• Uzmanlık Alanları: Periodontoloji, İmplantoloji, Mukogingival Cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi - Diş Hekimliği
İstanbul Üniversitesi - Doktora
 
Ödüller
Türk Periodontoloji Derneği'nin 41. Bilimsel Kongresinde "Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında Revaskülarizasyon Üzerine Etkileri" isimli bildiri ödüle layık görümüştür.
 
 
Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.