Dr. Öğr. ÜyesiDilek Hatipoğlu

  • İlgi Alanları
  • Sağlam çocuk izlemi
  • Aşılama
  • Bebek beslenmesi
  • Astım
  • Çocuk yoğun bakım

Eğitim ve Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şişli  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası

Deneyim
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Tez Çalışması: Çocuklarda Baş Ağrılarının Değerlendirilmesi

Case Report: Pericardial Effusion and Adenosine Deaminase False Positivity Due to Parvovirus B19.