Prof. Dr.Demet Ofluoğlu

  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  • BAU Medical Park Göztepe
  • İlgi Alanları: Yürüme ve Hareket Bozuklukları, Yürüme analizi, Serebral Palsi, Spinal problemler ve rehabilitasyonu, Spastisite Tedavisi, Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Spor yaralanmaları rehabilitasyonu, Osteoporoz, Ağrı rehabilitasyonu, Elektronöromyografi, EMG

Eğitim ve Uzmanlık 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon - Uzmanlık Eğitimi 

Görevler: 
Prof. Dr. - Göztepe Medical Park Hastanesi
Başhekim Yardımcılığı - Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. - Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Doç. Dr. - Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Doç. Dr. - Alman Hastanesi Çamlıca 
Doç. Dr. - Universal Hospital Kadıköy 
Doç. Dr. - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Yar. Doç.- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Uzman Dr. - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Asistan Dr. - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
Pratisyen Dr. - Artvin Merkez Verem Savaş Dispanseri
Pratisyen Dr.- Afyon Bayat Merkez Sağlık Ocağı

İdari Görevler: 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II, komite III başkanlığı (2006-2007 öğretim yılı)
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcılığı (8 Temmuz 2014- temmuz 2016)
Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Yönetim Temsilciliği (10.10.2015-eylül 2016)

Uzmanlık Tezi Yöneticiliği:  
1. Dr. Pelin Yılmaz. Geriatrik Yaş Grubunda Thai Chi Egzersizlerinin Denge Üzerine Etkinliği. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Demet Ofluoğlu, Uzmanlık Tezi, 2007.
2. Fzt. Miray Gönder. Serebral Palsili Çocuklarda Denge Eğitimi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Demet Ofluoğlu, Yüksek Lisans Tezi, 2007. 

Yurdışı Merkezlerde Görevler ve Deneyimler:
Yürüme Analizi Eğitimi, Gözlemci Uzman Doktor    Thomas Jefferson Üniversitesi, MossRehab Albert Einstein Medical Center, Yürüme ve Hareket Analizi Laboratuarı, Philadelphia, USA 2002

Davetli Araştırmacı Thomas Jefferson Üniversitesi, MossRehab Albert Einstein Medical Center, Yürüme ve Hareket Analizi laboratuarı, Philadelphia, USA 2009

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 
1. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
3. Osteoporoz Hasta Derneği (yönetim Kurulu Üyeliği)
4. Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine
5. International Society of Physical Rehabilitation and Medicine
6. European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC)
7. International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) 

Sertifika ve Belgeler
1.    Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Belgesi (8 Ekim 2003)
2.    Klinik Osteodansitometre Uygulama Yeterliliği (2005)


Uluslararası kongre düzenleme kurulu üyeliği: 
1. “5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine” Kongresinde organizasyon komite üyeliği ve bilimsel sekreterya, Antalya, 2004.
2. “ESMAC: 17. Annual Meeting of European Society of Movement Analysis for Adults and Children” Kongresinde Lokal Organizasyon Komitesi Üyeliği, Antalya, 2008.

Ulusal Kongre, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanlığı:
1. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi “Ortez Reçeteleme kursu” düzenleme kurulu başkanı, 11-15 Mayıs 2011.
2. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi “ Ortez Reçeteleme Kursu” düzenleme kurulu başkanı, 27-31 Mart 2013
3. Nörolojik problemlerde alt ekstremite ortez reçeteleme Kursu Başkanı. 13. FTR Uludağ Sempozyumu, 8-12 Nisan 2014


Davetli Konuşmacı:

Uluslar arası kongre, toplantı ve kurslarda:     1. Mechanisms of neural injury and regeneration. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, 30 Eylül- 4 Ekim 2004, Antalya.
2. Median Nerve Compression Neuropathies. 6th Mediterranean Congress of PRM. 18-21 Ekim 2006, Vilamoura, Portekiz.
3. Normal and Selected Pathological Gait. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 13-17 June 2009, Istanbul.
4. Management of cerebral palsy. 18th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Thessaloniki, 28 May-01 June 2012.

Ulusal kongre ve toplantı ve kurslarda:    1. Yürüme Analizi Marmara Üniversitesi Deneyimi. III. Metin Sabancı Spastik Çocuklar Günleri, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, 14-15 Kasım 2001, İstanbul.
2. Alt Ektremite ortezleri. 2003 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ortez ve Protez Uygulamaları, Mecidiyeköy Kültür Merkezi, 21-22 Nisan 2003, İstanbul.
3.Somatosensoryel Uyandırılmış potansiyeller. Elektronöromiyografi Kursu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
4. Sık Rastlanan Tuzak Nöropatileri. Elektronöromyografi Kursu. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum. 
5. Laboratuvar tetkikleri: Romatoloji pratiğinde optimal kullanım. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006, Antalya.
6. Kaliteli ve genç yaşam anahtarları. Hareket Kontrolü Genç Yaşam Sempozyumu-1, 29 Haziran-1 Temmuz 2006, Bodrum.
7. Osteoartritte ortez kullanımı. XXXVII. Geleneksel Çubukcu Günleri, 23-24 Kasım 2006, İstanbul.
8. Medikal Tedavi seçenekleri. Serebral Palsi Sempozyumu, 23-24 Mart 2007, Ankara.
9. Hipermobilite Sendromu. Hareket Kontrolü ve Genç Yaşam Sempozyumu -2, Haziran 2007
10. Normal Yürüme ve Patolojik Yürüme. Ortez Reçeteleme Kursu, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 25-29 Ekim 2007, Antalya.
11. Serebral Palside Ortez Uygulamaları. 2. ‘Cerebral Palsy’ ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 2-4 Kasım 2007, İstanbul.  
12. Osteoporozda Kombine Tedaviler: Çelişkiler. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008, Antalya.
13. SP’de ortez protez. 3. Ulusal ‘Cerebral Palsy’ ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 13-14 Kasım 2009, İstanbul.
14. Oturum başkanlığı. 4. Ulusal Osteoporoz sempozyumu 
15.Serebral Palside yürümenin değerlendirilmesi. Serebral Palsi Değerlendirmesi,İstanbul Çalışma Grubu Sempozyumu 14 Aralık 2010, İstanbul
16. Karpal Tünel Sendromu. Geleneksel 12. FTR Uludağ Sempozyumu, 17-20 Mart 2011, Bursa
17. Normal ve Patolojik Yürüme. Ortez Reçeteleme Kursu, 23. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya
18. Her Bel Ağrısı Disk Hernisi Değildir. Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, İstanbul Spinal Günleri, 14 Aralık 2011, İstanbul.
19. Spastisitede Ortez Reçeteleme. 8. Uluslararası Katılımlı Protez-Ortez Kongresi, 26-29 Eylül 2012
20. Alt ekstremite ortez reçetelemede hasta değerlendirmesi. Ortez reçeteleme paneli, 24. Ulusal FTR Kongresi 29-31 Mayıs 2013
21. Nöromuskuler skolyoz. 24. Ulusal FTR Kongresi 29-31 Mayıs 2013
22. Parmak ucu yürüme patofizyolojisi. 4. Uluslararası « Cerebral Palsy » ve Gelişimsel Bozukluklar kongresi , 6-7 Aralık 2013
23. Hasta değerlendirme ve Serebral Palside alt ekstremite ortez reçeteleme. Nörolojik problemlerde alt ekstremite ortez reçeteleme Kursu. 13. FTR Uludağ Sempozyumu, 13-16 Mart 2014
24. Fizik Tedavi Modaliteleri. 8. World Congress for Neurorehabilitation. 8-12 Nisan 2014.
25. Serebral Palside Rehabilitasyon Yaklaşımları. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi , 23-27 Haziran 2014.
26. Osteoporozda Spinal Ortez Uygulamaları. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 5-9 Kasım 2014.
27. Hasta değerlendirme ve Serebral Palside Ortez Reçeteleme « nörolojik hastalıklarda ortez reçeteleme kursu» Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak 27/09/2014.
28. Serebral Palside Fizik Tedavi ve Ortez Uygulamaları. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Toplantısı , 01/11/2014. 
29. Serebral Palside Ortez reçeteleme « Asistan kış okulu : pediatrik rehabilitasyon toplantısı » 4-5 Aralık 2015
30. Hasta değerlenrdime ve Serebral palside ortez reçeteleme « Alt ekstremite nörolojik problemlerde ortez reçeteleme kursu » 25. Ulusal FTR Kongresi, 22-26 Nisan 2015 
31. Alt ekstremite amputasyonlarında protez reçeteleme. 14. FTR Uludağ Sempozyumu, 3-6 Mart 2016
32. Hasta değerlendirme, serbral palside ortez reçeteleme. Alt ekstremite Nörolojik problemlerde ortez reçeteleme kursu, FTR Kurs Günleri, 28-31 Nisan 2016
33. Hemiplejide ortez reçeteleme. Alt ekstremite Nörolojik problemlerde ortez reçeteleme kursu, FTR Kurs Günleri, 28-31 Nisan 2016
34. Serebral Palside Yürümenin değerlendirilmesi. 4. Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsili Hastaya Yaklaşım Kurs, 16-17 Aralık 2016
35. Serebral Palside Ortezleme Prensipleri. 4. Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Serebral Palsili Hastaya Yaklaşım Kurs, 16-17 Aralık 2016

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman: 
Ağrılı postmenopozal osteoporozu olan kadınlarda subkutanöz salmon kalsitonin kullanımının ağrı, yaşam kalitesi ve plazma beta-endorfin seviyeleri üzerine etkisi: tek kör plasebo kontrollü bir çalışma. İstanbul, 2001. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülseren Akyüz 

Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Sci, Sci-expanded): A1. Ofluoğlu D, Esquenazi A, Hirai B. Temporal-spatial parameters of gait after obturator neurolysis in patients with spasticity. American Journal of Physical Medecine Rehabilitation 2003;82(11):832-6.  
A2. Ofluoğlu D, Gunduz OH, Ozaras N, Kayhan O. Case report: Early onset hemochromatic arthropathy in a patient with idiopathic hypermobility syndrome. Rheumatology International 2003;23(6):305-8.
A3.  Ofluoğlu D, Ofluoğlu O. Assessment of disease activity and progression of osteoarthritis with using molecular markers of cartilage and synovium turnover. Current Rheumatology Reviews 2005;1:29-32.
A4. Ofluoğlu D, Berker N, Guven Z, Canbulat N, Yılmaz IT, Kayhan O. Quality of life in patients with fibromyalgia syndrome and rheumatoid arthritis. Clinical Rheumatology 2005;24(5):490-2.
A5. Gideroglu K, Gunduz OH, Ofluoğlu D, Akoz T. Saphenous neurocutaneous flap: does it really cause sensorial donor site morbidity? Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructie Surgery and Hand Surgery 2005;39(5):302-7. 
A6. Ofluoğlu D, Gunduz OH, Bekiroğlu N, Kul-Panza E, Akyuz G. A method for determinating the grade of osteoporosis based on risk factors in postmenopausal women. Clinical Rheumatology 2005;24(6):606-11.
A7. Saygı B, Yıldırım Y, Berker N, Ofluoğlu D, Karahan M. Evaluation of the neurosensory function of the meniscus in humans. Arthroscopy-The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 2005;21(12):468-72.
A8. Ozaras N, Yalcin S, Ofluoğlu D, Gureri B, Cabukoglu C, Erol B. Are some cases of spina bifida combined with cerebral palsy? A study of 28 cases. Europa Medicophysica 2005;41(3):239-42.
A9. Ofluoğlu D, Karadag-Saygi E, Canbulat C, Gunduz OH, Kul-Panza E, Akyuz G. Early effect of nasal salmon calcitonin on a bone marker: Crosslaps. Rheumatology International 2006;26(4):288-91.
A10. Ofluoğlu D, Gunduz OH, Kul-Panza E, Guven Z, Akyuz G. Hypermobility in women with fibromyalgia syndrome. Clinical Rheumatology 2006;25(3):291-3.
A11. Ofluoğlu D, Ofluoğlu O, Akyuz G. Bilateral tibial stress fracture in a young man due to hypercalciuric osteoporosis: a case report. Rheumatol Int. 2006;26(5):469-72. 
A12. Ofluoğlu D, Akyuz G, Unay O, Kayhan O. The effect of calcitonin on beta-endorphin levels in postmenopausal osteoporotic patients with back pain. Clin Rheumatol 2007;26:44-49.
A13. Ofluoglu D, Unlu F, Akyuz G. Relationship between arm span and height in postmenopausal osteoporotic women. Rheumatol Int. 2008;28(8):737-42.
A14. Aktas I, Ofluoglu D, Albay T. The relationship between benign joint hypermobility syndrome and carpal tunnel syndrome. Clin Rheumatol 2008; 27(10):1283-7.
A15. Ofluoglu O, Ofluoglu D. A case report: pregnancy-induced severe osteoporosis with eight vertebral fractures. Rheumatol Int 2008;29(2):197-201.
A16. Ofluoglu D. Orthotic Management in Cerebral Palsy. Actha Orthop Traumatol Turc 2009;43(2):165-172.
A17. Esquenazi A, Ofluoglu D, Hirai B, Kim S. The effect of an ankle-foot orthosis on temporal spatial parameters and asymmetry of gait in hemiparetic patients. PM&R 2009;1(11):1014-8.
A18. Yagci I, Ofluoglu D, Akyuz G. Bilateral Brachial Neuritis Following Diphteria, Tetanus And Pertussis Vaccination: A Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):375-9.
A19. Karadag-Saygi E, Cubukcu-Aydoseli K, Kablan N, Ofluoglu D. The role of kinesiotaping combined with botulinum toxin to reduce plantar flexors spasticity after stroke. Top Stroke Rehabil. 2010:17(4):318-22.
A20. Aktas I, Ofluoglu D, Akgun K. Lomber Disk Hernisi ile Benign Eklem Hipermobilite Sendromu Arasindaki iliski - The Relationship between Lumbar Disc Herniation and Benign Joint Hypermobility Syndrome. Turk J Phys Med Rehabil 2011:57;85-8.
A21.  Cansever T, Kabataş S, Civelek E, Kırçelli A, Yılmaz C, Müslüman M, Ofluğoğlu D, Caner H. Transforaminal Epidural Steroid Injection via a Preganglionic Approach for the Treatment of Lumbar Radicular Pain. Turk Neurosurg. 2012;22(2):183-8.
A22. Civelek E, Cansever T, Kabatas S, Kırçelli A, Yılmaz C, Müslüman M, Ofluğoğlu D, Caner H. Comparison of Effectiveness of Facet Joint Injection and Radiofrequency Denervation in Chronic Low Back Pain. Turk Neurosurg. 2012;22(2):200-6.
A23. Coskun-Celik E, Ozbaydar M, Ofluoglu D, Demircay E, Simultaneous and Spontaneous Bilateral Quadriceps Tendons Rupture: A Case Report. Am J Phys Med Rehabil, 2012;91(7):631-4
A24. Coskun-Celik E, Ofluoglu D, Yakupoğlu Ü, Krataş M. Geriatrik Hemodiyaliz Hastalarının Engellilik Durumunun Araştırılması. Turk J Geriatr, 2013;16(1):38-42.
A25. Celik EC, Oflouglu D, Arioglu PF. Postpartum bilateral stress fractures of the sacrum. Int J Gynaecol Obstet. 2013 May;121(2):178-9
A26. Coskun Celik E, Ozbaydar M, Ofluoglu D. The Author Respond. Am J Phys Med Rehabil. 2014 ;93(1):98-9.
A27. Ofluoğlu D. Ayak ve Ayak Bileği Ağrılı Problemlerinde Egzersiz ve Rehabilitasyon Prensipleri. Turk J Phys Med Rehab 2014;60 (Supp. 2):S65-S70
A28. Demircay E, Ofluoglu D, Ozel O, Oztop P. Simultaneous bilateral ganglion cysts of the anterior cruciate ligaments. Singapore Med J. 2015 Apr; 56(4): e59–e61. 
A29. Yıldırım P, Ofluoglu D, Aydogan S, Akyuz G. Tai Chi vs. combined exercise prescription: A comparison of their effects on factors related to falls. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Aug 10;29(3):493-501. doi: 10.3233/BMR-150645

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
B1. Akyüz G, Ofluoğlu D, Kayhan Ö. Sağlıklı yaşlı bireylerde motor ve duyusal sinir iletimi değerleri. Geriatri 1998;1(2):89-92.
B2. Ofluoğlu D, Akyüz G, Turan B, Kayhan Ö, Us Ö. Somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller üzerine yaş ve cinsiyetin etkileri. Geriatri 1999;2(1):10-13.  
B3. Güven Z, Ofluoğlu D, Özaras N, Kayhan Ö. Kronik bel ağrısında flurbiprofenin etkinliği: Plasebo kontrollü çift kör bir çalışma. Romatizma 2000;(15)3:161-166.
B4. Ofluoğlu D, Akyüz G, Eskiyurt N, Akı S, Kayhan Ö, Öncel A. Osteoporozu olan Türk kadınlarında yaşam kalitesi. Osteoporoz Dünyasından 2001;7(4):138-142.
B5. Akyüz G, Ofluoğlu D, Eskiyurt N, Akı S, Kayhan Ö, Öncel A. Postmenopozal osteoporozu olan Türk kadınlarında Alendronat tedavisinin yaşam kalitesine etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2001;7:21-24.
B6. Kayhan Ö, Ofluoğlu D, Özaras N, İmamoğlu S. Vojta Tanı ve Terapi Tekniği. Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi 2002;48(4):46-49.
B7. Ofluoğlu D, Akyüz G, Kayhan Ö, Dede F, Turoğlu HT, Erdinç TY, İnanır S. Posttravmatik refleks sempatik distrofi sendromunda kalsitonin tedavisi. Romatizma 2003;18(1):8-11.
B8. Kul-Panza E, Güven Z, Akyüz G, Ofluoğlu D. Osteoporotik ve osteopenik hastalarda Depresyon ve yaşam tarzı ile ilişkisi. Osteoporoz Dünyasından 2004;10(1):29-31.
B9. Ofluoğlu D, Panza-Kul E, Gündüz OH, Güven Z. Fibromiyalji sendromlu hastalarda klinik belirtilerin sıklığı ve fibromiyalji sendromu-hipermobilite ilişkisi. Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi 2004;50(3):9-12.
B10. Kul-Panza E, Ofluoğlu D, Elmas EÖ, Gündüz OH, Berker N, Akyüz G. Klinik tanı ile elektronöromiyografik tanının karşılaştırılması. Türkiye Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi 2004;50(4):3-6.
B11. Tatar Y, Ofluoğlu D, Berker N, Karamehmetoğlu ŞS. Transtibial amputelerde SACH ve tek akslı ayak protez modellerinin yürüme analizi ile karşılaştırılması. Lokomotor Dergisi 2005;9(33):208-213.
B12. Ofluoğlu D, Karadağ-Saygı E, Güreri-Belli B, Ünlü F, Berker N. Hemiparetiklerde AFO’lu ve AFO’suz Yürüme Bozukluklarının Pedobarografik Ölçümler İle Değerlendirilmesi. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2005;16(1):36-41.
B13. Gündüz HO, Avcı N, Ofluoğlu D, Akyüz G. Diz osteoartritinde magnezyum sülfat iyontoforezinin etkinliği. Lokomotor Dergisi 2005;9(34):287-292.
B14. Ofluoğlu D. “İnmeye bağlı hemiplejide yürüme anomalileri”. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2005;16(1):70-74. 
B15. Karadağ-Saygı E, Ofluoğlu D, Ünlü-Özkan F, Karakurt S, Akyüz G. Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda glukokortikoid kullanımının kemik kitlesi üzerine etkisi. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(2):80-84.
B16. Ofluoğlu D, Çubukçu K, Gündüz OH, Akyüz G. Kronik hemiparezi hastalarında etkilenen ve sağlam taraf kalkaneal kemik mineral yoğunluğunun karşılaştırılması. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(2):52-56.
B17. Karadağ-Saygı E, Guven Z, Ofluoğlu D. Osteoporotik Erkeklerde risk faktörleri. Osteoporoz Dünyasından 2005;11(3):111-114.
B18. Ofluoğlu D. Zamanın Etkilerini Yavaşlatın. Genç Yaşam Dergisi, 2007;1:24-26.
B19. Ofluoglu D, Akyüz G. Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip I: Genel Klinik Yaklaşım. Turk J Phys Med Rehabil 2008;54(3):112-116.
B20. Saygı-Karadağ E, Ofluoğlu D, Bulak E, Üstün I, Akyüz G. Hekimler romatizmal hastalıkların tanı ve takibinde hangi laboratuar testlerini seçiyorlar? Romatol Tıp Rehab 2009;20(3):89-93.
B21. Karadag-Saygı E, Agırman M, Ofluoglu D, Tetik C. Doğumsal Brakial Plaksus yaralanmalarında kök avulsiyonunun elektrodiagnostik tedavisi-Olgu sunumu. Marmara Medical Journal 2011;24(1):64-67.
B22. Civelek E, Cansever T, Kabatas S, Ofluoglu D, Çoşkun-Çelik E, Yılmaz C. Gebeliğe bağlı vertebra çökme kırığı: Olgu sunumu ve kısa derleme. J Turk Spinal Surg 2011;22(1):39-44.
B23. Öztop Çiftkaya P, Ofluoğlu D. İnflamatuar Bağırsak hastalıkları ile İlişkili Eklem Bulguları. Güncel Gastroenteroloji Dergisi 2015;19(1): 42-47.

Bildiriler:
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 
C1. Dede F, Turoğlu HT, İnanır S, Erdil YT, Akyüz G, Öneş T, Ofluoğlu D, Sönmez B, Kayhan Ö. Clinical correlation of pre and post therapy bone scan in reflex symphatetic dystrophy Syndrome. First Egyptian International Nucleer Medicine Meeting, 25-27 Şubat 2000, Mısır.
C2. Yalçın S, Çabukoğlu C, Erol B, Özaras N, Ofluoğlu D, Demirtürk Ç. Prenatal ultrasonographic diagnosis of spina bifida in Turkey. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.
C3. Yalçın S, Çabukoğlu C, Erol B, Özaras N, Ofluoğlu D, Demirtürk Ç. Orthopaedic deformities in spina bifida in Turkey. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.
C4. Özaras N, Güven Z, Ofluoğlu D, İlbuldu E, Yalçın S, Çabukoğlu C, Kayhan Ö. Botulinum Toxin in spasticity of cerebral palsy. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.
C5. İlbuldu E, Ofluoğlu D, Özaras N, Yalçın S, Çabukoğlu C, Güven Z, İmamoğlu S, Kayhan Ö. Cerebral Palsy outpatient clinic. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.
C6. Güven Z, Ofluoğlu D, Özaras N, Tanrıkut A, Kayhan Ö. Efficacy of Flurbiprofen in the treatment of chronic low-back pain: A double blind placebo controlled study. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.
C7. Tanrıkut A, Güven Z, Ofluoğlu D, Kayhan Ö. Retrospective analysis of patients with low back pain. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.
C8. Özcan E, Aksaç B, Öztürk A, Akı S, Ekmekçi Ö, Karamehmetoğlu Ş, Ofluoğlu D, Akgün K, Güven Z, Yılmaz H. Physical injuries in the İzmit Bay area earthquake in Turkey. 12th European Congress of Physical Medicine and  Rehabilitation, 3-7 Haziran, 2000, Antalya.   
C9. Ofluoğlu D, Akyüz G, Eskiyurt N, Akı S, Kayhan Ö, Öncel A. Quality of life in Turkish women with osteoporosis. 12 th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 3-7 Haziran 2000, Antalya.
C10. Ofluoğlu D, Özaras N, Yalçın S, Çabukoğlu C, Erol B, Demirtürk Ç. Ambulation in spina bifida children in turkey. 12 th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 3-7 Haziran 2000, Antalya.
C11. Güven Z, Özaras N, Ofluoğlu D, Kayhan Ö. Rehabilitation experiences following the İzmit area earthquake in Turkey. 3rd Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 4-7 Eylül 2000, Atina, Yunanistan.
C12. Akyüz G, Eskiyurt N, Ofluoğlu D, Akı S, Kayhan Ö, Öncel A. Quality of life in osteoporotic Turkish women treated with Alendronate. World Congress on Osteoporosis, Osteoporos Int, 2000;11 (suppl 2):170, Chicago, A.B.D.
C13. Özaras N, Kayhan Ö, İmamoğlu S, Ofluoğlu D, Yalçın S. Spina Bifida rehabilitation in Turkey: A study of 352 patients. 1st World Congress of the International Scciety of Physical and Rehabilitation Medicine, 7-13 Temmuz 2001, Amsterdam.
C14. Ofluoğlu D, Akyüz G, Kayhan Ö, Unay Ö. The analgesic effect of calcitonin in postmenopausal osteoporotic patients with severe back pain. 1st World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 7-13 Temmuz 2001, Amsterdam, Hollanda.
C15. Ofluoğlu D, Akyüz G, Kayhan Ö, Unay Ö. The effect of calcitonin on pain and quality of life in postmenopausal osteoporotic women. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Ann Rheum Dis 2001:254-255, Prag, Çek Cumhuriyeti.
C16. Ofluoğlu D, Kul E, Gündüz OH, Akyüz G. A comparison of risk factors and bone mineral density measurements in Turkish postmenopausal women with osteoporosis. International World Congress on Osteoporosis, 10-14 Mayıs 2002. Osteoporos Int 2002; 13 (Suppl 1), S90, Lisbon, Portekiz.
C17. Ofluoğlu D, Karadag-Saygı E, Canbulat C, Kul-Panza E, Gündüz OH, Akyuz G. The effect of nasal salmon calcitonin on a new bone turnover marker: Crosslaps. International Meeting on Social and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, 6-9 Kasım 2002, Barcelona, İspanya.
C18. Akyuz G, Akarırmak U, Akı S, Ugurlu H, Gündüz OH, Ofluoğlu D, Sindel D, Eryavuz M, Eskiyurt N. Social and economic burden of osteoporosis and fractures in Turkish postmenopausal women. International Meeting on Social and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, 6-9 Kasım 2002, Barcelona, İspanya.
C19. Akyüz G, Akarırmak Ü, Eryavuz M, Polat N, Gündüz OH, Ofluoğlu D, Akı S, Eskiyurt N. What do Turkish papients think about osteoporosis? Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) 2002, 10-16 Haziran 2002. Ann Rheum Dis 2002;61(Suppl 1):456, Stockholm, İsveç.
C20. Ofluoğlu D, Gündüz OH, Özaras N, Kayhan Ö. Case report: Early onset hemochromatic arthropathy in a patient with idiopatic hypermobility syndrome. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) 2002, 10-16 Haziran 2002. Ann Rheum Dis 2002;61(Suppl 1):469 Stockholm, İsveç.
C21. Yalçın S, Ofluoğlu D, Özaras N. Motion analysis in the lumbar spine: forming a database and comparing with dejenerative disc disease. 6th International Congress of Spine Surgery, Eur Spine J, 2002;11(4):399-400, Ankara.
C22. Akyuz G, Lissens M, Gunduz G, Ofluoğlu D, Polat N. The relationship between fractures and physical activity in patients with osteoporosis. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 18-22 May 2003 Prag, Çek Cumhuriyeti.
C23. Ofluoğlu D, Gunduz H, Bekiroğlu N, Kul-Panza E, Akyuz G. Is the grade of postmenopausal osteoporosis determined by using “risk factors”? 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 18-22 May 2003 Prag, Çek Cumhuriyeti.
C24. Akyuz G, Ofluoğlu D, Unay O, Kayhan O. Can bone markers be effectively decreased in early phase of calcitonin treatment ? IOF World Congress on Osteoporosis, 14-18 Mayıs 2004, Rio De Jenerio, Brezilya.
C25. Keskin Y, Gunduz OH, Sur H, Ofluoğlu D, Eker HH. Basic awareness on osteoporosis and the risk factors for the disease among covered women. IOF World Congress on Osteoporosis, 14-18 Mayıs 2004, Rio De Jenerio, Brezilya.
C26. Gunduz OH, Kiralp MZ, Yılmaz P, Cakar E, Ofluoğlu D, Dursun H. Nerve conduction studies in ankylosing spondylitis patients. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) 2004, 9-12 Haziran 2004, Berlin, Almanya.
C27. Ofluoğlu D, Unlu F, Gunduz OH, Akyuz G. The relationship between anthropometric measures and fracture in vertebra. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) 2004, 9-12 Haziran 2004, Berlin, Almanya.
C28. Kul-Panza E, Güven AZ, Gündüz OH, Ofluoğlu D. Co-existing extraskeletal diseases and clinical signs in fibromyalgia. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine. 30 Eylül-4 Ekim 2004, Antalya.
C29. Kul-Panza E, Güven AZ, Akyüz G, Ofluoğlu D. The relationship between osteoporosis/osteopenia and depression. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine. 30 Eylül-4 Ekim 2004, Antalya.
C30. Karadağ-Saygı E, Güven Z, Ofluoğlu D. Risk factors of osteoporosis in men. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine. 30 Eylül-4 Ekim 2004, Antalya.
C31. Ofluoğlu D, Ofluoğlu O. An osteoporotic young man presented with bilateral tibial stress fracture: A case report. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine. 30 Eylül-4 Ekim 2004, Antalya.
C32. Ofluoğlu O, Ofluoğlu D, Sarıoğlu E, Yılmaz P. Gait analysis in tumor patients who had undergone en-block resection including extansor mechanism and endoprosthetic reconstruction. 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine. 30 Eylül-4 Ekim 2004, Antalya.
C33. Saygı B, Yıldırım Y, Berker N, Ofluoğlu D, Karahan M. Evaluation of the neurosensory function of the meniscus in humans. 72nd Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 23-27 Şubat 2005, Washington, DC, A.B.D.
C34. Karadag-Saygı E, Ofluoğlu D, Unlu-Ozkan F, Karakurt S, Akyuz G. The effect of glucocorticoids on bone mass in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. 5th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. 17-19 Mart 2005, Roma, İtalya.
C35. Ofluoğlu D, Cubukcu K, Gunduz OH, Akyuz G. The comparison between affected and non-affected side of the calcaneal bone density in chronic hemiparetic patients. 3rd World Congress of the ISPRM, 10-15 Nisan 2005, Sao Paulo, Brezilya.
C36. Yolacan N, Gunduz OH, Ofluoğlu D, Guven Z, Akyuz G. Investigation of the efficacy of high voltage galvanic stimulation in patients with chronic low back pain due to lumbar spondylosis. 3rd World Congress of the ISPRM, 10-15 Nisan 2005, Sao Paulo, Brezilya.
C37. Uygun F, Gunduz OH, Ofluoğlu D, Berker N. Investigation of the effectiveness of vojta technique and home exercise program ıncluding neurodevelopmental exercises ın children with cerebral palsy. 3rd World Congress of the ISPRM, 10-15 Nisan 2005, Sao Paulo, Brezilya.
C38. Gunduz OH, Karadag-Saygı E, Ofluoğlu D, Akyuz G. Interrater reliability of median motor, sensory nerve conduction and F wave studies in normal individuals. 3rd World Congress of the ISPRM, 10-15 Nisan 2005, Sao Paulo, Brezilya.
C39. Yıldırım P, Gunduz OH, Ofluoğlu D, Akyuz G. Correlation between sensory testing and sensory nerve conduction studies in the hands of normal people: A preliminary study. 3rd World Congress of the ISPRM, 10-15 Nisan 2005, Sao Paulo, Brezilya.
C40. Bulak E, Ofluoğlu D, Kablan N, Cubukcu K, Akyuz G. Effect of interference current on myofacial pain syndrome: A preliminary study. 6th Mediterranean Congress of PMR. 18-21 Ekim 2006, Vilamoura, Portekiz.
C41. Yağcı İ, Ofluoğlu D, Akyüz G. Bilateral Brachial neuritis following diphtherial, tetanus and pertusis vaccination: A case report. 4th International Congress of the ISPRM (International Society of Physical Medicine and Rehabilitation) 10-14 Haziran 2007.
C42. Karadag-Saygı E, Aydoseli K, Kablan N, Ofluoglu D. The role of botulinum toxin with kinesiotaping the management of spastic equinus after stroke. 5th world congress of ISPRM, İstanbul, 13-17 Haziran 2009.
C43. Aktas I, Ofluoglu D, Albay T. The relationship between hypermobility and carpal tunnel syndrome. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, İstanbul, 4-8 Mayıs 2008.


D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: (FAALİYET NO: 15,16)
D1. Ofluoğlu D, Yılmaz İT, Özaras N, Güven Z, Kayhan Ö. Fibromiyalji sendromunda ağrı ve yaşam kalitesi. Ulusal Ağrı Kongresi, The Journal of the Turkish Society of Algology 1999;11(4):73, Istanbul.
D2. Dede F, Turoğlu HT, İnanır S, Erdil YT, Akyüz G, Öneş T, Ofluoğlu D, Sönmez B, Kayhan Ö. Posttravmatik refleks sempatik distrofi sendromunda kemik sintigrafisi. 13. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi  21-24 Mart 1999, Kayseri.
D3. Tanrıkut A, Özaras N, Güven Z, Yıldız HH, Ofluoğlu D, Kayhan Ö. Miyofasyal ağrı sendromunda botulinum toksini uygulaması. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs, 2001, Antalya.
D4. Özaras N, Yalçın S, Ofluoğlu D, Güreri B, Çabukoğlu C, Erol B, Demirtürk Ç, İmamoğlu S. Spina bifida olgularında serebral palsi bulguları. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs, 2001, Antalya.
D5. Ofluoğlu D, Akyüz G, Kayhan Ö, Unay Ö. Ağrılı postmenopozal kadın hastalarda salmon kalsitoninin analjezik etkinliği. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs, 2001, Antalya.
D6. Ofluoğlu D, Akyüz G, Kayhan Ö, Dede F, Turoğlu HT, Erdinç TY, İnanır S. Posttravmatik Refleks sempatik distrofi sendromunda kalsitonin tedavisi. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Mayıs 2001, Antalya.
D7. Ofluoğlu D, Kul-Panza E, Gündüz OH, Güven Z. Fibromiyalji sendromlu hastalarda klinik belirtilerin sıklığı ve fibromiyalji sendromu-hipermobilite ilişkisi. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D8. Kul-Panza E, Ofluoğlu D, Elmas ÖE, Gündüz H, Berker N, Akyüz G. Klinik ön tanı ile elektronöromiyografi son tanı uyumunun değerlendirilmesi. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D9. Gündüz OH, Aydemir E, Ofluoğlu D, Akyüz G. Karpal tünel sendromunda steroid iyontoforezinin etkinliğinin elektronöromiyografi ile değerlendirilmesi. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D10. Gündüz OH, Avcı N, Ofluoğlu D, Akyüz G. Diz osteoartritinde magnezyum sülfat iyontoforezinin etkileri. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 4-8 Ekim 2003.
D11. Kul-Panza E, Güven Z, Akyüz G, Ofluoğlu D. Osteoporotik ve osteopenik hastalarda depresyon ve yaşam tarzı ile ilişkisi. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D12. Berker N, Yalçın Y, Ofluoğlu D, Sümbül N. Çeşitli nöromuskuler bozukluğa bağlı ambulasyonu olmayan yatalak hastalarda deformite düzeltici operasyon sonuçları. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D13. Berker N, Yalçın S, Tatar Y, Ofluoğlu D. Resiprok yürüme cihazının (RGO) alt torakal tutulumlu spina bifida olgularında kullanımı. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D14. Berker N, Ofluoğlu D, Tatar Y, Yalçın S, Güreri B. Serebral palsili çocuklarda genu rekurvatum kontrolünde AFO’ların kullanımı. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D15. Ofluoğlu D, Karadağ-Saygı E, Güreri-Belli B, Ünlü F, Berker N. Hemiparetiklerde AFO’lu ve AFO’suz yürüme bozukluklarının pedobarografik ölçümler ile değerlendirilmesi. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D16. Guven Z, Akıncı M, Ofluoğlu D. İnmeli hastalarda EMG Biofeedback’in el fonksiyonları üzerine etkisi. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D17. Tatar Y, Ofluoğlu D, Berker N, Karamehmetoğlu Ş. Transtibial protezlerde SACH ve tek akslı ayak-ayak modellerinin yürüme analizi ile karşılaştırılması. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D18. Ofluoğlu D, Berker N, Yalçın S, Tatar Y, Güreri B. Serebral Palsili çocuklarda bükük diz yürüyüşünde AFO’ların kullanımı. 19. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-8 Ekim 2003, Antalya.
D19. Gideroglu K, Gündüz OH, Ofluoğlu D, Aköz T. Safenöz nörokütan flep: Gerçekten duyusal donör saha morbiditesine yol açıyor mu? 25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ve Asistan Bildiri Yarışması, 14-17 Ekim 2003, Samsun.
D20. Elmas EÖ, Güven AZ, Ofluoğlu D. Akut disk hernisine bağlı radiküler ağrı yakınması olan hastalarda gabapentin kullanımının etkinliği: Ön çalışma. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum.
D21. Ofluoğlu D, Yılmaz P, Gündüz OH, Akyüz G. Hemiparetik hastalarda spastisite ve botulinum toksin tip A enjeksiyonunun kortikal somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller üzerine etkisi. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum.
D22. Hasanoğlu G, Güven Z, Ofluoğlu D, Gündüz OH. Postmenopozal osteoporozlu hastalarda DXA ve DXL ile ölçülen kemik mineral yoğunluğu değerleri arasındaki uyumun değerlendirilmesi. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum.
D23. Ofluoğlu D, Elmas Ö, İnanç N, Akyüz G, Direskeneli H. Romatoid artritli hastalarda ayak deformiteleri ve pedobarografik değerlendirme. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 22-26 Haziran 2005, Bodrum.
D24. Ofluoğlu D, Ünlü-Özkan F, Akyüz G. Osteopenik ve osteoporotik postmenopozal kadınlar ile sağlıklı genç kadınların antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 2005, Antalya.
D25. Güven Z, Yıldırım P, Aksoy S, Ofluoğlu D, Gündüz OH. Osteoporozlu hastalarda takip ve tedavi özellikleri. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 2005, Antalya.
D26. Ofluoğlu D, Bulak E, Elmas Ö, Güven Z. Akut ve kronik bel ağrılı hastalarda ağrı ve fonksiyonelliğin değerlendirilmesi. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006, Antalya.
D27. Gündüz OH, Karadağ-Saygı E, Ofluoğlu D, Akyuz G. Normal kişiler üzerinde yapılan median sinirin motor, duyu iletimi ve F Dalga incelemesinde çalışmacılar arasındaki uyumun değerlendirilmesi. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 16-20 Mayıs 2007.
D28. Yağcı İ, Ofluoğlu D, Karadağ-Saygı E, Gündüz OH, Güven Z, Akyüz G. Pediatrik vakalarda klinik ve elektromiyografik tanıların uyumu. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 16-20 Mayıs 2007.
D29. Çoşkun-Çelik E, Ofluoğlu D. Postpartum Sakral Yetmezlik Fraktürü: Bir olgu Sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011.
D30. Çoşkun-Çelik E, Ofluoğlu D. Geç dönem tedav edilmemiş multiple herediter ekzositozlu bir olgu sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011.
D31. Çoşkun-Çelik E, Köse P, Ofluoğlu D, Karataş M. Spinal kord yaralanmalı paraplejik hastalarda vücut algısı. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011.
D32. Çoşkun-Çelik E, Ofluoğlu D, Yakupoğlu Ü, Karataş M.Geriatrik hemodiyaliz hastalarının engellilik durumunun araştırılması. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011.
D33. Çoşkun-Çelik E, Ugur M, Ofluoglu D, Demircay E. Uzun dönem statin kullanımı sonrasında eşzamanlı, spontan, bilateral kuadriseps tendon rüptütü, tamir ve rehabilitasyonu: Olgu sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011.
D34. Çoşkun-Çelik E, Ofluoğlu D, Karataş M. Hemodiyaliz hastalarının engellilik durumunun spinal kord yaralanmalı hastalarla karşılaştırılması. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 11-15 Mayıs 2011.
D35. Oztop Çiftkaya P, Ofluoğlu D, Karataş M. Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Zolendronat Tedavisi Erken Dönem Yan Etki Profili. 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.
D36. Öztop Çiftkaya P, Eroğlu H, Ofluoğlu D. Non-spesifik Kas-İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yaşlılarda D Vitamini Düzeyi. 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.
D37. Ofluoğlu D, Öztop Çiftkaya P, Demirçay E, Özel Ö. Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip I: Yüzeyel Deri Kesisi Sonrası Gelişen: Olgu Sunumu. 6. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014, Antalya.
D38. Demirçay E, Ofluoğlu D, Özel Ö, Öztop Çiftkaya P. Bilateral Atipik Ön Çapraz Bağ Yerleşimli Sinovyal Kist: Olgu Sunumu. 6. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 25-29 Mart 2014, Antalya.

Diğer yayınlar:
F. Ulusal Kitaplarda Editör Yardımcılığı: 
F1. Elektrodiagnoz. Elektronörografi, Uyandırılmış Potansiyeller, Elektroensefalografi (Editör: Akyüz G, Editör Yardımcıları: Özaras N, Gündüz OH, Ofluoğlu D). Güneş Kitapevi, Ankara, 2003.
F2. Practical Guide on Electrodiagnosis ‘Electroneurography and evoked potentials’. (Editörler: Akyuz G, Tanrıdağ T, Gunduz H, Yardımcı Editör: Ofluoğlu D) Güneş Tıp Kitapevi, 2009) (Dili: İngilizce)

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:
G. Uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı: 
G1. Ofluoglu D. Postmenopausal anthropometric relationship between arm span and height in osteoporosis. In: Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease.  Preedy VR (ed), Springer, Chapter 89, 2012:1467-81.
H. Ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı: 
H1. Akyüz G, Ofluoğlu D. Osteoporozda Ağrı ve Yaşam Kalitesi. Modern Tıp Seminerleri: 19 Osteoporoz (Ed: Yeşim-Gökçe Kutsal), Güneş Kitapevi, Ankara 2001:204-211
H2. Ofluoğlu D. Sinir İletim Çalışmaları. Elektrodiagnoz (Ed: Gülseren Akyüz). Güneş Kitapevi, Ankara, 2003: 64-84. 
H3. Ofluoğlu D, Akyüz G. Osteoporoz ve Ağrı. Ağrı (Ed: Serdar Erdine). Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007: 443-7.
H4. Ofluoğlu D. Ağrı Ölçekleri. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (2. baskı) Ed: Gökçe-Kutsal Y & Beyazova M. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2011:3579-3583
H5. Ofluoğlu D. Sakatlık Değerlendirmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (2. baskı) Ed: Gökçe-Kutsal Y & Beyazova M. Güneş Tıp Kitabevi, 2011:359-365
H6. Ofluoğlu D. Electrophysiologic Evaluation of Spasticity. In: Practical Guide on Electrodiagnosis ‘Electroneurography and evoked potentials’. (Editörler: Akyuz G, Tanrıdağ T, Gunduz H, Yardımcı Editör: Ofluoğlu D) Güneş Tıp Kitapevi, 2009) (Dili: İngilizce)
H7. Yağcı I, Ofluoğlu D. Special Aspects of Pediatric Electromyography. In: Practical Guide on Electrodiagnosis ‘Electroneurography and evoked potentials’. (Editörler: Akyuz G, Tanrıdağ T, Gunduz H, Yardımcı Editör: Ofluoğlu D) Güneş Tıp Kitapevi, 2009) (Dili: İngilizce)
H8. Ofluoğlu D.Protez ve Ortezler. In: Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı. Akalın E, Şendur ÖF, Gülbahar S (Eds), Akademi yayınevi, 2016, İstanbul. pp: 703-722.
H9. Ofluoğlu D. Sakatlık Epidemiyolojisi ve Rehabilitasyon Süreci. In: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Eds:  Beyazova M, ökçe-Kutsal Y. Güneş Kitapevi, Ankara, 2016: 285-290. 
H10. Ofluoğlu D. Osteoartrit. In: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Eds:  Beyazova M, ökçe-Kutsal Y. Güneş Kitapevi, Ankara, 2016:2067-2084.
H11.Ofluoğlu D, Öztop-Çiftkaya P. Sinir İletim Çalışmaları –I: Temel Bilgiler. In: Elektrodiagnoz: Elektromiyografi, Uyandırılmış Potansiyeller, Elektroensefalografi. Eds: Akyüz G, Yağcı İ, Sendiç-Hüner B. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2017: 37-56. 
H12. Ofluoğlu D. Sinir İletim Çalışmaları II: Teknik Uygulamalar. In: Elektrodiagnoz: Elektromiyografi, Uyandırılmış Potansiyeller, Elektroensefalografi. Eds: Akyüz G, Yağcı İ, Sendiç-Hüner B. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara 2017:57-80. 


I. Yabancı Dilden Kitap Çevirisi Editörlüğü: 
I1. “Physical Medicine and Rehabilitation Pearls, Türkçesi”. Çeviri editörleri: Akyüz G, Gündüz OH, Ofluoğlu D. Güneş Kitapevi, Ankara 2004. Lennard TA (Ed.): Physical Medicine and Rehabilitation Pearls, Hanley & Belfus, Inc., Philadelphia, 2001.

J. Yabancı dilden kitap bölüm çevirisi: 
J1. Bölüm adı: Elektrodiagnostik Tıp II: Klinik Değerlendirmeler ve Bulgular. Yazan: Robinson LR, Çevirenler: Akyuz G, Ofluoğlu D. In: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon El Kitabı, Çeviri Editörü: Arasıl T. Güneş Kitapevi, Ankara 2005. (Braddom RL (ed): Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation) 
J2. Bölüm adı: Romatoid artrit. Yazan: Malcom IV Jayson. Çeviren Ofluoğlu D. In: Ağrı Tedavisi El Kitabı, Çeviri Editörü: Erdine S. Güneş Kitapevi, Ankara 2006 (Melzack R, Wall PD (ed). A Clinical Companion to Wall and Melzack Textbook of Pain)
J3. Bölüm adı: Kompleks bölgesel ağrı sendromu. Yazan: Scadding JW. Çeviren: Ofluoğlu D. In: Ağrı Tedavisi El Kitabı, Çeviri Editörü: Erdine S. Güneş Kitapevi, Ankara 2006 (Melzack R, Wall PD(ed). A Clinical Companion to Wall and Melzack Textbook of Pain)
J4. Bölüm adı: Ultrason, kısa dalga, mikrodalga, lazer, yüzeyel sıcak ve soğuk ile ağrının tedavisi. Yazan: Lehmann JF, Lateur BJD. Çeviren: Ofluoğlu D, Özsezikli BA. In: Ağrı Tedavisi El Kitabı, Çeviri Editörü: Erdine S. Güneş Kitapevi, Ankara 2006 (Melzack R, Wall PD(ed). A Clinical Companion to Wall and Melzack Textbook of Pain)
J5. Bölüm adı: Endotelyal hücre biyolojisi, anjiogenezis ve hücrelerin toplanması. Yazan: Szekanecz Z, Koch AE. Çevirenler: Elmas ÖE, Ofluoğlu D. In: Kelley Romatoloji, Çeviri Editörü: Arasıl T. Güneş Kitapevi, Ankara, 2006 (Harris ED, Budd RC, Firestein GS, Genovese MC, Sergent JS, Ruddy S, Sledge CB (eds). Kelley’s Textbook of Rheumatology) 
J6. Bölüm adı: Ortezler. Yazan: Joan E Edelstein. Çeviren: Ofluoğlu D. In:Fiziksel Rehabilitasyon: Kanıta Dayalı Muayene Değerlendirme ve Girişim, Çeviri Editörleri: Aksoy C, Dıraçoğlu D.Nobel Tıp Kitabevi, 2011 (Cameron MH, Monroe LG (eds) Physical Rehabilitation: Evidence-Based Examination, Evaluation, and intervention)