Uzm. Dr.Derya Aydın Şahin

 • İlgi Alanları
 • Çocuk kardiyoloji
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Edinsel kalp hastalıkları
 • Ekokardiyografi
 • Girişimsel kardiyoloji
 • Romatizmal kalp hastalıkları
 • Kalp ritim bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2007 - Tıpta Uzmanlık - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2014 - Yan Dal Uzmanlık - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi

Deneyim
Ankara Eğitim ve Araştırma Hast. Tıbbi Mikrobiyoloji - Araş. Gör. Dr.
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD - Araş. Gör. Dr.
Gaziantep 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi- Araş. Gör. Uzm. Dr.
İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi- Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

Mesleki Üyelikler
Türk Pediatri Kurumu
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
Türk Tabipler Birliği

Ödüller
TÜBİTAK UBYT Bilim Teşvik Ödülü. Şahin Y, Durucu C, Şahin DA. Evaluation of hearing loss in pediatric celiac patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015; 79: 378-81.
En iyi girişimsel olgu ödülü birinciliği. Embolize atriyal septal oklüderin yakalanması sırasında kullanılan 2 farklı teknik. Başpınar O, Kervancıoğlu M, Şahin DA, Sülü A. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
En iyi Pulmoner Hipertansiyon araştırma ikincilik ödülü. Ağır pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda serum pentraxin 3 ve hs CRP düzeyi. Karakurt C, Başpınar O, Çelik SF, Taşkapan Ç, Şahin DA, Yoloğlu S. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.

Kurs ve Sertifikalar
1 - 2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, 4-7 Mart 2020-07-26
2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı (Eğitimci), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 24 Eylül -5 Kasım 2019
3 - 18. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya.
4 - 55. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 28 Nisan - 2 Mayıs 2019.
5 - 9. Pediatrik Kardiyoloji Kursu, 55. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 28 Nisan – 2 Mayıs 2019
6 - 54. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 6-9 Mayıs 2018
7 - Genetik Testler Kursu, 54. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 6-9 Mayıs 2018
8 - 17. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 18-21 Nisan 2018.
9 - VIII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi, Antalya, 4-7 Mayıs 2017
10 - 16. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya.
11 - 52. Türk Pediatri Kongresi, 52. Türk Pediatri Kongresi, Kemer, Antalya, 15.05.2016 - 19.05.2016
12 - 15. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya.
13 - 1st Congress of EURYPA, 1st Congressof EURYPA, organized by European Young Pediatricians’ Association, İstanbul, 04.12.2015 -06.12.2015
14 - Kardiyoloji Kursu, Türk Pediatri Kurumu Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, İstanbul, 04.12.2015
15 - Transcatheter Pulmonary Valve (TPV) Symposium, İstanbul, 2-3 October 2015
16 - 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Denizli, 15-18 Nisan 2015
17 - Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları, Hemodinami ve Koroner Sorunlar, Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğuştan Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu, Mersin, 14-15 Kasım 2014.
18 - Pediatric and Congenital Interventional Cardiology Symposium (PCIC), Istanbul, 6-8 November 2014
19 - Pedirhythm VI: Pediatric and Congenital Rhythm Congress, İstanbul, 17-20 September 2014.
20 - Medikal Stimülasyon Çalıştayı, 6. Pediatri ve Konjenital Ritm Kongresi, 18.09.2014, İstanbul
21 - 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır
22 - Çocuklarda Genetik Aritmiler, Disritmi Çalışma Grubu, Ankara, 27 Mart 2014.
23 - 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya.
24 - Konjenital ve Pediatrik İnvaziv Kardiyoloji Sempozyumu, Eskişehir, 21-23 Kasım 2013
25 - Managing The Pacemaker Patient, Academia Medical Education, İstanbul, 24-25 October 2013
26 - Pacemaker Principles in Clinical Practice, Academia Medical Education, İstanbul, 30-31 May 2013
27 - Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Kursu, Gaziantep, 25 Mayıs 2013.
28 - 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
29 - 18. Mersin Pediatri Günleri, Mersin, 29-30 Mart 2013
30 - 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir.
31 - Temel Yaşam Desteği Sürecinin Güvence Altına Alınması (Mavi Kod) için CPR Eğitimi, Gaziantep, 14.04.2010
32 - 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 12-16 Kasım 2008
33 - 43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, 16-20 Mayıs 2007
34 - 50. Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri, Antalya, 08-12 Kasım 2006
35 - XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2006
36 - 42. Türk Pediatri Kongresi Antalya, 15-20 Mayıs 2006
37 - Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu, 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 21 Haziran 2005
38 - 41. Türk Pediatri Kongresi Ankara, 22-25 Haziran 2005
39 - Pediatrik Aciller Kursu, 41. Türk Pediatri Kongresi Ankara, 25 Haziran 2005
40 - 8. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Gaziantep, 28-30 Nisan 2005
41 - 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, 13-17 Nisan 2005
42 - Tiroid Hastalıkları Kursu, Gaziantep, 14-15 Ocak 2005
43 - Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Gaziantep, 28-29 Mayıs 2004
44 - Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu, Gaziantep, 15-16 Nisan 2004 Dirençli Epilepsi Toplantısı, Gaziantep, 13 Mart 2004
45 - Bölgesel Eğitim Toplantıları (ANKEM Derneği), KBB ve Pediatrik İnfeksiyonlar Eğitim Toplantısı, Adana, 28 Şubat 2004

 1. Sahin Y, Cakir MD, Isakoca M, Sahin DA. Prevalence of celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus. Iran J Pediatr 2020 February; 30(1): e97306.
 2. Sülü A, Başpınar O, Şahin DA. Giant aortic aneurysm due to fibulin-4 deficiency: case series. Turk Pediatri Ars 2019; 54: 119-24.
 3. Şahin DA, Yildirim SV, Ozkan M. A rare giant congenital left atrial appendage aneurysm in a 1-day-old newborn. Echocardiography 2018; 35: 757-9.
 4. Sahin DA, Irdem A, Kervancioglu M, Baspinar O, Sucu M, Keskin M, Kilinc M. Evaluation of P-Wave Dispersion, Ventricular Functions and Atrial Electromechanical Coupling in children with Type 1 Diabetes Mellitus. Eur J Ther 2018; 24: 250-4.
 5. Şahin DA, Başpınar O, Gökaslan G, Kervancıoğlu M. Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi 2018; 4: 462-4.
 6. Sahin Y, Sahin DA. The Frequency of Celiac Disease in Children with Functional Abdominal Pain. ARC Journal of Pediatrics 2018; 2: 1-5.
 7. Şahin DA. Çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran yenidoğanlarda doğumsal kalp hastalığının değerlendirilmesi. Ortadoğu Tıp Dergisi 2018; 3: 356-60.
 8. Şahin Y, Şahin DA, Kervancıoğlu M. Aberran Sol Subklavyen Arter Basısına Bağlı Yutma Güçlüğü Olan Bir Olgu. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 2018; 9: 327-330.
 9. Sahin DA, Baspinar O, Sulu A, Karslıgil T, Kul S. A comparison of the in vivo neoendothelialization and wound healing processes of three atrial septal defect occluders used during childhood in a nonrandomized prospective trial. Anatol J 2017; 18: 229-34.
 10. Ceylan Ö, Şahin DA. Acute rheumatic fever and isolated myocarditis. Int J Cardiol 2017; 239: 13.
 11. Şahin DA, Ceylan Ö, Mitral arcade: A rare case presenting with fatigue and cough. Echocardiography 2017; 00: 1-2.
 12. Ceylan Ö, Şahin DA. Prevalence of rheumatic heart disease. Heart views 2017; 1: 38.
 13. Baspinar O, Sahin DA, Sulu A, Gokaslan G. Interventions Involving the Use of Covered Coronary Artery Stents for Pseudoaneurysms of Blalock-Taussig Shunts. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2016; 7: 494-7.
 14. Sahin DA, Baspinar O. Rarely seen temporary subclavian vein spasm and twitching on the epicardial battery. Medeniyet Med J 2016; 31: 304-6.
 15. Irdem A, Sahin DA, Kervancioglu M, Baspinar O, Sucu M, Keskin M, Kilinc M. Evaluation of P-wave dispersion, diastolic function, and atrial electromechanical conduction in pediatric patients with subclinic hypothroidisim. Echocardiography 2016; 33: 1397-401. 
 16. Baspinar O, Sahin DA, Yildirim A. Retrieval of an intracardiac embolised very long wire via transhepatic access from a war victim child. Cardiol Young 2016; 26: 784-786. 
 17. Erdoğan S, Boşnak M, Şahin DA, Başpınar O. Atipik Kawasaki hastalığı: olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2016; 47: 2.
 18. Şahin DA, Başpınar O. Tiroid Hastalıkları. Pediatrik sistemik hastalıklarda kalp tutulumu. Derleme. Türkiye Klinikleri, Pediatrik Bilimler-Özel Konular 2015; 34-42.
 19. Baspinar O, Sahin DA, Sulu A, Irdem A, Gokaslan G, Sivasli E, Kilinc M. Transcatheter closure of patent ductus arteriosus in under 6 kg and premature infants. J Interv Cardiol 2015; 28: 180-189.
 20. Şahin Y, Durucu C, Şahin DA. Evaluation of hearing loss in pediatric celiac patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015; 79: 378-81.
 21. Sülü A, Şahin DA, Başpınar O, Bay A. Ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi atakları saptanan 14 yaşında bir Talasemi majör olgusunda intrakardiyak defibrilatör uygulanması. Gaziantep Med J 2015;21:259-61.
 22. Baspinar O, Sahin DA. Bilateral ductal stenting for discontinuity of the pulmonary artery via the femoral and carotid arteries in an infant. Case Rep Cardiol 2015; 2015: 619653.
 23. Baspinar O, Sulu A, Sahin DA. Transcatheter removal of embolized port catheters from the hearts of two children. Case Rep Cardiol; 2015; 2015: 973196.
 24. Baspinar O, Sahin DA, Sulu A. Holy grail deformity of distal disc hubless atrial septal occluders in pediatric hearts. Int Heart J 2015; 56: 469-470.
 25. Karakurt C, Baspinar O, Celik FS, Taskapan C, Sahin AD, Yologlu S. Serum Pentraxin 3 and hs-CRP levels in children with severe pulmonary hypertension. Balkan Med J 2014; 31: 219-23.
 26. Şahin DA, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Sülü A. Süt çocukluğu döneminde görülen dirençli supraventriküler taşikardi vakası. Gaziantep Med J 2014; 20: 266-9.
 27. İrdem A, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Kılınç M, Şahin DA, Işıkay S, Yılmaz K. A retrospective evaluation of the patients with rhabdomyoma. Erciyes Med J 2014; 36: 19-23.
 28. Baspinar O, Irdem A, Sivasli E, Sahin DA, Kilinc M. Comparison of the efficacy of different-sized Amplatzer duct occluders (I, II, and II AS) in children weighing less than 10 kg. Pediatr Cardiol 2013; 34: 88-94.
 29. İrdem A, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Şahin DA, Kılınç M. İnfektif endokarditli olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2012; 6: 127-32.
 30. Sahin DA, Sahin E, Sahin Y, Yilmaz M, Yilmaz K. Nonconvulsive status epilepticus and decreased frontal glucose metabolism in a case with SSPE. Journal of Pediatric Neurology 2011; 9: 75-9
 31. Başpınar O, Çoşkun Y, Kılınç M, Aydın D, İnalöz S. Dizigotik ikiz eşlerinden birisinde görülen X’e bağlı iktiyozis, dekstrokardi ve septal defektler. Gaziantep Tıp Derg 2008; 14: 23-5.
 32. Şahin Y, Aydın D. Demir eksikliği anemisinde serum çinko düzeylerinin değerlendirilmesi. Göztepe Tıp dergisi 2007; 21: 53-7.
 33. Şahin Y, Aydın D. Gaziantep'te yaşayan çocuklarda hepatit A virüsü seroprevalansı. Sendrom 2005;17: 70-2.
 34. Şahin Y, Aydın D. Gaziantep'te yaşayan çocuklarda hepatit B virüsü serolojisi. Çocuk Dergisi 2005; 5: 134-138.
 35. Şahin Y, Aydın D. Altı yaş ve altı çocuklarda hepatit B seroprevalansı. Fırat Tıp Dergisi 2005; 10: 169-172.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Sahin Y, Durucu C, Sahin DA. Evaluation of hearing loss in pediatric celiac patients. 50th Annual meeting of the ESPGHAN, 10-13 May 2017,  Prague, Czech Rebuplic.
 2. Baspinar O, Kilinc M, Irdem A, Sahin DA, Taviloglu ZS, Sivasli E. Transcatheter closure of PDAs in the seriously ill prematüre babies. PICS-AICS, 19-22 January 2013, Miami, USA.
 3. Baspinar O, Kervancıoglu M, Irdem A, Ozer O, Sahin DA, Kilinc M. Our experience of transcatheter VSD closure in the children in Turkey. PICS-AICS, 19-22 January 2013, Miami, USA.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

 1. İrdem A, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Kılınç M, Şahin DA. İnfektif endokarditli olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir.
 2. Başpınar O, Kılınç M, İrdem A, Şahin DA, Taviloğlu ZŞ, Sivaslı E (sözel). Genel durumu kötü prematür bebeklerde transkateter PDA kapatılması. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 3. Başpınar O, Şahin DA (sözel). El yapımı fenestre Amplatzer septal oklüder ile kapatılan çok geniş PDA ve ağır pulmoner hipertansiyonu olan vaka. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 4. Başpınar O, Kervancıoğlu M, Şahin DA, İrdem A, Gökaslan G, Kılınç M. Ağırlığı 20 kg altındaki çocuklarda transkateter ASD kapatılması. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 5. Başpınar O, Kervancıoğlu M, İrdem A, Özer O, Şahin DA, Kılınç M. Transkateter VSD kapatılması deneyimimiz. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 6. Başpınar O, Şahin DA, Al-Hadidy K, Kervancıoğlu M, Gökaslan G, Kılınç M. Çocuklarda çoklu delikli sekundum atriyal septal defektin transkatater kapatılması. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 7. Başpınar O, Şahin DA. Çocuk Kardiyolojide Mikromanometreli Koroner Basınç Telinin Kullanımı. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye
 8. İrdem A, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Şahin DA, Kılınç M. Patent duktus arteriyozusun transkateter yolla kapatılmasında kullanılan cihazların karşılaştırılması. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 9. Şahin DA, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Kılınç M. Sol ventriküler miyokardiyal sinüzoidi olan hipoplastik sol kalp sendromlu bir olgu. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 10. İrdem A, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Şahin DA, Kılınç M. Transkateter yolla duktusu kapatılan hastalarımızın genel değerlendirilmesi. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Mayıs 2013, Fethiye.
 11. Başpınar O, Şahin DA. (sözel) El yapımı fenestre Amplatzer septal occluder ile kapatılan çok geniş PDA ve ağır pulmoner hipertansiyonu olan vaka. 29. Türk Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya.
 12. Başpınar O, Kervancıoğlu M, Şahin DA, Sülü A (sözel). Embolize atriyal septal oklüderin yakalanması sırasında kullanılan 2 farklı teknik. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 13. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A (sözel). Hilal platin mikrokoil ve mikrokateter kullanımı ile çocuklarda anormal damarların embolizasyonu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 14. Karakurt C, Başpınar O, Çelik SF, Taşkapan Ç, Şahin DA, Yoloğlu S. Ağır pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda serum pentraxin 3 ve hs CRP düzeyi. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 15. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A, İrdem A, Al-Hadidy K, Kervancıoğlu M, Gökaslan G, Kılınç M. Çocukluk çağında transkateter sekundum ASD kapatılmasında multipl cihaz kullanımı. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 16. Başpınar O, Kervacıoğlu M, Şahin DA, Sülü A, Kılınç M. Multipl VSD cihazı kullanılan multipl müsküler VSD hastalarının değerlendirilmesi. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 17. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA. İki çocuk hastada sağ ventriküle embolize olmuş port kateterin transkateter teknikle çıkarılması. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 18. Şahin DA, Başpınar O. Kalıcı transvenöz pacemaker takılması sırasında izlenen geçici subklavyen ven spazmı ve batındaki epikardiyal bataryada seğirme. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 19. Başpınar O, Şahin DA. Bilateral duktuslu nonkonflüen pulmoner arterlerin femoral arter ve karotis arter yolu ile stentlenmesi. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 20. Sülü A, Şahin DA, Başpınar O. Fibulin 4 mutasyonuna bağlı asendan aorta anevrizması ailesi. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 21. Şahin DA, Başpınar O, Sülü A, Gökaslan G. Farklı klinik ile başvuran benzer ekokardiyografi bulguları olan iki atriyal kitle olgusu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 22. Şahin DA, Başpınar O, Kervancıoğlu M, Sülü A. Süt çocukluğu döneminde görülen dirençli supraventriküler taşikardi vakası. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 23. Sülü A, Şahin DA, Başpınar O, Bay A. İntrakardiyak defibrilatör gerektiren ventriküler fibrilasyon atakları geçiren talasemi majör olgusu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-19 Nisan 2014, Diyarbakır.
 24. Şahin DA, Başpınar O, Sülü A, Karslıgil T, Kul S (sözel). Çocuklarda atriyal septal defekt kapatmada kullanılan Amplatzer, Lifetech ve Occlutech cihazlarının in vivo olarak yara iyileşmesi açısından randomize bir çalışmada karşılaştırılması. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli
 25. Başpınar O, Şahin DA, Yıldırım A (sözel). Transhepatik yolla intrakardiyak yabancı cisim çıkarılması. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 26. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA. Diabolo stent tekniği ile atriyal septum stentlenmesi yapılan primer pulmoner hipertansiyon hastası. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli
 27. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A, İrdem A, Gökaslan G, Sivaslı E, Kılınç M. Prematür bebekler ve 6 kg altındaki çocuklarda patent duktus arteriyozus transkateter kapatılması. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 28. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A, Gökhan Gökaslan. İki çocukta Blalock-Taussing şanta bağlı gelişen psödoanevrizmanın kaplı koroner stent kullanılarak transkateter tedavisi. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 29. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A, Gökaslan G, Kılınç M. PDA kapatmak amacı ile tasarlanmayan cihazlarla PDA kapatılması. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 30. Başpınar O, Şahin DA, Kervancıoğlu M, Sülü A, Gökaslan G, Kılınç M, İrdem A, Al-Suwayfee K. 15-20 kg arası ve 15 kg’dan küçük çocuklarda transkateter ASD kapatılmasının etkinliğini karşılaştırmak. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 31. Başpınar O, Şahin DA, Kervancıoğlu M. Transkateter olarak aynı anda çift cihaz kullanılan hastalar. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 32. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A. Sol atriyum diskinde metal çıkıntı içermeyen atriyal septal oklüderlerin neden olduğu “Kutsal kase deformitesi”. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 33. Şahin DA, Başpınar O, Sülü A. Vertebral arter çalma sendromu saptanan Fallot tetralojili bir hasta. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 34. Sülü A, Başpınar O, Şahin DA, Sucu M. Çocuklarda transkateter sekundum ASD kapatılması sonrası sol atriyum sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 35. İrdem A, Şahin DA, Kervancıoğlu M, Başpınar O, Sucu M, Keskin M, Kılınç M. Hipotiroidili çocuk olgularda P dalga dispersiyonu, diyastolik disfonksiyon ve atriyal mekanik iletinin değerlendirilmesi. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 36. İrdem A, Şahin DA, Kervancıoğlu M, Başpınar O, Sucu M, Keskin M, Kılınç M. Tip 1 diabetes mellituslu çocuklarda ventrikül diyastolik fonksiyon, atriyal elektromekanik ileti ve P dalga dispersiyonunun değerlendirilmesi. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 37. Sülü A, Yakıcıer MC, Başpınar O, Şahin DA, Türkgenç B. TRPM4 mutasyonuna bağlı ailesel kalp bloğu tip 1b olgusu 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 38. Sülü A, Başpınar O, Gökaslan G, Şahin DA. Lupuslu anne bebeğinde geçici kalp pili elektroduna bağlı asemptomatik sağ ventrikül perforasyonu. 14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 39. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA, Yıldız H, Özer O, Kervancıoğlu M, Kılınç M (sözel). Transkateter VSD kapatılmasında Lifetech Cera ve Amplatzer VSD oklüderlerin etkinliğinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya.
 40. Başpınar O, Şahin DA, Sülü A, Yıldız H (sözel). Doğumsal kalp hastalıklı çocuklarda eş zamanlı çoklu perkütan girişim deneyimimiz. 15. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya.
 41. Sülü A, Şahin DA, Başpınar O, Sucu M (sözel). Çocuklarda transkateter atrial septal defekt kapatılmasının sol atrial sistolik kuvvetine etkisi. 15. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya.
 42. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA. Pencere tipi PDA transkateter kapatılmasında güçlü bir alternatif: Cera simetrik membranöz VSD oklüder. 15. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya.
 43. Başpınar O, Yıldız H, Sülü A, Şahin DA. Pulmoner hipertansiyonlu çocuk hastalarda el yapımı fenestrasyonlu cihazlar ile kardiyak defektlerin kapatılması. 16. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 13-16 Nisan 2016, Antalya.
 44. Sülü A, Kervancıoğlu M, Şahin DA, Gökaslan G, Büyükçelik M. Bilateral atrial miksomaya eşlik eden pansitopeni ve nefrotik düzeyde proteinüri olgusu. 14. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 15-18 Nisan 2015, Denizli.
 45. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA, Yıldız H, Özer O, Kervancıoğlu M, Kılınç M, Gökaslan G. 147 çocuk hastada transkateter VSD kapatılmasında Lifetech, CeraFlex ve Amplatzer ventriküler septal okluder cihazlarının etkinliğinin karşılaştırılması. 16. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya.
 46. Başpınar O, Yıldız H, Sülü A, Şahin DA. Kervancıoğlu M, Kılınç M.  Çocuklarda standart dışı transkateter ASD kapatma tekniklerinin kullanılmasının etkinliğinin değerlendirilmesi. 16. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 19 - 22 Nisan 2017, Antalya.
 47. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA, Yıldız H, Kervancıoğlu M, Kılınç M. (sözel). Ağırlığı 10kg ve altında olan çocuklarda transkateter ASD kapatılma başarısı. 16. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya.
 48. Başpınar O, Sülü A, Şahin DA, Kervancıoğlu M, Kılınç M. Transkateter VSD kapatılmasının etkinliği ve güvenirliliğinin araştırılması; 143 perimembranöz, 54 müsküler VSD kapatılması ve 9 yıllık deneyim. 17. Ulusal Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2018, Antalya.