sat─▒r aras─▒

D─▒┼č görünümü güzelle┼čtiren en önemli organ olan deri; ya┼članma, güne┼č ─▒┼č─▒nlar─▒na maruz kalma, hava kirlili─či ve akneler gibi pek çok faktörden etkilenerek ya┼članma ve lekelenme e─čilimine girebilir. Özellikle sivilcelerin, yara ve yan─▒klar─▒n b─▒rakt─▒─č─▒ izler ciltte koyu renkli lekelere neden olarak ho┼č olmayan bir görüntüye yol açar. Son y─▒llarda güzellik alan─▒nda kullan─▒lan medikal teknoloji ürünlerinin çe┼čitlendirilmesi ve i┼člevselle┼čtirilmesi ile birlikte çok say─▒da yeni cilt güzelle┼čtirme ve gençle┼čtirme uygulamas─▒ do─čmu┼čtur. Bunlardan bir tanesi olan Dermaroller veya dermarolling; son y─▒llarda cilt bak─▒m─▒, cilt gençle┼čtirme, saç kayb─▒ ve skar tedavisi alanlar─▒nda s─▒kl─▒kla kullan─▒lmaktad─▒r.

Dermaroller veya dermarolling bir cilt bak─▒m cihaz─▒d─▒r ve üzerinde mikro boyutta çok say─▒da i─čne bulunur. Cihaz─▒n cilt yüzeyinde gezdirilmesi ile cildin üst katmanlar─▒nda kontrollü hasarlar olu┼čturulur. ─░─čneler çok küçük boyutta oldu─čundan yaln─▒zca cildin d─▒┼č katmanlar─▒na etki eder ve skar dokusu olarak adland─▒r─▒lan yara, yan─▒k, akne izleri gibi istenmeyen olu┼čumlar─▒n iyile┼čtirilmesini tetikler. Dermarollerin kullan─▒m─▒ günümüzde cilt güzelle┼čtirmeye ili┼čkin pek çok alanda tercih edilmektedir. ─░┼čte, Medical Park Gebze Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Kenan Dibek'ten cilt tedavisinde Dermaroller yöntemi hakk─▒nda bilgiler...

Dermaroller Nedir? Dermaroller Faydalar─▒ Nelerdir?

Dermaroller, üzerinde 200 adet saf titanyum malzemeden yap─▒lm─▒┼č birinci kalite i─čne bulunan silindir ┼čeklinde bir cihazd─▒r. Bu nedenle Dermaroller titanyum olarak da adland─▒r─▒l─▒r. Dünyada ne┼čtersiz güzellik sa─člayan yöntemler aras─▒nda ilk s─▒rada yer alan dermaroller, cilt yüzeyinde gezdirilerek uygulan─▒r. Cilt yüzeyine temas eden i─čneler, alt tabakada yer alan ve genellikle cilt sorunlar─▒n─▒n görüldü─čü dermise (derinin alt tabakas─▒na) mikro kanallar açar. Bu mikro kanallar─▒ yara gibi alg─▒layan vücut kendi kendini yenilemeye ba┼člar. Derimize hacim ve dolgunluk veren kollajen ve elastin liflerin üretimi artt─▒r─▒lm─▒┼č olur.

Ayr─▒ca bu aç─▒lan kanallar yard─▒m─▒yla kullan─▒lan kozmetiklerin ve serumlar─▒n büyük oranda emilimi sa─član─▒r. Eski yöntemlerde, sürülen kozmetikler cilde %3 oran─▒nda nüfuz ederken dermaroller ile birlikte kullan─▒ld─▒klar─▒nda bu oran %400'e kadar ç─▒kar.

Akne ve Sivilce ─░zi Tedavisi

Ergenlik, genetik ve stres gibi nedenlerle yüzde veya vücudun herhangi bir bölgesinde olu┼čan sivilceler geride iz b─▒rakabilir. Estetik görüntüyü bozan bu izler, ki┼čilerde özgüven kayb─▒na sebep olabilir. Kad─▒nlarda ve erkeklerde s─▒kça görülen sivilce izlerini, derinliklerine göre uygun boyuttaki Dermaroller cihazlar─▒ ile tedavi etmek mümkündür.

Dermaroller sivilce izleri üzerinde gezdirildi─činde sorunlu bölgede mikro delikler açar. Bu delikleri yara gibi alg─▒layan vücut, o bölgeye h─▒zla kollajen gönderir ve h─▒zla yenilenme ve canlanma ba┼člar. Bunun yan─▒ s─▒ra kozmetikler ve vitaminler tek ba┼č─▒na kullan─▒ld─▒─č─▒nda sivilce izlerine çözüm olamazken, Dermaroller ile birlikte kullan─▒ld─▒klar─▒nda, daha h─▒zl─▒ emildikleri ve alt tabakalara ula┼čabildikleri için çok daha iyi sonuçlar elde edilir. Akne ve sivilce izleri için Dermaroller kullananlar için 2-4 haftada bir uygulama yapmak yeterli olacakt─▒r. Kullan─▒m kolayl─▒─č─▒ ve güvenilirli─či sayesinde fazla vakit almayan Dermaroller, 4-5 seans─▒n sonunda sivilce izlerinde gözle görülür bir de─či┼čime yol açar.

Kellik ve Saç Kayb─▒ Tedavisi

Genetik, stres ve d─▒┼č etkenler gibi birçok sebepten ötürü kad─▒nlarda ve erkeklerde zaman içinde saç kayb─▒ ya┼čan─▒r. Geleneksel saç bak─▒m ve onar─▒m yöntemleri sadece derinin üst tabakas─▒ olan epidermise etki eder. Oysa saç kökleri çok daha a┼ča─č─▒ tabakada, yani dermiste bulunur. Saç derisinin geçirgenlik oran─▒ en fazla %3 oldu─ču için, bu gibi eski yöntemlerin etkileri ço─čunlukla çok yava┼č gerçekle┼čmekte ya da uygulamalar sonucunda kayda de─čer bir de─či┼čiklik elde edilemez. Sonuç olarak kullan─▒lan pahal─▒ vitaminler, bak─▒m ya─člar─▒ ve serumlar genellikle bo┼ča gider.

Saç derisinin geçirgenlik oran─▒n─▒ artt─▒rmak için dermatologlar, ba┼čar─▒l─▒ etkileri klinik deneylerle defalarca kan─▒tlanm─▒┼č olan Dermaroller i─čneleme terapisini geli┼čtirmi┼člerdir. Bu yöntem sayesinde saç derisinin alt ve üst tabakalar─▒na geçici mikroskobik delikler aç─▒larak; kullan─▒lan kremlerin, vitaminlerin ve serumlar─▒n saç derisi taraf─▒ndan h─▒zl─▒ ve yüksek yo─čunlukta emilimi gerçekle┼čtirilir. Bu emilim sayesinde saç kökleri beslenir, güçlenir ve sa─čl─▒kl─▒ yeni saç kökleri elde edilmi┼č olur.

Göz Alt─▒ Morluklar─▒ ve Torbalar─▒

Genetik faktörler, kilo al─▒p verme ya da çe┼čitli sa─čl─▒k sorunlar─▒ sonucunda olu┼čan göz alt─▒ morluklar─▒na ve vücudun su tutmas─▒ndan, ya┼članmadan kaynaklanan göz alt─▒ torbalar─▒na Dermaroller ile müdahale etmek mümkündür. Dermaroller, göz alt─▒nda gezdirilerek göz alt─▒ derisini uyar─▒r ve yenilenme ba┼člat─▒r. 3 haftada bir kullan─▒m neticesinde 4-5 ayl─▒k k─▒sa bir sürede göz alt─▒ morluklar─▒nda ve torbalar─▒nda gözle görülür etki sa─članm─▒┼č olur. Bu amaçla Dermaroller kullananlar, daha canl─▒ daha diri ve sa─čl─▒kl─▒ göz yap─▒s─▒na kavu┼čabilir.

Çatlak Tedavisi

Hamilelik, a┼č─▒r─▒ kilo al─▒p verme, boy uzamas─▒ ve ergenlik dönemindeki hormonal de─či┼čimler gibi birçok sebepten olu┼čan çatlaklar, bir çe┼čit deri y─▒rt─▒lmas─▒d─▒r ve cildin alt tabakas─▒ olan dermiste meydana gelir. Dermaroller'in üstündeki i─čneler hiçbir kozmeti─čin ula┼čamayaca─č─▒, çatlaklar─▒n meydana geldi─či dermis tabakas─▒na mikro delikler açar. Bu delikleri yara gibi alg─▒layan vücut, h─▒zla çatlaklar─▒n söz konusu oldu─ču bölgeyi onarmaya ba┼člar. Böylece vücudun kendi tamir mekanizmas─▒ uyar─▒larak, kollajen artt─▒r─▒m─▒ sa─član─▒r ve çatlaklarda h─▒zla iyile┼čme ba┼člar. Dermaroller'in bu etkisinin yan─▒ s─▒ra, açt─▒─č─▒ mikro kanallar sayesinde derinin geçirgenlik oran─▒ artt─▒r─▒larak, kullan─▒lan kolajen serumlar─▒n, vitaminlerin ve çatlak kremlerinin emilimi sa─član─▒r. Bu sayede çatlaklar için kullan─▒lan kozmetikler do─črudan etkisini gösterebilir.

K─▒r─▒┼č─▒kl─▒k Tedavisi (Antiaging)

Uzmanlar ya┼članman─▒n önüne geçmek için y─▒llarca çal─▒┼čm─▒┼č ve bunun çözümü olarak cilt uyar─▒lma sistemini kabul etmi┼člerdir. Dermaroller, cilt üzerinde gezdirildi─činde üstündeki mikro i─čneler yard─▒m─▒yla cildi uyar─▒r ve sürekli bir kollajen olu┼čumu ve canl─▒l─▒k sa─člar. Hiçbir cilt problemi olmadan bile, sadece anti-aging amaçl─▒ olarak ayda bir kullan─▒lmas─▒ tavsiye edilen Dermaroller yard─▒m─▒yla, zaman─▒n önüne geçmek bir anlamda mümkün olabilir. Ayr─▒ca Dermaroller'in ciltte açt─▒─č─▒ kanallar sayesinde kullan─▒lan anti-aging kremlerin ve serumlar─▒n etkisi 400 kata kadar artt─▒r─▒lm─▒┼č olur. Genellikle göz kenarlar─▒nda, dudak üstünde mimiklerden kaynakl─▒ olarak meydana gelen k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar için 3 haftada bir kullan─▒m─▒ uygun olan Dermaroller 4-5 ay gibi k─▒sa bir sürede k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klara çare olabilir.

Yara ve Yan─▒k ─░zi Tedavisi

Ameliyat, yanma ve yaralanma sonras─▒nda genellikle ciltte kabar─▒k ya da yüzeysel iz ve lekeler olu┼čur. Zamanla yerle┼čen ve genellikle ölü hücrelerden meydana gelen bu izleri, Dermaroller i─čneleme sistemiyle tedavi etmek mümkündür. Dermaroller üç hafta aral─▒klarla izin bulundu─ču bölgeye uygulan─▒r. ─░zin derinli─čine göre farkl─▒ boyutlarda Dermaroller tavsiye edilir. Sorunlu bölgeye uygulanan Dermaroller'in üstündeki i─čneler sayesinde cilt uyar─▒l─▒r ve kan ak─▒┼č─▒ sa─član─▒r. Bölgede h─▒zla yenilenme ba┼člar ve iz önce deri yüzeyine indirilir, sonras─▒nda da yok olmas─▒ için çal─▒┼č─▒l─▒r. ─░zin tamamen yok olmas─▒ zaman gerektirebilir ama Dermaroller ile yap─▒lan 5-6 seans sonras─▒nda gözle görülür iyile┼čme sa─članm─▒┼č olur.

E─čer siz de yara, yan─▒k ve akne izleri, k─▒r─▒┼č─▒kl─▒k ve çatlaklar, göz alt─▒ morluk ve torbalar─▒na sahipseniz veya saç dökülmesi, kellik problemleri ya┼č─▒yorsan─▒z dermarolling uygulamas─▒na ba┼člamak için dermatoloji uzmanlar─▒na dan─▒┼čabilirsiniz. Dermaroller kullan─▒m─▒ için uygun olman─▒z halinde hekiminizle birlikte tedavi sürecinizi planlayabilir, daha genç ve güzel görünen bir cilde veya sa─čl─▒kl─▒ saçlara sahip olabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Canan G├Ârpelio─člu
Dermatoloji (Cildiye)
VM Medical Park Ankara (Ke├ži├Âren)
73319

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.