Uzm. Dr.Demet Yalçın

  • İlgi Alanları
  • Hastane enfeksiyonları
  • Kronik hepatitler
  • Hiv virüsü
  • Enfeksiyon hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – Uzmanlık Eğitimi

Kurs ve Sertifikalar
Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası, 2010
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifikası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2012
İşyeri Hekimliği Sertifikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012

Uzmanlık Tezi
Kronik Hepatit B Hastalarında, Fibrotest - Actitest İle Karaciğer Biyopsisinin Karşılaştırılması, İstanbul 2010
Kurs, Kongre, Sempozyum Bilgileri
9-11 Mart 2012: 2. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul
23-27 Mart 2011: 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya
3-6 Kasım 2010: Akılcı Antibiyotik Kullanımı – KLİMİK Güz Okulu, İzmir
1-2 Kasım 2010: 3. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Ankara
18-22 Ekim 2010: Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifika Programı –RSHM, Ankara
5-6 Mart 2010: EU Standalone meeting 2010, Atina
11-14 Mart 2009: 2. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Ankara
10-11 Ocak 2009: Yatak Başı İnfeksiyon İzlemi Yönetimi – KLİMİK Kış Okulu, İstanbul
3-6 Nisan 2008: 9. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya
26-28 Nisan 2007: 6. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, İstanbul
25-26 Kasım 2006: Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu – Viral Hepatit Savaşım Derneği, Ankara
2-5 Eylül 2006: 8. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya
14-18 Haziran 2006: Viral Hepatitler Tanı ve Tedavisi - KLİMİK Yaz Okulu, Aydın
13-15 Nisan 2006: 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul
9-12 Aralık 2005: Sağlık Personelinin HIV/AIDS ve CYBH Eğitimi Kursu – DELTUR Projesi, İstanbul
17-18 Mayıs 2005: Sürekli Tıp Eğitimi, Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,İstanbul
24-25 Mart 2005: Sağlık Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar- KLİMİK Bahar Okulu, İstanbu

Mesleki Üyelikler
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Türk Tabipleri Birliği / İstanbul Tabip Odası

• Yalçın Demet, Özgüneş Nail, Çelik Semiha, Elbir Pınar, Zengin Elbir Tuba, Comparison of Liver Biopsy With Fibrotest-Actitest In Patients With Chronic Hepatitis B, 23rd Conference of the Asian Pasific Association for the Study of the Liver (APASL 2013)
• Yalçın Demet, Elbir Pınar, Zengin Elbir Tuba, Özgüneş Nail , Yazıcı Saadet: Kronik Hepatit B hastalarında Fibrotest-Actitest İle Karaciğer Biyopsisinin Karşılaştırılması, 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011
• Elbir Pınar, Yalçın Demet, Zengin Elbir Tuba, Özgüneş Nail , Yazıcı Saadet: Tedavi Almamış Kronik Hepatit B Hastalarında HBV DNA İle Karaciğer Histolojisi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011
• Zengin Elbir Tuba, Özgüneş Nail ,Elbir Pınar,Yalçın Demet, Yazıcı Saadet: Kronik Hepatit B Hastalarında Antiviral İlaç Direnci ve ALT/HBV-DNA Kırılma 'Breakthrough' Sürelerinin Araştırılması , 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2011
• Ergen Pınar, Aydın Özlem, Üçışık Ayşe Canan, Yazıcı Saadet, Elbir Pınar, Yalçın Demet, Şahin Mehmet Selim, Özgüneş Nail: İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Genişlemiş Spektumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli Suşlarında Nitrofurantoin Duyarlılığı, ANKEM Dergisi 2009;sayı 23(Ek 1), sayfa 10
• Özgüneş N, Yalçın D, Ergen P, Yazıcı S, Sargın F: Kronik Hepatit B'li Hastalarda Lamivudin Monoterapisinin Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya 2008
• Aydın Özlem, Doğru Arzu, Üçışık Ayşe Canan, Özgüneş Nail, Yazıcı Saadet,Yalçın Demet: Hastanemiz Pediatri Servislerinde Yatan Yüksek Risk Grubundaki Hastaların Rektal Sürüntü Örneklerinde Vankomisin Dirençli Enterokok Taşıyıcılığının Saptanması, EKMUD Kongresi, Ankara 2007
• Özgüneş N, Yalçın D, Elbir P: 2005-2006 Yılında Kliniğimizde Yatan Akut Viral Hepatit Olgularının Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya 2006