Uzm. Dr.Deniz Kulak Gedik

  • İlgi Alanları
  • Sağlam çocuk izlemi
  • Astım
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • İdrar kaçırma tedavisi
  • Reflü
  • Çocukluk çağı obezite
  • İnsülin direnci
  • Prematüre bebek takibi

Eğitim ve Uzmanlık
1994 - 1999 - Hasan Polatkan Anadolu Lisesi; İstanbul
1999 - 2004 - Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesi  --Tıp eğitimi
2005 - 2011 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesİ – Uzmanlık
2011 - 2012 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi ­-- Çocuk Nefroloji Yan Dalı (6 ay)

Deneyim
2005 – 2011 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2011 – 2012  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Nefroloji BD.
2014 – 2015 Özel İlgi Hastanesi 
2015 – 2016 Özel Avrasya Hastanesi Zeytinburnu (Poliklinik ve Yenidoğan Yoğun Bakım)
2016 – 2017 Özel çapa Hastanesi
2017 – 2018 Özel Median Hastanesi  (Poliklinilk ve Yendioğan Yoğun Bakım)
2018 – 2019 Özel Aile Hastanesi (Poliklinik ve YDYB)

Kurs ve Sertifikalar
2007 - Neonatal Resüstasyon Programı (TC. Sağlık Bakanlığı Ana Ç.S. ve Aile P. Genel Müdürlüğü, İstanbul
2008 - Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (Çocuk acil Tıp ve Yoğun BakımDernmeği, İÜ İTF, Şubat 2008)
2009 - İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Kursu
İTF Çocuk ve Adolesanlarda Diabete Güncel Yaklaşım Kursu
Boy Kısalığı ve Ergenlik Bozuklukları Kursu (31. Pediatri Günleri Kongeresi)
Antibiyotik Kursu (30. Pediatri Günleri)
İTF Büyüme Gelişme ve Boy Kısalığına Yaklaşım Kursu
2010 - PALS (Pedaitrik Advanced Life Support- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği) Kursu
2014 - Sağlam Çocuk ve Adolesan İzlemi Kursu

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası

Araştırma ve Yayınlar(varsa-Sayısı Mühim Değil):

Kulak Gedik D, Günöz H, Bundak R, Kabataş  Eryılmaz S, Guliyeva V. Pankreas Hipoplazisinin Yol Açtığı Yenidoğan Diyabeti, 30. Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, Çocuk Dergisi, Nisan 2008, Cilt 8, Ek sayı 1
Kulak Gedik D, Günöz H, Kabataş Eryılmaz S, Rabson Mendenhall Sendromu, 30. Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, Çocuk Dergisi, Nisan 2008, Cilt 8,Ek sayı 1
Kulak Gedik D, Yılmaz İ, Çalışkan B,Somer A, Gün F, yekeler E, Salman N, Çelik A,  Salman T, Nekrotizan Pnömoni, 31. Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, Çocuk Dergisi, Mart 2009, Cilt 9, Ek sayı , P19, S:219
Kulak Gedik D, Anak S, Öztürk G, Ünüvar A, Serıbeyopğlu E, Devecioğlu Ö, Nörolojik Belirtilerle Başvuran Multifokal İzole Granülositik Sarkom Vakası, Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, Çocuk Dergisi, Mart 2009, Cilt 9, Ek sayı , P36, S:231
Kulak Gedik D, Çalışkan B, Somer A, Anak S, Torlak D, Salman N, Kalkandelen S, İstanbul İli’nde Visseral Leishmania Enfeksiyonu, 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Enfeksiyon Dergisi, 20-22 Mayıs 2009, Cilt3, Özedl Sayı 1, PB 03, S:132
Kulak Gedik D, Somer A, Budan B, Şener D, Devecioğlu Ö, Salman N, Mi,koplazma Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Stevens- Jhonson Sendromu, 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Enfeksiyon Dergisi, 20-22 Mayıs 2009, Cilt3, Özedl Sayı 1, PB 35, S:147

Uzmanlık tezi:  Şişman Çocuk ve Adolesanlarda İyodotironin Deiyodinaz Enzim Gen Polimorfizmlerinin Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi, Uzmanlık Tezi, 1 cilt, 162 sayfa. Tez danışmanı: Prof.Dr. Hülya Günöz, İÜ İTF Çocuk Endokrin Bilim Dalı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Özçetin M., Yılmaz R., Mendil D., Koçyiğit R., Kulak Gedik D., “Presence of toxic heavy metals in human breast milk.”, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 4(2), 89-92, 2013