Uzm. Dr.Damla Ağaçkıran

  • İlgi Alanları
  • Çocuk sağlığı izlemi
  • Çocuk gelişimini takibi
  • Aşılama takibi
  • Beslenme danışmanlığı
  • Emzirme danışmanlığı
  • Çocuk gelişimini destekleyen uygulamalar
  • Sağlık taramaları
  • Okul sağlığı

Eğitim
2007-2014 - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
2015-2019 - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı – Yüksek Lisans
2020-Devam Ediyor - Hacettepe Üniversitesi Sosyal Pediatri Doktora Programı - Doktora

Deneyimler
2015-2019 – Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2019-2022- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2022-2023 – Özel Vital Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2023- Halen – Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi

Sertifikalar
Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
Anne sütü ve emzirme danışmanlığı sertifikası
Denver-2 gelişim testi uygulaması sertifikası
3.Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi Katılım Sertifikası
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. M.Şenol Akın, Damla Ağaçkıran, Emre Ünal, Özlem Özkale Yavuz, Şule Yiğit (2020). Neonatal iliopsoas abscess presenting with transient cyanosis of a single extremity: a case report and review of the literatüre, The Turkish Journal of Pediatrics 2020; 62: 160-164 https://doi.org/10.24953/turkjped.2020.01.025

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1.Damla Kazar Ağaçkıran ,Melis Pehlivantürk Kızılkan  ,Sinem Akgül  ,Nuray Kanbur  ,Orhan Derman (2020) The clinic and biochemical features of polycystic ovary syndrome in adolescents, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2020; 63: 9-13

B2.Damla Kazar, Ayşe Büyükcam , Ateş Kara (2018) Child with Fever, Rash and BCG Reactivation, J Pediatr Inf 2018; 12(1): e40-e41, DOI: 10.5578/ced. 201808

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Damla Kazar, Cihangül Bayhan, Yasemin Özsürekci, Ebru Aypar, Zeynep Alev Özön, Bocavirüs ve Rhinovirüs miyoperikardit etkeni olabilir mi? Bir olgu sunumu,  Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2018

C2. Damla Kazar Ağaçkıran, Haluk Topaloğlu, 2 yaştan küçük duchenne müsküler distrofisi tanısı alan hastaların klinik özellikleri, 3. Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi, Bildiri sunumu, 2019