Dr. Öğr. ÜyesiDeniz Sema Maktav Çelikmen

  • İlgi Alanları
  • Anemi
  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Hiperlipidemi
  • Kalp yetmezliği
  • Tiroid

Eğitim ve Uzmanlık
Orta ve Lise: Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi, İstanbul (1991-1999)  
Üniversite: Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Medizinische Fakultät (LMU, Tıp Fakültesi), Münih, Almanya (1999-2005)
Doktora (Dr. med): Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), Medizinische Fakultät (LMU, Tıp Fakültesi), Münih, Almanya (2007)
Tıpta uzmanlık eğitimi: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği (2007-2012)

Deneyim
Devlet hizmeti yükümlülüğü görevi: Ordu Akkuş Devlet hastanesi (2012), Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013) 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, ağırlıklı olarak tiroid ve diyabet polikliniği hizmeti (2013-2018)
Medical Park Göztepe Hastanesi (2018)

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği (TTB)
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD)

Uluslararası hakemli dergilerde makaleler (SSCI, SCI, SCI-Expanded):

1.    Nollert,G., Schwabenland,I., Maktav,D.S., et al., Miniaturized cardiopulmonary bypass in coronary artery bypass surgery: Marginal impact on inflammation and coagulation but loss of safety margins, The Annals of Thoracic Surgery, Vol 80, Issue 6, pp.2326–32, doi.org/10.1016/j.authoracsur.20005.05.080, December 2005.  (Atıflar:94; Google scholar, mayıs 2018)         
2.    Çelikmen,M.F., Sarıkaya,S., Özüçelik,D.N., Sever,M.Ş., Açıksarı, K., Çelikmen Maktav,D.S., et al., Effects of acetaminophen and mannitol on crush injuries in rats: an experimental  study, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi (Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery), Vol 22, No 4, pp.305-314, doi: 10.5505/tjtes.2015.76824, July 2016. 

Uluslararası kongrelerde bildiriler:

1.    Çelikmen Maktav,D.S., Özdemir, A., Subacute thyroiditis with an atypical clinical course and thyroid 99mTc uptake, 19th European Congress of Endocrinology (ECE 2017), Lisbon, Portugal, 20-23 May 2017. (Endocrine Abstracts (2017), Vol 49, EP-1281, doi:10.1530/ endoabs.49.EP1281). 
•    Ulusal kongrelerde sözlü bildiriler:
1.    Çelikmen Maktav, D.S., Öztürk, M.A., Eryılmaz M.,Öztürk S.  Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid malignitelerini tanımadaki güvenilirliğinin incelenmesi; tek merkezli, retrospektif çalışma. Geleneksel İç Hastalıkları Günleri-İnteraktif Güncelleştirme Toplantısı 2018, S-0057, S:50, Sapanca. 
2.    Çelikmen Maktav, D.S., Öztürk, M.A. “Balayı” döneminde tip 1 Diyabetes Mellitus ve Graves birlikteliğinde immunsupresif tedaviyi düşünelim mi?.Taeder 2. İç Hastalıkları Akademisi 2018, Abstract:S7, S:9, Antalya
3.    Çelikmen Maktav,D., Öztürk, M.A. Eryılmaz M., Öztürk S. Tiroid nodüllerinin bening-malign ayrımında tiroid ultrasonunun güvenilirliğinin incelenmesi; tek merkezli,retrospektif çalışma. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Kongresi 2018, S-026, S:35, İstanbul