sat─▒r aras─▒

Derin su korkusu di─čer ad─▒yla talasofobi; deniz, okyanus, havuz, göl gibi büyük su kütlelerine ve buralara yap─▒lan yolculu─ča kar┼č─▒ duyulan ┼čiddetli ve kal─▒c─▒ korku türüdür. Talasofobi, büyük su kütlelerinden korkma, denizin muazzam bo┼člu─čundan korkma ve karadan uzak mesafede olmay─▒ da içerebilir. 

Deniz, okyanus, oldukça derin bir havuz ya da dibi belli olmayan herhangi bir su birikintisi bu korkunun tetiklenmesine yol açabilir. Derin su korkusu olan ki┼čiler; derin sular─▒n yaratt─▒─č─▒ sonsuzluk ve belirsizlik hissinden, uçsuz bucaks─▒z gibi görünen su kütlelerinin alt─▒nda ya┼čayan canl─▒lardan ve bu büyük su kütlelerinde ba┼člar─▒na gelebilecek olaylardan hatta direkt büyük su kütlelerinden ┼čiddetli korku duyarlar.

Su fobisi, gece fobisi, karanl─▒k ya da ┼čim┼ček fobisinin oldu─ču gibi derin su korkusu da çözümsüz bir fobi de─čildir. Do─čru yakla┼č─▒m ve tedavi ile derin su korkusunu a┼čman─▒n yollar─▒ vard─▒r. Bunun için öncelikle bireyin korkusunu yenmeyi istemesi ve beyninin bunu kabul etmesi gereklidir.

Derin Su Korkusu Nedir?

Derin su korkusu nedir sorusuna yan─▒t olarak okyanus, deniz ya da havuz gibi büyük su birikintilerinden korku, huzursuzluk hissetme cevab─▒ verilebilir. Bu, talasofobi olarak da adland─▒r─▒l─▒r. Bu korkuya sahip olan bireyler, yaln─▒zca denize girmekten dolay─▒ kayg─▒ ya┼čamamaktad─▒r. Ayn─▒ zamanda ki┼čiler, deniz ile alakal─▒ herhangi bir görsel gördüklerinde de korku ya┼čamaktad─▒r.

Bununla birlikte bireyler, deniz ile ilgili herhangi bir aktivitede de önemli derecede huzursuzluk ve panik haline sahip olmaktad─▒r. Ekranda gördükleri deniz, okyanus, göl gibi büyük su kütleleri bile bu ki┼čilerin huzursuzluk, kayg─▒ hissetmelerine neden olabilir. Bu bireylerde su kütlelerine kar┼č─▒ anksiyete geli┼čebilir.

Derin Su Korkusu Neden Olur?

Derin su korkusu olu┼čmas─▒n─▒n birden fazla etkeni vard─▒r. Spesifik bir fobi olan deniz korkusu, genetik ve çevresel faktörlerin bu durumu tetiklemesi ile birlikte yo─čun bir ┼čekilde hissedilebilmektedir. 

Derin su korkusu erken çocukluk ça─č─▒ndaki travmatik tecrübelerin yol açt─▒─č─▒ bilinmektedir. Bo─čulma, su yutma, denizden ç─▒kamama ve denize dü┼čme gibi olumsuz tecrübeler; bireylerde derin su korkusunun geli┼čmesine neden olabilmektedir. Ancak denize ya da okyanusa ba─čl─▒ travmatik tecrübeleri olmayan ki┼čilerin de bu korkuyu ya┼čamalar─▒ mümkündür.

Tüm özgül fobiler ve spesifik korkular da oldu─ču gibi deniz korkusunda da ebeveynlerin etkisinden söz edilebilmektedir. Anne ve babada geli┼čmi┼č bir deniz korkusu varsa çocuklarda da buna benzer kayg─▒ ve korkular ortaya ç─▒kabilmektedir. Nas─▒l ki kedilerden korkan bir anne çocu─čunu kedilere yakla┼čt─▒rm─▒yorsa deniz,havuz gibi su derin su kütlelerine kar┼č─▒ fobisi olan anne ve baba, denizden ya da yaz tatillerinden uzak durmaktad─▒r.

Bu nedenle çocu─čun deniz suyu ile tan─▒┼čmas─▒ da geç ve ┼ča┼čk─▒nl─▒k verici olabilmektedir. Dolay─▒s─▒yla çocukta denize kar┼č─▒ kayg─▒ olu┼čmas─▒ da muhtemeldir.

Derin Su Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Derin su korkusunun do─čal çevre fobisi kategorisinde yer alan bir fobi türüdür. Derin su korkusu; genetik, çevresel faktörler ya da ya┼čanan korkutucu tecrübeler kaynakl─▒ olabilir.

Buna göre derin su korkusu nedenleri ┼ču ┼čekilde aç─▒klanabilir:

 • Ya┼čanan korkutucu tecrübeler: Fobilerin temelinde genel olarak bireylerin daha önce ya┼čad─▒klar─▒ olumsuz ve travmatik olaylar bulunur. Derin su korkusu da ya┼čanan olumsuz ve travmaya neden olan tecrübelerden dolay─▒ ortaya ç─▒kabilir. Özellikle çocukluk dönemine dayan─▒r. Denizde aya─č─▒n yosuna dola┼čmas─▒, bir bal─▒─č─▒n çocu─ča ürkütücü gelmesi, büyük bal─▒klar─▒n yüzme alan─▒na çok yakla┼čmas─▒ gibi durumlar bu fobinin olu┼čmas─▒n─▒ tetikleyebilir. Yaln─▒z yüzmek, havuzun ya da denizin derinli─čini fark etmek de bunun nedenlerinden olabilir. Ayr─▒ca bo─čulma tehlikesi ya┼čamak ya da kaybolma hissi ya┼čamak da bu korkunun tetikleyicilerinden olabilir.
 • Genetik: Fizyolojik sa─čl─▒k sorunlar─▒n─▒n genlerle aktar─▒labildi─či gibi psikolojik hastal─▒klar da genlerle aktar─▒labilir. Derin su korkusu da psikolojik bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Henüz kesin bir bulgu olmasa da talasofobinin de genlerle aktar─▒lma ihtimali bulunabilir.
 • Olumsuz örnekler ve ya┼čam biçimi: Anne ve babalar fark─▒na varmadan ya da istemeden de olsa çocuklarda korku geli┼čimine neden olabilir. Ebeveynlerin fobileri çocuklar─▒n─▒ da etkileyebilir. Derin su korkusu ya┼čayan bir ebeveynin sudan korkmas─▒yla çocuk da suyun korkutucu oldu─čunu dü┼čünebilir. Bu durum çocukta da derin su korkusu olmas─▒na neden olabilir. Sadece ebeveynler de─čil çocuklar─▒n akranlar─▒ da buna neden olabilir. Çocuklar aras─▒nda akran ö─črenmesi çok rastlanan bir ö─črenme yöntemidir. Arkada┼č─▒n─▒n talasofobisi olmas─▒ çocukta da talasofobinin olu┼čmas─▒na yol açabilir. Ayr─▒ca izlenen film, dizi ya da haberler de derin su korkusuna sebep olabilmektedir.

Derin Su Korkusu Belirtileri

Derin su korkusunun da di─čer fobilere benzer belirtileri bulunur.

Bu belirtiler aras─▒nda ┼čunlar yer al─▒r:

 • Midede bulanma hissi ve terleme
 • Kalp at─▒m h─▒z─▒nda art─▒┼č
 • Ans─▒z─▒n artan korku ve stres, anksiyete
 • Nefes almada güçlük çekme, nefesin daralmas─▒ 
 • Gö─čüste a─čr─▒ hissi
 • A┼č─▒r─▒ terleme 
 • Ba┼č dönmesi ya┼čanmas─▒
 • Ans─▒z─▒n basan ölüm korkusu hissi
 • Bulunulan konumdan kaçma, uzakla┼čma iste─či

Derin Su Korkusu Nas─▒l Geçer?

Derin sulardan ve okyanuslardan sistematik bir ┼čekilde korkuyorsan─▒z, te┼čhis sonras─▒nda uzman ki┼činin yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. Bu hastal─▒─č─▒n tedavisinde farkl─▒ teknikler uygulanabilir. Burada en do─čru karar sizi yak─▒ndan tan─▒yan; sorun, istek ve ihtiyaçlar─▒n─▒z─▒ anlayan bir uzman taraf─▒ndan verilebilir.

Uygulanabilecek tedaviler ise ┼čöyle s─▒ralanabilir:

Siz deniz kenar─▒nda olmasan─▒z bile bir tetikleyici unsur korkuya ba─čl─▒ kayg─▒n─▒n yükselmesine neden olabilir. Böyle bir durumda ┼čunlar─▒ yapman─▒z faydal─▒ olacakt─▒r:

 • Rahatlat─▒c─▒nefes egzersizleri
 • Tedavi sürecindeyseniz uzman─▒n─▒za dan─▒┼čmak
 • Uzman─▒n─▒zla belirledi─činiz stratejileri uygulamak
 • Gözlerinizi kapat─▒p olumlu, sizi rahatlatan hayaller kurmak

Derin Su Korkusu Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Derin su korkusu için hangi doktora gidilir?

Deniz korkusu ya┼čayan bireyler, ilk olarak bir ruh sa─čl─▒─č─▒ uzman─▒ ile görü┼čmelidir. Birey, tan─▒ alabilmek için ise bir psikiyatriste ba┼čvurabilmektedir. Daha sonra ki┼či, tedavi için psikolog ya da psikoterapiste yönlendirilmektedir.

Derin su korkusunu yenmek için ne yap─▒lmas─▒ gerekir?

Deniz korkusu ya┼čayan bireyler, kayg─▒ ve korkular─▒n─▒ hafifletmek amac─▒ ile gev┼čeme egzersizleri yapabilmektedir. Bununla birlikte nefes egzersizleri ve meditasyon da kayg─▒y─▒ gidermek için tercih edilebilmektedir. 

Düzenli uyuman─▒n da anksiyete ve kayg─▒ seviyesinin azalt─▒lmas─▒nda olumlu etkileri olabilmektedir. Anksiyete an─▒nda su içmek de sizi rahatlatacakt─▒r. Ayr─▒ca tetikleyicilerden biriyle kar┼č─▒la┼čma an─▒nda sizi rahatlatan hayaller kurmak, olumlu dü┼čünmek de sizi rahatlatacakt─▒r. Koeku an─▒nda gökyüzüne bakmak da faydal─▒ olabilir.

Derin su korkusu tedavisi niçin önemlidir?

Korku an─▒nda hissedilen stres, zamanla artan korku ve kayg─▒; panik atak ve panik bozukluk sorunlar─▒n─▒ beraberinde getirebilir. Ans─▒z─▒n geçirilen atak ya┼čayan bireyin hayat─▒n─▒ riske sokabilir. Korkunun tetikledi─či endi┼če ve stres, su içinde yanl─▒┼č hareketler yapmaya, hatta s─▒─č alanda olsa bile bo─čulmas─▒na neden olabilir. Ayr─▒ca yap─▒lan ters bir hareket ki┼činin sakatl─▒k ya┼čamas─▒na yol açabilir.

Bu fobi ki┼činin yaln─▒zla┼čmas─▒na da neden olabilir. Korku nedeniyle artan kayg─▒ bozuklu─ču ba┼čka durumlara da genellenebilir. Bu da ki┼činin sosyal hayata uyum sa─člamakta güçlük çekmesine, insanlardan uzakla┼čmas─▒na neden olabilir. Ki┼či çevresinden uzakla┼č─▒p yaln─▒zla┼č─▒r. Bu durum da zamanla yerini depresyona b─▒rakabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Buse G├Âk├že
Psikoloji
VM Medical Park Samsun
744

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.