Uzm. Dr.Lütfiye Derya İnal

  • İlgi Alanları
  • Enfeksiyon hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Tiroid hastalıkları
  • Sindirim sistemi hastalıkları
  • Kansızlık
  • Romatizmal hastalıklar
  • Akciğer hastalıkları
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Birimi - Uzmanlık
Kayseri Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi - Mecburi Hizmet
 
Kurs ve Sertifikalar
2. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi (2011)
8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi (2011)
8.Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bkaım Kongresi Uygulamalı Mekanik Ventilasyon kursu
Kardiyopulmoner Resusitayon Kursu (2010)
5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu (2015)
14th ECIM Congress Moscow-Russian Federation (2015)
18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2016
 
 

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri

1.                   Kocyigit, I., Unal, A., Karademir, D., Bahcebasi, S., Sipahioglu, M. H., Tokgoz B., ...&Utas, C. (2012) Improvement in Culture-Negative Peritoneal Diaysis-related Peritonitis: A Single Center's Experience. Peritoneal Dialysis International, 32(4), 476-478.

2.                   Karademir, Lutfiye Derya, et al. ''The efficacy of theophylline in preventing cisplatin-related nephrotoxicity in patients with cancer.'' Renal failure 38.5(2016):806-814.

 

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Araştırma Makaleleri

1.                   Can Sezgin G, Yurci A, Sevinç E, Deniz K, Karademir D, Yılmaz Z. Cholangiocarcinoma arising in choledochal cysts: Case reports. Endoskopi Dergisi.2(2016),e-ISSN:2149-0597

 

 

                                              

 

Poster Bildirileri

1.                  Coskun R, Gundogan K, Baldane S, Karademir D, Guven M, Sungur M. Allojenik Kök Hücre Nakli (AKİT) ve Otolog Kök Hücre Nakli (OKİT) Yapılan Hastaların İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendilmesi.

2.                  Coskun R, Gundogan K, Baldane S, Karademir D, Guven M, Sungur M. Akut Miyeloblastik lösemi (AML) ve Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Hastalarının İç hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının  Değerlendirilmesi

3.                  Coskun R, Gundogan K, Baldane S, Karademir D, Guven M, Sungur M. Kronik Miyelositer Lösemi (KML) ve Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) Hastalarının İç hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.                  Karademir D, Gundogan K, Baldane S, Coskun R, Guven M, Sungur M. Lenfoma Hastalarınınn İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi

5.                  Baldane S, Gundogan K, Coskun R, Karademir D, Guven M, Sungur M. Multiple Myelomalı Hastaların İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi

6.                  Gundogan K, Baldane S, Coskun R, Karademir D, Guven M, Sungur M. Solid Organ Tümörlü hastaların Yoğun bakım Ünitesindeki Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

7.                  Senel S, Karademir D. Ventriküloperitoneal Şantı Olan Ankilozan Spondilitli Hastada Etanercept Deneyimi: Olgu sunumu

8.                  Senel S, Dogan E, Karademir D. Sistemik Lupus Eritematozuslu hasta Takibinde Gelişen Tedaviye Dirençli Aspergilloma (Fungus Topu): Olgu sunumu