sat─▒r aras─▒

Göz, vücutta 5 duyu organ─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Bu nedenle göz problemleri günlük hayatta ki┼činin zorlanmas─▒nda ana unsurlar─▒ndan biridir. Göz problemleri aras─▒nda yer alan diplopi di─čer bir ifadeyle çift görme, nesneye bakarken dikey, yatay ve bile┼čik iki ayr─▒ görüntüsünü görme halidir.

Çift görme durumu s─▒k s─▒k bulan─▒k görme ile kar─▒┼čt─▒r─▒labilir, ancak her iki hastal─▒k birbirinden farkl─▒d─▒r. Bu aç─▒dan, diplopi nedir kavram─▒ ki┼či taraf─▒ndan fark edilerek tan─▒ ve tedavisi eksiksiz gerçekle┼čtirilmesi önerilir. Bu süreçte, doktor kontrolünde geçen ki┼čide diplopi ya da poliplopi varl─▒─č─▒ testlerle tespit edilir, nedenleri ara┼čt─▒r─▒l─▒r ve ki┼čiye özel tedavi uygulan─▒r.

Diplopi Nedir?

Diplopi nedir sorusu objelerin birinin daha kesin di─čerinin ise hayali bir hisle görüldü─čü akut bir göz hastal─▒─č─▒n─▒ i┼čaret eder. Di─čer bir yandan, diplopi nedir sorusu odaklanan nesnenin görüntüsünün üç boyutlu olarak biti┼čik iki görüntüsünü görmeye sebebiyet veren bir göz problemini aç─▒klar.

Ek olarak, diplopi nedir sorusu pratikte göz hareketlerinin düzgün çal─▒┼čmamas─▒ nedeniyle aç─▒─ča ç─▒kan bir göz kusuruna süreci ta┼č─▒r. Bu süreçte, soluk görülen objelerde netlik olu┼čmad─▒─č─▒ için hayalet görüntüden de bahsedilebilir. Normal bir görü┼čte her iki göz nesneye odaklan─▒r ve beyinde tek bir görüntü olu┼čur.

Bu durumun aksine çift görme halinde gözlerde uyum problemi nedeniyle birden fazla noktaya odaklama yap─▒l─▒r ve 2 farkl─▒ görüntü beyinde olu┼čur. Ayr─▒ca, ço─čunlukla 60 ya┼č üstünde ç─▒kan göz hastal─▒─č─▒, toplumda yayg─▒n olarak gözlemlenir. Hastalar─▒n büyük bir ço─čunlu─ču ayakta tedavi görebilirken %5'lik bir k─▒sm─▒nda cerrahi müdahale gerekti─či ifade edilir.

 • Tek gözde problem alg─▒lan─▒rsa monoküler,
 • ─░ki göz aç─▒kken ikili görme alg─▒lan─▒rsa diplopi,
 • ─░ki gözde çoklu görme alg─▒lan─▒rsa poliplopi te┼čhisi koyulabilir.

Çift Görme Neden Olur?

Diplopi nedir sorusunun destekleyici cevab─▒ hastal─▒─č─▒n alt─▒nda yatan etmenlere ba─čl─▒d─▒r. Ayr─▒ca, çift görme neden olur sorusu monoküler ve binoküler tipine göre aç─▒klanabilir. Bu aç─▒dan, çift görme nedenleri üç ba┼čl─▒k alt─▒nda de─čerlendirilebilir:

 • Monoküler türü: Daha az görülen bir türüdür ve tek gözde bozukluk gözlemlenir. Problemli göz 'kötü göz' di─čer göz ise 'iyi göz' olarak ifade edilir. Di─čer göz hastal─▒klar─▒nda oldu─ču gibi ki┼či sorunlu gözünü kapatt─▒─č─▒nda di─čer gözle normal bir görü┼č alan─▒na kavu┼čur. Çift görme nedenlerini tek gözde tetikleyen unsurlar s─▒ras─▒yla kuru göz, katarakt, retina anormallikleri, astigmatizma ve keratokonus olarak belirtilebilir.
 • Binoküler tipi: Her iki gözde de çift görü┼č bulunur ve bu görü┼č alan─▒na dürbün görü┼č ismi tak─▒l─▒r. Göz aç─▒kken bu problem devam ederken ancak göz kapat─▒ld─▒─č─▒nda ki┼či rahatlar. Gözlerin tam hizalamamas─▒ nedeniyle s─▒kl─▒kla ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ için ┼ča┼č─▒l─▒k rahats─▒zl─▒─č─▒ ile birlikte görülebilir. ┼×a┼č─▒l─▒k küçük ya┼člarda a─č─▒rl─▒kla ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ için çocuklarda görülme ihtimali yükselir. Bu ba─člamda, ┼ča┼č─▒l─▒k göz kaslar─▒n─▒n esnekli─čini kaybetmesi ile farkl─▒ taraflara ki┼činin bakmas─▒n─▒ ifade eder. Bu durumun ana kayna─č─▒nda göz kaslar─▒n─▒n zay─▒f, felçli, a┼č─▒r─▒ güçlü, hareket dengesizli─či vard─▒r, ayr─▒ca kas─▒ kontrol eden sinirler hasarl─▒ da olabilir. ┼×a┼č─▒l─▒k öncesi çift ┼čekilde görme problemi yokken ┼ča┼č─▒l─▒k sonras─▒ problem ortaya ç─▒km─▒┼čsa ┼ča┼č─▒l─▒k tedavi edildikten sonra ki┼či göz sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čabilir.
 • Geçici olu┼čan tipi: Çift görme neden olur sorusuna tamamen rastlant─▒sal olarak cevap verildi─činde geçici çift görme durumu olu┼čabilir. Bu nedenler aras─▒nda benzodiazepin (psikoaktif ilaçlar), opioidler (morfin benzeri ilaçlar), alkol zehirlenmesi, epilepsi gibi hastal─▒klar için kullan─▒lan ilaçlar vard─▒r. Ayr─▒ca, bir trafik kazas─▒ sonucu kafa yaralanmalar─▒ ya da beyin sars─▒nt─▒s─▒ geçirilmi┼čse rahats─▒zl─▒k görülebilir.

Çift Görme Nedenleri

Çift görü┼čün sebeplerinin ba┼č─▒nda göze gere─činden fazla bask─▒ uygulanmas─▒, a┼č─▒r─▒ göz yorgunlu─ču ve yanl─▒┼č gözlük-lens kullan─▒m─▒ yer al─▒r. Ani çift görme nedenleri aras─▒nda ise baz─▒ ciddi hastal─▒klar yatabilir. Tüm bu bilgiler do─črultusunda normal ve ani çift görme nedenleri a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir:

 • Anevrizma: Kan damarlar─▒nda t─▒kan─▒kl─▒klar ve ┼či┼čkinlikler göz sinirine bas─▒ yaparak etkileyebilir.
 • Diyabet: Gözün arka bölümünde retinay─▒ besleyen damarlar diyabet hastal─▒─č─▒n─▒n etkisiyle zarar görebilir. Göz kas hareket yap─▒s─▒n─▒ yönlendiren sinirlerin hasar almas─▒ ani çift görme nedenini olu┼čturabilir.
 • Beyin kistleri ve kanserleri: Gözün arka bölümünde olu┼čan tümörler göz sinirlerine zarar verebilir.
 • Tiroid hastal─▒klar─▒: Tiroid bezinde hormonal bozukluklar gözün kontrol mekanizmas─▒n─▒ negatif etkileyebilir. Gözün arka bölümünde sinirlere yak─▒n k─▒s─▒mda ya─č birikimi gözlemlenmesi gözde ç─▒k─▒kl─▒k olu┼čturabilir. Bu do─črultuda, gözün d─▒┼ča do─čru bombe olu┼čturdu─ču graves hastal─▒─č─▒ (zehirli guatr) en büyük tetikleyici aras─▒ndad─▒r.
 • MS Hastal─▒─č─▒ (Multiple skleroz): Beyin iltihab─▒ ile ili┼čkilendirilen hastal─▒k, merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyerek göz sinirlerini zarar verebilir.
 • Myastenia gravis: Göz kaslar─▒nda ekstra bir güçsüzlük meydana getirebilir.
 • Uzak-yak─▒n görü┼čte iki gözlerin senkronize çal─▒┼čmamas─▒: Göz kaslar─▒n─▒n düzgün çal─▒┼čmamas─▒ bu yan─▒lsamay─▒ ki┼čide olu┼čturabilir.
 • Felç ve inme durumu ya┼čanmas─▒: Kan damarlar─▒n─▒n t─▒kanmas─▒ ile beyne kan gitmeyebilir. Böylece, göz sinirlerini de besleyen damarlar─▒n zarar görmesi ara s─▒ra çift görmeye sebebiyet verebilir.

Tüm bu nedenler do─črultusunda ani ya da ara s─▒ra çift görme durumunun düzeltilmesi için tedavi zorunlu hale gelir.

Diplopi Tehlikeli mi?

Doktor taraf─▒ndan hastal─▒─č─▒n te┼čhisi ve ilerleyi┼či belirlenir. Sorunun tam olarak sebebini belirlemek için çe┼čitli testler yap─▒larak derinlemesine bir analiz yap─▒l─▒r. Sonras─▒nda problem kayna─č─▒ beyinde, gözde ya da sinir sisteminde olup olmamas─▒na göre risk oran─▒ doktor kontrolünde karar verilir.

E─čer, görü┼č alan─▒nda birden ya da aniden bir bozulma olursa acil bir t─▒bbi müdahale gerektirebilir, tehlikeli bir duruma süreci götürebilir. Hayati tehlike olu┼čturabilecek ya da görme kayb─▒na neden olabilecek komplikasyonlar geli┼čebilir. ─░lgili rahats─▒zl─▒k en h─▒zl─▒ ┼čekilde te┼čhis edilerek diplopi tedavisine ba┼članmas─▒ önemlidir.

Hastal─▒─č─▒n tehlike boyutunu de─čerlendirmek için sorunun ara s─▒ra ya da sabit mi oldu─ču, de─či┼čen ya da ayn─▒ etki derecesine mi sahip oldu─ču, tek ya da iki gözü mü etkiledi─či, görüntü kalitesi durumuna göre karar verilir.

Diplopi Tedavisi Nas─▒ld─▒r?

Diplopi tedavisi alt─▒nda yatan etmenlere göre belirlenebilir. Bu do─črultuda, diplopi tedavisinde uygulanan yöntemler a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir:

 • Lazer ameliyat─▒: I┼č─▒─č─▒n k─▒r─▒lmas─▒n─▒ sa─člayan kornea, lazer tedavisi ile yeni bir forma kavu┼čturularak problem engellenebilir.
 • Kuru göz: Kuru gözde gözya┼č─▒ yeterli miktarda olmad─▒─č─▒ içim batma hissi olu┼čabilir. Yapay gözya┼č─▒ damlas─▒, s─▒cak kompres ya da punktum ilaçlar─▒ kullan─▒larak tedavi desteklenir.
 • Astigmatizm: I┼č─▒─č─▒n göze geçi┼čini düzenleyen kontak lens ya da gözlük kullan─▒m─▒ ile problemin çözümü bulunabilir.
 • Katarakt: Kornea tabakas─▒n─▒n esnekli─čini ve formunu kaybetmesine neden olan hastal─▒k cerrahi operasyonla düzeltilebilir.

Tüm bu bilgilere ilave olarak göz band─▒ kullan─▒m─▒, göz egzersizleri, göz kaslar─▒ üzerinde cerrahi operasyonlar, botoks uygulamalar─▒, gözlük kullan─▒m─▒ alternatifler aras─▒ndad─▒r.

Diplopi Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Diplopi geçici bir hastal─▒k m─▒?

Tedavisi mümkün olan rahats─▒zl─▒k ço─čunlukla geçicidir. Tüm ko┼čullar göz önüne al─▒narak bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurulmas─▒ önemlidir. Acil servislerde dahi s─▒kl─▒kla kar┼č─▒la┼č─▒lan bir görme problemi birçok ki┼činin bu rahats─▒zl─▒kla dönem dönem kar┼č─▒la┼čmas─▒yla ili┼čkilidir.

Diplopi tedavisi için hangi bran┼ča ba┼čvurulmal─▒d─▒r?

Göz hastal─▒klar─▒ uzman─▒na ba┼čvurularak doktor taraf─▒ndan süreç yürütülür.

Diplopi hangi ya┼čta görülür?

Genellikle ya┼čl─▒l─▒kta yani 60 ya┼č üstü ki┼čilerde görülen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Ancak, her ya┼čta alt─▒nda yatan ba┼čka hastal─▒klara ba─čl─▒ problem geli┼čebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

4252

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.