• İlgi Alanları: Hastane enfeksiyonları, Kronik hepatitler, HIV/AIDS, Enfeksiyon Hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – Uzmanlık Eğitimi

Sertifika Bilgileri
• Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası, 2010
• Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifikası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2012
• İşyeri Hekimliği Sertifikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012

Uzmanlık Tezi
• Kronik Hepatit B Hastalarında, Fibrotest - Actitest İle Karaciğer Biyopsisinin Karşılaştırılması, İstanbul 2010
Kurs, Kongre, Sempozyum Bilgileri
• 9-11 Mart 2012: 2. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul
• 23-27 Mart 2011: 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya
• 3-6 Kasım 2010: Akılcı Antibiyotik Kullanımı – KLİMİK Güz Okulu, İzmir
• 1-2 Kasım 2010: 3. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Ankara
• 18-22 Ekim 2010: Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifika Programı –RSHM, Ankara
• 5-6 Mart 2010: EU Standalone meeting 2010, Atina
• 11-14 Mart 2009: 2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Ankara
• 10-11 Ocak 2009: Yatak Başı İnfeksiyon İzlemi Yönetimi – KLİMİK Kış Okulu, İstanbul
• 3-6 Nisan 2008: 9. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya
• 26-28 Nisan 2007: 6. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, İstanbul
• 25-26 Kasım 2006: Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu – Viral Hepatit Savaşım Derneği, Ankara
• 2-5 Eylül 2006: 8. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya
• 14-18 Haziran 2006: Viral Hepatitler Tanı ve Tedavisi - KLİMİK Yaz Okulu, Aydın
• 13-15 Nisan 2006: 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul
• 9-12 Aralık 2005: Sağlık Personelinin HIV/AIDS ve CYBH Eğitimi Kursu – DELTUR Projesi, İstanbul
• 17-18 Mayıs 2005: Sürekli Tıp Eğitimi, Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,İstanbul
• 24-25 Mart 2005: Sağlık Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar- KLİMİK Bahar Okulu, İstanbul

Mesleki Üyelikler
• Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
• Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
• Viral Hepatitle Savaşım Derneği
• Türk Tabipleri Birliği / İstanbul Tabip Odası

• Yalçın Demet, Özgüneş Nail, Çelik Semiha, Elbir Pınar, Zengin Elbir Tuba, Comparison of Liver Biopsy With Fibrotest-Actitest In Patients With Chronic Hepatitis B, 23rd Conference of the Asian Pasific Association for the Study of the Liver (APASL 2013)
• Yalçın Demet, Elbir Pınar, Zengin Elbir Tuba, Özgüneş Nail , Yazıcı Saadet: Kronik Hepatit B hastalarında Fibrotest-Actitest İle Karaciğer Biyopsisinin Karşılaştırılması, 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011
• Elbir Pınar, Yalçın Demet, Zengin Elbir Tuba, Özgüneş Nail , Yazıcı Saadet: Tedavi Almamış Kronik Hepatit B Hastalarında HBV DNA İle Karaciğer Histolojisi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011
• Zengin Elbir Tuba, Özgüneş Nail ,Elbir Pınar,Yalçın Demet, Yazıcı Saadet: Kronik Hepatit B Hastalarında Antiviral İlaç Direnci ve ALT/HBV-DNA Kırılma 'Breakthrough' Sürelerinin Araştırılması , 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011
• Ergen Pınar, Aydın Özlem, Üçışık Ayşe Canan, Yazıcı Saadet, Elbir Pınar, Yalçın Demet, Şahin Mehmet Selim, Özgüneş Nail: İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Genişlemiş Spektumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli Suşlarında Nitrofurantoin Duyarlılığı, ANKEM Dergisi 2009;sayı 23(Ek 1), sayfa 10
• Özgüneş N, Yalçın D, Ergen P, Yazıcı S, Sargın F: Kronik Hepatit B'li Hastalarda Lamivudin Monoterapisinin Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya 2008
• Aydın Özlem, Doğru Arzu, Üçışık Ayşe Canan, Özgüneş Nail, Yazıcı Saadet,Yalçın Demet: Hastanemiz Pediatri Servislerinde Yatan Yüksek Risk Grubundaki Hastaların Rektal Sürüntü Örneklerinde Vankomisin Dirençli Enterokok Taşıyıcılığının Saptanması, EKMUD Kongresi, Ankara 2007
• Özgüneş N, Yalçın D, Elbir P: 2005-2006 Yılında Kliniğimizde Yatan Akut Viral Hepatit Olgularının Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya 2006