sat─▒r aras─▒

Ülkemizi en çok etkileyen do─čal afetlerin ba┼č─▒nda gelen depremler, y─▒k─▒c─▒ etkileriyle birçok ki┼čide deprem fobisine yol açar. Deprem korkusunun üstesinden gelebilmek ve normal ya┼čam düzenini sürdürebilmek için profesyonel bir destek alman─▒z önemlidir.

Deprem Korkusu Nedir?

Sismofobi olarak da bilinen deprem korkusu, olas─▒ deprem riski nedeniyle ki┼činin kendisinin ve sevdiklerinin güvenli─činden yo─čun endi┼če ve korku duyma hali olarak tan─▒mlan─▒r. Stres ve panik atak gibi belirtilerle karakterize edilen deprem korkusu ki┼činin ya┼čam─▒n─▒ olumsuz etkileyebilir.

Deprem Korkusu Neden Olur?

Deprem korkusu geçmi┼č deneyimler, ki┼čisel özellikler ve çevresel etkiler gibi çe┼čitli faktörlerin bir kombinasyonu olarak geli┼čebilir.

Deprem korkusuna neden olan etkenler ┼čunlar─▒ içerir:

 • Travmatik deneyimler: Ki┼činin daha önce ya┼čad─▒─č─▒ büyük ve y─▒k─▒c─▒ depremler sismofobi geli┼čiminde önemli rol oynar. Depremde yak─▒nlar─▒n─▒ ve evini kaybeden ki┼čilerde a┼č─▒r─▒ deprem korkusu ve endi┼če duygular─▒ tetiklenebilir.
 • Co─črafi Konum: Deprem riskinin yüksek oldu─ču bölgelerde ya┼čayan ki┼čiler her an bir depremle kar┼č─▒la┼čabilecekleri dü┼čüncesiyle sismofobi semptomlar─▒n─▒ yo─čun olarak ya┼čayabilirler.
 • Medya etkisi: Sürekli depremlerle ilgili haberler ve belgeseller izlemek ki┼čide derin korku ve endi┼če duygular─▒ olu┼čturabilir. Medyan─▒n depremlerle ilgili içerikleri nas─▒l sundu─ču insanlar─▒n depreme kar┼č─▒ tutum ve tepkilerini do─črudan etkileyebilir. Bundan dolay─▒ medya taraf─▒ndan sa─članan bilgilerin dengeli ve güvenilir olmas─▒ da önem ta┼č─▒r.
 • Bilgi eksikli─či: Depremin nas─▒l olu┼čtu─ču, nas─▒l önlem al─▒nabilece─či ve deprem an─▒nda nas─▒l davran─▒lmas─▒ gerekti─či gibi konularda yanl─▒┼č ve eksik bilgiye sahip olmak sismofobi riskini art─▒rabilir.

Deprem Fobisi Belirtileri Nelerdir?

Deprem korkusu yo─čunlu─ču ve etkisi ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir. Baz─▒ ki┼čilerde semptomlar normal ya┼čam─▒ etkileyecek kadar güçlü oldu─ču için profesyonel bir destek almak gerekir. A┼č─▒r─▒ deprem korkusu ya┼čayan ki┼čilerde görülebilecek fizyolojik ve psikolojik belirtiler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir.

Fizyolojik Belirtiler:

 • Hiperventilasyon (H─▒zl─▒ ve derin solunum)
 • Ta┼čikardi (kalp çarp─▒nt─▒s─▒)
 • Nefes almada güçlük
 • Ba┼č a─čr─▒s─▒ ve ba┼č dönmesi
 • A─č─▒z kurulu─ču
 • Haf─▒za bulan─▒kl─▒─č─▒
 • Gastrointestinal hastal─▒klar (mide a─čr─▒s─▒ ve bulant─▒s─▒)
 • Kas gerginli─či ve kas a─čr─▒lar─▒
 • Titreme veya sars─▒lma
 • Terleme
 • Donukluk, hissizlik veya uyu┼čukluk
 • A┼č─▒r─▒ irkilme tepkileri

Psikolojik Belirtiler:

 • Korku ve kayg─▒ hali
 • Panik atak
 • Kaçma ve saklanma arzusu
 • S─▒k s─▒k olay─▒ dü┼čünme
 • Olay─▒ rüyada görme
 • Derin üzüntü ve öfke patlamalar─▒
 • Uyku sorunlar─▒ (uykuya dalma ve sürdürme güçlü─čü)

Bu belirtiler, özellikle deprem s─▒ras─▒nda veya depremle ilgili bir konu gündeme geldi─činde görülebilir. Depremi do─črudan ya┼čayan ki┼čiler belirtileri daha ┼čiddetli ve yo─čun ya┼čayabilir.

Deprem Fobisi Te┼čhisi Nas─▒l Konulur?

Sismofobi tan─▒s─▒ koymak için kapsaml─▒ bir de─čerlendirme yapmak gerekir. Deprem fobisinin ortaya ç─▒kmas─▒na neden olan etkenlerin tan─▒nmas─▒ ve var olan semptomlar─▒n belirlenmesi te┼čhisi kolayla┼čt─▒rabilir. Uzman terapist, do─čru tan─▒y─▒ koyduktan sonra “Deprem korkusu nas─▒l yenilir?” gibi sorular─▒n─▒za ve nas─▒l ad─▒mlar ataca─č─▒n─▒za dair bilgiler verebilir.

Uzman psikiyatrist veya psikologlar deprem fobisi te┼čhisi koymak için DSM-5 rehberini kullanabilir. Rehberdeki kriterlere göre hastan─▒n belirtilen semptomlar─▒n─▒ de─čerlendirebilir, do─čru te┼čhisle birlikte uygun tedavi plan─▒ belirleyebilir.

Deprem Korkusu ile ─░li┼čkili Hastal─▒k ve Fobi Türleri

 • Akut stres bozuklu─ču: Travmadan hemen sonra ba┼člayan akut stres bozuklu─ču deprem fobisi olu┼čmas─▒na yol açabilir.
 • Travma sonras─▒ stres bozuklu─ču┼×iddetli bir deprem ya┼čam─▒┼č ki┼čilerde travma sonras─▒ stres bozuklu─ču görülme olas─▒l─▒─č─▒ oldukça yüksektir.
 • Obsesif kompulsif bozukluk: Deprem korkusu ya┼čayan ki┼čiler saplant─▒l─▒ dü┼čüncelere sahip olabilir, bu dü┼čünceleri kontrol etmek için tekrarlayan davran─▒┼člar sergileyebilirler.
 • Dissosiyatif bozukluklar: Deprem fobisi, büyük bir deprem deneyimi sonras─▒nda dissosiyatif kimlik bozuklu─čuna geli┼čimine neden olabilir.
 • A─čr─▒ Bozukluklar─▒: Deprem korkusu fiziksel semptomlara ortaya ç─▒kmas─▒na neden olabilir. Stres ve anksiyete seviyeleri yükseldi─činde vücudun a─čr─▒ya olan duyarl─▒l─▒─č─▒ da artabilir.
 • AnksiyeteAnksiyete bozuklu─čuna sahip bir ki┼či depremin y─▒k─▒c─▒ etkileriyle ilgili a┼č─▒r─▒ endi┼če duyabilir ve bu endi┼če deprem fobisine dönü┼čebilir.
 • Depresyon: Deprem korkusu olan ki┼čilerin ya┼čad─▒─č─▒ yo─čun gerilim ve stres zamanla ciddi depresyon belirtileri göstermesine yol açabilir.

Deprem fobisine sahip ki┼čilerde ┼ču fobi türleri de görülebilir:

 • Tanatofobi: Ölüm ve ölümle ilgili konulardan a┼č─▒r─▒ korkma durumudur.
 • Tafefobi: Mezarlardan ve canl─▒ gömülmekten korkmay─▒ ifade eder.
 • Klostrofobi: Kapal─▒ alan korkusu olarak tan─▒mlanabilir.

Deprem korkusu, bu hastal─▒k ve fobilerin ortaya ç─▒kmas─▒nda etkili olabilir veya var olan hafif düzeydeki semptomlar─▒n a─č─▒rla┼čmas─▒n─▒ tetikleyebilir.

Çocuklarda Deprem Korkusu ile Nas─▒l Ba┼č Edilir?

Deprem fobisi olan çocuklarda semptomlar yeti┼čkin bireylerde görülen belirtilerden farkl─▒ olabilir. Korku, kayg─▒, duygusal tepkilerde azalma, ebeveynlerden ayr─▒lmama, olayla ilgili tekrarlayan sorular sorma, i┼čtahs─▒zl─▒k ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir.

 • Yeti┼čkinlerin olabildi─čince sakin ve rahatlat─▒c─▒ bir tutum içerisinde olup çocu─ča güven içinde oldu─čunu hissettirmesi önem ta┼č─▒r.
 • Normalle┼čme sürecinde basit görevler ile sorumluluk almaya ve sosyal etkinliklere kat─▒lmaya yönlendirmek deprem fobisinin üstesinden gelmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Çocuklar─▒n geli┼čim düzeyleri göz önünde bulundurularak deprem ve etkileri uygun bir ┼čekilde anlat─▒labilir.
 • Depremden çok fazla etkilenen çocuklar için uzman bir çocuk psikiyatristinden destek al─▒nabilir.

Deprem Fobisi Nas─▒l Geçer?

Deprem fobisi olan ki┼čiler depremin korkutucu etkileri hakk─▒nda dü┼čünerek a┼č─▒r─▒ endi┼čeli olabilirler. Deprem s─▒ras─▒nda yap─▒lmas─▒ gerekenleri bilmek ve güvenli bir ortam olu┼čturmak kendinizi kontrol alt─▒nda hissetmenize olanak tan─▒r. Derin nefes alma ve gev┼čeme gibi rahatlama egzersizleriyle stres ve endi┼če azalt─▒larak deprem korkusu kontrol alt─▒na al─▒nabilir.

Bu ad─▒mlar, “Deprem korkusu nas─▒l geçer?” sorusuna cevap niteli─čindedir.

Deprem Fobisi Tedavisi

“Deprem korkusu nas─▒l yenilir, tedavi yöntemleri nelerdir?” gibi sorulara cevap ar─▒yor olabilirsiniz. Etkili tedavi yöntemleri, ki┼činin semptomlar─▒n─▒ azaltmaya ve ya┼čad─▒─č─▒ travmatik olayla ba┼ča ç─▒kma becerilerini güçlendirmeye odaklan─▒r.

Deprem fobisi tedavi yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi: Uzman psikiyatrist veya terapistler ki┼činin korkular─▒n─▒ anlamas─▒n─▒ ve yönetmesini sa─člayacak stratejiler ö─čretilir. Bu süreç, ki┼činin korkular─▒yla yüzle┼čmesini sa─člayarak kayg─▒lar─▒n─▒n azalmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.
 • Hipnoterapi: Derin bir rahatlama sa─člayan hipnoterapi yöntemiyle ki┼činin fobi tepkilerini azaltmas─▒ amaçlan─▒r.
 • Nöro-dilbilimsel programlama: NLP, ki┼čilerin iç dünyalar─▒n─▒ ke┼čfetmelerine, dü┼čünce ve davran─▒┼člar─▒n─▒ anlamalar─▒na yard─▒mc─▒ olan bir yakla┼č─▒md─▒r. Deprem korkusuyla ba┼č etmeye çal─▒┼čan ki┼čilerin korkular─▒n─▒ daha iyi yönetmelerine olanak tan─▒r.
 • ─░laç tedavisi: Deprem fobisinin ┼čiddetli semptomlar─▒n─▒ hafifletmek ilaç tedavileri verilebilir. Antidepresanlar ve anksiyolitik ilaç tedavileri di─čer terapi yöntemleriyle kombine ┼čekilde uygulanabilir. Böylece daha etkili ve h─▒zl─▒ sonuç almak mümkün olur.

Deprem Korkusu Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Deprem Korkusunun Etkileri Ne Kadar Süre Devam Eder?

Ya┼čam kalitesini önemli ölçüde etkileyen deprem fobisinin süresi, ki┼činin deneyimledi─či depremin ┼čiddeti ve etkilerine ba─čl─▒d─▒r. Profesyonel yard─▒m al─▒nd─▒─č─▒nda korku ve panik durumu ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čmekle birlikte zamanla azalabilir.

Deprem Korkusu Hastal─▒─č─▒ ─░çin Hangi Bölüme Gidilir?

Deprem korkusu hastal─▒─č─▒, psikiyatri kliniklerinde uzman psikolog veya psikiyatristler taraf─▒ndan tedavi edilir. Alan─▒nda uzman terapistler ya┼čad─▒─č─▒n─▒z semptomlar─▒ de─čerlendirerek uygun bir tedavi yöntemi belirler.

Deprem Korkusunu Yenmek ─░çin Ne Yapmal─▒y─▒m?

“Deprem korkusu nas─▒l geçer?” sorusunu cevaplamak için korkunun alt─▒nda yatan nedenlerin anla┼č─▒lmas─▒ ve korkunun yönetilmesine yard─▒mc─▒ olacak stratejilerin geli┼čtirilmesi önem ta┼č─▒r. Bu süreçte uzman terapistlerden destek almak korkular─▒n─▒zla ba┼č etmenize yard─▒mc─▒ olabilir. Tedavi yöntemlerine ili┼čkin detayl─▒ bilgi almak için hekiminize ba┼čvurabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
J├╝lide Unutmaz
Psikoloji
Medical Park Gebze
257

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.