Dr. Öğr. ÜyesiDidem Akal Taşcıoğlu

  • İlgi Alanları
  • Sepsis
  • Yoğun bakım
  • Hastane enfeksiyonları
  • Pnömoniler
  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Tüberküloz
  • Kronik hepatitler
  • PRP

Eğitim ve Uzmanlık
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İhtisası - Uzmanlık

Deneyim
Biruni Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Medilife Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
İstanbul Koşuyolu Araştırma Hastanesi  Kalp ve Damar cerrahisi AD
İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

THYROID ABSCESS IN A PATIENT WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA DURING CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA

Gülistan Bahat,MD1, Nilgün Erten,Assoc.Prof.1, Bülent Saka,MD1, Didem Akal,MD2, Ali Çakır,MD3, Mehmet Akif Karan,Prof.1, Cemil Taşçıoğlu,Prof.1, Abdülkadir Kaysı,Prof.1

1 Department of Internal Medicine, Istanbul Medical School, Istanbul University

2 Department of Clinical Microbiology and Infectious Disease, Istanbul Medical School, Istanbul University

3 Department of Internal Medicine, Radiology Section, Istanbul Medical School, Istanbul University

Nobel medicus; cilt:2, sayı;2

TUBERCULOUS MENİNGİTİS İN ADULTS – EXPERİENCE FROM TURKEY

A.A. Cagatay,1 H. Ozsut,1 L. Gulec,1 S. Kucukoglu,1 H. Berk, 1 N. Ince, 2 B. Ertugrul,1 S. Aksoz, 1 D. Akal,1 H. Eraksoy,1 S. Calangu1

Istanbul Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology,1 Department of Public Health,2 IstanbulUniversity, Istanbul, Turkey.

Int J Clin Pract, May 2004, 58, 5, 469–473

CASE REPORT OF FATAL MYCOBACTERIUM TILBURGII INFECTION

Timur Akpinar, Oguz K. Bakkaloglu, Ince Burak, Tufan Fatih, Kose Murat, Poda Mehves, Tascioglu Didem, Koksalan O. Kaya, Saka Bulent, Erten Nilgun, Buyukbabani Nesimi, Kilicaslan Zeki, Tascioglu Cemil, Journal of Infection and Chemotherapy (Impact Factor: 1.49). 02/2015; 21(7). DOI: 10.1016/j.jiac.2015.02.006

LOW SKELETAL MUSCLE MASS İNDEX İS ASSOCİATED WİTH FUNCTİON AND NUTRİTİONAL STATUS İN RESİDENTS İN A TURKİSH NURSİNG HOME.

Tufan A, Bahat G, Ozkaya H, Taşcıoğlu D, Tufan F, Saka B, Akin S, Karan MA, Aging Male. 2016 May 25:1-5

PMID: 27223484, DOI:10.1080/13685538.2016.1188069

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ÜROPATOJEN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARININ TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI

M. Bülent Ertuğrul, Leyla Atila-Güleç, Didem Akal, A. Atahan Çağatay, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy, Semra Çalangu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Klimik Dergisi ; Cilt 17, Sayı:2 , 2004, s:132-136

Acute Cytomegalovirus Disease in Immuncompotent Patient

Zehra Çağla Karakoç1, Didem Taşçıoğlu2, Süda Tekin Koruk3, Binnur Şimşek4

1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Liv Hospital-Ulus,  İstanbul, Türkiye

2Medilife Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye

3Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye

4 Liv Hospital-Ulus,  Gastroenteroloji, İstanbul, Türkiye 

Klimik Dergisi, 2016

FARKLI ANTİBİYOTİK-HEPARİN KATETER KİLİT SOLÜSYONLARININ BİYOFİLM İÇİNDEKİ METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINA IN VİTRO ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Özlem Güler,  Seniha Başaran,  Didem Taşçıoğlu,  Atahan Çağatay,  Halit Özsüt,  Haluk Eraksoy  (Klimik Dergisi 2016; 29: 25-28)

DOI: 10.5152/kd.2016.06

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLABİLECEK BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLIKLARI.

Akal D, Çağatay A, Berk H, Özsüt H, Eraksoy H, Çalangu S.

 X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2001, Adana. Program Kitabı 2001: 339, P22/01.

BİR PERİORBİTAL SELÜLİT OLGUSU

Berk H, Akal  D, Çağatay A, Özsüt H, Eraksoy H, Çalangu S

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

KlimikKongresi 30 Mart-03 Nisan 2003.

AKUT LÖSEMİLİ  BİR HASTADA BELİRLENEN STRONGİLOİDİYAZ OLGUSU

Akal D 1, Büyükbaba Boral Ö2, KIrkoyun Uysal H2, Eraksoy H1, Nalçacı M3, Dinçol G3, Büget E2

1İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi İstanbul

2 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Parazitoloji BD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

3 İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD, İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

KlimikKongresi 30 Mart-03 Nisan 2003.

PARVO VİRÜS B 19 IGM POZİTİFLİĞİ İLE BİRLİKTE OLAN KAWASAKİ HASTALIĞI: BİR VAKA SUNUMU

Didem Akal, Sanem Pişkin, Ayper Somer, Taner Kara,  Nuran Salman,  Işık Yalçın, Can Baykal, Sinem Keleş, Rukiye Eker Ömeroğlu.

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları BD., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Pediatrik Kardiyoloji BD. , Dermatoloji AD.,

İstanbul. 26. Pediatri Günleri 20-22 Nisan 2004, İstanbul.

AİDS DEMANS KOMPLEKSİ VE SEREBRAL KİTLE VAKA SUNUMU

Sanem Pişkin, Didem Akal, Gülsen Sönmezer,Ayper Somer, , Işık Yalçın,Nuran Salman,Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Selim Badur.

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İstanbul.

İstanbul. 26. Pediatri Günleri 20-22 Nisan 2004, İstanbul.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARDAN ALINAN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALARIN DAĞILIMLARI

Didem Taşçıoğlu, Halit Özsüt ,  Zeynep Memiş,  Atahan Çağatay, Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, İstanbul.

Klimik Kongresi 23-27 Mart 2011

VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK SUŞLARINDA DAPTOMİSİN DUYARLILIĞI

Zeynep Memiş, Didem Taşçıoğlu, Seniha Başaran, Atahan Çağatay, Halit Özsüt , Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, İstanbul.

Klimik Kongresi 23-27 Mart 2011

İNFEKSİYON  HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNDE ORTOPEDİK İNFEKSİYONLU HASTALARIN İZLENMESİ

Didem Taşçıoğlu, Halit Özsüt ,  Zeynep Memiş,  Atahan Çağatay, Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, İstanbul.

Klimik Kongresi 23-27 Mart 2011

FARKLI ANTİBİYOTİK–HEPARİN KATETER KİLİT SOLUSYONLARININ BİYOFİLM İCİNDEKİ METİSİLİNE DİRENCLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İZOLATLARINA İN VİTRO ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Özlem Güler, Seniha Başaran, Didem Taşçıoğlu, Arif Atahan Çağatay, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Klimik Kongresi 13-17 mart 2013.

PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ SON BİR YIL İCİNDEKİ ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONCEKİ CALIŞMAMIZDAKİ BEŞ YILLIK VERİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Asiye Yir, Seniha Başaran, Didem Taşçıoğlu, Atahan Çağatay, Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Klimik Kongresi 13-17 mart 2013.

SAFRA ORNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Vasif Aliyev, Lokman Hizmali, Amir Doulatabadi, Seniha Başaran, Didem Taşçıoğlu, Atahan Çağatay, Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Klimik Kongresi 13-17 mart 2013.

OTOMATİZE İDRAR ANALİZORU (İRICELL®) İLE İDRAR KULTURU SONUCLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Didem Akal Taşçıoğlu1, Sema Genç2, Müge Kanmaz Özer2, Ahmet Dirican3, Beyhan Ömer2, Haluk Eraksoy1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul 3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Klimik Kongresi 13-17 mart 2013.

STAFİLOKOK BAKTERİYEMİLERİNDEKİ RİSK FAKTORLERİ VE MORTALİTENİN GOZDEN GECİRİLMESİ

Betül Sadıç, Cumhur Özmen, Didem Taşçıoğlu, Seniha Başaran, Atahan Çağatay, Haluk Eraksoy

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Klimik Kongresi 13-17 mart 2013.

DİĞER YAYINLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANE İNFEKSİYONU PREVALANS ÇALIŞMASI 2003 YILI SONUÇLARI

Selma Karabey1, Haluk Eraksoy1, Hatice Kaptı1, Semra Çalangu1, Nihan Ziyade1, Rian Diflci1, Şengül Derbentli1, Sürveyans Ekibi11

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Sürveyans Ekibi (Alfabetik Sırayla):S. Ağkoç, D. Akal, S. Aksöz, A. Babaoğlu, H. Berk, A. Çağatay, M. Ertuğrul, L. Güleç, E. Halıcı, Ç. Karakoç

Hastane infeksiyonları dergisi 2004; 8;Ek 2.

PROJELER

THE EVALUATİON OF AUTOMATED URİNE ANALYZER -IRİSCELL IQ200- AND URİNE CULTURE RESULT

Didem Taşcıoğlu Akal1, Sema Genç2, Müge Kanmaz-Özer2, Ahmet Dirican3,Beyhan Ömer2, Haluk Eraksoy

1Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Infectious Disease, 2Department Biochemistry

3 Department Public Healths

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ TANISINDA FDG-PET/BT

Yayın aşamasında