sat─▒r aras─▒

Derealizasyon Nedir? Derealizasyon Ne Demek?

Derealizasyon nedir, sorusu ki┼čilerin gerçek dünya alg─▒s─▒ndan uzakla┼čarak çevresi ile beraber kendi benli─činden kopmas─▒ ┼čeklinde tan─▒mlanabilir. Dissosiyatif bir bozukluk olarak da aç─▒klanabilen bu rahats─▒zl─▒k ço─ču zaman duyars─▒zla┼čma ┼čeklinde kendini gösterir.

Derealizasyon nedeni ile kendisi ve çevresinden kopan ki┼či, etraf─▒ndakileri tam olarak gerçek d─▒┼č─▒ alg─▒lar.  Rahats─▒zl─▒─č─▒n k─▒sa süre içerisinde geçmesi mümkünken di─čer yandan uzun zaman boyunca devam etmesi de mümkündür.

Bu nedenle duygusal ve sosyal ya┼čam üzerinde olumsuz etkiler meydana gelmeye ba┼člar. Konu hakk─▒nda ilk yap─▒lmas─▒ gereken derealizasyon ne demek sorusunun cevab─▒n─▒ detaylar─▒ ile ö─črenmek ve uzman bir doktordan kapsaml─▒ bir yard─▒m almakt─▒r. 

Derealizasyon Belirtileri Nelerdir? 

Derealizasyon Belirtileri Nelerdir? 

Ki┼čilerin mevcut sa─čl─▒k sorunlar─▒ ve hastal─▒k ┼čiddeti do─črultusunda ortaya ç─▒kabilecek belirtiler de─či┼čiklik gösterebilir.

Gerçeklik duygusundan uzakla┼č─▒lmas─▒, bireylerin kendilerine yabanc─▒la┼čmas─▒, zaman kavram─▒n─▒n dengesizle┼čmesi, duygusal hislerin azalmas─▒ ve vücudun kar─▒ncalanmas─▒ benzeri haller hastal─▒─č─▒n ilk ortaya ç─▒kan belirtileri aras─▒nda yer al─▒r.

Ço─čunlukla stres nedeniyle görülmesine kar┼č─▒n travma sonralar─▒nda da yo─čun olarak rastlan─▒r. Ayn─▒ zamanda panik atak, depresyon ve kayg─▒ bozuklu─ču gibi farkl─▒ psikolojik problemlere de yol açabilir. 

Derealizasyon nedir, sorusuna net yan─▒t alabilmek ve geç kal─▒nmadan önlem almak için belirtilerini incelemek gerekir. Genel olarak rahats─▒zl─▒─č─▒n baz─▒ belirtileri ise ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir; 

 • Zaman─▒n durmas─▒, yava┼člamas─▒ ya da h─▒zlanmas─▒ hissi 
 • Kendi ile birlikte çevreye zarar verme iste─či 
 • Yo─čun olarak kendi bedeninden kopu┼č dü┼čüncesi 
 • Dünya, çevre ve insanlar ile aras─▒nda duvar oldu─čunun dü┼čünülmesi 
 • Kontrolün büyük ölçüde kaybedilmesi hissi 
 • D─▒┼čar─▒daki seslerin çok c─▒l─▒z, ┼čiddetli veya bozuk duyulmas─▒ 
 • Etraftaki nesne ve insanlar─▒n bulan─▒k, puslu ve yapay gibi görülmesi 
 • Sürekli olarak endi┼čeli ve üzgün bir ruh hali 
 • A┼č─▒r─▒ miktarda duygusal uyu┼čukluk 

Yukar─▒daki önemli belirtiler, ki┼čilerin ya┼čad─▒klar─▒ durumlara ve vücut sa─čl─▒klar─▒na göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Bu yüzden hastal─▒─č─▒n boyutlar─▒ hakk─▒nda tam anlam─▒yla bilgi sahibi olmak ve önlem almak için ayr─▒nt─▒lar─▒n mutlaka dikkate al─▒nmas─▒ gerekir.

Ayr─▒ca derealizasyon ya┼čayanlar─▒n anlatt─▒klar─▒ da ekstra detaylar─▒n çok daha önemli bir ┼čekilde anla┼č─▒lmas─▒na katk─▒da bulunur. Özellikle doktorunuz ile yapaca─č─▒n─▒z görü┼čme s─▒ras─▒nda edinece─činiz bilgiler, rahats─▒zl─▒kla mücadele etme durumunuz için elinizi fazlas─▒yla güçlendirebilir. 

Derealizasyon Nedenleri Nelerdir? 

Derealizasyon Nedenleri Nelerdir?

Derealizasyon rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ konusunda en önemli etkenler stres ve travmad─▒r. Bunun yan─▒ s─▒ra çe┼čitli psikolojik ko┼čullar, hastal─▒─č─▒n olu┼čmas─▒na sebebiyet verebilir. Ayn─▒ zamanda genetik faktörler nedeniyle görülmesi de olas─▒d─▒r.

Henüz çocuk ya┼čta ya┼čanan olumsuz deneyimler, madde ve ilaç kullan─▒m─▒ ile beraber anksiyete bozukluklar─▒ da derealizasyonun olu┼čmas─▒na neden olabilir. 

Hastal─▒k genellikle genç ya┼člarda daha s─▒k görülebilir. Ki┼čilerin fazlas─▒yla gerçek d─▒┼č─▒ hissetmesine yol açan hastal─▒─č─▒n baz─▒ nedenleri ise a┼ča─č─▒daki gibidir: 

 • Beyindeki norepinefrin ve serotonin dengesizlikleri 
 • Travma sonras─▒nda geli┼čen yo─čun stres bozuklu─ču 
 • Cinsel veya fiziksel istismar 
 • Ak─▒l hastal─▒─č─▒ ya┼čayan aile üyeleri veya ebeveynler 
 • Aile içerisinde ve yak─▒n çevrede ya┼čanan ┼čiddet 
 • Psikoaktif ilaç kullan─▒m─▒ 
 • Sevilen bir ki┼činin aniden kaybedilmesi 
 • Uyu┼čturucu madde kullan─▒m─▒ 

Belirtti─čimiz bu nedenlerin yan─▒ s─▒ra çok daha farkl─▒ durumlar neticesinde bu hastal─▒─č─▒n görülme ihtimali vard─▒r.

Özellikle ki┼čilerin yak─▒nlar─▒na bu dönemlerde önemli bir görev dü┼čer. Kendisini d─▒┼č dünyaya kapatmaya meyilli olan hastalar için derealizasyon nedir, konusu enine boyuna ö─črenilmeli ve zaman kaybetmeden önlem al─▒c─▒ ad─▒mlar at─▒lmal─▒d─▒r. 

Derealizasyon Kimlerde Görülür? 

Derealizasyon birçok faktörle ba─člant─▒s─▒ olan bir rahats─▒zl─▒k olarak gözlenebilir. Ki┼činin ya┼č─▒, cinsiyeti gibi özellikleri durumu etkilerken sosyal statüleri de rahats─▒zl─▒─č─▒n geli┼čiminde büyük oranda etkiye sahiptir.

 Travmatik deneyimler, madde kullan─▒m─▒ ve çe┼čitli nörolojik sorunlar ya┼čayan her birey bu hastal─▒kla kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kalabilir. Ya┼č ortalamas─▒ olarak 16 ile 25 ya┼č aras─▒nda yayg─▒n biçimde gözlenir. Te┼čhis için test ve seanslar yap─▒lmas─▒ gerekir. Kayg─▒ ve anksiyete sorunu ya┼čayanlarda kal─▒c─▒ hale gelebilece─či unutulmamal─▒d─▒r.  

Derealizasyon rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒n erken ya┼člarda ortaya ç─▒kmas─▒nda çocukluk döneminde ya┼čan─▒lan olumsuz deneyimlerin pay─▒ yüksektir. Özellikle aile içinde ya┼čanan kavga ve stresli di─čer durumlar buna örnek olarak gösterilebilir. Kayg─▒l─▒, güvensiz ve kavgal─▒ ortamlarda büyüyen çocuklar derealizasyon ya┼čar. 

Ayr─▒ca istismar ve ┼čiddet olaylar─▒na maruz kalan çocuklar─▒n bir savunma mekanizmas─▒ geli┼čtirerek ortamdan kendisini soyutlamas─▒ ve tepkisiz kalmas─▒ olarak aç─▒─ča ç─▒kar.

Hastal─▒─č─▒n olu┼čmas─▒ ve geli┼čmesinde olumsuz deneyim süreçlerinin yan─▒ s─▒ra aniden geli┼čen kötü durumlarda etkili olabilir. Bu durumlar aras─▒nda do─čal afet, sava┼č ve ani ölümler yer al─▒r.  

Derealizasyon Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 

Derealizasyon Tedavi Y├Ântemleri Nelerdir?

Derealizasyonun tedavisi için birlikte ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ durumlar─▒n derecesi de göz önüne al─▒n─▒r ve belirli bir planlama yap─▒l─▒r. Bu rahats─▒zl─▒─č─▒n iyile┼čtirilmesi için kullan─▒lan derealizasyon testi ve baz─▒ yöntemler ise a┼ča─č─▒da yer almaktad─▒r: 

 • Anksiyete yönetimi: Derealizasyon anksiyete bozukluklar─▒yla ili┼čkili olarak meydana ç─▒kar. Bu nedenle anksiyetenin ortaya ç─▒kard─▒─č─▒ sorunlar─▒ yönetmeye odaklanan teknikler kullanmak iyile┼čme sürecinde oldukça etkili olacakt─▒r.  
 • Psikoterapi: Hastal─▒─č─▒n temelinde yer alan nedenleri ö─črenmek için bu yöntem uygulan─▒r. Çe┼čitli terapi yöntemleri sonras─▒ ana neden belirlenir ve iyile┼čtirmeye yönelik çal─▒┼čmalar yap─▒l─▒r. 
 • ─░laç veya madde kullan─▒m─▒: Derealizasyonu tetikleyen zararl─▒ madde kullan─▒m─▒n─▒ ortadan kald─▒rmak ve a─č─▒r antidepresan ilaçlardan kurtulmaya yönelik tedaviler yap─▒lmas─▒ hastal─▒─ča olumlu katk─▒ sunacakt─▒r. 
 • Dengeli ve düzenli bir ya┼čam: Düzenli spor yapmak,dengeli beslenmek ve yeteri kadar uyumak iyile┼čme sürecini daha olumlu hale getirir. Ayr─▒ca rahats─▒zl─▒─č─▒ ya┼čayan bireylerin stres yönetimini ö─črenmeleri ve uygulamalar─▒ sa─čl─▒klar─▒n─▒ destekler. 

Derealizasyonun tedavi edilmesinde uzmanlar─▒n kulland─▒─č─▒ bu yöntemler, ki┼čiden ki┼čiye göre de─či┼čiklik gösterir. Derealizasyon testi sonuçlar─▒n─▒n do─črulu─ču için doktorlar─▒n her ki┼čiyi ayr─▒ de─čerlendirmesi ve bir yol haritas─▒ belirlemesi gerekir.  

Derealizasyon Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular Nelerdir?

Derealizasyon Tehlikeli mi?

Derealizasyon genel olarak anksiyete gibi durumlar nedeni ile ortaya ç─▒kar. E─čer ya┼čanan anksiyete düzeyi çok yüksek seviyede de─čilse hastal─▒k a┼č─▒r─▒ tehlikeli olarak görülmez. Ancak yo─čun bir stres ya da travma ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya kal─▒nmas─▒ durumunda tehlikenin artmas─▒ kaç─▒n─▒lmaz bir hal alabilir.

Çünkü yo─čun psikolojik sorunlar─▒ meydana getirme olas─▒l─▒─č─▒ son derece yüksektir. Bu yüzden vakit kayb─▒na müsaade etmeden hemen psikolojik destek al─▒nmas─▒ çok önemlidir. 

Derealizasyon Bozuklu─ču Nas─▒l Düzeltilir?

Derealizasyon bozuklu─čunun tedavi a┼čamalar─▒nda ço─čunlukla ilaç ve psikoterapi tedavileri kullan─▒l─▒r. Psikoterapi ve ek olarak ilaç tedavisinin tam ve do─čru bir ┼čekilde uygulanmas─▒ durumunda ki┼čiler genel olarak eski sa─čl─▒─č─▒na k─▒sa süre içerisinde kavu┼čabilir.

Bu noktada erken te┼čhisin yan─▒ s─▒ra tedavinin hemen ba┼člamas─▒, al─▒nacak sonuçlar─▒n olumlu etkilerini çok daha kolay biçimde artt─▒rabilir. 

Derealizasyon Tamamen Geçer mi?

Ya┼čanan durumlar─▒n yap─▒s─▒ ve ┼čiddeti do─črultusunda bu rahats─▒zl─▒─č─▒n yol açt─▒─č─▒ semptomlar kendili─činden geçebilir. Ancak uzun süreli devam etme olas─▒l─▒─č─▒ da son derece yüksektir. Bu durum için en belirleyici olan etken ise ki┼čilerin ya┼čad─▒klar─▒ travmalar─▒n boyutlar─▒d─▒r.

Ayn─▒ zamanda uygun ilaç kullan─▒m─▒ ile desteklenen psikoterapiler hastal─▒─č─▒n kontrol alt─▒na al─▒nmas─▒ ve tamamen geçmesi hususunda oldukça önemli bir görev üstlenir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Aleyna Sa─č─▒ro─člu
Psikoloji
Medical Park Karadeniz
3166

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.