sat─▒r aras─▒

D Vitamini Eksikli─či Nedir? 

D vitamini eksikli─či, sa─čl─▒kl─▒ kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almad─▒─č─▒n─▒z anlam─▒na gelir. Eksikli─či ┼čiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farkl─▒ i┼člevler için kullan─▒l─▒r. Kemi─čin ana yap─▒ ta┼člar─▒ndan birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vard─▒r. Sinir sisteminin, kaslar─▒n çal─▒┼čabilmesi ve ba─č─▒┼č─▒kl─▒─č─▒n devam etmesinde önemli görevleri bulunur. Vücutta ihtiyaç duyulan miktar─▒ üç yolla alabilirsiniz. Bu yollardan ilki cildin vitamini kendisinin üretmesi, ikincisi diyet ve sonuncusu da vitamin takviyesidir. Güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒na maruz kal─▒nd─▒ktan sonra D vitamini ciltte do─čal bir ┼čekilde sentezlenir. Fakat güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒na çok fazla maruz kalmak ciltte ya┼članmaya ve kansere neden olabildi─či için ço─ču insan di─čer kaynaklar─▒ tercih eder.

Vücudun D vitamini ihtiyac─▒ ya┼ča göre farkl─▒l─▒k gösterir. Ya┼č ilerledikçe al─▒nmas─▒ gereken miktar artar. Vitaminin vücuttaki seviyesi çok dü┼čtü─čü zaman kemikler ince, k─▒r─▒lgan veya kusurlu hale gelir. D vitamini eksikli─či toplumda yayg─▒n olarak görülen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Özellikle koyu renk cilde sahip olanlar, a┼č─▒r─▒ kilolu olanlar ve 65 ya┼č─▒ndan büyük bireylerin D vitamini seviyeleri daha dü┼čüktür. Özelilkle baz─▒ obezite operasyonlar─▒ndan sonra D vitamini seviyesinde de─či┼čiklik olabilir. Tüp mide, mide balonu fiyat bilgisi hakk─▒nda ara┼čt─▒rma yapmaya ba┼člamadan önce vitamin de─čerlerinin incelenmesi de tavsiye edilir. Bu nedenle kan seviyelerini normale getirmek için vitamin takviyesi gerekir. Fakat bu konuda da dikkatli olmak ve a┼č─▒r─▒ vitamin almaktan kaç─▒nmak önemlidir çünkü çok yüksek düzeydeki D vitamini seviyeleri ek bir fayda sa─člamaz. Aksine farkl─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒na neden olur.

D Vitamini Eksikli─či Belirtileri Nelerdir? 

Baz─▒ insanlarda D vitamini eksikli─či bulunmas─▒na ra─čmen herhangi bir belirti görülmez. Eksiklik bazen yorgunluk, genel vücut a─čr─▒s─▒ gibi baz─▒ belirtilere neden olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik a─čr─▒s─▒ ve yürümekte zorlu─ča neden olan kuvvet kayb─▒ ortaya ç─▒kar. Ek olarak ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminin görevini yerine getirememesi nedeniyle enfeksiyon s─▒kl─▒─č─▒nda art─▒┼č görülür. El ve ayak bilekleri, omuz eklemeleri ve parmaklarda a─čr─▒, de─či┼čken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, ba┼č a─čr─▒s─▒, saç dökülmesi gibi belirtiler de bulunabilir.

Yeti┼čkinlerde uzun süreli D vitamini eksikli─či; kemik erimesi, kemik yap─▒s─▒nda bozukluk, kas güçsüzlü─čü ve dü┼čme riskinde art─▒┼ča neden olur. Çocuklarda ise ra┼čitizm ad─▒ verilen rahats─▒zl─▒─ča yol açar. Ra┼čitizm, çocuklarda genellikle a┼č─▒r─▒ ve uzun süreli D vitamini eksikli─činden dolay─▒ kemiklerin yumu┼čamas─▒ ve zay─▒flamas─▒ olarak tan─▒mlan─▒r. Hastal─▒k; büyüme gerili─či, bacaklarda e─črilik, el ve ayak bileklerinde kal─▒nla┼čma, gö─čüs kemi─či deformitesi gibi kemik yap─▒s─▒nda kal─▒c─▒ bozukluklara neden olur. Hastal─▒─č─▒n yeti┼čkinlerde görülen formuna osteomalazi ad─▒ verilir ve kemiklerde k─▒r─▒lmayla seyreder.

D Vitamini Eksikli─či Nedenleri Nelerdir? 

Pek çok sebeple D vitamini eksikli─či ortaya ç─▒kabilir. Bu sebeplerden baz─▒lar─▒ ┼čunlar:

 • Yeterli güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ almamak, D vitamini eksikli─či nedeni olabilir. Oysa güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒na do─črudan ve yeterince maruz kalan deride vücutta ihtiyaç duyulan tüm D vitamini kar┼č─▒lanabilir. Ancak ço─ču insan, kapal─▒ alanda çok vakit geçirdi─činden ya da fazla güne┼č kremi kullan─▒m─▒ndan dolay─▒ yeterince güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ alamaz. Özellikle k─▒┼č aylar─▒ndan güne┼čten al─▒nacak D vitamini oran─▒ oldukça dü┼čer.
 • Takviye olarak D vitamini kullanmamak di─čer bir eksiklik nedenidir çünkü sadece diyetle al─▒nan yiyeceklerle vücudun ihtiyac─▒ olan miktar─▒ kar┼č─▒lamak oldukça zordur. 
 • Vücutta gebelik, obezite gibi nedenlerle artm─▒┼č ihtiyaç, D vitamini eksikli─čini tetikleyebilir.

Baz─▒ bireyler ise eksiklik geli┼čtirmeye daha yatk─▒nd─▒r. D vitamini eksikli─či için risk grubunda yer alanlar:

 • Koyu ten rengine sahip bireyler. Ten renginiz koyula┼čt─▒kça ayn─▒ miktar güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒na maruz kalan daha aç─▒k tenli bireylere göre vücutta daha az D vitamini üretilir.
 • Gün içerisinde zaman─▒n─▒n büyük k─▒sm─▒n─▒ kapal─▒ alanlarda geçiren ki┼čiler. Örne─čin; hastane personeli, gece çal─▒┼čanlar ya da çe┼čitli nedenlerle evden ç─▒kamayanlar
 • Sürekli cildini kapal─▒ tutan insanlar. Örne─čin; sürekli güne┼č kremi kullan─▒yorsan─▒z veya cildiniz tamamen giysilerle örtülüyse eksiklik geli┼čtirmeye yatk─▒n olabilirsiniz.
 • Amerika veya Kanada'n─▒n kuzeyinde ya┼čayan insanlar. Bunun nedeni, ekvatordan uzakla┼čt─▒kça güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒n─▒n daha k─▒sa sürelerle yeryüzüne ula┼čmas─▒d─▒r.
 • Ya┼č ilerledikçe cilt incelir, dolay─▒s─▒yla D vitamini üretimi azal─▒r. Dolay─▒s─▒yla ileri ya┼čtaki insanlar da risk gubundad─▒r.

Anne sütü ile beslenen ve D vitamini takviyesi verilmeyen bebekler de risk grubundad─▒r. Bebek ya da anne takviye alm─▒yorsa yüksek oranda risk ta┼č─▒r.

 • Gebeler
 • A┼č─▒r─▒ kilolu bireyler

D Vitamini Eksikli─či Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konur?

Sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurdu─čunuzda doktorunuz taraf─▒ndan öncelikle D vitamini eksikli─čine yönelik sorular sorulur. Genellikle sonras─▒nda 25-hidroksivitamin D düzeyini belirlemek için kan vermeniz gerekir. Vücuttaki D vitamini düzeyinin en iyi göstergesi, 25-hidroksi vitamin D'dir. Çünkü D vitamini kan dola┼č─▒m─▒nda en çok bu formda bulunur. 25-hidroksivitamin D, cillte üretilen ve yiyeceklerle al─▒nan D vitamini miktar─▒n─▒ en iyi yans─▒tan formdur. Ölçülen D vitamini seviyeleri nanomole / litre (nmol / L) veya nanogram / mililitre (ng / mL) olarak ifade edilir. 

 • Ciddi eksiklik: 30 nmol / L'nin alt─▒nda (12 ng / mL)
 • Hafif eksiklik: 30 nmol / L (12 ng / mL) ile 50 nmol / L (20 ng / mL) aras─▒nda
 • Normal seviyeler: 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) aras─▒nda
 • Yüksek seviyeler: 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek

D vitamini seviyeniz dü┼čükse ve kemik a─čr─▒s─▒ ya┼č─▒yorsan─▒z, doktorunuz özel bir test yapt─▒rman─▒z─▒ isteyebilir. Bu test, kemik sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒n göstergesi olan kemik yo─čunlu─čunu kontrol etmek için yap─▒l─▒r. 

D Vitamini Eksikli─či Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavi enjeksiyon ya da a─č─▒zdan D vitamini verilerek yap─▒labilir. Durumunuza, ya┼č─▒n─▒za ve eksikli─čin ┼čiddetine göre en uygun tedavi seçene─či ve dozu doktorunuz taraf─▒ndan belirlenir. Enjeksiyon, her gün ilaç almay─▒ sevmeyen ya da unutan bireyler için daha uygun bir seçenek olabilir. Tek doz ilaç enjeksiyonu 6 ayl─▒k ihtiyac─▒ kar┼č─▒layabilir. A─č─▒zdan tedavilerde ise ilac─▒n günlük, haftal─▒k ya da ayl─▒k düzenli olarak uzunca bir süre al─▒nmas─▒ gerekir.

D vitamini takviyelerinin, ya─č içeren bir yemekle birlikte al─▒nmas─▒ öneriliyor. Çal─▒┼čmalara göre ya─č içeren bir yemekle al─▒nd─▒─č─▒nda, aç karn─▒na al─▒n─▒ma göre ortalama %32 daha fazla emilim oldu─ču bildiriliyor. Eksikli─či tedavi etmek için ihtiyaç duyulan D vitamini miktar─▒, eksikli─čin ciddiyetine ve bireysel sa─čl─▒k risklerine ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Tedaviyle D vitamini depolar─▒n─▒ güvenli aral─▒─ča getirmek ve dü┼čmeyi engellemek hedeflenir.

D Vitamini Eksikli─či Korunma Yöntemleri

D vitamini eksikli─činden korumak için etkili önlemler aras─▒nda D vitamini takviyesi ve diyetle D vitamini al─▒m─▒ bulunur. Ciltten sentez ise güne┼če yeterince maruz kalmay─▒ gerektirir ve mevsim, enlem, yükseklik, süre ve cilt pigmentasyonu gibi birçok faktöre ba─čl─▒ olarak de─či┼čir.  Uzun süreli güne┼če maruz kalman─▒n cilt kanseri riskini art─▒rmas─▒ ihtimalinden dolay─▒ bu yöntem eksikli─či önlemek için önerilmez.

Ço─ču ki┼či güne┼čten D vitamini ihtiyac─▒n─▒n bir k─▒sm─▒n─▒ kar┼č─▒layabilir. Yiyeceklerde bulunan miktar ise ço─ču zaman yeterli de─čildir. Fakat yine de diyetle de mümkün oldu─čunca fazla D vitamini almaya çal─▒┼čmak yararl─▒d─▒r. Ek olarak bir miktar da takviye almak eksiklikten korunmada faydal─▒d─▒r. Kendinizde eksikli─če dair belirtilerden ┼čüpheleniyorsan─▒z, erken tan─▒ için bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurabilirsiniz. 

Devit 3 (D Vitamini) Nedir?

Vücutta do─čru seviyede D vitamini, yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler olu┼čturmak ve korumak aç─▒s─▒ndan önem ta┼č─▒r. D vitamini, ra┼čitizm gibi kemik bozukluklar─▒n─▒ tedavi etmek ve önlemek için kullan─▒l─▒r. Cilt, güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ ald─▒─č─▒nda bu vitamin vücut taraf─▒ndan üretilir. Ancak güne┼č kremi, koruyucu giysiler, güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ndan s─▒n─▒rl─▒ yararlanma, koyu ten ve ya┼č durumu, güne┼čten yeterli D vitamini al─▒nmas─▒n─▒ engelleyebilir. Bu sebeple D vitamini takviye olarak al─▒nabilir.

Ya─čda çözünen D vitamininin iki ana formundan biri kolekalsiferol olarak da bilinen D3’tür. Di─čer ana form ise ergokalsiferol denilen D2 vitaminidir.

Devit 3 (D Vitamini) Hangi Sorunlar─▒n Tedavisinde Kullan─▒l─▒r?

· Dü┼čük paratiroid hormonu seviyelerinde

· Ra┼čitizmde

· Osteomalazi (kemik yumu┼čamas─▒)

· D vitaminin yeterli seviyede bulunmamas─▒nda ve eksikli─činin önüne geçilmesinde

· Kemik erimesinde

· Zay─▒f kemiklerin varl─▒─č─▒nda

· Böbrek yetmezli─čine ba─čl─▒ olarak kemikte de─či┼čimler oldu─čunda

· Kan fosfat─▒n─▒n dü┼čük olmas─▒na ba─čl─▒ olarak meydana gelen kemik de─či┼čimlerinde kullan─▒l─▒r.

Devit 3 (D Vitamini) Faydalar─▒ Nelerdir?

D3 vitamini vücutta 2.000 kadar farkl─▒ gen üzerinde etkilidir ve sa─čl─▒k için birçok yönden say─▒s─▒z rolü vard─▒r. D vitamini reseptörleri neredeyse her hücrede bulunur ve D bir reseptöre ba─čland─▒─č─▒ anda, genleri açar veya kapat─▒r. Son y─▒llarda yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar, bu sürecin kansere neden olan genleri kapatt─▒─č─▒n─▒, ba─č─▒┼č─▒kl─▒─č─▒ koruyan genleri aktifle┼čtirdi─čini ve hatta hücreleri hangi vitamin ve mineralleri emmesi gerekti─či konusunda uyard─▒─č─▒n─▒ kan─▒tlam─▒┼čt─▒r. Dolay─▒s─▒yla bu etkiler, a┼ča─č─▒da listelenen pek çok durumda yarar sa─člar:

• Kemik sa─čl─▒─č─▒ için önemlidir.

Vücudun fosfor ve kalsiyumu emme yetene─čini düzenlemeye yard─▒mc─▒ oldu─ču için, güçlü kemikler D3 vitamininden yeterli düzeyde alman─▒n bir sonucudur.

• Kan ┼čekerinin düzenlenmesinde yard─▒mc─▒d─▒r.

D3 vitamini pankreas─▒ uyard─▒─č─▒ndan, insülin yapma sürecinde etki gösterir. Bu da, kan ┼čekeri seviyelerini daha etkili bir ┼čekilde yönetmek için anahtard─▒r. ┼×eker hastalar─▒ D3 sayesinde hastal─▒klar─▒yla daha kolay mücadele edebilir.

• Kan bas─▒nc─▒n─▒n dü┼čmesinde etkilidir.

Boston Üniversitesi'nden yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma, yüksek tansiyonlu hasta say─▒s─▒n─▒n D vitamini seviyeleri yükseldi─činde azald─▒─č─▒n─▒ bulmu┼čtur. D3, kan damarlar─▒n─▒ etkileyen ve böbrek taraf─▒ndan salg─▒lanan bir enzim olan renini azalt─▒r.

• Kanseri önleyicidir.

Baz─▒ kan─▒tlar, D3 vitamini vücutta artt─▒─č─▒nda baz─▒ tümörlerin ilerlemesini yava┼člatmaya yard─▒mc─▒ olmu┼čtur. Buna ek olarak baz─▒ raporlar, besinleri daha fazla lifle birle┼čtirerek kolon kanserine yol açabilecek polip olu┼čumunun önüne geçilebilece─čini vurgular.

Bir ba┼čka yararl─▒ ikili D vitamini ve kalsiyumdur. Yap─▒lan bir ara┼čt─▒rma, menopoz sonras─▒nda kad─▒nlar─▒n her ikisini de takviye olarak ald─▒klar─▒nda kansere yakalanma olas─▒l─▒klar─▒n─▒n %60 azald─▒─č─▒n─▒ göstermi┼čtir. Buna ilaveten D vitamini, meme kanseri ile belirgin ili┼čkisi nedeniyle s─▒k s─▒k ara┼čt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Tedavi gören 166 kad─▒ndan olu┼čan bir çal─▒┼čmada, yakla┼č─▒k %70'inin D vitamini seviyelerinin dü┼čük oldu─ču gözlemlenmi┼čtir.

• Kalp sa─čl─▒─č─▒n─▒ korur.

Kalbin düzgün çal─▒┼čmas─▒, D vitamini varl─▒─č─▒ndan etkilenir. ─░ki çal─▒┼čmada, dü┼čük D vitamini seviyeleri, kalp krizi olas─▒l─▒─č─▒n─▒n artmas─▒yla ili┼čkilendirilmi┼čtir. Bunun net bir nedeni olmamas─▒na ra─čmen, baz─▒ ara┼čt─▒rmac─▒lar D vitamininin kardiyovasküler dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒ artt─▒rd─▒─č─▒n─▒ ve bir "kalp sakinle┼čtiricisi" görevi gördü─čünü belirtmektedir.

• ─░yi hissettirir.

D3 vitamininin en önemli faydalar─▒ndan biri de ruh hali üzerinde yaratt─▒─č─▒ olumlu etkidir. Ço─ču insan mevsimsel duygulan─▒m bozuklu─ču ya┼čar. Ancak UVB ─▒┼č─▒nlar─▒na do─črudan maruz kalarak, meydana gelen vitamin sentezi sayesinde, güne┼č parlad─▒─č─▒nda daha mutlu hisseder. Ayr─▒ca artan D vitamini seviyeleri klinik depresyon semptomlar─▒n─▒ azaltmaya etkili bir ┼čekilde yard─▒mc─▒ olur.

Devit 3 (D Vitamini) Kaynaklar─▒ Nelerdir?

· ya─čl─▒ bal─▒klar ve bal─▒k ya─č─▒

· karaci─čer

· yumurta sar─▒s─▒

· tereya─č─▒

· takviyeler

Devit 3 (D Vitamini) Takviyeleri Nas─▒l Kullan─▒l─▒r?

D vitamini a─č─▒zdan al─▒n─▒r. En iyi yemekten sonra al─▒nd─▒─č─▒nda emilir, ancak yiyecekle birlikte veya yemeksiz de al─▒nabilir. Ürün paketindeki tüm talimatlar─▒ izlemeniz önemlidir. Herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczac─▒n─▒za dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z. Doktorunuz D3 vitamini reçete etmi┼čse, doktorunuzun talimat─▒na göre almal─▒s─▒n─▒z. Dozunuz t─▒bbi geçmi┼činize, güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ alma miktar─▒n─▒za, beslenmenize, ya┼č─▒n─▒za ve tedaviye yan─▒t─▒n─▒za göre düzenlenir.

Devit 3 damla kullan─▒yorsan─▒z, özel bir ölçü aleti (damlal─▒k) kullanarak size uygun dozu dikkatlice almaya özen gösterin. Do─čru dozu alamayabilece─činiz için ev tipi ka┼č─▒k tercih etmeyin. Devit 3 ampül ┼čeklinde de al─▒nabilir. Bu ampülleri düzenli olarak, yine doktorunuzun uygun gördü─čü dozda almay─▒ ihmal etmeyin.

H─▒zl─▒ çözülen tabletler ┼čeklinde al─▒yorsan─▒z, ilac─▒ kullanmadan önce ellerinizi kurulay─▒n. Her dozu dil üzerine koyun, tamamen çözülmesine izin verin ve ard─▒ndan tükürük veya su ile yutun.

Baz─▒ ilaçlar (kolestiramin / kolestipol, mineral ya─č veya orlistat gibi safra asidi ay─▒r─▒c─▒lar) D vitamini emilimini olumsuz etkiler. Bu ilaçlar─▒ da al─▒yorsan─▒z, yatmadan önce D vitamini almak en kolay yol olacakt─▒r. Doktorunuza veya eczac─▒n─▒za, ilaçlar aras─▒nda ne kadar beklemeniz gerekti─čini sorun ve ba┼čka ilaçlar─▒n─▒zla da etkile┼čim ihtimali olup olmad─▒─č─▒n─▒ ö─črenin.

D3 vitamininden en iyi ┼čekilde yararlanmak için düzenli olarak kullan─▒n. Hat─▒rlaman─▒za yard─▒mc─▒ olmak için, günde bir kez al─▒yorsan─▒z, her gün ayn─▒ saatte al─▒n. Bu vitamini sadece haftada bir al─▒yorsan─▒z, her hafta ayn─▒ gün al─▒n. Takviminizi bir hat─▒rlat─▒c─▒yla i┼čaretleyebilirsiniz.

Doktorunuz reçete etmedikçe di─čer takviyeleri / vitaminleri almay─▒n.

Devit 3 (D Vitamini) ve Cildiniz

Cildiniz güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ ile bulu┼čtu─čunda D3 vitamini üretmeye ba┼člar. Tipik olarak, güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ndan gelen ultraviyole B (UVB) radyasyonu, ciltteki 7-dehidrokolesterol bile┼či─činden D3 vitamini olu┼čumunu uyar─▒r ve süreci ba┼člat─▒r.

Düzenli olarak d─▒┼čar─▒da, hafif giysiler giyerek ve güne┼č kremi olmadan vakit geçirirseniz, ihtiyac─▒n─▒z olan tüm D vitaminini alabilirsiniz. Sadece bu maruz kalma süresinin ekvatordan daha uzak ülkelerde geçerli olmad─▒─č─▒n─▒ bilmelisiniz. Bu ülkelerde, ayn─▒ sonuçlar─▒ elde etmek için daha fazla güne┼čle zaman geçirmeye ihtiyac─▒n─▒z olabilir. Yine de güne┼č kremi olmadan güne┼čte çok fazla zaman geçirmemeye dikkat edin. Aç─▒k renkli cildiniz varsa, bu özellikle dikkat etmeniz gereken bir durumdur. Çünkü güne┼č yan─▒klar─▒, cilt kanserine sebep olan ciddi bir risk faktörüdür.

Diyetle al─▒nan D vitamininin aksine, cildinizde üretilen D3 vitaminini a┼č─▒r─▒ doz alamazs─▒n─▒z. Vücudunuzda zaten yeterince varsa, cildiniz otomatik olarak daha az üretir.

Bununla birlikte, birçok insan çok az güne┼č al─▒r. Ya kapal─▒ ortamlarda çal─▒┼č─▒rlar ya da k─▒┼č─▒n fazla güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒ almayan bir ülkede ya┼čarlar. Bu sizin için de geçerliyse, düzenli olarak bol miktarda D vitamini yönünden zengin yiyecekler yedi─činizden emin olun.

D vitamini seviyenizi yükseltmek söz konusu oldu─čunda D2 ve D3 vitamini e┼čit de─čildir. Her ikisi de etkili bir ┼čekilde kan dola┼č─▒m─▒nda emilir. Bununla birlikte, karaci─čer onlar─▒ farkl─▒ yollarla metabolize eder. Karaci─čer D2 vitaminini 25-hidroksivitamin D2'ye ve D3 vitaminini 25-hidroksivitamin D3'e dönü┼čtürür. Bu iki bile┼čik topluca kalsifediol olarak bilinir. Kalsifediol, D vitamininin dola┼č─▒mdaki ana formudur ve kan seviyeleri, vücudunuzun bu besin deposunu yans─▒t─▒r. Bu nedenle, doktorunuz kalsifediol seviyenizi ölçerek D vitamini durumunuzu öngörür.

Bununla birlikte, D2 vitamini, e┼čit miktarda D3 vitamininden daha az kalsifediol vermektedir. Ço─ču çal─▒┼čma, D3 vitamininin, kalsifediolün kandaki seviyelerini yükseltmede D2 vitamininden daha etkili oldu─čunu göstermi┼čtir. Bu sebeple D vitamini takviyesi al─▒yorsan─▒z, D3 vitaminini seçmekten yana olun.

Sa─čl─▒─č─▒n─▒za büyük katk─▒lar─▒ olan D vitamininin seviyelerini korumak için, düzenli olarak bol miktarda D vitamini yedi─činizden veya güne┼čte zaman geçirdi─činizden emin olun. Takviye olarak al─▒yorsan─▒z da, D3 vitamini muhtemelen en iyi seçimdir. Takviye almadan önce doktorunuza dan─▒┼čmay─▒ ihmal etmeyin.

 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

3514491

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.