sat─▒r aras─▒

─░nsan sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan önemli bir yere sahip olan deniz suyu, içerdi─či mineraller nedeniyle saç bak─▒m─▒ndan cilde, sinir sisteminden dola┼č─▒m sistemine kadar her alanda fayda sa─člar.

Tarihte Antik M─▒s─▒rl─▒lar taraf─▒ndan tedavi amac─▒yla kullan─▒lan deniz suyunun sa─čl─▒─ča olan faydas─▒ çok da bilinmemi┼č, yüzme arac─▒ olarak kabul görmü┼čtür. Oysa ki deniz suyundaki mineralleri ba┼čka bir yerde bir arada bulmak neredeyse imkans─▒zd─▒r. Potasyum, magnezyum, sülfür, nitrojen aç─▒s─▒ndan çok zengin olan deniz suyunun özellikle sa─čl─▒kl─▒ saçlar ve cilt için önemi yads─▒namaz. Denize girildi─činde bu mineraller vücut taraf─▒ndan emilir.

Deniz suyunun faydalar─▒ ve zararlar─▒ de─čerlendirildi─činde zararl─▒ yönleri sa─čl─▒─ča olan katk─▒lar─▒n─▒n önüne geçmemelidir. Deniz do─čan─▒n insanlara bah┼četti─či mükemmel bir ayr─▒nt─▒d─▒r. Zararlar─▒ hakk─▒nda yeterli bilgiye sahip olmak ve bu riskleri bertaraf edecek önlemleri almak, deniz suyundan maksimum düzeyde istifade etmenin önünü açar.

Deniz Suyunun Sa─čl─▒k Aç─▒s─▒ndan Faydalar─▒ Nelerdir?

Deniz suyunun faydalar─▒ bundan binlerce y─▒l önce Hipokrat taraf─▒ndan ke┼čfedilmi┼čtir. Yaralar─▒ iyile┼čtirdi─či, enfeksiyonu önledi─či anla┼č─▒lan deniz suyu, bu ke┼čiften sonra doktorlar hastalar─▒na denizi tavsiye etmeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. 

Tuzlu deniz suyunun faydalar─▒ tüm insanl─▒k için önemi bir ke┼čif olmu┼č, denizi ┼čifa kayna─č─▒ haline getirmi┼čtir. Ke┼čfi binlerce y─▒l önceye dayanan denizin faydalar─▒ hakk─▒nda, birçok insan ne yaz─▒k ki yeterince bilgi sahibi de─čil. Bu durum, deniz suyundan yeterince yararlanmay─▒ engelleyen bir handikapt─▒r. Deniz suyunun faydalar─▒ ve zararlar─▒ hakk─▒nda bilgi sahibi olmak, bu do─čal ┼čifa kayna─č─▒n─▒n gücünü fark etmek aç─▒s─▒ndan önemlidir.

Deniz suyu, insan sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan bulunmaz bir nimettir. Denizle ilgili bilinmeyenleri ö─črendi─činizde denizi e─člence arac─▒ olarak görmeyi b─▒rak─▒p ┼čifa kayna─č─▒ olarak göreceksiniz.

Deniz suyunun sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan bilinmeyen faydalar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • Tuzlu deniz suyunda bol miktarda magnezyum bulunur. ─░nsan sa─čl─▒─č─▒ için önemli bir elementtir. Magnezyum eksikli─či pek çok sa─čl─▒k sorununu beraberinde getirir. Tuzlu deniz suyunun faydalar─▒ aras─▒nda vücudun magnezyum seviyesini düzenleme vard─▒r. Deniz suyundaki magnezyum deri arac─▒l─▒─č─▒ ile emilir. Magnezyum eksikli─čine ba─čl─▒ geli┼čen uykusuzluk, sinir sistemi sorunlar─▒, halsizlik, yorgunluk gibi ┼čikayetler deniz suyunun etkisi ile giderilebilir.
 • Deniz suyu kendinizi iyi hissetmenizi sa─člar. Sirkadiyen ritim üzerinde olumlu etkisi vard─▒r. Magnezyum aç─▒s─▒ndan zengin olan deniz suyu, uyku-uyan─▒kl─▒k döngüsünü düzenler.
 • Deniz suyu, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini güçlendirir. Deniz suyunda magnezyum, potasyum, çinko bulunur. Bu elementler, mineraller ve tuz yüzme esnas─▒nda kolayca emilir. Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi üzerinde olumlu etkisi kan─▒tlanm─▒┼č bile┼čenler, deniz suyunda bol miktarda vard─▒r.
 • Ast─▒m, saman nezlesi gibi solunum sistemi hastal─▒klar─▒ için harika do─čal tedavi yöntemidir. Okyanus suyu içeren burun aç─▒c─▒ spreyler deniz suyunun bu özelli─činden ilham al─▒narak geli┼čtirilmi┼čtir.
 • Sinir sistemi üzerinde sakinle┼čtirici etkiye sahiptir. Deniz suyu sakinlik, dinginlik kayna─č─▒d─▒r. denizde yüzmek zihni rahatlat─▒r, stresi azalt─▒r. Deniz suyunda bulunan magnezyum ve bromin, beyindeki serotonin, melatonin, triptamin seviyelerini düzenler. Hafif ve orta derece depresyon semptomlar─▒nda do─čal tedavi yöntemi olarak tercih edilir.
 • Deniz suyunun yüze faydalar─▒ da deniz banyosu yapmak için yeterli bir neden olabilir. Deniz suyunda bulunan potasyum klorür cilt sa─čl─▒─č─▒ üzerinde olumlu etkisi olan bir maddedir. Tuzlu deniz suyu, yüze iyi geldi─či gibi güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒ ile birlikte kronik deri hastal─▒klar─▒nda da iyile┼čtirici etkiye sahiptir.
 • Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar, deniz suyunun sinüslerdeki iltihab─▒ azaltt─▒─č─▒n─▒ gösterir. Deniz suyu tedavisi, sinüzit ve kronik rinosinüzit tedavisinde tercih edilir. Hipokrat döneminde “Thalasso” terapi olarak kullan─▒lan yöntem günümüzde sinüzit tedavisinde tercih edilir. Sinüs enfeksiyonlar─▒n─▒ iyile┼čtirici etkiye sahiptir.
 • Deniz suyunda 90’a yak─▒n insan sa─čl─▒─č─▒ için faydal─▒ ve ┼čifal─▒ madde bulunur. Deniz suyundaki mineraller kan dola┼č─▒m─▒n─▒ düzenleyerek kalp sa─čl─▒─č─▒n─▒ korur.
 • Deniz suyunun a─čr─▒ kesici etkisi vard─▒r. Eklem a─čr─▒lar─▒ ile kas a─čr─▒lar─▒n─▒ hafifletir.
 • Denizde yüzmek, lenf damarlar─▒ ile dokulara bask─▒ uygular. Selülit görünümünü iyile┼čtirir.
 • Deniz suyunun saça faydalar─▒ bilimsel olarak ara┼čt─▒rmalara konu olmu┼čtur, deniz suyu banyosu, saç sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan çok faydal─▒d─▒r.

Deniz Suyunun Cilde Faydalar─▒ Nelerdir?

Deniz suyunun faydalar─▒ ve bilinmeyen yönlerini ara┼čt─▒ran bilim insanlar─▒, tuzlu suyun cilt sa─čl─▒─č─▒ için ne denli de─čerli bir kür oldu─čunu bulmu┼čtur. ─░çerdi─či ┼čifal─▒ maddeler sayesinde her derde deva olan deniz suyunun cilt bak─▒m─▒nda ayr─▒ bir yeri vard─▒r. Tuzlu deniz suyunda bulunan potasyum klorür cildin elastikiyetini art─▒r─▒r ve gençle┼čtirir.

Deniz suyunun yüze faydalar─▒ ve cilt sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan neden deniz banyosu yapmak gerekti─čini ┼ču ┼čekilde s─▒ralamak mümkündür:

 • Deniz suyunda bulunan magnezyum cildi gençle┼čtirir.
 • Cildin nem oran─▒n─▒ dengeler ve genç görünmesini sa─člar.
 • Cildin elastikiyetini art─▒r─▒r, ya┼članma belirtilerini azalt─▒r.
 • Sivilce, akne, siyah nokta olu┼čumunu engeller, var olanlar─▒ kurutur. Ayn─▒ zamanda cildin yenilenmesini sa─člayarak sivilce izi görünümünü hafifletir.
 • Yaralar─▒n iyile┼čmesini h─▒zland─▒ran deniz suyunun cilde faydalar─▒ aras─▒nda egzama, mantar gibi deri hastal─▒klar─▒nda tedavi edici role sahip oldu─ču unutulmamal─▒d─▒r.

Deniz suyunun cilde faydalar─▒ bunlarla s─▒n─▒rl─▒ de─čildir. Deniz suyu, saç derisi üzerinde de olumlu etkiye sahiptir.

Deniz Suyunun Saça Faydalar─▒

Deniz suyunun faydalar─▒ aras─▒nda saç bak─▒m─▒ da var. Deniz suyu, saç bak─▒m rutininizi destekleyen do─čal bak─▒m uygulamas─▒d─▒r. Deniz suyunun saça faydalar─▒ nedir diye merak ediyorsan─▒z öncelikle saç diplerini besledi─čini bilmeniz gerekir. Saç diplerini rahatlat─▒r, sebum dengesini korumaya yard─▒mc─▒ olur. Saç köklerini ve saç derisini korur.

Saçlar─▒n daha dolgun ve hacimli görünmesini sa─člar. ┼×ekillendirici özelli─či vard─▒r. Do─čal yolla deniz dalgas─▒ ad─▒ verilen bukleli görünüm olu┼čturur. Antifungal özelli─če sahip olan deniz suyu kepek olu┼čumunu engeller. Saçlar─▒n daha sa─čl─▒kl─▒ görünmesine destek veren deniz suyunun saça faydalar─▒ bununla da kalmaz. Saç diplerine masaj yapar, saç derisinde peeling etkisi yarat─▒r. Saç dibindeki kan dola┼č─▒m─▒n─▒ h─▒zland─▒r─▒r, saç─▒ kökten uca besler.

Deniz Suyunun Faydalar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Deniz suyu saç─▒ uzat─▒r m─▒?

Deniz suyu saç derisini uyar─▒r, kan dola┼č─▒m─▒n─▒ h─▒zland─▒r─▒r. Kan dola┼č─▒m─▒ h─▒zland─▒rd─▒─č─▒ için saç─▒n daha h─▒zl─▒ uzamas─▒na katk─▒ sa─člar. Ancak deniz suyunun tek ba┼č─▒na saç uzatma özelli─či yoktur. Deniz suyunun olumlu etkileri yan─▒nda zararlar─▒ da vard─▒r. Denizde gere─činden fazla kalman─▒z saç diplerinizde tuz birikmesine neden olaca─č─▒ndan zararl─▒d─▒r. Deniz banyosundan sonra vakit kaybetmeden du┼č alman─▒z do─čru olacakt─▒r.

Deniz suyu cilde zarar verir mi?

Cilt sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ korumak için deniz suyunun iyile┼čtirici etkisinden yararlanabilirsiniz. Ancak denizde fazla kalman─▒n cilt tabakas─▒na zarar verdi─čini unutmamal─▒s─▒n─▒z. Uzmanlar denizde en fazla 1 saat kal─▒nmas─▒n─▒ önerir. ─░yi bir yans─▒t─▒c─▒ oldu─ču için denizde UV ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒n zararl─▒ etkisi artar. Güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒n zararl─▒ etkisinden korunmak için denize girmeden önce yüksek koruma faktörlü kremler kullan─▒lmal─▒d─▒r.

Deniz suyu varise iyi gelir mi?

─░çerdi─či tuz ve mineraller nedeniyle birçok hastal─▒k için önerilen deniz suyunun varisler için yararl─▒ oldu─ču dü┼čünülür. Denizde yüzmek toplardamarlardaki kan bas─▒nc─▒n─▒ azalt─▒r. Deniz dalgalar─▒, bacaklara masaj yaparak kan dola┼č─▒m─▒n─▒ destekleyebilir. Deniz suyunun s─▒─č oldu─ču k─▒s─▒mda yürüyü┼č yapmak bald─▒r kaslar─▒n─▒ çal─▒┼čt─▒r─▒r, kan dola┼č─▒m─▒na yard─▒mc─▒ olur. Güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒n─▒n varis ile direkt temas─▒ ise zararl─▒d─▒r. Bu nedenle varisiniz varsa güne┼členmek yerine yüzmeyi tercih etmelisiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Havva Hilal Ayvaz Çelik
Dermatoloji (Cildiye)
VM Medical Park Pendik
4649

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.