• İlgi Alanları: Yoğun bakım, Obstetrik anestezi, Kardiyovasküler cerrahi anestezisi
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD - Uzmanlık

Kardiyak Açıdan Riskli Gebelerde Düşük Doz Levobupivakain ile Kombine Spinal-Epidural Anestezi Uygulaması: 2 Olgu Türk Anest Rean Der Dergisi 2008; 36(5):329-334