Prof. Dr.Cumali Gökçe

  • İlgi Alanları
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Diyabet
  • Obezite
  • Böbrek üstü bezi hastalıkları
  • Hipofiz hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Hiperlipidemi
  • Osteoporoz

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana bilim Dalı - Uzmanlık
K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma bilim dalı - Yandal