Uzm. Dr.Devrim Sakallı Çakçak

  • İlgi Alanları
  • Botoks
  • PRP
  • Mezoterapi
  • Leke tedavisi
  • Dolgu
  • Lazer tedavisi
  • Behçet hastalığı
  • Dermatolojik cerrahi
Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Deri ve Zührevi Hastalıkları - Uzmanlık
 
Katıldığı Sempozyumlar
1- Dermatoloji 2005 Bahar Simpozyumu, 2005/ İstanbul
2- XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2006/ Antalya
3- İnteraktif pediatrik dermatoloji kursu, 2007/ Kayseri
4- 5. EADV Spring Symposium, 2008/ İstanbul
5- A' dan Z' ye dermakozmetik uygulamalar kursu, 2012/ İstanbul.+
6- 7. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri, 2013/ Bursa
7- 11. AMWC, 2013/ Monaco

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. A. Akman, D. Sakallı Cakcak, B.Özhak Baysan, V. Yazısız, E. Terzioğlu, MA Çiftçioğlu, E. Alpsoy, Cutaneous alternariosis in a patient with systemic lupus erythematosus. Lupus 2007;16:993-6.
A2. A. Akman , D. Sakallı Cakcak, E. Coban, HI. Ozbudak, MA. Ciftcioglu, E. Alpsoy E. Yilmaz. Recurrent bullous lesions associated with familial Mediterranean fever: A case report. Clinical and Experimental Dermatology 2008;34:216-8.
A3. KH Gülkesen, A Akman , Yüce YK, E Yılmaz, AA Samur, F İşleyen, D Sakallı Çakçak, E Alpsoy. Evaluation of JPEG and JPEG 2000 Compression algorithm for dermatological images. Journal of European Academy of Dermatology and Venereology 2010;24:893-6.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B1. D Sakallı Çakçak, B. Çakçak, A. Akman, S. Velipaşaoğlu, Cİ. Başsorgun ve MA. Çiftçioğlu, "Purpuranın ayırıcı tanısında yer alan akut infantil hemorajik ödem olgusu", Türk Dermatoloji Dergisi, 2, 84-86 (2008).
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. A Akman, D Sakallı, E. Çoban, Hİ. Özbudak, MA. Çiftçioğlu, E. Alpsoy ve E. Yılmaz, "Ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili tekrarlayan büllöz lezyonlar: Olgu sunumu", XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Cilt 1, 119, Antalya, 2006.
C2. D Sakallı, A. Akman, MA. Çiftçioğlu, R. Artan ve E. Alpsoy, "Çölyak hastalığı, otoimmün tioidit ve liken planus birlikteliği: Olgu sunumu", XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Cilt 1, 123, Antalya, 2006.
C3. D. Sakallı, A. Akman ve E. Yılmaz, "Ağızda plak müköz ile seyir gösteren bir sifiliz olgusu", XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Cilt 1, 88, Antalya, 2006.
C4. D. Sakallı Çakçak, A. Akman, B. Çakçak, Cİ. Başsorgun, MA. Çiftçioğlu ve S.Velipaşaoğlu, "Purpuranın ayırıcı tanısında akut infantil hemorajik ödem:Olgu sunumu", Dermatoloji Bahar Simpozyumu, Cilt 1, 127, İstanbul, 2007.
C5. A. Akman, D. Sakallı Çakçak, Cİ. Başsorgun, MA. Çiftçioğlu ve E. Alpsoy, "Klinikve histopatolojik olarak pemfigus foliaseus ve pemfigus herpetiformis birlikteliği", Dermatoloji Bahar Simpozyumu, Cilt 1, 129, İstanbul, 2007.
C6. C. Ülker, D. Sakallı Çakçak, İ. Başsorgun, A. Akman, MA. Çiftçioğlu ve E. Alpsoy, "Olağandışı yerleşim gösteren basiller anjiyomatoz olgusu", XVIII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Cilt 1, 152, Ankara, 2007.
C7. Ülker H. Cahit, Sakallı Çakçak D, Akman A, Başsorgun CH, Alpsoy E, Çiftçioğlu MA. Basudine bağlı likenoid ilaç eüpsiyonu", Çukurova Dermatoloji Güneri, Cilt 1,Antakya, 2010
C8. Ülker H. Cahit, Sakallı Çakçak D, Akman A, Başsorgun CH, Alpsoy E, Çiftçioğlu MA. Zosteriform yayılım gösteren malign mezotelyoma metastazı. XIX. Prof. Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara.
C9. D Sakallı Çakçak, A Akman Karakaş, Ö Tosun, E,Yılmaz. Topikal kortikosteroidlere karşı gelişen duyarlanma sıklığı. Ulusal Dermatoloji Kongresi,XXII. 2010, Antalya
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
D1. A Akman, D. Sakallı, B. Ozhak, E. Terzioglu, MA. Ciftcioglu ve E. Alpsoy, "Cutaneous alterneriozis in a patient with systemic lupus erythematosus," 15th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Rodos, 2006.
D2. A Akman, D. Sakallı, E. Coban, HI. Ozbudak, MA. Ciftcioglu ve E. Alpsoy, E. Yilmaz, "Recurrent bullous lessions associated with familial mediterranean fever: A case report," 15th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Rodos, 2006.
D3. D. Sakallı, A. Akman, Çiftçioğlu MA, Alpsoy E ve Artan R, "Lichen planus associated with celiac disease and autoimmune thyroidiits: A case report," 15th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Rodos, 2006.
D4. A Akman, D. Sakallı Cakcak, Cİ. Bassorgun, MA. Ciftcioglu ve E. Alpsoy, "Simultaneous occurence of pemphigus herpetiformis and pemphigus foliaceus," 21st World Congress of Dermatology, Buenos-Aires, 2007.
D5. D. Sakallı Çakçak, B. Çakçak, A. Akman, S. Velipaşaoğlu, Cİ. Başsorgun ve MA. Çiftçioğlu, "A case report of acute infantile hemorragic edema in the differential diagnosis of purpura," 5th EADV Spring Symposium, İstanbul, 2008.
D6. D. Sakallı Cakcak, A. Akman, O. Tosunoglu, H. Kacaroglu, E Alpsoy: "Periodontal status in patients with oral lichen planus," 5th EADV Spring Symposium, İstanbul, 2008.
D7. C. Ulker, D. Sakallı Cakcak, Cİ. Bassorgun, A. Akman, E. Alpsoy ve MA. Ciftcioglu. "Bacillary angiomatosis in a healthy person with unusual presentation," 5th EADV Spring Symposium, İstanbul, 2008.