Uzm. Dr.Deniz Oray

  • İlgi Alanları
  • Travmatoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi - Asistanlık
İzmir Üniversitesi - Dr. Öğr. Üyesi
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Topacoglu H, Karcioglu O, Ozsarac M, Oray D, Ozucelik DN, Tuncok Y. Massive Intracranial Hemorrhage Associated With The Ingestion Of Dimethyl Sulfoxide. Vet Hum Toxicol. 2004 Jun; 46(3):138-40.
Yanturali S, Ersoy G, Yuruktumen A, Aksay E, Suner S, Sonmez Y, Oray D, Colak N, Cimrin AH. A National Survey of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulmonary Resuscitation. Int J Clin Pract. 2005 Apr; 59(4):441-46.
Oray NC, Hocaoglu N, Oray D, Demir O, Atilla R, Tuncok Y. Sedative-Hypnotic Medication Exposures and Poisonings In Izmir, Turkey. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Oct; 103(4):380-5.
Etofenamate associated with Lyell syndrome: a case report. 2010 Jun;48(5):471-2.
May a Penalty in Football Cause an Anaphylactic Shock?: A Case of Hydatid Cyst. Hong Kong j. emerg. Med. 2011 Sep; 18(5):328-30
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Karcıoğlu O, Oray D, Çolak N. Acil tıpta amputasyon ve ezilmiş ekstremite olgusuna yaklaşım. Akademik Acil Tıp Dergisi 2003;2(4):37-43
Karcıoğlu O, Çolak N, Oray D, Topaçoğlu H. Acil serviste supraventriküler taşikardilere yaklaşım: tanısal özellikler. Akademik Acil Tıp Dergisi 2003;2(3): 6-11
İpek M, Oray D, Atilla ÖD, Uslu T. Künt Oküler Travmaya Bağlı Görme Kaybı. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2010;10(1):31[41].
Atilla ÖD, Gölcük Y, Oray D. Ayak Bileğinde Deformite. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2010;10(2):77 [90].
Atilla ÖD, Oray D, Akın Ş, Acar K, Bilge A. Acil Servisten Bakış: Ambulansla Getirilen Hastalar ve Sevk Onamları. Tr J Emerg Med. 2010;10(4):175-80
Gölcük Y, Oray D, Bademkıran E. Tip III Rektus Kılıf Hematomu: Olgu Sunumu. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2012; 12(1): 38-40
İletişim