nobel Tıp Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Adana, 2011, Sayfa: 693-709, ISBN: 978-605-397-100-9

F19. C. Polat, User, N.N. Donmalar. Sözüer, E., İkizceli, İ. (Editörler). “Travma El Kitabı”, Adana Nobel Tıp Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Adana, 2011, Sayfa: 711-18, ISBN: 978-605-397-100-9

F20. Yavaş, Y., Sarıpınar, B. ve C. Polat. Akut Karında Cerrahi Nedenler. C. Polat (Ed). Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2012, Cilt:4, Sayı:2, Sayfa:1-6, ISNN:1309-0461.
F21. Yazıcıoğlu, B., Uyar, H. ve C. Polat. Akut mezenterik vasküler hastalıklar. C. Polat (Ed). Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2012, Cilt:4, Sayı:2, Sayfa:7-10, ISNN:1309-0461.

F22. Türel, S, C. Polat, Arıkan Y. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları. C. Polat (Ed). Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2012, Cilt:4, Sayı:2, Sayfa:11-8, ISNN:1309-0461.

F23. Ateş, A. ve C. Polat. Karbonmonoksit Zehirlenmesi. ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:481-4.

F24. Özder, N. ve C. Polat. İntestinal Obstrüksiyonlara Genel Yaklaşım……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:485-7.

F25. Ateş, A. ve C. Polat. Bağımlılık Yapan Maddelerle Zehirlenme……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:489-92.
F26. Ateş, A. ve C. Polat. Zor Entubasyon ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:493-4.

F27. Ateş, A. ve C. Polat. Parasetamol(Asetaminofen) Zehirlenmesi ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:495-7.

F28. Ateş, A. ve C. Polat. Opioidler ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:499.

F29. Ateş, A. ve C. Polat. Mantar Zehirlenmesi  ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:501-2.

F30. Ateş, A. ve C. Polat. Parasetamol(Asetaminofen) Zehirlenmesi ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:495-7.
F31. Ersoy, Ö.F. ve C. Polat. Cerrahi Onkolojik Aciller ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:523-30.

F32. Koşar, M.N. ve C. Polat. Birinci Basamakta Karşılaşılan Problemler ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:531-6.

F33. Özsoy, M. ve C. Polat. Birinci Basamakta Hepatobiliyer Sistem ……….. (Ed). Aile Hekimliğinde Aciller, Selen Medya Yayıncılık, Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri. İstanbul, 2016, 1. Baskı, Sayfa:537-42.

F34. C. Polat, Özkeçeci, T. Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi. Mihmanlı, M, İlhan, E. Alemdar A.(eds) 3. Baskı. Tıbbi Yayınlar Merkezi. 3. Baskı Sayfa: 291-8, İstanbul. 

F35. C. Polat, Ersoy, ÖF. Hasta güvenliği. Schwartz Cerrahinin Temel İlkeleri. Özmen M.(Çeviri ed.) 1.Nobel Tıp Kitabevleri. 1. Baskı Sayfa:365-97, İstanbul. 

F36. C. Polat, Özkeçeci T. Minimal İnvaziv Cerrahi, Robotik , Doğal Girişimli Transluminal Endoskopik Cerrahi ve Tek girişli Laparoskopik Cerrahi. Schwartz Cerrahinin Temel İlkeleri. Özmen M.(Çeviri ed.) 1.Nobel Tıp Kitabevleri. 1. Baskı Sayfa:415-441, İstanbul.