Doç. Dr.Denizhan Dizdar

  • İlgi Alanları
  • Burun estetiği
  • Kepçe kulak
  • Sinüzit

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak Burun Boğaz - Uzmanlık
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları - Doktora

Yurtdışı Deneyimi
University of Regensburg, Prof Holger Gassner`in gözetiminde observer olarak ( 2011) (Yüz Plastik Cerrahisi Dalında

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
European Academy of Facial Plastic Surgery
Türk Robotik Cerrahi Derneği
Fellow of European Board of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery


 

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

A.1. Civelek.S, Emre IE, Dizdar D, Cuhadaroglu C, Eksioglu BK, Eraslan AK, Turgut S., “Comparison of conventional continuous positive airway pressure to continuous positive airway pressure titration performed with sleep endoscopy.”

Laryngoscope, 2012 Mar;122:691-5

 

A.2. İ.Ercan, D.Dizdar,B.Erdoğan “The Strenghtened Stair-Step Technique for Correction of Lateral Crural Malposition”  Aesthetic Plastic Surgery, 2014, Oct;38:869-75

 

A.3. D.Dizdar, S.K.Dizdar, A.B.Çalış,B.U. Coşkun “A Rare Cause Of Horner Syndrome: Pediatric Lipoblastoma Of The Neck”, The Journal of Craniofacial Surgery ,Volume 26, Number 3, May 2015

 

A.4 M. Güven Güvenç, Denizhan Dizdar, Senem Kurt Dizdar, Sadi Kerem Okutur, Gökhan Demir “Sudden Hearing Loss Due To Oxaliplatin Use In A Patient With Colon Cancer”, J Chemother. 2015 Apr 15:1973947815Y0000000023

 

A.5. Dizdar D, Civelek Ş, Çaliş ZA, Dizdar SK, Coşkun BU, Vural A. Comparative

Analysis of Lateral Pharyngoplasty and Uvulopalatopharyngoplasty Techniques With

Polisomnography and Epworth Sleepiness Scales. J Craniofac Surg. 2015 Oct;26(7):e647-51

 

A.6. Seçkin Ulusoy, Mehmet Emre Dinc, Abdullah Dalgic, Denizhan Dizdar, Mehmet Ozgur Avincsal, Mehmet Kulekci,Effects of Spreader Grafts on Olfactory Function in Septorhinoplasty” Aesthetic Plastic Surgery (Kabul Edildi, basım aşamsında)

 

A.7. Seçkin Ulusoy, Denizhan Dizdar ,Mehmet Emre Dinc, A Safe Surgical Technique to Avoid Restenosis for Endoscopic Dacryocystorhinostomy, J.Craniofacial Surg (Hakem Değerlendirmesinde)

 

A.8. Seçkin Ulusoy, Mehmet Emre Dinc, Abdullah Dalgic, Murat Topak, Denizhan Dizdar, Abdulhalim İş, Are People Who Have A Better Smell Sense, More Affected From Satiation ?, Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis, (Hakem Değerlendirmesinde)

 

A.9. Abdullah Dalgic  , Mehmet Emre Dinc, Seçkin Ulusoy, Denizhan Dizdar, Abdulhalim İş, Murat Topak, Comparison Of The Effects Of Nasal Steroids And Montelukast On Olfactory Functions In Patients With Allergic Rhinitis, Allergy & Rhinology (Hakem Değerlendirmesinde)

 

A.10. Mehmet Dinc, Abdullah Dalgic, Seckin Ulusoy, Denizhan Dizdar, Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak  Does Iron Deficiency Anemia Affect on Olfactory Function?, Acta Otolaryngol. (Hakem Değerlendirmesinde)

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

  

1-Ercan İ, Dizdar D, Civelek S, Çakır BÖ  “The Strenghtened Stair Step Technique for lateral crus malposition” International Fedaration of Facial Plastic Surgery Societies  7. Congress, Rome, 2012

 

2- Dizdar S. K., Akpınar M. E., Selvi N., Rıfkı D., Dizdar D., Başak T. E., Coşkun B. U “Prognostıc Value Of Neutrophıl-Lymphocyte,Monocyte-Lymphocyte And Platelet-Lymphocyte Ratıo In Laryngeal Cancer” European Congress of Otorhinolaryngology ,Prag-2015

 

3- A. Altıntaş, G.Kayabaşoğlu, D.Dizdar, My Mentoplasty Experience 2 Cases Reported, European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting, 2015, Cannes

 

4- M.G.Güvenç, D.Dizdar, Alar Sandwich Graft: A Useful Technique for Reinforcement and Reconstruction of Lateral Cruras, European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting, 2015, Cannes

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

C.1  Ş. Civelek, M. Özçelik, İ.E. Emre, D. Dizdar, S. Turgut, İ. Ercan “Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda Dil Kökü Radyofrekansı sonrası komplikasyonlarımız ” Türk Otolarengoloji Arşivi, 2011; 49:49-53

C.2 M.Guven Güvenç, D.Dizdar “Enfeksiyöz Rinitler ve Rinosinüzitler” Klinik Gelişim, Cilt 25, Sayı 4, 2012

 

C.3. M.G Güvenç, SK Dizdar, D Dizdar “Efüzyonlu Otitis Media –DerlemeKlinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 2013

 

C.4 M G Güvenç, AS Özata, D Dizdar “Silver Russell Sendrom`lu ve Tıkayıcı Uyku Apneli Bir Olguda Adenotonsillektomi” KBB Uygulamaları,2013; 1:85-88

 

C.5.  A.U. Belgü,  Y.O Uçal,  A Ekinci,  M.G. Alış,  Ö. Yıldırım,  D. Dizdar

 Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi, Turk Arch Otolaryngol 2014; 52: 87-92

 

C.6.  G.Talayhan, D Dizdar, Ö Ünsal, D Rıfkı, İ Çelebi, “Petröz Apeks Mukoseli:Bir Vaka Sunumu, KBB Uygulamaları 2015;3:42-46

 

C.7. Denizhan Dizdar,  Mehmet Emre Dinç,  Seçkin Ulusoy,  Abdullah Dalğıç,  Mehmet Özgür Avınçsal,  Cengiz Yumru,  Murat Topak  “Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Efüzyon Gelişmesinde Rol Oynayan Etkenlerin Değerlendirilmesi” JAREM DOI: 10.5152/jarem.2015.66

 

C.8. Ethem Şahin ,Mehmet Emre Dinç, Denizhan Dizdar, Seçkin Ulusoy, Yüzde persistan ağrının nadir bir nedeni: Nazal kavitede ektopik diş ,KBB Uygulamaları 2015;3(3):113-116

 

 

 

C.9 Mehmet Külekçi, Rıdvan Budun, Mehmet Özgür Avinçsal, Denizhan Dizdar, Seçkin Ulusoy,Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak , Effects of a proton pump inhibitor on laryngeal irritation in patients with laryngopharyngeal reflux, ENT Updates 2015;5(2):58–62

 

 

 

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

D.1 Dizdar D, Çağlayan V,  Emre İE, Civelek S,  Turgut S “Otoskleroz Tedavisinde  Kullanılan Sodium Florürün Dış Kulak Yoluna Temas Sonucu Hasarı: Olgu Sunumu” 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2009

 

D.2  Ercan İ, Şeker S, Dizdar D, Turgut S, “Pitotik Ve Uzun Burunda “Üst Lateral Kartilaj Kısaltma Tekniği” 32. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2010

 

D.3. Dizdar D, Ercan İ, Civelek S, Çakır BÖ, Turgut S “Kliniğimizde Uyguladığımız 3 Farklı Teknik ile Otoplasti Sonuçlarımız”,  32. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2010

 

D.4. Ercan İ, Dizdar D, Civelek S, Çakır BÖ , Turgut S “Eksternal Nazal Valv Yetmezliğine Yönelik Girişimlerimiz ve Sonuçlarımız”  32. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2010

 

D.5. Dizdar D, Kurt S, Çakır BÖ, Turgut S, “Orofarenksi Tamamen Dolduran Dev Antrokoanal Polip  Vaka Sunumu” 33. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi,Antalya,2011

 

D.6. Kurt S, Dizdar D, Çakır BÖ, Turgut S “ Dev Tonsil Taşı: Vaka sunumu” 33. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2011

 

D.7 Ercan İ, Dizdar D, Erdoğan B,  Emre İE, Civelek S, Çakır BÖ, “Lateral Krus Malpozisyonu Tedavisinde "Güçlendirilmis Stair-Step" Teknigi”, Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 6. Ulusal Toplantısı, İzmir, 2012

 

D.8 Melih Güven Güvenç, Aslıhan Sanem Özata, Denizhan Dizdar, “Silver Russell Sendromlu ve Tıkayıcı Uyku Apneli Bir Olguda Adenotonsillektomi”, 34. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2012

 

D.9 Denizhan Dizdar, Senem Kurt Dizdar, Zeynep Aslı Batur Çalış, “8 Aylık Bebekte Horner Sendromuna Sebep Olan Servikal Lipoblastom: Bir Vaka Sunumu, 34. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2012

 

D.10 Senem Kurt Dizdar, M.Güven Güvenç, Denizhan Dizdar , Gaffar Aslan “Rekürren Fasiyal Paraliziye Yol Açan Konjenital Kolestetaom”, 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2013

 

D.11  M. Güven Güvenç, Denizhan Dizdar, Senem Kurt Dizdar, Sadi Kerem Okutur, Gökhan Demir,”Oksaliplatin`e Bağlı Ani İşitme Kaybı: Nadir Bir Olgu Sunumu”, 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2013

 

D.12. G.Talayhan, D Dizdar, Ö Ünsal, D Rıfkı, İ Çelebi, “Petröz Apeks Mukoseli:Bir Vaka Sunumu, 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2013

 

D.13. Dizdar  SK, Talayhan G, Dizdar D, Bağlı M, Başak ŞT, Akpınar M, Coşkun BU ‘Larenks Kanseri Olgularında Boyun  Lenf Nodu Metastazı ile Perinöral - Perivasküler İnvazyon ve Tiroid Kartilaj İnvazyonu  Birlikteliklerinin Değerlendirilmesi’ 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya

 

D.14. Dizdar  SK, , Bağlı M,  Dizdar D,  Akpınar M, Çelebi İ, Coşkun BU ‘Larenks Kanseri Olgularında Tiroid Kartilaj İnvazyonu ve Metastatik Lenf Nodu  Belirlenmesinde Bilgisayarlı Tomografi’nin Önemi’ 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya

 

D.15. Seçkin Ulusoy , Murat Topak , Mehmet Emre Dinc, Abdullah Dalgic, Denizhan Dizdar, Abdulhalim İs “İnsanlarda Açlık Ve Tokluk Arasında Belirgın Koku Duyusu Değışıklıklerı” Kars Kafkas Kbb Günleri 2015

 

D.16. Mehmet Dinc, Abdullah Dalgic, Seckin Ulusoy, Denizhan Dizdar, Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak  “Demir Eksikliği Olan Kadınlarda Koku Alma Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi” Kars Kafkas Kbb Günleri 2015

 

D.17. Seçkin Ulusoy, Denizhan Dizdar, Mehmet Emre Dinç, Endoskopik Dakriyosistorinostomide Restenozdan Kaçınmak İçin Basit Bir Manevra, 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2015

 

D.18. Denizhan Dizdar, Abdullah Dalğıç, Mehmet Emre Dinç, Seçkin Ulusoy, Mehmet Külekçi, Kronik Otit`e bağlı Menenjitin Nadir Bir Semptomu: İzole Nervus Occulomotorius Paralizisi, 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2015

 

D.19. Abdullah Dalğıç, Mehmet Emre Dinç, Seçkin Ulusoy, Denizhan Dizdar, Abdulhalim İş, Murat Topak, Alerjik Rinitli Hastalarda Nazal Steroidler ve Montelukast`ın Koku Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2015

 

D.20. Seçkin Ulusoy ,Mehmet Emre Dinç, Abdullah Dalğıç  , Denizhan Dizdar, Mehmet Özgür Avınçsal, Mehmet Külekçi, Septoplasti Ameliyatında Spreader Greftlerin Koku Alma Fonksiyonu Üzerine Etkileri, 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, 2015