Dr. Öğr. ÜyesiDevrim Ulaş Urut

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi:Lisans/Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.:Tıpta Uzmanlık

Deneyim
Van Erciş Devlet Hastanesi
Kırıklareli Devlet Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hastanesi
Özel Esencan Hastanesi
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

Mesleki Üyelikler
Türk Radyoloji Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
European Soceity of Radiology
Türk Tabipleri Birliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Magnetic resonance imaging predictors of surgical outcome in degenerative lumbar spinal stenosis
Banu Alicioglu,  Baris Yilmaz , Nail Bulakbasi ,  Cem Copuroglu , Erol Yalniz , Bilal Aykac , Devrim Ulas Urut .  Jpn J Radiol (2012) 30:811–818.
B.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
B1.Alicioglu, B., B.Yilmaz, B.Aykac, E.Yalniz, U.Urut. Is there any correlation between MRI stenosis and pre-postoperative Japanese Orthopedic Association Scores and the surgical outcome in degenerative lumbar spinal stenosis patients? European Society of Radiology. 10.1594/ecr2011/C-1516. Vien 2011
C.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
C1.Urut D.U. Kıvrımlı vertebral arter indentasyonunun neden olduğu servikal sinir kökü basısı-  olgu sunumu. Şişli Etfal Tıp Bülteni (yayımlanmayı bekliyor)
D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 
D1.AKUT HEMORAJİK REKTUS ABDOMİNİS KASI ALVEOLAR RABDOMYOSARKOMU: OLGU SUNUMU - TÜRKRAD 2008
DEVRİM ULAŞ URUT , ASLI MENTEŞ  NERMİN TUNÇBİLEK  ARMAGAN SARAC  ŞEMSİ ALTANER  ERCÜMENT ÜNLÜ  KEMAL DEMİR 
D2.NONPALPABL MEME LEZYONLARINDA TEL İĞNE İŞARETLEME SONUÇLARI- TÜRKRAD 2008
YAVUZ DURMUŞ  ÖZCAN KARTAL NERMİN TUNÇBİLEK  SEMSİ ALTANER  DEVRİM ULAŞ URUT ATAKAN SEZER  KEMAL DEMİR 
D3.MEMEDE DEV HAMARTOM; MAMOSONOGRAFIK GORUNUM- TÜRKRAD 2008
DEVRİM ULAŞ URUT  NERMİN TUNCBILEK  ASLI MENTEŞ  OSMAN TEMİZÖZ 
D4.BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK SİSTOGRAFİ SONRASI KONTRAST MADDENİN ALIŞILMADIK EKSTRAVAZASYONU- TÜRKRAD 2009
DEVRİM ULAŞ URUT  ASLI MENTEŞ DİDEM MERCANGÜL  TEVFİK AKTOZ  NERMİN TUNÇBİLEK 
D5.HİPERBİLURUBİNEMİLİ YENİDOĞANLARDA KRANİAL RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SONUÇLARI TÜRKRAD 2011
ASLI METEŞ, ERCÜMENT ÜNLÜ, BEKİR ÇAĞLI, DEVRİM ULAŞ URUT, NERMİN TUNÇBİLEK, HAKAN GENÇHELLAÇ
D6.SENTETİK KANNABİOL (BONZAİ)KULLANIMINNIN BİLİNMEYEN ETKİSİ: BİLATERAL BAZAL GAGLİON KANAMASI- TÜRKRAD 2015
DEVRİM ULAŞ URUT
D7.AŞIRI DOZ AMİTRİPTİLİNE BAĞLI TOKSİK MYOKARDİT: OLGU SUNUMU, 18. İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KONGRESİ-2016
ŞERİFE AYŞEN HELVACI, TÜRKAN ÖZER, HAKAN UÇAR, SULTAN TURAN EROĞLI, DEVRİM ULAŞ URUT

E.Diğer Yayınlar
E1.Left Temporal Lobe Hematomas Caused By Transvers And Sigmoid Sinus Thrombosis A. Sarac, D.U. Urut, B. Kiymazaslan, E. Unlu, N. Tuncbilek, H. Ozdemir, M.K. Demir Eurorad Section: Neuroradiology Published: 2008, Oct. 2
F.Projeler
F1.Bağırsağın benign-malign hastalıklarının ayrımında dijital floroskopi, ultrasonogrfai ve renkli doppler ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması. 2010