• Uzmanlık Alanları: Periodontoloji, İmplantoloji, Mukogingival Cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi - Diş Hekimliği
İstanbul Üniversitesi - Doktora
 
Ödüller
Türk Periodontoloji Derneği'nin 41. Bilimsel Kongresinde "Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında Revaskülarizasyon Üzerine Etkileri" isimli bildiri ödüle layık görümüştür.