Uzm. Çgu.Dilara Bilge

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • VM Medical Park Samsun
  • İlgi Alanları: Bebeğin Büyüme ve Gelişimi, Gelişim Değerlendirme Destek ve Takibi, Riskli Bebeklerin Gelişim Takibi, Özel Gereksinimi Olan Çocukların Gelişim Takibi, Aile Eğitimi, Kardeşler Arası İlişkilerin Düzenlenmesi, Davranış Bozuklukları, Tırnak Yeme, Uyku Sorunları, Yalan Söyleme, Yeme Bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mesleki Üyelikler
Çocuk Gelişim Uzmanları Derneği
Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
Açev
Tegv
Tog

Kurs ve Sertifikalar
Catell 2-A Zeka Testi *7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Catell 3-A Zeka Testi *Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Gessel Gelişim Figürleri Testi *2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi *2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi *5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi *Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
Benton Görsel Bellek Testi *8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri *0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
Porteus Labirentleri Testi *Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi *Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda gelişimsel sapmaları, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak'alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.   
DR (Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi) Uygulayıcısı
DENVER II Geliş
im Tarama Envanteri *0-72 ay kişisel-sosyal, ince motor, dil, kaba motor alanlarında gelişimsel tarama amacıyla kullanılmaktadır.
Ankara 21 Mart 2015 5. Down Sendromu Semineri Katılım Belgesi
Sağlıkta Kariyer Zirveleri Programı Katılım Belgesi
Çocuğun Gelişim Hakkı Paneli (Ankara Üniversitesi)
12-13 Mayıs 2014- 1. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi
27-28 Nisan 2015-2. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi
5-7 Mayıs 2016-3. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Ankara Üniversitesi
Engelli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken Eğitimde Mevcut Durum Çalıştayında Raportör (23-24 Ekim 2014 Ankara Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef İşbirliği)
Ankara Üniversitesi Çocuk Destek Grubu 23 Nisan 2015 Çocuk Şenliği Projesi Gönüllüsü