444 44 84
Uzmanlık Alanları

Yayınları

Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi