+90 444 44 84

Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu

 • Uzmanlık Alanları: Kalp Nakli Ameliyatları, Yapay Kalp Pompa Ameliyatları, Total Yapay Kalp Ameliyatları, Akut Dolaşım Yetersizliği Cerrahisi, MCSS uygulamaları, Kalp Yetersizliği Cerrahi Tedavisi, Rutin Erişkin Kalp Cerrahisi, Koroner by-pass, Minimal İnvazif Koroner Bypass Ameliyatları, Sol ventrikül anevrizma cerrahisi, Aort kapak protez ameliyatları, Mitrak kapak onarım ameliyatları, Mitrak kapak protez yerleştirme cerrahisi, Triküspid Kapak Cerrahisi, Asendan aort anevrizma/disseksiyon cerrahisi, Aortik ark Desendan aorta cerrahisi, Kalp Tümörleri cerrahisi, Konstrüktif perikardit cerrahisi, Erişkin yaş konjenital anomali cerrahisi, Pulmoner stenoz, Ebstein anomalisi, Damar Cerrahisi, Abdominal Aort Anevrizma Cerrahisi, Endovasküler stent uygulamaları, Bypass cerrahisi, Karotid Endarterektomi, Femoro-popliteal bypass cerrahisi, Varis cerrahisi, Reoperasyon Cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Türkiye Yüksek İktisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi - Uzmanlık
Türkiye Yüksek İktisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi - Doçentlik
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - KVC - Profesör
 
Bilimsel Ödülleri
1992: Ankara Medical Association "Surgical Science Award"
1992: VI. Turkish Vascular Surgery Congress "Original Experimental Research Award"
1993: Ankara Medical Association "Surgical Science Award"
2002: Turkish Organ Transplantation Congress "Best Poster Award"
2004: Turkish Organ Transplantation Congress- "Clinical Study on Immunology Award"
2006: Turkish Cardiology Congress "Best Oral Presentation Award"
2012: TUBITAK-KOSGEB "Machine Production Technology Award" (With Prof.Ismail Lazoglu from Mechanical Engineering, Koc Univ.)
 
 
 
 

 

 1. Genç erişkinlerde (35 yaş ve altında) koroner arter hastalığı ve cerrahi tedavisi.
  Dr. Ahmet Sarıtaş, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Zeki Çatav, Dr. Yaman Zorlutuna, Doç.Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1990;3:187-190.
 2. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde miyokardiyal koruma yöntemi: "Soğuk kristalloid kardiyopleji ve kan kardiyoplejisi".
  Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Can Özer, Dr. Gül Saydam, Dr. Halit Andaç, Dr. Yaman Zorlutuna, Dr.Kemal Bayazıt. T.Klin.Kardiyoloji 1991;4:116-126.
 3. Aort koarktasyonunun cerrahi tedavisinde patch aortoplasti tekniği.
  Dr. Binali Mavitaş, Dr. H.Tahsin Keçeligil, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Erdoğan İbrişim, Dr. S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. Ahmet Sarıtaş, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. T.C.D.D Hastaneleri Tıp Bülteni 1991 (II):77-82.
 4. Sağ ventrikül yetersizliklerinin tedavisinde latissimus dorsi kasının köpeklerde kullanımı.
  Dr. S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Rıfat Vuran, Dr. Fikri Yapıcı, Dr. Murat Kurtoğlu, Yük.Müh. Mustafa Özcan, Dr. Yaman Zorlutuna, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1992;20:33-36.
 5. Miyokardiyal revaskülarizasyon için yeni bir arter konduit: İnferior epigastrik arter.
  Dr.Binali Mavitaş, Dr.S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Bektaş Battaloğlu, Dr.Oğuz Taşdemir, Dr.Kemal Bayazıt. T.Klin.Kardiol. 1992;5:282-283.
 6. Lökositsiz kan kardiyoplejisi.
  Dr. S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Mithat Bozdayı, Dr. Kerem Vural, Dr. Binali Mavitaş, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1993;21:374-378.
 7. Effects of prostacyclin on spinal cord ischemia: An experimental study.
  S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Şükrü Küplülü, PhD, Rıfat Vural, PhD, Murat Bayazıt, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt, MD. Surgery 1993;114:36-9.
 8. Beneficial effects of prostacyclin on pulmonary function during heparin reversal with protamine.
  D.Süha Küçükaksu, MD, S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, Gül Saydam, Phd, Mithat Bozdayı, MD, Binali Mavitaş, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt, MD. Vascular Surgery 1993;27:264-267.
 9. Warm blood cardioplegia:
  Ultrastructural and hemodynamic study. Oğuz Taşdemir, MD, S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Kamil Göl, MD, Mürvet Hayran, MD, Tahsin Keçeligil, MD, Erdoğan İbrişim, MD, Kemal Bayazıt, MD. Ann Thorac Surg 1993;56:305-11.
 10. Dinamik kardiyomiyoplasti uygulamaları.
  Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Emine Kütük, Dr. Kemal Bayazıt. MN Kardiyoloji 1994;1:13-22.
 11. The beneficial effects of aminophylline administration on heparin reversal with protamine.
  S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Mithat Bozdayı, MD, Klara Dalva, MD, Binali Mavitaş, MD, Yaman Zorlutuna, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt, MD. Surgery Today. Jpn J Surg 1994;24:99-102.
 12. Açık  kalp cerrahisi geçiren siyanotik konjenital kalp hastalarında Aprotinin’in hemostatik etkileri.
  Dr. Erol Şener, Dr. Ahmet Kuzgun, Dr. S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. Gökhan Özerdem, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Selime Ayaz, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. Türk Kardiyol Dern. Arş. 1994;22:369-374.
 13. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy.
  Oğuz Taşdemir, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Tevfik Kural, MD, Kemal Bayazıt, MD. Texas Heart Institute Journal 1994;21:317-20.
 14. Coronary sinus retroperfusion combined with intraaortic balloon pumping to perfuse the acutely ischemic myocardium.
  S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Perran Gökçe, PhD, Eser Özgencil, PhD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt, MD. Thorac Cardiovasc Surgeon 1994;42:330-332.
 15. Arachidonic acid metabolism after heparin reversal with protamine.
  S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt, MD. Ann Thorac Surg 1995;59:550-551.
 16. Beneficial effects of prostacyclin treatment on reperfusion of the myocardium.
  S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Mithat Bozdayı, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt, MD. Cardiovascular Surgery 1995;3:405-408. 
 17. Effects of dynamic cardiomyoplasty on right ventricular function.
  S.Fehmi Katırcıoğlu, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Kerem Vural, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Kemal Bayazıt. J Card. Surg 1995;10:580-582.
 18. Beneficial effects of  fibrin glue on esophageal perforation.
  Oğuz Taşdemir, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Haldun Karagöz, MD, Kemal Bayazıt, MD. Ann Thorac Surg 1996;61:1589.
 19. Mitral kapak replasmanı sırasında gelişen akut sağ kalp yetersizliğinin tedavisinde prostasiklin kullanımı.
  Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Şeref Küçüker, Dr.S.Fehmi Katırcıoğlu, Dr. Erol Şener, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. Türk Kardiyol Dern Arş 1996;24:186-189.
 20. Dinamik kardiyomiyoplasti.
  Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Kerem Vural, Dr. Kemal Bayazıt. TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi 1996;346:99-101.
 21. Comparative study on cardiomyoplasty patients with the cardiomyostimulator on versus off.
  Oğuz Taşdemir, MD, M.Kerem Vural, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, K.Onurcan Tarcan, MD, Murat Özdemir, MD, Emine Kütük, MD, Kemal Bayazıt, MD. Ann Thorac Surg 1996;62:1708-13.,
 22. Kalp transplantasyonuna alternatif metodlar I.
  Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Haldun Karagöz, Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. Kemal Bayazıt. MN Actual Medicine 1996;4:10-18.
 23. A comparison of the early and mid-term results in ischemic and idiopathic cardiomyopathy patients after dynamic cardiomyoplasty.
  Oğuz Taşdemir, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, M.Kerem Vural, MD, Emine Kütük, MD, Kemal Bayazıt, MD. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 113:173-81.
 24. Bayazıt-büzme mitral annüloplasti (editöre mektup).
  Dr. Oğuz Taşdemir, Dr.D.Süha Küçükaksu. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, 1997; 5:70-71.
 25. Kalp yetersizliğinin  cerrahi  tedavisinde yeni  bir  alternatif: parsiyel  sol  ventrikülektomi  (Batista  ameliyatı).
  Dr. Oğuz Taşdemir, Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr. Kerem Vural, Dr. Haldun Karagöz, Dr. Kemal Bayazıt. Türk Kardiol Dern Arş.1997; 25:393-400.
 26. Optimization of synchronization delay in latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty.
  Kerem M, Vural, MD, Oğuz Taşdemir, MD, Süha D, Küçükaksu, MD, Onurcan Tarcan, MD, Kemal Bayazıt, MD. Ann Thorac Surg 1998; 65:1231-1234.
 27. Koroner arter bypass cerrahisinde sequential internal mammarian arter (İMA) kullanımının uzun dönem sonuçları.
  Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr.Nevzat Erdil, Dr.Erol Şener, Dr.Haldun Karagöz, Dr.Oğuz Taşdemir, Dr.Kemal Bayazıt. MN. Kardiol 1998; 5/4:264-268.
 28. Sol ön inen koroner arter sistemine iki farklı greft tipi ile yapılan bypass uygulamalarının uzun dönem sonuçları.
  Dr. D.Süha Küçükaksu, Dr.Nevzat Erdil, Dr.Erol Şener, Dr.Haldun Karagöz, Dr.Binali Mavitaş, Dr.Oğuz Taşdemir, Dr.Kemal Bayazıt. MN. Kardiol 1998; 5/4:269-273.
 29. Succesfull reoperation after Batista partial left ventriculectomy.
  Oğuz Taşdemir, MD, D.Süha Küçükaksu, MD, Onurcan Tarcan, MD, Kerem M, Vural, Erol Şener, MD. Texas Heart Inst. 1999; 26:132-135.
 30. Postkardiyotomi kardiyojenik şok tedavisinde ventriküler destek aygıtlarının kullanımı.
  Güner S, Yaşa D, Kantaroğlu B, Küçükaksu DS, Tarcan O, Karagöz H, Şener E, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Perfüzyonist Bülteni 1999; 1: 4.
 31. Hangi tip dilate kardiyomiyopatide dinamik kardiyomiyoplasti?
  Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Oğuz Taşdemir. Türk Kardiol.Dern.Arş. 2000; 28:134-135.
 32. Aktif ve iyileşmiş infektif endokarditte cerrahi tedavi sonuçları.
  Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Şeref Küçüker, Dr.Arzum Kale, Dr.Sabahattin Göksel, Dr.Göktan Aşkın, Dr.Erol Şener, Dr.Binali Mavitaş, Dr.Oğuz Taşdemir. MN. Kardiol 2000;7/2:137-142.
 33. Atan kalpte koroner reoperasyonların erken sonuçları.
  Dr.Zafer İşcan, Dr.Kamil Göl, Dr.Özer Kandemir, Dr.Nevzat Erdil, D.Süha Küçükaksu, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. MN Kardiyol 2000; 7(4):312-315.
 34. Beneficial effects of Bioglue in repair of iatrogenic aortic dissection.
  D.Süha Küçükaksu MD., Ahmet Akgül, MD., Kerim Çağlı, MD., Oğuz Taşdemir, MD. Texas Heart Inst.J 2000; 27(3): 307-308.
 35. Protez kapak trombozunda streptokinaz ile trombolitik tedavi.
  Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Zafer İşcan, Dr.Onurcan Tarcan, Dr.Ülkü Yıldız, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. MN. Kardiol 2000; 7(5): 393-7.
 36. Ekstrakorporeal dolaşımda perfüzyon kalitesinin açık kalp cerrahisinin erken dönem sonuçlarına etkisi.
  Dr.D.S.Küçükaksu, Bio.S.Güner, Dr.A.Akgül, Dr.G.Aşkın, A.Undar, Dr.O.Taşdemir. Perfüzyonist Bülteni 2001; 2:2.
 37. Açık kalp cerrahisinde yüksek riskli hastalarda pulsatil ve non-pulsatil kardiyopulmoner bypass etkilerinin karşılaştırılması.
  Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.M.A.Özatik, Dr.O.Tarcan, Dr.A.Kale, Dr.A.Akgül ve ark. Perfüzyonist Bülteni 2001; 2:6.
 38. Thirty years survival without anticoagulation after aortic valve replacement with a Björk – Shiley prosthesis.
  D.Süha Küçükaksu MD., Ahmet Akgül, MD., Alper Uzun, MD., Onurcan Tarcan, MD., Kerim Çağlı, MD., Erol Şener, MD., Oğuz Taşdemir, MD., Kemal Bayazıt, MD. J Heart Valve Dis. 2001;July; 10(4):548-549.
 39. Otuz yaş üzeri patent duktus arteriozus hastalarında erken ve geç dönem cerrahi tedavi sonuçlarımız.
  Dr.Zafer İşcan, Dr.Kamil Göl, Dr.Vedat Nisanoğlu, Dr.Ahmet Akgül, Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. T.Klin.Kalp-Damar Cerr. Derg. 2001; 20:59-64.
 40. Latissimus dorsi dinamik kardiyomiyoplasti ameliyatlarının uzun dönem sonuçları.
  Dr.Kerem Vural, Dr.Oğuz Taşdemir, Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Onurcan Tarcan, Dr.Şeref Küçüker, Dr.Erol Şener. J.Turkish Thorac Cardiovasc Surg 2001; 9:15-20.
 41. Esansiyel trombositoz olan bir hastada mekanik mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu.
  Dr.M.Ali Özatik, Dr.Süha Küçükaksu, Dr.Sevinç Yılmaz, Dr.Şeref Küçüker, Dr.Ülkü Yıldız, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2001; 8:819-821.
 42. The appeal of preserving anterior papillary muscle should not interfere with satistactory reduction in partial left ventriculectomy.
  Vural K, Taşdemir O, Küçükaksu DS, and Tarcan O: Eur J. Cardiothorac Surg 2001; 19:539-540.
 43. Do S100b protein level increases due to inflammation during cardiopulmonary bypass occur without any neurological deficit?
  Özatik MA, Tarcan O, Kale A, Aşkın G, Balcı M, Ündar A, Küçükaksu DS, Şener E, Taşdemir O. Perfusion 2002; 17:335-338.
 44. Ortotopik kalp transplantasyonu yapılan hastaların rejeksiyon takibinde sitoimmünolojik monitörizasyonun etkinliği.
  Dr.Haşmet Bardakçı, Dr.Şeref Küçüker, Dr.Onurcan Tarcan, Dr.M.Ali Özatik, Dr.Mustafa Balcı, Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 2002; 30:486-492.
 45. Kalp transplantasyonuna mekanik sistemlerle köprüleme : hasta ve cihaz seçimi.
  Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. Türk Göğüs Kalp  Damar  Cerrahisi Dergisi 2002;10:190-200.
 46. PTCA sonrası takipte elektif koroner bypass cerrahisine gidişte etkili faktörler.
  Dr.M.A.Özatik, Dr.M.K Göl, Dr.A.Kunt, Dr.M.Soylu, Dr.Ş.Korkmaz, Dr.Ş.Korkmaz, Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.E Şener, Dr.O Taşdemir. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002;10:144-148.
 47. Kalp transplantasyonuna köprüleme : Bridging to transplantation.
  Doç.Dr.Deniz Süha Küçükaksu. Perfüzyonist Bülteni 2002; 3:6.
 48. Kalp transplantasyonu sonrası immunsupressif tedavide siklosporin düzeyinin monitorizasyonu ve önemi.
  Dr.M.A.Özatik, Dr.Şeref Küçüker, Dr.Onurcan Tarcan, Dr.Haşmet Bardakçı, Dr.Mustafa Balcı, Dr.D.Süha Küçükaksu, Dr.Erol Şener, Dr.Oğuz Taşdemir. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002;10:211-216.
 49. First Turkish Experience with MicroMed DeBakey VAD.
  Küçükaksu DS, Şener E, Undar A, Noon G and Taşdemir O. Texas Heart Inst J. 2003; 30:114-120.
 50. Use of axillary artery to maintain cerebral perfusion in a patient requiring reconstruction of the brachiocephalic trunk and coronary arteries: Technical note.
  Bayazıt M, Tarcan O, Küçüker Ş, Küçükaksu DS, Taşdemir O. J Vasc Surg 2003; 37:1332-1334.
 51. İmplante Edilebilen Sol Ventriküler Mekanik Destek Cihazı Takılacak Hastalara Anestezik Yaklaşım ve Transözofagial Ekokardiyografinin Yeri (Olgu Sunumu).
  Y Çetintaş, A Özgök, S Ünver, Ö Erdemli, A B Yamak, S Küçükaksu, O Taşdemir. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2003; 9(2) : 82-88.
 52. Sağ koroner arter anevrizması ve koroner arteriyo-arteriyel fistül birlikteliği:Olgu sunumu.
  Uncu H, Çağlı K, Yıldız U, Yavaş S, Küçükaksu S, Taşdemir O. Türk Girişimsel Kard.Der.2003; 7:134-137.
 53. The recurrence of right atrial myxoma originating from inferior vena cava.
  H. Zafer Iscan, Ferit Cicekcioglu, Goktan Askin, Mustafa Emir, Suha Kucukaksu, Oguz Tasdemir. Med Sci Monit, 2003; 4(3): CS152-156.
 54. Dilate kardiyomyopati’de cerrahi tedavinin genel amaçları.
  Doç.Dr.Deniz Süha Küçükaksu. J Klin T Cardiol 2003; 16(S):69-77.
 55. Latissimus dorsi dynamic cardiomyoplasty as a biomechanical bridging to cardiac transplantation.
  Küçükaksu DS, Tarcan O, Küçüker Ş, Özatik MA, Sakaoğulları Z, Şener E, Taşdemir O. Heart&Lung 2003. The journal of acute and critical care : 32;407-11.
 56. Kalp transplantasyonu sonrası allogreft vaskülopatisinin electron beam tomografi ile değerlendirilmesi.
  M.A.Özatik, Ş.Küçüker, O.Tarcan, H.Bardakçı , G. Aşkın, N. Erdoğan, Ş. Altunkan, D.S.Küçükaksu, E.Şener, O.Taşdemir. Türk Göğüs Kalp  Damar  Cerrahisi Dergisi 2003;11:224-227.
 57. Kardiyak transplantasyon sonrası siklosporine bağlı hipertririkozis: Olgu sunumu.
  M.A.Özatik, O.Tarcan, Ş.Küçüker, D.S.Küçükaksu, E.Şener, O.Taşdemir. T Klin Kalp Damar Cerrahisi 2003; 4:174-176.
 58. Kronik pulmoner embolisi olan genç bir hastaya yaklaşım, pulmoner tromboendarterektomi: Olgu sunumu.
  Dr.D.S.Küçükaksu, Dr.M.Ulaş, Dr.O.Tarcan, Dr. K.Çağlı, Dr. O.Tüfekçioğlu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4:96-98.
 59. Mechanical Heart Valve prosthesis in the pulmonary position without anticoagulation: Case Report.
  İşcan HZ, Seren M, Küçükaksu DS, Bayazit K. J Heart Valve Dis 2004 Jan; 13(1):149-51.
 60. Ortotopik kalp transplantasyonu sonrasında gelişen pulmoner aspergillus infeksiyonu.
  M.A.Özatik, O.Tarcan, Ş.Küçüker, D.S.Küçükaksu, E.Şener, O.Taşdemir. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12:47-49.
 61. Comparison of pulsatile and non-pulsatile cardiopulmonary bypass in patients with chronic pulmonary disease.
  Tarcan O, Özatik MA, Kale A,  Akgül A, Kocakulak M, Balci M, Undar A,  Küçükaksu DS, Şener E, Taşdemir O. Med Sci Monit 2004 Jun 29;10(7):CR294-CR299.
 62. Cardiac transplantation in old heart recipients.
  Ozatik MA, Küçüker ŞA, Göl MK, Kucukaksu DS. Transplantationsmedizin 2004; 16:188-193.
 63. Pulsatile roller pump perfusion is safe in high risk patients.
  M.Kocakulak, S.Küçükaksu, E.Pişkin. The international journal of artificial organs 2004 ; 27:433-439.
 64. Kalp transplantasyonunda kullanılan cerrahi tekniklerin analizi.
  Dr.Şeref Küçüker, Dr.M.Ali Özatik, Dr.Onurcan Tarcan, Dr.Haşmet Bardakçı, Dr.Omaç Tüfekçioğlu, Dr.Nevzat Erdil, Dr.İyad Fansa, Dr.Kamil Göl, Dr.Kerem Vural, Dr.Süha Küçükaksu Dr.Binali Mavitaş, Dr.Erol Şener, , Dr.Oğuz Taşdemir. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004;12:151-156.
 65. Sol ventriküler destek cihazı implantasyonunda sağ ventrikül fonksiyonlarının önemi ve etkisi. Olgu sunumu.
  Dr.O.Tarcan, Dr.M.A. Özatik, Dr.Ş .Küçüker, Dr.G.Aşkın, Dr.O.Tüfekçioğlu, Dr.S.Küçükaksu, Dr.E.Şener, Dr.O.Taşdemir. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2004:12;191-193.
 66. Risk Factors for Stroke Following Coronary Artery Bypass Operations.
  Özatik MA, Göl MK, Fansa İ, Uncu H, Küçüker ŞA, Küçükaksu S,  Murat Bayazit,  Şener E, Taşdemir O. Journal of Cardiac Surgery 2005: 20 ; 52.
 67. Akut Tip B Disseksiyonlarda Medikal ve Cerrahi Tedavinin Yeri.
  Deniz Süha Küçükaksu. T Klin J Cardiol 2005. Cilt 1: 2 ; 61-72.
 68. Pulsatile flow improves renal function in high risk cardiac operations.
  M.Kocakulak, G.Askın, S.Küçükaksu, O.Tarcan, E.Pişkin. Blood Purification 2005; 23:263-267
 69. Kardiyak Miksoma (iki olgu sunumu).
  N.Çomuoğlu, D.Ekici, F.Özkan, B.Eren, S.Bülbül, C.Yıldız, S.Küçükaksu, S.Bilgi, S.Çöloğlu. Yeditepe Tıp Dergisi 2007;1:57-60.
 70. İleri yaş hastada Atriyal septal defekt ve valvüler pulmoner stenoz birlikteliği: Bir olgu sunumu.
  C.E.Yıldız, G.Gemici, M.Değertekin, D.S.Küçükaksu. Yeditepe Tıp Dergisi 2007; 2:35-39.
 71. Ischemic necrosis of the right colon in a patient with a ventricular assist device system.
  G. Nessar, S. Kucukaksu, N.I. Zengin, O. Tasdemir, C. Kayaalp. Tech Coloproctol 7:365-367, 2007.
 72. Kalp destek sistemleri ve Yapay Kalp.
  S.Küçükaksu. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. Eylül 2007;Ek: 8-13.
 73. Hello From Turkey to the Artificial Organs World.
  Süha Küçükaksu
  Artificial Organs 31 (11): 789–791; 2007.
 74. From concept to the prototype of Heart Turcica Centrifugal:  Development of the first implantable centrifugal left ventricular assist system in Turkey.
  I.Lazoglu, O.Demir, G.Yildiz, C. Ersanli, S.Kucukaksu, A.F Okyar, N.Ciblak, M.A.Akgun, E.Sorguven, H.Ahn, K.Safak, N.Egrican. Artificial Organs 31 (11): 7: A115: 2007
 75. First heart transplantation following VAD Bridging in Turkey.
  Ozatik, MA, Kucuker SA, Tarcan O, Vural K, Kucukaksu S, Sener E, Tasdemir O. Artificial Organs 31 (11); 8: A115:2007
 76. The first implantation of DeBakey VAD for destination therapy in Turkey.
  Kucukaksu DS, Wieselthaler G, Goksedef D, Yildiz C, Bulbul S, Bayrak F, Degertekin M, Demirtas E. Artificial Organs 31 (11); 10: A116:2007
 77. The effects of surgical bridging procedures among heart transplantation recipients.
  Göktan Aşkın, Mehmet Ali Özatik, Şeref Küçüker, Onurcan Tarcan, Kerem Vural, Süha Küçükaksu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir. Artificial Organs 31 (11);25: A123:2007
 78. Analysis and development of Heart Turcica Axial: Development of the first implantable axial left ventricular asist system in Turkey.
  N.Ciblak, A.F Okyar, E.Sorguven, M.A.Akgun, S.Kucukaksu, H.Ahn, K.Safak, N.Egrican, B.Ozsoy, O.Yenigul, M.Sehirlioglu, I.Lazoglu. Artificial Organs 31 (11); 27: A124:2007
 79. Flow simulation and optimization of a left ventricular assist device.
  Sorguven, E., Akgun, M.A., Ahn H., Ciblak N., Egrican A.N.,Lazoglu I., Okyar A.F., Safak, K.K., Kucukaksu S. Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, vol 8, pp.1401-1407, Nov.2007
 80. Türkiye’de uzun süreli destek amaçlı (destination) DeBakey VAD’in ilk implantasyonu.
  D.S.Küçükaksu, D.Göksedef, C.E.Yıldız, G.Wieselthaler, F.Bayrak, M.Değertekin, E.Demirtaş. Yeditepe Tıp Dergisi 2008:3; 19-27
 81. Hedef Tedavi; Cerrahi: Ventriküler Yardımcı Cihazlar ve Total Yapay kalp.
  Prof.Dr.Süha Küçükaksu.Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special 2008.Cilt 1: Sayı :1-2; 12-34.
 82. Sarcoidosis and Coronary Bypass Surgery: A Case Report.
  Yildiz CE, Ergenoglu ME, Yerbakan H, Ekici ID, Selcuk N, Kucukaksu S. Heart Surgery Forum 2008 :11 (4);1049.
 83. Giant Hydatid cyst of the interventricular septum mimicking acute myocardial infarction on ECG: an unusual cause of ST segement elevation.
  Eroglu E, Gemici G, Ergenoglu M, Yildiz C, Kucukaksu S, Degertekin M. JMC 2009.
 84. Turkish Artificial Organs World: A Long and Winding Road.
  Suha Kucukaksu
  Artificial Organs 31 (11): 789–791; 2009.
 85. High-Risk Left Main Coronary Artery Bypass Surgery Supported by the Impella Recover LP 2.5 Assist Device: An Alternative Insertion Technique.
  S.Kucukaksu, M.U.Ergenoglu, C.E.Yildiz, H.Yerebakan, M.Sayin, M.Degertekin. The Heart Surgery Forum 2009:12(6);1076.
 86. Surgical treatment of a bronchial cyst causing compression to the left atrium and pulmonary Artery.
  Yildiz, Cenk Eray, Ercan, Sina, Ergenoglu, Mehmet Umit, Yerebakan, Halit,  Ozkan, Ferda,  Kucukaksu, Suha , The heart surgery forum, 12 (5), p.297-299, Oct 2009
 87. First Turkish experiences of assisted beating-heart coronary artery bypass graft with the Impella Microaxial Ventricular Assist Device.
  Yildiz CE, Sayin M, Yerebakan H, Kucukaksu S. Heart Surg Forum. 2010 Feb 1;13(1):E60-2.
 88. Effects of Single-dose Gabapentin on postoperative pain and morphine Consumption after cardiac surgery.
  Menda F, Koner O, Sayin M, Ergenoglu M, Küçükaksu S, Aykaç B. Cardiothorac Vasc Anesth. 2010 Oct; 24(5): 808-13. Epub 2010 Jan 6.
 89. Fate of vena saphena magna stump after endovenous laser ablation with 980-nm diode laser: 12-month follow-up.
  Ergenoglu MU, Sayin M, Kucukaksu S. Photomed Laser Surg. 2010 Oct;28(5):659-62. Epub 2010 Oct 9.
 90. A New Practical Alternative for the Control of Sternal Bleeding during Cardiac
  Surgery: Ankaferd Blood Stopper.

  M.U.Ergenoglu, H.Yerebakan, D.S.Kucukaksu.       
  Heart Surg Forum. 2010 Dec; 13(6):E379-380.
 91. Perioperative airway management strategy and posttransplant successful tracheal resection and reconstruction in a heart transplant candidate with post-intubation stenosis.
  M.U.Ergenoglu, S.Ercan, H.Yerebakan, E.Pektok, S.Kucukaksu. Thorac Cardiov Surg 2011; 59:1-3.
 92. Design of a new centrifugal blood pump: Heart Turcica Centrifugal.
  I.Lazoglu, E.Biyikli, C.Ersanli, O.Demir, G.Yildiz, S.Kucukaksu . Artificial Organs (In pres). 2011
 93. Pulsatile paracorporeal pump membrane rupture: Clinical advantage of multilayer membrane.
  E.Pektok and S.Kucukaksu. Artificial Organs  (In press.). 2012
 94. Congress Summary: 20th Congress of International Society for Rotary Blood Pumps.
  Guest Editorial.S.Kucukaksu. Artificial Organs  (In press.). 2013
 95. Fine Tunning of continuous-flow left ventricular assist device patients with transthoracic echocardiographic parameters.
  Z.T.Demirozu, Pektok E, Arat N, Yıldız O, Aslan G, Ciftci C, Yazicioglu N, and Kucukaksu DS. Artificial Organs  (In press.). 2013
 96. Remote monitoring of LVAD parameters after Heart Assist-5 implantation.
  Pektok E, Z.T.Demirozu, Arat N, Yıldız O, Oklu E, Ece F, Ciftci C, Yazicioglu N, Bayındır O, and Kucukaksu DS. Artificial Organs  (In press.). 2013