Dağınık beyin sendromu

PROF. AHMET TİRYAKİ:”TEKNOLOJİNİN HIZLANDIRDIĞI AKIŞA KARŞI İNSAN BEYNİNİN SINAVI”
Bir hastalık olarak tanımlanmıyor, ancak beynin verdiği önemli sınavlardan biri olarak görülüyor.
Adı; dağınık beyin sendromu. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Ahmet Tiryaki, dağınık beyin sendromunun teknolojinin hızlandırdığı akış karşısında verilen bir sınav olduğunu ifade etti: “Günümüz çalışma hayatının ve sosyal yaşamın giderek artan talepkarlığı karşısında teknolojinin hızlandırdığı bir akışa karşı insan beyninin sınavıdır. Bir hastalık olarak görülemez. Ancak yansımalarını iş üretim hızından çok iş teslimindeki gecikmelerde ve teslim edilen işlerdeki nitelik eksiklerinde kendisini gösterebilir.”Peki teknolojinin yaygınlaşmasıyla dağınık beyin sendromu arasında bir bağlantı var mı?

“Çok güçlü bir bağıntısı olduğunu söylemeliyiz. İnsan zihinsel kapasitesinin hem dikkat hem konumuz dışı olsa da bellek, problem çözme kapasitesi ve hızı gibi konularda teknoloji ile gelen olanaklar tarafından geçildiği bir zamandayız. Yeni bilgisayarlar, yapay zeka ve internet tabanlı hızlı iletişim ortamları ile bir bombardıman altında kalmış olmanın ve bu olanaklarla yapılan dansın görünümüne verilen bir ad olduğunu değerlendirmek mümkündür.”

Prof. Ahmet Tiryaki, kişinin kendisindeki olumsuz sonuçları fark etmeye başladığında bir uzmana görünmesinin sorunun çözümünde önemli olacağını dile getirdi:

“Kişi kendisinde dikkat dağınıklığını ya da olumsuz sonuçlarını fark ettiğinde görünür sebeplerini denetim altına aldığı halde sorunun yönetiminde yetersizlikler yaşıyorsa bir uzamana başvurabilir. Uzun süreli inatçı, çok kereler sorunlar yaşadığı bir sorun olarak tespit etmiş ise çözüm yollarını ve kendisinin dikkat dağınıklığı olarak gördüğü sorunun başka sebeplerle ilişkisini değerlendirmek üzere daha erken bir başvuru planı yapabilir. Sorun dikkat dağınıklığı olarak görülebilecek bir sorun çerçevesinde sınırlı ise çevre-davranış düzenlemelerine odaklanan çözümlerle başlamak uygun olur. Bireyin stres düzeyi, stres yönetimi, zaman yönetimi sorunlarına odaklanılabilir. Eğer dikkat dağınıklığı klinik anlamı olan bir dikkat eksikliğinin parçası olarak değerlendirilirse dikkat sorunlarının hangi, tür ruhsal bozukluğun parçası olduğuna göre ilaç ve davranış düzenlemesi tedavileri önerilebilir.”